Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Weger Jan, Ing., Msc., Ph.D.

Funkce/Function: vedoucí odboru

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 296 528 327

Další údaje:

Odborné zaměření: fytoenergetika, zejm. výzkum genofondu a pěstebních postupů energetických plodin (topoly, vrby, ozdobnice); vliv jejich porostů na biodiverzitu a vybrané složky životního prostředí 

Životopis:

Vzdělání

Ph.D. (rostlinná produkce speciální - fytoenergetika), 2007, ČZÚ Praha 

MSc (životní prostředí) 1996, CEU Budapešť a Manchester University

Ing. (lesní inženýrství), 1988, Vysoká škola zemědělská , Lesnická fakulta, Brno

Zaměstnání

1988-1989:VULHM Zbraslav, pracoviště Ústí n. L. 

1990–dosud: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice.

Výuka

Specializované přednášky na ČZÚ Praha, MENDELU Brno a Lednice zejména na téma pěstování energetických plodin

Výzkumné projekty (granty)

1999–2002: Zdokonalování stávajících technologií využívání obnovitelných zdrojů a úspor energie (ukončený projekt MŽP č. VaV320/3/99, koordinátor ing. Weger)

2003–2005: Clear Views on Clean Fuels (VIEWLS) 

(ukončený projekt EU - 5. RP, koordinátor E. ven der Heuvel, SenterNovem, Nizozemí)

2004–2006: Metodika analýzy potenciálu biomasy jako obnovitelného zdroje 

(NAZV č. QF4127, koordinátorka ing. Havlíčková)

2006–2010: Nepotravinářské využití biomasy v energetice  (MŠMT č. 2B0 6131, řešitel koordinátorka ing. Havlíčková)

2006–2010: Biodiverzita a energetické plodiny (MŠMT č. 2B06132, řešitel koordinátor ing. Weger)

2007–2010: Metodika analýza potenciálu biomasy v ČR.“ (MŽP SP/3g1/24/07; odpovědný řešitel projektu)

2010–2013:  Analýza potenciálu využití biomasy jako domácího strategického zdroje pro zabezpečení energetických potřeb v krizových situacích (MV-VG2010201306, odp. řešitel)

Zahraniční zkušenost 

1992 - Ekologická expedice Kamčatka, Ruská federace

1993 - Stáž v laboratoři lesnické genetiky TU Zvolen, vedoucí - Prof. L. Paule.

1995 - Stáž v ústavu lesnické genetiky IFG Placerville a USDA FS Berkeley, USA, (vedoucí: Dr. T. Conkle)

1994-1996 Masterské studium – Environmental Sciences and Policy at CEU Budapešť (Central European University) accreditation  Manchester University (UK);

 

Publikační činnost

 

Článek v časopise s IF:

Lewandowski I., Weger J., van Hooidonk A., Havlickova K., van Dam J., Faaij A. (2006): The Potential Biomass for Energy Production in the Czech Republic - Biomass &  Bioenergy 30 (5): 405-421. 

Tlustoš, P., Száková, J., Vysloužilová, M., Pavlíková, D., Weger, J., Javorská H. (2007): Clonal and seasonal variation of As, Cd, Pb, and Zn uptake by willows (Salix spp.) grown in contaminated soils – Centr. Europ. J. of Biology, 2 (2): 254–276. 

Havlickova, K., Weger, J., Knapek, J. (2011): Modelling of biomass prices for bio-energy market in the Czech Republic. Simulation modelling practice and theory, 19, 1946-1956.

Weger, J., Vávrová, K., Kašparová, L., Bubeník, J., Komárek, A. (2013): The influence of rotation length on the biomass production and diversity of ground beetles (Carabidae) in poplar short rotation coppice. Biomass Bioenerg. 2013; 54 (7): 284-2.

 

Článek v recenzovaném časopise bez IF:

Havlíčková K., Knápek J., Vašíček J., Weger J. (2005): Biomasa jako obnovitelný zdroj energie. Ekonomické a energetické aspekty. – Acta Pruhoniciana, 79: 1–67

Havlíčková K., Weger J., et al. (2006): Metodika analýzy potenciálu biomasy jako obnovitelného zdroje energie. Acta Pruhoniciana 83:  1–96

Weger, J. (2008): Výnos vybraných klonů vrb a topolů po 9 letech výmladkového pěstování – Acta Pruhoniciana 89: 5–10

Weger, J. (2009): Hodnocení vlivu délky sklizňového cyklu výmladkové plantáže na produkční a růstové charakteristiky topolového klonu Max-4 (Populus nigra L. × P. maximowiczii Henry) – Acta Pruhoniciana 92: 5–11. 

