Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Weber Martin, Ing.

Funkce/Function: výzkumný pracovník

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 296 528 373

Web: http://www.kpz-naki.cz/

Další údaje:

Odborné zaměření: krajinářská architektura, plánování krajiny, Evropská úmluva o krajině

Životopis:

Vzdělání

1994 studijní stáž v SRN na Ústavu krajinné ekologie ve Freisingu (Landschaftsökologie Institut – Technische Universität München)

1993 autorizace pro obor krajinářská architektura, členství v Komoře architektů ČR (od 1993 doposud)

1986 – 1989 studijní pobyt na katedře zahradní a krajinářské tvorby VŠZ v Lednici na Moravě

1986 Ing., zemědělský inženýr, Vysoká škola zemědělská v Brně, fakulta zahradnická v Lednici na Moravě, obor sadovnictví a krajinářství

Zaměstnání

1989 – dosud: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice.

1993 – dosud: Ing. Martin Weber, zahradní a krajinná architektura Průhonice

Výzkumné projekty (granty)

2012 – 2015 odpovědný řešitel výzkumného projektu NAKI Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón - zadavatel MK ČR.
http://www.kpz-naki.cz/

2012 – 2014 koordinátor partnera projektu OPVK Důsledky a rizika nedodržování „Evropské úmluvy o krajině“ – zadavatel ESF ČR, EU, MŠMT ČR.
http://www.umluvaokrajine.cz/

2006 – 2011 vedoucí výzkumného projektu Implementace opatření Evropské úmluvy o krajině v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech nesoucích stopy historických krajinářských úprav – pilotní studie Nové Dvory – Kačina - zadavatel MŠMT ČR. http://www.projektkacina.estranky.cz/

2002 – 2004 vedoucí výzkumného projektu Zajištění realizace Evropské úmluvy o krajině v další činnosti MŽP - zadavatel MŽP ČR.

1996 – 1998 vedoucí výzkumného projektu Ochrana a rozvoj přírodních zdrojů v procesu komplexních pozemkových úprav, zpracovávaného pro Národní agenturu pro zemědělský výzkum MZe ČR.

1992 – 1995 Soubor výzkumných prací k problematice tradičního utváření vegetačních ploch na venkově - zadavatel MŽP ČR.

 

Publikační činnost

 

Článek v časopise s IF

ŠANTRŮČKOVÁ, M., WEBER, M., LIPSKÝ, Z., STROBLOVÁ, L., (2013): Participative landscape planning in rural areas: A case study from Novodvorsko, Žehušicko, Czech Republic, Futures 2013, č. 51, s. 3 – 18, doi 10.1016/j.futures.2013.04.005

SKALOŠ, J., WEBER, M., LIPSKÝ, Z., TRPÁKOVÁ, I., ŠANTRŮČKOVÁ, M., UHLÍŘOVÁ, L., KUKLA, P. (2010): Using old military survey maps and orthophotograph maps to analyse long-term land cover changes – Case study (Czech Republic). Applied Geography 31/2010. Elsevier, s. 426 – 438. ISSN: 0143-6228

DOSTÁLEK, J., WEBER, M., MATULA, S., FRANTÍK, T. (2009): Planting different sized tree transplants on arable soil. – Central European Journal of Biology 4(4): 574-584.

DOSTÁLEK, J., WEBER, M., MATULA, S. & FRANTÍK, T. (2007): Forest stand restoration in the agricultural landscape: The effect of different methods of planting establishment. – Ecological Engineering, 29/1: 77–86.

 

Článek v recenzovaném časopise bez IF

WEBER, M., VEITH, T. (2015): Identifikace kulturně historických hodnot a kompozičních jevů krajiny na příkladu krajinné památkové zóny Zahrádecko. Zprávy památkové péče, 75, č. 6, s. 557–564. ISSN 1210-5538.

