Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Vávrová Kamila, Ing., Ph.D.

Funkce/Function: výzkumný pracovník

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 296 528 267

Další údaje:

Odborné zaměření: fytoenergetika, potenciál a ekonomika biomasy

Životopis:

Vzdělání

Ph.D. – Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, studijní program Fytotechnika, 2006

Ing – Univerzita Jana E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, obor: revitalizace krajiny, 1999

Bc. – Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická, obor Technická ekologie, 1997

Zaměstnání

1999–dosud: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice.

Výzkumné projekty (granty)

1999–2002 spolupráce na projektu Ministerstva životního prostředí ČR: „Zdokonalování stávajících technologií využívání obnovitelných zdrojů a úspor energie“2003–2005 spoluřešitel Evropského projektu VIEWLS „Clear data on Clean Fuels”

2004–2005 řešitel projektu QF 4142 „Vyšší využití nepotravinářské produkce v průmyslu“

2004–2006 koordinátor a odpovědný řešitel projektu QF 4127 „Metodika analýzy potenciálu biomasy pro zájmové území“

2005–2011 spoluřešitel na výzkumném záměru „Výzkum (neprodukčních) rostlin a jejich uplatnění v krajině a sídlech budoucnosti, předmět činnosti Výzkum produkce a využití biomasy jako obnovitelného zdroje pro energetické a průmyslové využití“.

2006–2010 spoluřešitel na projektu MŠMT 2B06132 „Biodiverzita a energetické plodiny“

2006–2011 koordinátor a odpovědný řešitel projektu MŠMT 2B06131 „Nepotravinářské využití biomasy pro energetické účely“

2007–2010 koordinátor a odpovědný řešitel projektu MŽP SP/3g1/24/07 „Metodika analýzy potenciálu biomasy v ČR.“

2010–2013 koordinátor a odpovědný řešitel projektu MV VG20102013060 „Analýza potenciálu využití biomasy jako domácího strategického zdroje pro zabezpečení energetických potřeb v krizových situacích“

 

Publikační činnost

 

Článek v časopise s IF:

Weger, J., Vávrová, K., Kašparová, L., Bubeník, J., Komárek, A. (2013): The influence of rotation length on the biomass production and diversity of ground beetles (Carabidae) in poplar short rotation coppice. Biomass Bioenerg. 2013; 54 (7): 284-2.

HAVLÍČKOVÁ, K., WEGER, J. & KNÁPEK, J. (2011): Modelling of biomass prices for bio-energy market in the Czech Republic. – Simulation Modelling Practice and Theory, 19: 1946–1956.

Havlíčková, K., Suchý, J. (2010): Development model for energy crop plantations in the Czech Republic for the years 2008-2030. Renewable and sustainable energy reviews, vol. 14, ISSN 1364-0321, 1925–1936.

LEWANDOWSKI, I., VAN HOOIDONK, A., WEGER, J., HAVLÍČKOVÁ, K., VAN DAM, J. & FAAIJ, A. (2006): The Potential Biomass for Energy Production in the Czech Republic. – Biomass and Bioenergy, 30/5: 405–421.

 

Článek v recenzovaném časopise bez IF:

VÁVROVÁ, K., KNÁPEK, J. (2012): Economic Assessment of Miscanthus Cultivation for Energy Purposes in the Czech Republic. Journal of the Japan Institute of Energy, Vol. 91, 6, ISNB 0916-8753. pp. 485.

VÁVROVÁ, K., KNÁPEK, J. (2012): Metodika tvorby cenových map biomasy na zemědělské půdě s využitím v GIS. Acta Pruhoniciana 100: 41–49, Průhonice.

KNÁPEK, J., VALENTOVÁ, M., KRÁLÍK, T., VAŠÍČEK, J., VÁVROVÁ, K. (2012): Modelování ceny biomasy ze strany nabídky a poptávky. Acta Pruhoniciana 101: 97–108.

