Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Sojková Eva, Ing.

Funkce/Function: vedoucí odboru

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 296 528 376

Web: http://www.zelenempz.cz

Další údaje:

Odborné zaměření: zeleň v sídlech regenerace systémů sídelní zeleně, vnitrobloků obytné zástavby, území s kulturně historickými hodnotami 

Životopis:

Vzdělání

Ing. (sadovnictví a krajinářství), 1983, Vysoká škola zemědělská, Brno, agronomická fakulta

Zaměstnání

1983 – dosud: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice.

Výzkumné projekty (granty)

2016 – 2020 Ochrana a regenerace zeleně veřejných prostranství a vnitrobloků pražských památkových zón, NAKI II DG16P02R045

2011 – 2015 NAKI DF11P01OVV035 – Zeleň městských památkových zón jako funkční a prostorová součást struktury sídla (zodpovědný řešitel), http://www.zelenempz.cz

2012 – 2015 NAKI DF12P01OVV016 – Zhodnocení a udržitelné využití potenciálu památek zahradního umění (spoluřešitel)

 

Publikační činnost

 

Článek v časopise v databázi Scopus

SOJKOVÁ, E. & ŠIŘINA, P. (2016): Greenery of Urban Conservation Zones – a Component for Preservation of Monuments Authenticity" – Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 64, 357-364

 

Článek v recenzovaném časopise bez IF

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BAROŠ, A., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., TÁBOR, I. & WEBER, M. (2014): Tvorba mapy zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v okolí zámku Lázeň u Chudenic. – Acta Pruhoniciana, 108: 37–52

SOJKOVÁ, E. (2014): Zeleň městských památkových zón Středočeského kraje na příkladu náměstí a uličních stromořadí. – Zahradnictví, speciální příloha časopisu: 4 – 7, ISSN 1213-7596 MK ČR E6974

SOJKOVÁ, E., ŠIŘINA, P., & BORSKÝ J. (2013): Zeleň na náměstích městských památkových zón – Acta Pruhoniciana 103: 17 – 27, ISBN 80-85116-49-9

SOJKOVÁ E, ŠMÍDOVÁ Š.(2012): Východiska stanovení péče o složky systému zeleně malého sídla na příkladu Benátek nad Jizerou– Acta Pruhoniciana 101, 69 – 81, ISBN 80-85116-49-9

SOJKOVÁ, E. (2010): Ověření nástrojů rehabilitace veřejných prostranství sídla z aspektu vývoje 2002–2008. – Acta Pruhoniciana, 95: 91–95, ISBN 80-85116-49-9

SOJKOVÁ E., KNOTKOVÁ I.(2008): Hodnocení zeleně obytných souborů– Acta Pruhoniciana 90, 41 – 48, ISBN 80-85116-49-9

 

Odborná kniha

SOJKOVÁ, E., GLOSOVÁ, M., KUPKA, & J., ŠIŘINA P. (2014): Zeleň městských památkových zón Středočeského kraje. VÚKOZ Průhonice. ISBN 978-80-87674-06-2, 119 str.

SOJKOVÁ E., HRUBÁ T., KIRSCHNER V., SOUČKOVÁ M., KIESENBAUER Z., PINCOVÁ V., ONDŘEJOVÁ V., DLOUHÁ E. (2006): Ochrana, obnova a rozvoj zeleně malých měst, Acta Pruhoniciana 85, VÚKOZ Průhonice, 148 str., ISBN 80-85116-49-9

 

Metodiky

SOJKOVÁ, E. & ŠIŘINA, P. (2015): Hodnocení zeleně městských památkových zón, VÚKOZ Průhonice, ISBN 978-80-87674-10-9. Certifikace Ministerstvem kultury ČR osvědčením č. 48 pod č. j. MK - 43963/2015 OVV

SOJKOVÁ, E., BULÍŘ, P. & ŠIŘINA, P. (2015): Zásady ochrany a obnovy zeleně městských památkových zón. VÚKOZ Průhonice. Certifikace Ministerstvem kultury ČR osvědčením č. 59 pod č. j. MK - 70338/2015 OVV

SOJKOVÁ E., KIESENBAUER Z.(2008): „Regenerace obytného vnitrobloku“ – 6/2008-050

SOJKOVÁ, E., ŠMÍDOVÁ, Š.(2011):Hodnocení zeleně v urbanizovaném prostoru a návrh opatření pro zvýšení její funkční stability“ – 3/2011-050