Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Velebil Jiří, Ing.

Funkce/Function: výzkumný pracovník

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 296 528 319

Další údaje:

Odborné zaměření: botanika, dendrologie, fytogeografie, nomenklatura, Pinaceae, použití rostlin, Rosaceae, taxonomie, zahradní a krajinářská tvorba

Životopis:

Vzdělání

Středoškolské: Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola v Mělníku, obor zahradnictví, 1999–2003.

Vysokoškolské: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici, obor Management zahradních a krajinářských úprav, 2003–2008.

Zaměstnání

2008–současnost: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice. 

Účast na projektech

MZP0002707301 (5301) Výzkum (neprodukčních) rostlin a jejich uplatnění v krajině a sídlech budoucnosti, garant doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc., poskytovatel MŽP, období 2005 (od r. 2009)–2011.

QI92A207 (1030) Obnova a dlouhodobý, přírodě blízký management břehových porostů vodních toků, garant Mgr. Karel Černý, poskytovatel MZE, období 2009–2013.

B.2.11 (1003) Zachování a využití genofondu okrasných rostlin, garant Ing. Hynek Urbánek, poskytovatel MZE, období 2005 (od 2010)–stále trvá.

QI112A138 (1035) Lokální identita zeleně venkovských sídel, garant Ing. Adam Baroš, poskytovatel MZE, období 2011–2014.

(7013) „genofondy DZ“, garant Zdeněk Kiesenbauer, poskytovatel MŽP, 2011–2013.

DF12P01OVV016 (1048) Zhodnocení a udržitelné využití potenciálu památek zahradního umění, garant PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D., poskytovatel MK, 2012–2015.

 

Publikační činnost

 

Článek v časopise s IF

Velebil J. (2012). Sorbus omissa, a new endemic hybridogenous species from the lower Vltava river valley. – Preslia 84: 375–390.

 

Článek v recenzovaném periodiku

Baroš A., Velebil J. & Severa M. (2012). Poškození okrasných dřevin a bylin pozdními jarními mrazy v roce 2011 na Dendrologické zahradě v Průhonicích. – Acta Pruhoniciana 100: 115–122.

Lepší M., Velebil J. & Lepší P. (2011). Pěstování a adventivní výskyt Sorbus austriaca v České republice. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 46: 209–221.

Velebil J. & Baroš A. (2010). Zhodnocení druhové diverzity vybraných břehových porostů v povodí Vltavy s přihlédnutí k jejich geobiocenologii. – Acta Pruhoniciana 96: 65–73.

Velebil J. (2009). Praktický dopad změny taxonomického pojetí agregátu Pinus mugo (a obecné poznámky k nomenklatuře pěstovaných rostlin). Acta Pruhoniciana 93: 51–54.

 

Odborná kniha

Businský R. & Velebil J. (2011). Borovice v České republice. Výsledky dlouhodobého hodnocení rodu Pinus L. v kultuře v České republice. [Pines in the Czech Republic. Results from the long-term evaluation of the genus Pinus L. cultivated in the Czech Republic.] – 180 p., VÚKOZ, Průhonice.

 

Metodiky

VELEBIL J., BULÍŘ P. ML., VRABEC V., ANDREAS M., BUSINSKÝ R. & TÁBOR I. (2016): Péče o dřeviny a jejich zachování v památkách zahradního umění. Certifikovaná metodika vytvořená v rámci projektu NAKI DF12P01OVV016. Certifikace 2. 3. 2016 (č. j. MK 15922/2016 OVV).

Baroš A, Velebil J., Businský R., Stroblová L., Hrubá T., Šantrůčková M., Boček S., Dokoupil L., Kučera Z. & Hupková M. (2013): Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na území Společenství obcí Čertovo břemeno. Certifikovaná metodika. NAZV QI112A138. Certifikace 20. 12. 2013 MZe (č. j. 83832/2013-MZE-16222/M79).

Baroš A, Velebil J., Businský R., Stroblová L., Hrubá T., Šantrůčková M., Boček S., Dokoupil L., Kučera Z. & Hupková M. (2013): Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na území mikroregionů Moravský kras a Časnýř. Certifikovaná metodika. NAZV QI112A138. Certifikace 20. 12. 2013 MZe (č. j. 83831/2013-MZE-16222/M78).

Černý K., Strnadová V., Velebil J., Baroš A. & Bulíř P. (2013): Obnova a dlouhodobá péče o břehové porosty v povodí Vltavy. Certifikovaná metodika. VÚKOZ, Průhonice. 136 s.

Obdržálek, J., Businský, R., Velebil, J. (2009). Protokol pro zkoušky odlišnosti uniformity a stálosti nových odrůd rodů Pinus L., borovice. Uplatněná metodika č. 8/2009–053. – Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice, 6 s.

Obdržálek, J., Businský, R., Velebil, J. (2009). Protokol pro zkoušky odlišnosti uniformity a stálosti nových odrůd rodů Quercus L., dub. Uplatněná metodika č. 9/2009–053. – Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice, 5 s.

Obdržálek, J., Businský, R., Velebil, J. (2009). Protokol pro zkoušky odlišnosti uniformity a stálosti nových odrůd rodů Spiraea L., tavolník. Uplatněná metodika č. 10/2009–053. – Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice, 5 s. 

 

Mapy

Stroblová L., Businský R., Hrubá T., Kučera Z., Šantrůčková M. & Velebil J. (2012): Mapa vybraných prvků lokální identity Společenství obcí Čertovo břemeno. Specializovaná mapa s odborným obsahem. NAZV QI112A138. Certifikace 12. 12. 2012 MZe (č. j. 227510/2012-MZE-16222/MAPA72).

Baroš A., Demková K., Velebil J., Businský R., Šantrůčková M., Stroblová L., Hrubá T., Kučera Z. & Hupková, M. (2013): Mapa vybraných prvků lokální identity mikroregionů Moravský Kras a Časnýř. Specializovaná mapa s odborným obsahem. NAZV QI112A138. Certifikace 20. 12. 2013 MZe (č. j. 83829/2013-MZE-16222/MAPA613).

 

Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda

Odrůda s udělenými ochrannými právy podle zákona č. 408/2000 Sb.:
BUSINSKÝ R. & VELEBIL J. (2016): Spiraea ‘Pink Beauty’ – šlechtitelské osvědčení č. 8/2016