VÁVROVÁ, K. & WEGER, J. (2011): Metodika analýzy potenciálu biomasy na zemědělské půdě s využitím GIS. – Acta Pruhoniciana, 99: 85–90.

KNÁPEK, J., OŠLEJŠEK, P. & HAVLÍČKOVÁ, K. (2011): Ekonomika pěstování energetických travin pro bioplynové stanice. – Acta Pruhoniciana, 97: 47–54.

HAVLÍČKOVÁ, K. & KNÁPEK, J. (2011): Ekonomika pěstování ozdobnice pro energetické účely v České republice. – Acta Pruhoniciana, 97: 55–59.

HAVLÍČKOVÁ, K. & RUDIŠOVÁ, I. (2011): Short rotation coppice of fast-growing trees, their landscape aspects and biodiversity. – Ekológia (Bratislava, 30/1: 12–21.

HAVLÍČKOVÁ, K., WEGER, J. & ŠEDIVÁ, J. (2010): Methodolody of analysis of biomass potential using GIS in the Czech Republic. – Acta Univ. Agr. Silv. Mendel. Brun., 58/5: 161–170.

HAVLÍČKOVÁ, K. & KAŠPAROVÁ, L. (2010): Sledování změn diverzity čeledi Carabidae ve výmladkové plantáži rychle rostoucích dřevin na lokalitě Peklov. – Acta Pruhoniciana, 96: 47–52.

HAVLÍČKOVÁ, K. & SUCHÝ, J. (2009): Metody zpracování potenciálů trvalých travních porostů, slámy a rychle rostoucích dřevin v systému GIS. – Acta Pruhoniciana, 92: 77–84.

HAVLÍČKOVÁ, K. & KAŠPAROVÁ, L. (2009): Hodnocení biodiverzity v porostech RRD. – Acta Pruhoniciana, 92, s. 51–54.

HAVLÍČKOVÁ K., KAŠPAROVÁ, L. & RUDIŠOVÁ, I. (2009): Vliv opláštění na biodiverzitu ve výmladkové plantáži rychle rostoucích dřevin. – Acta Pruhoniciana, 92: 55–60.

HAVLÍČKOVÁ, K. & KNÁPEK, J. (2009): Ekonomika pěstování lesknice rákosovité pro energetické účely. – Acta Pruhoniciana, 92: 61–67.

KNÁPEK, J., VAŠÍČEK, J. & HAVLÍČKOVÁ, K. (2008): Ekonomické aspekty užití biomasy pro spoluspalování biomasy a uhlí. – Acta Pruhoniciana, 89: 29–33.

HAVLÍČKOVÁ, K. & RUDIŠOVÁ, I. (2008): Porosty rychle rostoucích dřevin v zemědělské krajině a biodiverzita. – Acta Pruhoniciana, 89: 23–27.

HAVLÍČKOVÁ, K. & SUCHÝ, J. (2008): Model vývoje pěstebních ploch pro záměrnou produkci biomasy. – Acta Pruhoniciana, 89: 11–15.

HAVLÍČKOVÁ, K. & SUCHÝ, J. (2008): Metodika analýzy potenciálu biomasy s využitím GIS. – Acta Pruhoniciana, 89: 17–21.

HAVLÍČKOVÁ, K. & KNÁPEK, J. (2008): Ekonomické aspekty porostů rychle rostoucích dřevin. – Acta Pruhoniciana, 89: 35−39.

 

Odborná kniha:

VÁVROVÁ, K. & GALLO, P. (2011): Analýza potenciálu biomasy v kraji Vysočina. –VÚKOZ, Průhonice, 48 s. 

VÁVROVÁ, K. & GALLO, P. (2011): Mapy ekonomického potenciálu biomasy pro energetické užití v kraji Vysočina. – VÚKOZ, Průhonice, 26 s. 

VÁVROVÁ, K. & GALLO, P. (2011): Výnosové mapy zdrojů biomasy pro energetické využití v kraji Vysočina. – VÚKOZ, Průhonice, 26 s. 

