Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Medková Lucie, Ing., Ph.D. (roz. Tomcová)

Funkce/Function: výzkumný pracovník

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 296 528 318

Další údaje:

Odborné zaměření: krajinná architektura, venkovská zeleň, GIS

Životopis:

Vzdělání

Ing. (zahradní tvorba), 2008, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Ph.D. 2013, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Zaměstnání

2008 – dosud: vlastní projekční činnost

2013 – dosud: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice.

Výzkumné projekty (granty)

2016 – 2020 Projekt NAKI DG16P02M034, Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky, spoluřešitel

2012 – 2015 Projekt NAKI DF12P01OVV001, Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón, spoluřešitel

2011 – 2014 Projekt VaV NAZV 112A138, Lokální identita zeleně venkovských sídel, spoluřešitel

Zahraniční zkušenost 

Stipendijní pobyt (ERASMUS) zaměřený na zahradní a krajinnou architekturu a management městského životního prostředí, Nizozemí, 2005-2006, Wageningen University.

Studijně výzkumná stáž zaměřená na sociologický výzkum ve vztahu k plánování rozvoje území, Norsko, 2009-2010, NORUT Tromso.

 

Publikační činnost

 

Článek v recenzovaném časopise bez IF

MEDKOVÁ, L., WEBER, M. (2014): Identifikace a interpretace duchovního obsahu komponované krajiny na příkladu krajinné památkové zóny Lembersko. Acta Pruhoniciana 108: 53-61.

TOMCOVÁ, L. (2013): Uplatnění potřeb venkovských obyvatel v krajinném plánování. - Acta Pruhoniciana 103: 63-69.

TOMCOVÁ, L. (2013): Application of quantitatice sociological approaches in landscape planning. – Scientia Agriculturae Bohemica 44: 144-150.

TOMCOVÁ, L. (2010): Člověk pro krajinu, krajina pro člověka – metodika zapojení veřejnosti do plánování krajiny. - Acta Pruhoniciana 95: 37-44.

 

Odborná kniha

KUČA, K. a kol (2015): Krajinné památkové zóny České republiky – Národní památkový ústav, Praha, 511 s.

 

Kapitola v knize

MEDKOVÁ, L. (2014): Duchovní krajina Lemberska – krajina české světice. In Osobitost kulturní krajiny – od rozpoznání k ochraně. České vysoké učení technické v Praze. Praha, 2014. S. 15-26.
 

Mapy

DEMKOVÁ, K., BAROŠ, A., BUSINSKÝ, R., MEDKOVÁ, L., ŠANTRŮČKOVÁ, M., VELEBIL, J., KUČERA, Z., KAŠKOVÁ, Z. (2014): Mapa vybraných prvků lokální identity ve vybraném území MAS České středohoří. Specializovaná mapa s odborným obsahem. NAZV QI112A138. Certifikace 18.12.2014 MZe (č.j. 87724/2014-MZE-16222/MAPA619).

WEBER, M., STROBLOVÁ, L., MEDKOVÁ, L., ŠANTRŮČKOVÁ, M., VEITH, T., BENDÍKOVÁ, L., VÁVROVÁ, V., PEŠTA, J. (2013): Kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy krajinné památkové zóny Žehušicko – krajinářsko-analytický výkres A. Specializovaná mapa s odborným obsahem; publikováno na
http://www.kpz-naki.cz/

 

Metodiky

BAROŠ, A., BAROŠOVÁ, I., BOČEK, S., BUSINSKÝ, R., DEMKOVÁ, K., DOKOUPIL, L., KAŠKOVÁ, M., KUČERA, Z., MEDKOVÁ, L., ŠANTRŮČKOVÁ, M. & VELEBIL, J. (2014): Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na vybraném území MAS České středohoří. Certifikované metodika VÚKOZ, v.v.i. č. 2/2014-050, Certifikace 87669/2014-MZE-16222/M96. – VÚKOZ, v.v.i.–Zahradnická fakulta MENDELU–PřF UK, Průhonice–Brno–Praha, 74 s.

BAROŠ, A., BAROŠOVÁ, I., BOČEK, S., BUSINSKÝ, R., DEMKOVÁ, K., DOKOUPIL, L., KAŠKOVÁ, M., KUČERA, Z., MEDKOVÁ, L., ŠANTRŮČKOVÁ, M. & VELEBIL, J. (2014): Metodika pro výběr vhodných druhů dřevin a bylin pro venkovská sídla. Certifikované metodika VÚKOZ, v.v.i. č. 3/2014-050, Certifikace 87673/2014-MZE-16222/M97. – VÚKOZ, v.v.i.–Zahradnická fakulta MENDELU–PřF UK, Průhonice–Brno–Praha, 87 s.