DOSTÁLEK, J., WEBER, M., FRANTÍK, T. (2014): Establishing windbreaks: how rapidly do the smaller tree transplants reach the height of the larger ones?, Journal of Forest Science, 60, 2014 (1): 12- 17

MEDKOVÁ, L., WEBER, M. (2014): Identifikace a interpretace duchovního obsahu komponované krajiny na příkladu krajinné památkové zóny Lembersko. Acta Pruhoniciana [online]. 2014, 108: 53-61. [cit. 2014-10-11]. ISSN 1805–921X. Dostupné z <http://www.vukoz.cz/acta/dokumenty/acta_108/Acta-108_komplet-cz.pdf>

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BAROŠ, A., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., TÁBOR, I., WEBER, M. (2014): Tvorba mapy zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v okolí zámku Lázeň u Chudenic, Acta Pruhoniciana [online]. 2014, 108: s. 37 – 52, [cit. 2014-10-11].  ISSN 1805–921X. Dostupné z <http://www.vukoz.cz/acta/dokumenty/acta_108/Acta-108_komplet-cz.pdf>

KUČOVÁ, V., STROBLOVÁ, L., WEBER, M. (2013): Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu v České republice prostřednictvím institutu krajinných památkových zón (SWOT analýza). Zprávy památkové péče. roč. 73., č. 4, s. 340 -346. ISSN 0044-4863.

WEBER, M., ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2013): Paralely krajinářských úprav na Kačině, Acta Pruhoniciana 2013, č. 105, s. 11 – 21, ISBN 1805–921X.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., VÁVROVÁ, V., WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2011): Proměny vztahu města a krajiny na příkladu Nových Dvorů na Kutnohorsku Historická geografie 37, č. 1, Historický ústav AV ČR, v.v.i., s. 87-110, ISSN 0323-0988.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2011): Mapový průmět cílové charakteristiky krajiny Novodvorska a Žehušicka. Acta Pruhoniciana 99., s. 41-54 + 3 příl. ISBN 978-80-85116-89-2, ISSN 0374-5651.

STROBLOVÁ, L., WEBER, M., LIPSKÝ, Z. (2010): SWOT analýza jako součást participativního přístupu k plánování krajiny na Novodvorsku a Žehušicku. Acta Pruhoniciana 95, s. 5 – 13, ISBN 978-80-85116-75-5, ISSN 0374-56-51.

WEBER, M., ŠANTRŮČKOVÁ, M., STROBLOVÁ, L. (2010): Dobový odkaz osobnosti Jana Rudolfa Chotka v krajinářských úpravách Kačiny na Kutnohorsku. Acta Pruhoniciana 95., s. 15 – 26 + 2. příl., ISBN 978-80-85116-75-5, ISSN 0374-56-51.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., LIPSKÝ, Z., WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2009), Landscape Change Analysis of the Nové Dvory – Žehušice Region. Analýza vývoje kulturní krajiny Novodvorska a Žehušicka, Acta Pruhoniciana 91. s. 99 – 107 + 2. příl. ISBN 978-80-85116-69-4 ISSN 0374-5651.

WEBER M. (2008): Vegetační úpravy veřejně užívaných míst v krajině a venkovských sídlech. Urbanismus a územní rozvoj, XI., 6/2008, – mimořádná příloha: Veřejná prostranství – Veřejné prostory, sídelní zeleň, krajina v územním plánování. ISSN 1212 – 0855

WEBER, M. (2007): Evropská úmluva o krajině a možnosti její implementace v oblasti koncepčních a plánovacích nástrojů pro realizaci krajinných politik. – Urbanismus a územní rozvoj, 10/1: 42–46.

 

Článek v recenzovaném sborníku

ŠRÁMEK, F., DUBSKÝ, M., WEBER, M., DOSTÁLEK, J., SKALOŠ, J., (2010): Peat-Reduced Substrates with Mineral Components for Growing of Woody Plants. ISHS, Acta Horticulturae No. 885/ December 2010, s. 361 – 366.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., LIPSKÝ, Z., WEBER, M. & SKALOŠ, J. (2009): Development of Cultural Landscape in the Central Bohemia – Area Nové Dvory – Žehušice. – In: Breuste, J., Kozová, M., Finka, M. [eds.]: European Landscapes in Transformation: Challenges for Landscape Ecology and Management. European IALE Conference 2009. Salzburg (Austria) – Bratislava (Slovakia), p. 142–143.

WEBER, M. (2007): Evropská úmluva o krajině a podpora její implementace v rámci výzkumu VÚKOZ Průhonice. – In: Strom a květina – součást života = The Tree and Flower – a Part of Life. Sborn. vědec. konf., 4.–5. 9. 2007, Průhonice. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, s. 49–52. 

