Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Stroblová Lenka, Ing.

Funkce/Function: výzkumný pracovník

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 296 528 223

Další údaje:

Odborné zaměření: vývoj využití území, krajina, krajinná analýza, prostorové plánování, udržitelný rozvoj, rozvoj venkova, participativní plánování, GIS 

Životopis 

Vzdělání 

Ing. (zahradní a krajinářská architektura), 2007, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici

 

Zaměstnání 

2007–dosud: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. Průhonice

 

Výzkumné projekty (granty) 

2007–2011  spoluřešitel projektu VaV Implementace opatření Evropské úmluvy o krajině v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech nesoucích stopy historických krajinářských úprav – pilotní studie Nové Dvory – Kačina (MŠMT) – http://www.projektkacina.estranky.cz/  a Výzkumného záměru Výzkum (neprodukčních) rostlin a jejich uplatnění v krajině a sídlech budoucnosti – část Revitalizační opatření v kulturní krajině (MŽP)

od 2011        spoluřešitel projektu VAK Lokální identita zeleně venkovských sídel (NAZV, MZe)

od 2012        spoluřešitel projektu VaV Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu 

prostřednictvím institutu krajinných památkových zón (NAKI, MK) – http://www.kpz-naki.cz/ a projektu Důsledky a rizika nedodržování „Evropské úmluvy o krajině“ (OP VK, MŠMT) – http://umluvaokrajine.cz/o-projektu/

 

 

Publikační činnost

 

Článek v recenzovaném časopise bez IF

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2011): Mapový průmět cílové charakteristiky krajiny Novodvorska a Žehušicka. Acta Pruhoniciana 99., s. 41-54 + 3 příl. ISBN 978-80-85116-89-2, ISSN 0374-5651.

 

ŠANTRŮČKOVÁ, M., VÁVROVÁ, V., WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2011): Proměny vztahu města a krajiny na příkladu Nových Dvorů na Kutnohorsku Historická geografie 37, č. 1, Historický ústav AV ČR, v.v.i., s. 87-110, ISSN 0323-0988.

 

WEBER, M., ŠANTRŮČKOVÁ, M., STROBLOVÁ, L. (2010): Dobový odkaz osobnosti Jana Rudolfa Chotka v krajinářských úpravách Kačiny na Kutnohorsku. Acta Pruhoniciana 95., s. 15 – 26 + 2. příl., ISBN 978-80-85116-75-5, ISSN 0374-56-51.

 

STROBLOVÁ, L., WEBER, M., LIPSKÝ, Z. (2010): SWOT analýza jako součást participativního přístupu k plánování krajiny na Novodvorsku a Žehušicku. Acta Pruhoniciana 95, s. 5 – 13, ISBN 978-80-85116-75-5, ISSN 0374-56-51.

 

ŠANTRŮČKOVÁ, M., LIPSKÝ, Z. WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2009): Landscape change analysis of the Nové Dvory – Žehušice Region (Analýza vývoje kulturní krajiny Novodvorska a Žehušicka), Acta Pruhoniciana 91, 99-107, ISBN 978-80-85116-69-4.

 

Kapitola v knize

WEBER, M., LIPSKÝ, Z., STROBLOVÁ, L., SKALOŠ, J., ŠANTRŮČKOVÁ M. (2011): Variantní scénáře rozvoje krajiny jako součást participativních přístupů k plánování krajiny, in: Brtnický, M., Brtnická, H., Foukalová, J., Kynický, J. (eds.), Degradace a regenerace krajiny, Mendelova univerzita v Brně, Brno 2011, 381 s., ISBN 978-80-7375-583-6, s. 26 – 43.

 

Odborná kniha

LIPSKÝ, Z., ŠANTRŮČKOVÁ, M., WEBER, M., SKALOŠ, J., NOVÁK, P., VÁVROVÁ, V., KUČERA, Z., KUKLA, P., STROBLOVÁ, L., DOSTÁLEK, J. (2011): Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách, KAROLINUM, Praha, 202s., ISBN 978-80-246-1905-7.

 

Mapy

HRUBÁ, T., STROBLOVÁ, L. (2011): Mapa krajinného rázu Společenství obcí Čertovo břemeno. Specializovaná mapa s odborným obsahem. NAZV QI112A138. Certifikace 28. 12. 2011 MZe (č.j. 233986/2011-MZE-16222/MAPA71).

 

BAROŠ, A., STROBLOVÁ, L., SEDLÁČEK, Z. (2011) Naučná stezka „Za krásami Českého

Meránu“. Specializovaná mapa s odborným obsahem. NAZV QI112A138. Certifikace

28. 12. 2011 MZe (č.j. 233983/2011-MZE-16222/MAPA70).