Weger, J., Strašil, Z.  (2009): Hodnocení polního pokusu s ozdobnicemi (Miscanthus sp.) po dvou letech růstu na různých stanovištích – Acta Pruhoniciana 92: 27–34. Šír M., Weger J., Vondrka A. (2009): Klimatická účinnost porostů rychle rostoucích dřevin v krajině  – Acta Pruhoniciana 92: 45–50. 

Lukášová M., Weger J. (2009): Možnosti genetické identifikace klonů a kříženců topolu Simonova, černého, bavlníkového a Maximovičova (Populus simonii,  P. nigra, P. deltoides, P. maximowiczii)  metodou SSR – Acta Pruhoniciana 92: 19–28. 

Weger J., Bubeník J., Dubský M., (2010): Hodnocení vlivu hnojení na růst a výnos klonů vrb a topolů v prvních čtyřech letech pěstování – Acta Pruhoniciana 94:13–20

Severa M., Weger J., (2010): Potvrzení schopnosti generativního šíření vybraných druhů ozdobnic (Miscanthus sp.) v přírodních podmínkách ČR – Acta Pruhoniciana 96: 75–78 + příl. 1s

Weger J., Bubeník J. (2010): První výsledky hodnocení smíšené výmladkové plantáže topolů a vrb – Acta Pruhoniciana 96: 27–36, 

Strašil Z., Weger J. (2010): Studium kostřavy rákosovité (Festuca arundinacea Schreb.) pěstované pro energetické využití– Acta Pruhoniciana 96: 19–26

Havlíčková, K., Weger, J., Šedivá, J. (2010): Methodolody of analysis of biomass potential using GIS in the Czech Republic. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, No. 5, pp. 161-170

Vávrová, K., Weger, J. (2011): Metodika analýzy potenciálu biomasy na zemědělské půdě s využitím GIS – Acta Pruhoniciana 99: 85–90

Weger, J., Bubeník, J. (2011): Hodnocení produkce biomasy topolů a vrb na Lochočické výsypce po 15 letech výmladkového pěstování. Acta Pruhoniciana, no. 99, p. 73–83

Vávrová, K., Weger, J. (2011): Metodika analýzy potenciálu biomasy na zemědělské půdě s využitím GIS – Acta Pruhoniciana 99: 85–90

Weger, J., Bubeník, J., (2012): Výsledky sledování vybraných půdních charakteristik v pokusech rychle rostoucích dřevin testovaných pro energetické využití. Acta Pruhoniciana 102: 31-40.

Weger, J., Bubeník, J., (2012): Produkce biomasy nových klonů vrb a topolů po šesti letech pěstování na zemědělské půdě v tříletém obmýtí.  Acta Pruhoniciana 100: 51–62.

 

Článek v recenzovaném sborníku:

Jiránek J., Weger J. (2001): Specific Conditions for Biomass Utilization in the Czech Republic.  – In: Proceedings of the 1st World Conference on Biomass for Energy and Industry,  Energia-TA Florence, Sevilla, 256-257 p.

Weger J., Havlíčková K. (2002): The first results of the selection of woody species for short rotation coppices in the transitional oceanic-continental climate of the Czech Republic. – In:  World renewable energy congress IX. Book of Abstracts, 21.–25. 8. 2006, Florence, Italy. Elsevier, Amsterodam,  107-110 p.

Weger J., Šír M., Syrovátka O. (2004): Landscape functions of short rotation coppices (SRC) and possibilities for sustainable land management. 2nd World Conference Biomass for Energy, Industry and Climate Protection, Rome, ETA Florence, Florence; WIP-Munich, Munich, p. 265–267,

Weger J. (2004): A multi-species energy crop system to sustainably produce biomass in the Czech Republic. 2nd World Conference Biomass for Energy, Industry and Climate Protection, Rome, ETA Florence, Florence; WIP-Munich, Munich, p. 256–258.

Havlíčková, K., Weger, J., Knápek, J., Vašíček, J. (2007): Methodology for analysing the potential of biomass as renewable source of energy in the Czech Republic. – In: 14th European Biomass Conference & Exhibition from Research to Market Development, Berlin. ETA-Renewable, Berlin, p. 293–295

Weger J., Havlíčková K. (2009):  The Evaluation of selected willow and poplar clones for short rotation coppice (SRC) after three harvests.  In Proceedings of the 17th European Biomass Conference & Exhibition, 29.6.-3.7., Hamburg, 2009, ETA Florence. 227-230 p.