 

Kapitola v knize

ŠANTRŮČKOVÁ, M., WEBER, M., VÁVROVÁ, V. (2012): Vznik, vývoj a širší územní a historické vazby komponované krajiny Novodvorska. In.: Chodějovská E., Šimůnek, - R. (eds.), Krajina jako historické jeviště. K poctě Evy Semotanové. Historický ústav AV ČR, v.v.i., s. 105-122, ISBN 978-80-7286-199-6

WEBER, M., LIPSKÝ, Z., STROBLOVÁ, L., SKALOŠ, J., ŠANTRŮČKOVÁ, M., (2011), Variantní scénáře rozvoje krajiny jako součást participativních přístupů k plánování krajiny In.: Brtnický, M., Brtnická, H., Foukalová, J., Kynický, J. (eds.), Degradace a regenerace krajiny. Mendelova univerzita v Brně, Brno, 2011. 26-43 s. ISBN 978-80-7375-583-6, DVD ROM

 

Odborná kniha

KUČA, K. (ed.), KUČOVÁ, V., SALAŠOVÁ, A., VOREL, I., WEBER, M. a kol. (2015): Krajinné památkové zóny České republiky. Národní památkový ústav, Praha, 511 s., ISBN 978-80-7480-045-0.

KUČERA. P. (editor), DOHNALOVÁ B., FLEKALOVÁ M., NOVOTNÁ Ž., SALAŠOVÁ A., SAMSONOVÁ P., SEDLÁČEK J., SMETANOVÁ D., STRÁNSKÁ M., STRÁNSKÝ M., STROBLOVÁ L., ŠANTRŮČKOVÁ M., ŠARAPATKA B., TRPÁKOVÁ L. WEBER M. (2014): Úmluva o krajině = Landscape inconvenience : důsledky a rizika nedodržování Evropské úmluvy o krajině. Brno. Mendelova univerzita v Brně. 183 s. ISBN 978-80-7375-967-4

LIPSKÝ, Z., WEBER, M., STROBLOVÁ, L., SKALOŠ, J., ŠANTRŮČKOVÁ, M., KUČERA, Z., DOSTÁLEK, J., TRANTINOVÁ, M. (2013): Současnost a vize krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách, Karolinum, Praha, 406 s., ISBN 978-80-246-2075-6.

LIPSKÝ, Z., ŠANTRŮČKOVÁ, M., WEBER, M. a kol. (2011): Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách, KAROLINUM, Praha, 202s., ISBN 978-80-246-1905-7.

KOLEJKA, J. a kol. (2011): Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu, Masarykova univerzita, Brno, 343 s., ISBN 978-80-210-5420-2.

 

Mapy

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2008): Kulturně-společenské hodnoty krajiny Novodvorska a Žehušicka (v rozsahu zájmového území projektu VaV MŠMT ČR, 2B06013) - specializovaná mapa; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2008): Estetika a kompozice krajiny Novodvorska a Žehušicka (v rozsahu zájmového území projektu VaV MŠMT ČR, 2B06013) - specializovaná mapa; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L., ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2009): Komponovaná krajina Novodvorska – barokní etapa na podkladu Glockspergerovy mapy 1734 - specializovaná mapa s odborným obsahem; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. & ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2009): Komponovaná krajina Novodvorska – klasicistní a přírodně-krajinářská etapa na podkladu mapy stabilního katastru 1838 - specializovaná mapa s odborným obsahem; publikováno na www.projektkacina.estranky.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., STROBLOVÁ, L. &  WEBER, M. (2009): Mapa památek a významných prvků kulturního dědictví v krajině Novodvorska a Žehušicka (v rozsahu zájmového území projektu VaV MŠMT ČR, 2B06013) - specializovaná mapa s odborným obsahem; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2010): Integrovaný scénář rozvoje krajiny Novodvorska a Žehušicka (mapový průmět v rozsahu zájmového území projektu VaV MŠMT ČR, 2B06013) - specializovaná mapa; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2010): Segregační scénář rozvoje krajiny Novodvorska a Žehušicka (mapový průmět v rozsahu zájmového území projektu VaV MŠMT ČR, 2B06013) - specializovaná mapa; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2010): Exploatační scénář rozvoje krajiny Novodvorska a Žehušicka (mapový průmět v rozsahu zájmového území projektu VaV MŠMT ČR, 2B06013) - specializovaná mapa; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2010): Útlumový scénář rozvoje krajiny Novodvorska a Žehušicka (mapový průmět v rozsahu zájmového území projektu VaV MŠMT ČR, 2B06013) - specializovaná mapa; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2011): Cílová charakteristika krajiny Novodvorska a Žehušicka (mapový průmět v rozsahu zájmového území projektu VaV MŠMT ČR, 2B06013) - specializovaná mapa; publikováno na www.projektkacina.estranky