VÁVROVÁ, K. & KNÁPEK, J. (2011): Ekonomika cíleného pěstování energetických plodin v kraji Vysočina. – VÚKOZ, Průhonice, 56 s.

HAVLÍČKOVÁ, K. et al. (2010): Analýza potenciálu biomasy v České republice. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 498 s.

HAVLÍČKOVÁ, K. et al. (2008): Rostlinná biomasa jako zdroj energie. – VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 83 s.

WEGER J., HAVLÍČKOVÁ K. A KOL. (2003): Biomasa. Obnovitelný zdroj energie v krajině. – 1. vyd., 51 s. + příl. VÚKOZ, Průhonice.

 

Kapitola v knize:

HAVLÍČKOVÁ, K. & WEGER, J. (2010): Methodolody of analysis of biomass potential using GIS. – In: Knápek J., Hass R., Jílková J., Beranovský J., Kranzl L. et al.: Energy for Sustainable Development II. Alfa Nakladatelství, Praha, p. 183–200.

HAVLÍČKOVÁ, K., HAAS, R., KALT, G., KNÁPEK, J., KRANZL, L. & RESCH, G. (2010): Prospects for renewables in the Czech Republic and Austria with special focus on biomass. – In: Knápek J.,  Hass R., Jílková J., Beranovský J., Kranzl L. et al.: Energy for Sustainable Development II. Alfa Nakladatelství, Praha, p. 227–263.

HAVLÍČKOVÁ, K. & SUCHÝ, J. (2007): Potenciál biomasy – In: Potenciál biomasy v Pardubickém kraji. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, s. 44–45.

HAVLÍČKOVÁ, K. & SUCHÝ, J. (2007): Geografický informační systém pro analýzu potenciálu biomasy. – In: Potenciál biomasy v Pardubickém kraji. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, s. 45–46.

HAVLÍČKOVÁ, K. & SUCHÝ, J. (2007): Charakteristika Pardubického kraje. – In: Potenciál biomasy v Pardubickém kraji. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, s. 46–50.

HAVLÍČKOVÁ, K. & SUCHÝ, J. (2007): Analýza potenciálu zbytkové biomasy v Pardubickém kraji. – In: Potenciál biomasy v Pardubickém kraji. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, s. 50–54.

HAVLÍČKOVÁ, K. & SUCHÝ, J. (2007): Záměrně pěstovaná biomasa z výmladkových plantáží RRD. – In: Potenciál biomasy v Pardubickém kraji. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, s. 55–58.

 

Mapy:

Vávrová, K., Weger, J., Jirásková, L., Nikl, M. (2013): Cenová mapa slámy a lesních těžebních zbytků v krajích v roce 2012. Zdroj dat: LPIS – MZe, administrativní hranice © ČSÚ, mapový podklad účelové agregace skupin půd © VÚMOP, 2010, výnosy lesů ÚHÚL Brandýs nad Labem. Grafické zpracování: CENIA, VÚKOZ, v.v.i.

VÁVROVÁ, K. & GALLO, P. (2011): Cenová mapa lesknice rákosovité na 20 % orné půdy v kraji Vysočina. In: Vávrová, K., Gallo, P. (2011): Mapy ekonomického potenciálu biomasy pro energetické užití v kraji Vysočina. VÚKOZ, Průhonice, s. 22.

VÁVROVÁ, K. & GALLO, P. (2011): Cenová mapa ozdobnice na 20 % orné půdy v kraji Vysočina. In: Vávrová, K., Gallo, P. (2011): Mapy ekonomického potenciálu biomasy pro energetické užití v kraji Vysočina. VÚKOZ, Průhonice, s. 23.

VÁVROVÁ, K. & GALLO, P. (2011): Cenová mapa šťovíku na 20 % orné půdy v kraji Vysočina. In: Vávrová, K., Gallo, P. (2011): Mapy ekonomického potenciálu biomasy pro energetické užití v kraji Vysočina. VÚKOZ, Průhonice, s. 24.

