Panel nástrojů pro slabozraké

Boreální pralesní choroš ohňovec rezavohnědý znovu nalezen v Boubínském pralese

27/03 2023 | Aktuality, Aktuality ekologie lesa

Po více než čtvrtstoletí neúspěšného hledání jsme v jádru Boubínského pralesa objevili ikonickou pralesní houbu, choroš ohňovec rezavohnědý (Phellinidium ferrugineofuscum). Jak ukázal navazující výzkum, tento druh tvoří plodnice výhradně na nedávno zlomených smrkových souších, které před svým pádem stály v pralese až několik desetiletí suchém stavu. Takto odumřelé smrky jsou navíc útočištěm pro specifické společenstvo hub, jehož součástí je i řada ochranářsky významných druhů.  Výsledky výzkumu tak pomáhají kolegům z CHKO Šumava při nastavování managementových opatření v NPR Boubínský prales.

Více informací ZDE

obr. 1. Plodnice ohňovce rezavohnědého (Phellinidium ferrugineofuscum) v Boubínském pralese.

obr. 2. Dlouho stojící smrkové souše v Boubínském pralese prozrazují mj. vytesané dutinky od datlovitých ptáků.