WEBER, M., STROBLOVÁ, L., MEDKOVÁ, L., ŠANTRŮČKOVÁ, M., VEITH, T., BENDÍKOVÁ, L., VÁVROVÁ, V., PEŠTA, J. (2013): Kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy krajinné památkové zóny Žehušicko – krajinářsko-analytický výkres A. Specializovaná mapa s odborným obsahem; výstup projektu DF12P01OVV001; publikováno na http://www.kpz-naki.cz/

DOSTÁLEK, J., ANDREAS, M., BENDÍKOVÁ L. HRUBÁ, T., STROBLOVÁ, L., WEBER, M. (2013): Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Žehušicko – krajinářsko-analytický výkres B. Specializovaná mapa s odborným obsahem; výstup projektu DF12P01OVV001; publikováno na http://www.kpz-naki.cz/

DOSTÁLEK, J., ANDREAS, M., BENDÍKOVÁ L. HRUBÁ, T., STROBLOVÁ, L., WEBER, M. (2013): Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Čimelicko-Rakovicko – krajinářsko-analytický výkres B. Specializovaná mapa s odborným obsahem; výstup projektu DF12P01OVV001; publikováno na http://www.kpz-naki.cz/

DOSTÁLEK, J., ANDREAS, M., BENDÍKOVÁ L. HRUBÁ, T., STROBLOVÁ, L., WEBER, M. (2013): Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Lednicko-valtický areál – krajinářsko-analytický výkres B. Specializovaná mapa s odborným obsahem; výstup projektu DF12P01OVV001; publikováno na http://www.kpz-naki.cz/

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BENDÍKOVÁ, L., BUSINSKÝ, R., SOJKOVÁ, E., ŠTONCNER, P., VELEBIL, J., WEBER, M. (2013): Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Petrohradu u Jesenice. Specializovaná mapa s odborným obsahem; výstup projektu DF12P01OVV016; publikováno na http://www.vukoz.cz/index.php/cs/vyzkum/aplikovane-vysledky/mapy

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BENDÍKOVÁ, L., BUSINSKÝ, R., SOJKOVÁ, E., ŠTONCNER, P., VELEBIL, J., WEBER, M. (2013): Podrobná mapa vybraných dendrologicky nejhodnotnějších částí krajinné úpravy v Petrohradu u Jesenice. Specializovaná mapa s odborným obsahem; výstup projektu DF12P01OVV016; publikováno na http://www.vukoz.cz/index.php/cs/vyzkum/aplikovane-vysledky/mapy

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BAROŠ, A., BENDÍKOVÁ, L., BULÍŘ, P., SOJKOVÁ, E., ŠTONCNER, P., TÁBOR, I., WEBER, M. (2013): Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v okolí zámku Lázeň u Chudenic. Specializovaná mapa s odborným obsahem; výstup projektu DF12P01OVV016; publikováno na http://www.vukoz.cz/index.php/cs/vyzkum/aplikovane-vysledky/mapy

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BAROŠ, A., BENDÍKOVÁ, L., BULÍŘ, P., SOJKOVÁ, E., ŠTONCNER, P., TÁBOR, I., WEBER, M. (2013): Podrobná mapa vybraných nejhodnotnějších částí krajinné úpravy v Chudenicích u Klatov, zámecký park Lázeň. Specializovaná mapa s odborným obsahem; výstup projektu DF12P01OVV016; publikováno na http://www.vukoz.cz/index.php/cs/vyzkum/aplikovane-vysledky/mapy