VÁVROVÁ, K., WEGER, J. & GALLO, P. (2011): Cenová mapa RRD na 20 % orné půdy v kraji Vysočina. In: Vávrová, K., Gallo, P. (2011): Mapy ekonomického potenciálu biomasy pro energetické užití v kraji Vysočina. VÚKOZ, Průhonice, s. 25.

VÁVROVÁ, K., WEGER, J. & GALLO, P. (2011): Cenová mapa RRD na 20 % TTP v kraji. In: Vávrová, K., Gallo, P. (2011): Mapy ekonomického potenciálu biomasy pro energetické užití v kraji Vysočina. VÚKOZ, Průhonice, s. 26.

HAVLÍČKOVÁ, K. (2009): Cenová mapa biomasy ovsíku vyvýšeného na orné půdě.

HAVLÍČKOVÁ, K. (2009): Cenová mapa biomasy ozdobnice na orné půdě.

HAVLÍČKOVÁ, K. (2009): Cenová mapa biomasy srhy laločnaté na orné půdě.

HAVLÍČKOVÁ, K. (2009): Cenová mapa biomasy sveřepu bezbranného na orné půdě.

HAVLÍČKOVÁ, K. (2009): Cenová mapa jednotlivých energetických plodin při pěstování plodin konvenčního zemědělství.

HAVLÍČKOVÁ, K. & JIRÁSKOVÁ, L. (2009): Cenová mapa RRD na TTP.

HAVLÍČKOVÁ, K. & JIRÁSKOVÁ, L. (2009): Mapa cen biomasy vybraných plodin při pěstování na cca 10 % rozlohy orné půdy.

HAVLÍČKOVÁ, K., ŠEDIVÁ, J. & JIRÁSKOVÁ, L. (2009): Cenová mapa biomasy lesknice rákosovité na orné půdě.

HAVLÍČKOVÁ, K., WEGER, J. & JIRÁSKOVÁ, L. (2009): Cenová mapa biomasy RRD na orné půdě.

HAVLÍČKOVÁ, K. (2008): Cenová mapa zbytkové biomasy v Plzeňském kraji v Kč.GJ-1 tepla v palivu. – In: Atlas krajiny ČR, oddíl 7.3.

HAVLÍČKOVÁ, K. (2008): Výnosová mapa biomasy trvalých travních porostů. – In: Atlas krajiny ČR, oddíl 7.3.

HAVLÍČKOVÁ, K. (2008): Výnosová mapa pšeničné slámy pro hodnocení potenciálu energeticky využitelné slámy. – In:  Atlas krajiny ČR, oddíl 7.3.

HAVLÍČKOVÁ, K. & GALLO, P. (2008): Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálním omezením (LFA) a výše dotace v Plzeňském kraji. – In: Atlas krajiny ČR, oddíl 7.3.

HAVLÍČKOVÁ, K. & WEGER, J. (2008): Mapa očekávaných výnosů biomasy výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin na půdách s nízkým produkčním potenciálem pro pšenici v Plzeňském kraji (10 % rozlohy kraje). – In: Atlas krajiny ČR, oddíl 7.3.

HAVLÍČKOVÁ, K. & WEGER, J. (2008): Mapa očekávaných výnosů biomasy výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin (RRD) v Plzeňském kraji při pěstování na veškeré zemědělské půdě – plantážnická varianta. – In: Atlas krajiny ČR, oddíl 7.3.

HAVLÍČKOVÁ, K., WEGER, J. & GALLO, P. (2008): Cenová mapa záměrně pěstované biomasy rychle rostoucích dřevin v Plzeňském kraji v Kč.GJ-1 tepla v palivu. – In: Atlas krajiny ČR, oddíl 7.3.

