Panel nástrojů pro slabozraké

Odhalení lavičky Ing. Šonského

03/06 2022 | Aktuality

24.8. 2022 byla v Dendrologiské zahradě (v prostoru vřesoviště) odhalena lavička Ing. Drahoslava Šonského CSc. Tím byla zároveň zahájena výstava.

Výstavka je věnovaná dílu ing. Drahoslava Šonského, CSc., autora generelu Dendrologické zahrady, který řídil její budování v letech 1972 – 1991.

Výsta va probíhá v prostoru kavárny v areálu Dendrologické zahrady a je zpřístupněna veřejnosti v její provozní době do konce října 2022.