Panel nástrojů pro slabozraké

DivLand meeting

30/06 2022 | Aktuality

Dne 20. 9. 2022 proběhne celoprojektvé setkání týmu řešitelů DivLand.

DivLand je rozsáhlý projekt, který si klade za cíl sjednotit data o české přírodě, zhodnotit a vylepšit monitoring biodiverzity, management krajiny a mnoho dalšího.

Hlavním řešitelem projektu je RNDr. Romportl Dušan, Ph.D. z našeho ústavu. Mezi vedoucí projektu z VÚKOZu patří také Ing. Kamil Král, Ph.D. a Ing. Jakub Houška, Ph.D.

Minulý rok proběhlo první celoprojektové setkání DivLand a konalo se přímo v Průhonicích. Povedená událost se bude nyní opakovat, tentokrát však na půdě jednoho z partnerů projektu – České zemědělské univerzity.