 

Certifikovaná metodika:

Vávrová, K., Weger, J., Nikl, M., Knápek, J. (2013): Metodika stanovení potenciálu biomasy v zájmových územích s respektováním vazby na potravinovou bezpečnost. Certifikovaná metodika MZe ČR - osvědčení č. 2/2013. Datum schválení metodiky 16. 12. 2013, metodika VÚKOZ č. 2/2013-057. Uživatel: EkoWATT CZ s.r.o. (Smlouva o využití ze dne 11. 12. 2013)

HAVLÍČKOVÁ, K., WEGER, J., KNÁPEK, J. & GALLO, P. (2010): Metodika stanovení potenciálu biomasy na zemědělské půdě pro úroveň kraj. Certifikovaná metodika č. 6/2010-057. Uznána MŽP ČR.

HAVLÍČKOVÁ, K., KNÁPEK, J. & STRAŠIL, Z. (2009): Metodika ekonomického hodnocení pěstování víceletých energetických plodin. – Dostupné na: http://daze.vukoz.cz/daze/index.jsp

HAVLÍČKOVÁ, K., KNÁPEK, J. & VAŠÍČEK, J. (2008): Metodika ekonomického hodnocení pěstování rychle rostoucích dřevin. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 20 s.

 

Ostatní výsledky:

VÁVROVÁ, K., WEGER, J. & ŠEDIVÁ, J. (2011): Methodology of biomass potential assessments using GIS in the Czech Republic. – World Renewable Energy Congress – Indonesia. International Conference on Renewable Energy and Energy Efficiency, 16–20 October 2011, Bali, Indonesia, p. 6.

WEGER J., HAVLÍČKOVÁ, K. & BUBENÍK, J. (2011): Results of testing of native willows and poplars for short rotation coppice after three harvests. – Aspect Appl. Biol., 112, Biomass and Energy Crops IV, p. 335–340.

WEGER, J., BENETKA, V., BENDÍKOVÁ, L., BUBENÍK, J., HAVLÍČKOVÁ, K., HRUBÁ, T., JECH, D., KAŠPAROVÁ, L., KLOUDOVÁ, K., KOZLÍKOVÁ, K., KŘIVÁNEK, M., LUKÁŠOVÁ, M., MERTELÍK, J., MRÁZKOVÁ, M., PILAŘOVÁ-ŠTOCHLOVÁ, P., POSPÍŠKOVÁ, M., SEVERA, M., SKALOŠ, J., ŠÍR, M., TKACZYKOVÁ-HYHLÍKOVÁ, M., VLASÁK, P., VRÁTNÝ, F., & ZÁNOVÁ-RUDIŠOVÁ I. (2011): Biodiverzita a energetické plodiny. – 150 s., ms. [Závěr. zpráva výzkumného projektu MŠMT č. 2B06132; depon. in: Knih. VÚKOZ, Průhonice].

HAVLÍČKOVÁ, K., ŠEDIVÁ J., KNÁPEK, J. & WEGER, J. (2011): Economic model of energy crops in the conditions of the Czech Republic. – In: Proceedings of 19th European Biomass Conference and Exhibition from Research to Industry and Markets, Berlin, ETA Renewables, Florence.

WEGER, J., BUBENIK, J. & HAVLÍČKOVÁ, K. (2010): Poplar and willow mixed plantations for sustainable biomass production. – In: Proceedings of the 18th European Biomass Conference & Exhibition. 3–7 May 2010, Lyon. ETA-Florence Renewable Energies, Florence, p. 473–476. [cit. 2011-03-11]. Dostupné na: <http://www.etaflorence.it/proceedings/?detail=5975&searchstring=weger> 

WEGER, J., BUBENÍK, J., HAVLÍČKOVÁ, K. & KAŠPAROVÁ, L. (2010): The influence of a rotation length on production and biodiversity of poplar short rotation coppice. – In: Poplars and willows: from research models to multipurpose trees for a biobased society. Book of Abstracts, Fifth International Poplar Symposium. Orvieto, Italy, 20–25 September 2010. Agricultural Research Council, Roma, p. 102.

HAVLÍČKOVÁ, K., SUCHÝ, J. & KNÁPEK, J. (2009): Real look limits of biomass potentials – application of GIS in Czech Republic. – In: Proceedings of the 17th European Biomass Conference & Exhibition. From Research to Industry and Markets. 29 June–3 July 2009, Hamburg, Germany, p. 345–348.