 

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2011): Cílová charakteristika krajiny Novodvorska a Žehušicka (mapový průmět v rozsahu zájmového území projektu VaV MŠMT ČR, 2B06013) - specializovaná mapa; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz a v rámci posterů na konferenci Historické zahrady Kroměříž 2011 „Zahrada jako umění – umění v zahradě“, Klub UNESCO Kroměříž 9. – 10. 6. 2011. Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 11. 8. 2011.

 

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2010): Integrovaný scénář rozvoje krajiny Novodvorska a Žehušicka (mapový průmět v rozsahu zájmového území projektu VaV MŠMT ČR, 2B06013) - specializovaná mapa; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz a v rámci posterů na 3. fóru o krajině a workshopu Management kulturní krajiny, CENELC.CZ o.p.s., ZF MENDELU Lednice na Moravě 14. – 15. 10. 2010. Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 10. 2. 2011.

 

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2010): Segregační scénář rozvoje krajiny Novodvorska a Žehušicka (mapový průmět v rozsahu zájmového území projektu VaV MŠMT ČR, 2B06013) - specializovaná mapa; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz a v rámci posterů na 3. fóru o krajině a workshopu Management kulturní krajiny, CENELC.CZ o.p.s., ZF MENDELU Lednice na Moravě 14. – 15. 10. 2010. Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 10. 2. 2011.

 

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2010): Exploatační scénář rozvoje krajiny Novodvorska a Žehušicka (mapový průmět v rozsahu zájmového území projektu VaV MŠMT ČR, 2B06013) - specializovaná mapa; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz a v rámci posterů na 3. fóru o krajině a workshopu Management kulturní krajiny, CENELC.CZ o.p.s., ZF MENDELU Lednice na Moravě 14. – 15. 10. 2010. Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 10. 2. 2011.

 

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2010): Útlumový scénář rozvoje krajiny Novodvorska a Žehušicka (mapový průmět v rozsahu zájmového území projektu VaV MŠMT ČR, 2B06013) - specializovaná mapa; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz a v rámci posterů na 3. fóru o krajině a workshopu Management kulturní krajiny, CENELC.CZ o.p.s., ZF MENDELU Lednice na Moravě 14. – 15. 10. 2010. Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 10. 2. 2011.

 

WEBER, M., STROBLOVÁ, L., ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2009): Komponovaná krajina Novodvorska – barokní etapa na podkladu Glockspergerovy mapy 1734 - specializovaná mapa s odborným obsahem; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz a v rámci posterů na odborné konferenci Trendy a tradice 2009, ZF MZLU Lednice na Moravě 10. – 11. 9. 2009 a na 18. konference GIS ESRI. ARC DATA Praha. Kongresové centrum Praha 21. – 22. 10. 2009. Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 10. 2. 2010.

 

WEBER, M., STROBLOVÁ, L., ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2009): Komponovaná krajina Novodvorska – klasicistní a přírodně-krajinářská etapa na podkladu mapy stabilního katastru 1838 - specializovaná mapa s odborným obsahem; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz a v rámci posterů na odborné konferenci Trendy a tradice 2009, ZF MZLU Lednice na Moravě 10. – 11. 9. 2009 a na 18. konference GIS ESRI. ARC DATA Praha. Kongresové centrum Praha 21. – 22. 10. 2009. Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 10. 2. 2010.

 

ŠANTRŮČKOVÁ, M., STROBLOVÁ, L., WEBER, M. (2009): Mapa památek a významných prvků kulturního dědictví v krajině Novodvorska a Žehušicka (v rozsahu zájmového území projektu VaV MŠMT ČR, 2B06013) - specializovaná mapa s odborným obsahem; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz a v rámci posterů na vědecké konferenci Krajina města - město v krajině, Historický ústav AV ČR, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty univerzity Karlovy, Praha, 22. 1. 2010. Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 10. 2. 2010.

 

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2008): Kulturně-společenské hodnoty krajiny Novodvorska a Žehušicka (v rozsahu zájmového území projektu VaV MŠMT ČR, 2B06013) - specializovaná mapa; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz a v rámci posteru na konferenci Tvář naší země - krajina domova, Společnost pro krajinu, 20. - 21. října 2008 Praha, Průhonice. Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 13. 2. 2008.

 

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2008): Estetika a kompozice krajiny Novodvorska a Žehušicka (v rozsahu zájmového území projektu VaV MŠMT ČR, 2B06013) - specializovaná mapa; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz a v rámci posteru na konferenci Tvář naší země - krajina domova, Společnost pro krajinu, 20. - 21. října 2008 Praha, Průhonice. Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 13. 2. 2008.