Weger, J., Bubenik, J., Havlíčková, K., (2010): Poplar and willow mixed plantations for sustainable biomass production – In: Proceedings of the 18th European Biomass Conference & Exhibition, 3-7 May 2010, Lyon, ETA-Florence Renewable Energies, Florence, pp. 473-476, 

Bubeník, J., Weger, J. (2011): Biomass production of native willow short rotation coppice in four three year rotation cycles  – In: Proceedings of the 19th European Biomass Conference & Exhibition, 6-10 June 2011, Berlin, ETA-Florence Renewable Energies,  pp. 609-611 

Havlíčková, K., Weger, J., Zánová I. (2007): Short rotation coppice for energy purposes – economy conditions  and landscape functions in the Czech Republic – ISES Solar Word Congress 2007 - pp. 2482–2487,  Beijing, Springer Berlin

Weger J., Havlíčková, K., Bubeník, J., (2011): Results of testing of native willows and poplars for short rotation coppice after three harvests – Aspects of Applied Biology 112, Biomass and Energy Crops IV, pp. 335-340

 

Kapitola v knize:

Knápek J., Haas J., Weger J., Hofbauer H, Kranzl L. (2005): Biomass potential and sustainable production – The relevance of biomass for providing energy services in the Czech Republic and Austria. – In: Janouch F., Schleicher S.: Energy for Sustainable Development, p. 279. Charles University, Prague.

Havlíčková, K., Weger, J., et al. (2010): Methodolody of analysis of biomass potential using GIS – 18 p., In: Knápek J.,  Hass R., Jílková J., et al.: Energy for Sustainable Development II, Alfa nakladatelství, Praha, 326 p. ISBN 978-80-87197-36-3

 

Odborná kniha:

Weger, J., Havlíčková, K. a kol. (2003): Biomasa obnovitelný zdroj energie v krajině - 51 p.,. Osvětová publikace, VÚKOZ, Průhonice

Havlíčková, K., Weger, J., a kol. (2006): Metodika analýzy potenciálu biomasy jako obnovitelného zdroje energie. Acta Pruhoniciana 83: 1–96

Havlíčková, K. a kol. (Havlíčková, K., Weger, J., Boháč, J., Ščerba, Z., Hutla, P., Knápek, J., Vašíček, J., Strašil, Z., Kajan, M., Lhotský, R.) (2008): Rostlinná biomasa jako zdroj energie, VÚKOZ v.v.i., s.83, 

Havlíčková, K. a kol. (Havlíčková, K., Suchý, J.,Weger, J., Šedivá, J., Táborová, M., Bureš, M., Hána, J., Nikl, M., Jirásková, J., Petruchová, J., Knápek, J., Vašíček, J., Gallo, P., Strašil Z.) (2010): Analýza potenciálu biomasy v České republice. VÚKOZ v.v.i., s.498.

 

Mapy:

Havlíčková, K., Weger, J. (2008): Mapa očekávaných výnosů biomasy výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin na půdách s nízkým produkčním potenciálem pro pšenici v Plzeňském kraji (10 % rozlohy kraje). In:  Atlas krajiny ČR, oddíl 7.3. 

Havlíčková, K., Weger, J. (2008): Mapa očekávaných výnosů biomasy výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin (RRD) v Plzeňském kraji při pěstování na veškeré zemědělské půdě – plantážnická varianta. In:  Atlas krajiny ČR, oddíl 7.3., 

Havlíčková, K., Weger, J., Gallo, P. (2008): Cenová mapa záměrně pěstované biomasy rychle rostoucích dřevin v Plzeňském kraji v Kč.GJ-1 tepla v palivu. In:  Atlas krajiny ČR, oddíl 7.3., 

Havlíčková, K., Weger J. (2009): Výnosová mapa rychle rostoucích dřevin na TTP – In: Havlíčková, K. a kol. (2010): Analýza potenciálu biomasy v České republice. VÚKOZ, s.498, ISBN 978-80-85116-72-4..

Havlíčková, K., Weger, J. Jirásková, L. (2009): Cenová mapa biomasy RRD na orné půdě – In: Havlíčková, K. a kol. (2010): Analýza potenciálu biomasy v České republice. VÚKOZ, s.498, ISBN 978-80-85116-72-4..

Havlíčková, K., Weger, J., Jirásková, L.(2010): Cenová mapa vybraných zdrojů biomasy – In: Havlíčková, K. a kol. (2010): Analýza potenciálu biomasy v České republice. VÚKOZ, s.498, ISBN 978-80-85116-72-4.

Vávrová, K., Weger, J., Gallo, P. (2011): Cenová mapa RRD na 20 % orné půdy v kraji Vysočina. . In: Vávrová, K., Gallo, P. (2011): Mapy ekonomického potenciálu biomasy pro energetické užití v kraji Vysočina. VÚKOZ, 26 s. 