HAVLÍČKOVÁ, K., WEGER, J., SUCHÝ, J. & ŠEDIVÁ, J. (2009): Methodology of analysis of biomass potential using GIS. – In: ISES Solar World Congress 2009 Proceedings. Renewable Energy Shaping Our Future. 11–14 October 2009, Johannesburg, South Africa.

WEGER J. & HAVLÍČKOVÁ, K. (2009): The evaluation of selected willow and poplar clones for short rotation coppice (SRC) after three harvests. – In: Proceedings of the 17th European Biomass Conference & Exhibition. From Research to Industry and Markets. 29 June–3 July 2009, Hamburg, Germany, p. 227–230.

HAVLÍČKOVÁ, K., SUCHÝ, J. & WEGER, J. (2008): World Renewable Energy Congress X 2008 in Glasgow, Methodology of analysis of biomass potential using GIS.

HAVLÍČKOVÁ, K., KNÁPEK, J. & VAŠÍČEK, J. (2008): Modeling of Intentionally Planted Biomass Prices in CR. – In: 10th World Renewable Energy Congress – WREC X [CD-ROM]. Oxford, Elsevier, 1: 160–165.

HAVLÍČKOVÁ, K., WEGER, J., VRÁTNÝ, F., KNÁPEK, J. (2007): Short rotation coppice for energy purposes – growing methods and plantation economy in conditions of the Czech Republic. – In: Ekonomika, ekologija i obščestvo Rossii v 21. stoletii. Trudy 9. meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, čast‘ 4. 22–24 maja 2007, Sankt-Peterburg. Izdatel’stvo Politechničeskogo universiteta, Sankt-Peterburg, p. 243–249.

HAVLÍČKOVÁ, K., WEGER, J. & ZÁNOVÁ, I. (2007): Short rotation coppice for energy purposes – economy conditions and landscape functions in the Czech Republic. – In: ISES Solar Word Congress 2007, 18–21 September, Beijing. Tsinghua University Press, Beijing; Springer, Berlin, p. 2482–2487.

HAVLÍČKOVÁ, K. & ZÁNOVÁ, I. (2007): Landscape aspects of short rotation coppice of fast-grawing trees. – In: Strom a květina – součást života = The Tree and Flower – a Part of Life. Sborn. vědec. konf., 4.–5. 9. 2007, Průhonice. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, p. 169–172.

WEGER, J., HAVLÍČKOVÁ, K., VLASÁK, P. & ZÁNOVÁ, I. (2007): Poslední vývoj a zku¬šenosti v oblasti pěstování rychle rostoucích dřevin pro energetické využití v ČR. – In: Příhoda, J. [ed.]: Racionální využívání lesní biomasy pro energetické účely. Sborn. referátů, 11. říjen 2007, Kostelec nad Černými lesy.  Česká zemědělská univerzita v Praze, fakulta lesnická a dřevařská, Praha, s. 55–59.

WEGER, J., KNÁPEK, J., HAVLÍČKOVÁ, K. & VLASÁK, P. (2007): Zoning of agricultural land for willow and poplar as a tool to increase biomass production efficiency and to prevent risks of biomass production – In: 15th European Conference & Exhibition, Berlin, ETA-Renewable Energies and WIP-Renewable Energies. Florence, p. 296–299. 

ZÁNOVÁ, I. & HAVLÍČKOVÁ, K. (2007): Short rotation coppice and their mesofauna. – In: Strom a květina – součást života = The Tree and Flower – a Part of Life. Sborn. vědec. konf., 4.–5. 9. 2007, Průhonice. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, s. 173–183.

WEGER, J. & HAVLÍČKOVÁ, K. (2006): Výzkum a využití rychle rostoucích dřevin pro produkci biomasy. – In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. 4. Metodické dny, 1.–4. 10. 2006, Praha, s. 43.