WEBER, M., VEITH, T., VÁVROVÁ, V., PEŠTA, J. (2014): Kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy krajinné památkové zóny Zahrádecko – krajinářsko-analytický výkres A. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice, Národní památkový ústav. Publikováno na http://www.kpz-naki.cz/

DOSTÁLEK, J., ANDREAS, M., DEMKOVÁ, K., BENDÍKOVÁ L., HRUBÁ, T., WEBER, M. (2014): Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Zahrádecko – krajinářsko-analytický výkres B. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice. Publikováno na http://www.kpz-naki.cz/

DOSTÁLEK, J., ANDREAS, M., DEMKOVÁ, K., BENDÍKOVÁ L. HRUBÁ, T., WEBER, M. (2014): Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Římovsko – krajinářsko-analytický výkres B. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice. Publikováno na http://www.kpz-naki.cz/

DOSTÁLEK, J., ANDREAS, M., DEMKOVÁ, K., BENDÍKOVÁ L. HRUBÁ, T., WEBER, M. (2014): Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Území bojiště bitvy u Slavkova – krajinářsko-analytický výkres B. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice. Publikováno na http://www.kpz-naki.cz/

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BAROŠ, A., BAROŠOVÁ, I., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., TÁBOR, I., WEBER, M. (2014): Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Červeném Hrádku u Jirkova. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice. Depon.: Knihovna VÚKOZ (C85); publikováno na <http://www.vukoz.cz/dokumenty/050/naki_zahrady/DF12P01OVV016_Cerveny-Hradek_mapa-zasad.pdf>

ŠANTRŮČKOVÁ, M., ANDREAS, M., BAROŠ, A., BAROŠOVÁ, I., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., TÁBOR, I., WEBER, M. (2014): Podrobná mapa vybraných dendrologicky nejhodnotnějších částí krajinné úpravy v Červeném Hrádku u Jirkova. Specializovaná mapa s odborným obsahem:  Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice. Depon.: Knihovna VÚKOZ (C86); publikováno na <http://www.vukoz.cz/dokumenty/050/naki_zahrady/DF12P01OVV016_Cerveny-Hradek_podrobna-mapa.pdf>

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BUSINSKÝ, R., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., VELEBIL, J., VÁVROVÁ, V., WEBER, M. (2014): Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy ve Valči. Specializovaná mapa s odborným obsahem:  Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice. Depon.: Knihovna VÚKOZ (C89); publikováno na <http://www.vukoz.cz/dokumenty/050/naki_zahrady/DF12P01OVV016_Valec_mapa-zasad.pdf>

ŠANTRŮČKOVÁ, M., ANDREAS, M., BUSINSKÝ, R., BENDÍKOVÁ, L., ONDŘEJ, MALINA, O., SOJKOVÁ, E., VELEBIL, J., VÁVROVÁ, V., WEBER, M. (2014): Mapa významných skladebních prvků krajinné úpravy ve Valči. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice. Depon.: Knihovna VÚKOZ (C90); publikováno na <http://www.vukoz.cz/dokumenty/050/naki_zahrady/DF12P01OVV016_Valec_mapa-prvku.pdf>

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BUSINSKÝ, R., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., VELEBIL, J., VÁVROVÁ, V., WEBER, M., (2014): Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice. Depon.: Knihovna VÚKOZ (C87); publikováno na <http://www.vukoz.cz/dokumenty/050/naki_zahrady/DF12P01OVV016_Zahradky_mapa-zasad.pdf>

ŠANTRŮČKOVÁ, M., ANDREAS, M., BUSINSKÝ, R., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., VELEBIL, J., VÁVROVÁ, V., WEBER, M., (2014): Mapa významných skladebních prvků krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice. Depon.: Knihovna VÚKOZ (C88); publikováno na <http://www.vukoz.cz/dokumenty/050/naki_zahrady/DF12P01OVV016_Zahradky_mapa-prvku.pdf>

 

Metodika

PEŠTA, J., JANÁL, J., MALINA, O., ŠANTRŮČKOVÁ, M., TIŠEROVÁ, R., WEBER, M. (2015): Stavebněhistorický a archeologický průzkum a hodnocení stavebních, technických a uměleckých objektů v památkách zahradního umění. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice, 40 s., ISBN 978-80-87674-08-6