WEGER, J., VLASÁK, P., ZÁNOVÁ, I. & HAVLÍČKOVÁ, K. (2006): Výmladkové plantáže rychle rostoucích dřevin pro produkci biomasy. – Životné prostredie, 40/3: 137–142.

KNÁPEK J., VAŠÍČEK J., HAVLÍČKOVÁ K., WILLMANN B. (2005): Cena biomasy z výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin. – Časopis pre elektrotechniku a energetiku, 3: 26–27.

KNÁPEK J., VAŠÍČEK J., HAVLÍČKOVÁ K., WILLMANN B. (2005): Faktory ovlivňující cenu biomasy jako paliva. – Časopis pre elektrotechniku a energetiku, 5: 29–32.

HAVLÍČKOVÁ K., WEGER J., ZÁNOVÁ I. (2004): Osvěta a poradenství: Provozování informačního střediska pro obnovitelné zdroje energie se zaměřením na produkci a využití biomasy. – 40 s., ms. [Závěrečná zpráva projektu 0244 výzk. záměru VÚKOZ 02; depon. in: Knih. VÚKOZ Průhonice].

WEGER J., HAVLÍČKOVÁ K., VLASÁK P. (2004): Výzkum produkčních charakteristik taxonů dřevin, příp. bylin, vhodných pro cílenou produkci biomasy v různých půdně klimatických podmínkách ČR. – 87 p., ms. [Závěr. zpr. projektu 0241 výzk. záměru VÚKOZ 02; depon. in: Knih.VÚKOZ, Průhonice].

WEGER J., HAVLÍČKOVÁ K., VOSÁTKA M., KNÁPEK J., VAŠÍČEK J. (2004): Ověřování technologií produkce rostlinné biomasy; hodnocení ekonomických parametrů celého produkčního cyklu. – 45 s., ms. [Závěr. zpr. projektu 0246 výzk. záměru VÚKOZ 02; depon. in: Knih.VÚKOZ, Průhonice].

WEGER J., SYROVÁTKA O., ŠÍR M., JECH D., HAVLÍČKOVÁ K. (2004): Výzkum krajinných funkcí cílené produkce biomasy (plantáží energetických plodin), zejména jejich přínosy pro diverzitu krajiny, hydrologický režim a obnovu půdního fondu. – 38 s., ms. [Průběž. zpráva projektu 0242 výzk. záměru VÚKOZ 02; depon. in: Knih. VÚKOZ Průhonice].

HAVLÍČKOVÁ K. (2002): Osvěta a poradenství: Provozování informačního střediska pro obnovitelné zdroje energie se zaměřením na produkci a využití biomasy. – 15 p., ms. [Průběž. zpr. projektu 0244 výzkum. záměru VÚKOZ 02; depon. in: knih.VÚKOZ, Průhonice]

WEGER J., JECH D., HAVLÍČKOVÁ K., ŠÍR M. (2002): Výzkum krajinných funkcí cílené produkce biomasy (plantáží energetických plodin), zejména jejich přínosy pro diverzitu krajiny, hydrologický režim a obnovu půdního fondu. – 34 p., ms. [Průběž. zpr. projektu 0242 výzkum. záměru VÚKOZ 02; depon. in: Knih.VÚKOZ, Průhonice].

WEGER J., HAVLÍČKOVÁ K., TOBYŠKA A. (2002): Poloprovozní ověřování technologií produkce, zpracování a využití rostlinné biomasy; hodnocení ekonomických parametrů celého produkčního cyklu. – 18 p., ms. [Průběž. zpr. projektu 0246 výzkum. záměru VÚKOZ 02; depon. in: Knih.VÚKOZ, Průhonice].

KARTÁK J., HAVLÍČKOVÁ K. (2000): Nabídka komerčně zralých spalovacích zařízení na biomasu a zařízení pro přípravu ušlechtilejších forem biomasy na trhu v ČR. – In: Obnovitelné zdroje energie. Sborn. mezinár. odborného zasedání, p. 45–49. Energieverwaltungs-agentur, Wien.