Vávrová, K., Weger, J., Gallo, P. (2011): Cenová mapa RRD na 20 % TTP v kraji. . In: Vávrová, K., Gallo, P. (2011): Mapy ekonomického potenciálu biomasy pro energetické užití v kraji Vysočina. VÚKOZ, 26 s.

Vávrová, K., Weger, J., Jirásková, L., Nikl, M. (2013): Cenová mapa slámy a lesních těžebních zbytků v krajích v roce 2012. Zdroj dat: LPIS – MZe, administrativní hranice © ČSÚ, mapový podklad účelové agregace skupin půd © VÚMOP, 2010, výnosy lesů ÚHÚL Brandýs nad Labem. Grafické zpracování: CENIA, VÚKOZ, v. v. i.

 

Metodiky:

Havlíčková, K., Weger, J., Knápek, J. (2006): Metodika analýzy potenciálu biomasy jako obnovitelného zdroje energie - Uživatel: GALLO PRO – MZe. 

Havlíčková, K., Weger, J., Knápek, J., Gallo, P. (2010): Metodika stanovení potenciálu biomasy na zemědělské půdě pro úroveň kraj. Certifikovaná metodika č. 6/2010-057. Uznána MŽP ČR.

Weger J. (2011): Metodika posuzování projektů na založení porostů rychle rostoucích dřevin k energetickému využití z hlediska biodiverzity, ochrany přírody a krajiny.  Certifikovaná metodika MŽP ČR - číslo jednací 20445-ENV-11. Datum schválení metodiky 31. 3. 2011, metodika VÚKOZ č. 7/2011-057

Vávrová, K., Weger, J., Nikl, M., Knápek, J. (2013): Metodika stanovení potenciálu biomasy v zájmových územích s respektováním vazby na potravinovou bezpečnost. Certifikovaná metodika MZe ČR - osvědčení č. 2/2013. Datum schválení metodiky 16. 12. 2013, metodika VÚKOZ č. 2/2013-057. Uživatel: EkoWATT CZ s.r.o. (Smlouva o využití ze dne 11. 12. 2013)

 

Ostatní výsledky:

Weger J. (2000): Výběr energetických plodin pro různé stanovištní podmínky. – 56 p., ms. [Zpr. projektu VaV 320/3/99; depon. in: Knih. VÚKOZ, Průhonice].

Weger J. (2000): Výzkum produkčních charakteristik taxonů dřevin, příp. bylin vhodných pro cílenou produkci biomasy v různých půdně klimatických podmínkách ČR. – 26 p., ms. [Průběž. zpr. projektu 0241 výzkum. záměru VÚKOZ 02; depon. in: Knih.VÚKOZ, Průhonice].

Weger J., Jech D. (2000): Výzkum krajinných funkcí cílené produkce biomasy (plantáží energetických plodin), zejména jejich přínosy pro diverzitu krajiny, hydrologický režim a obnovu půdního fondu. – 88 p., ms. [Průběž. zpr. projektu 0242 výzk. záměru VÚKOZ 02; depon. in: Knih.VÚKOZ, Průhonice]

Weger J. (2002): Výběr energetických plodin pro různé stanovištní podmínky. – 90 p., ms. [Závěreč. zpr. projektu VaV 320/3/99; depon. in: Knih. VÚKOZ, Průhonice].

Weger J., Čížková L., Demelová B. (2002): Vegetativní množení a šlechtění rychle rostoucích dřevin. – 11 p., ms. [Závěreč. zpr. projektu VaV 320/3/99; depon. in: Knih. VÚKOZ, Průhonice].

Weger J., Sladký V. (2002): Ověřování efektivních agrotechnik plantáží energetických plodin. – 74 p., ms. [Závěreč. zpr. projektu VaV 320/3/99; depon. in: Knih. VÚKOZ, Průhonice].

Weger J. (2002): Výzkum produkčních charakteristik taxonů dřevin, příp. bylin vhodných pro cílenou produkci biomasy v různých půdně klimatických podmínkách ČR. – 32 p., ms. [Průběž. zpr. projektu 0241 výzkum. záměru VÚKOZ 02; depon. in: Knih.VÚKOZ, Průhonice].

Weger J., Jech D., Havlíčková K., Šír M. (2002): Výzkum krajinných funkcí cílené produkce biomasy (plantáží energetických plodin), zejména jejich přínosy pro diverzitu krajiny, hydrologický režim a obnovu půdního fondu. – 34 p., ms. [Průběž. zpr. projektu 0242 výzkum. záměru VÚKOZ 02; depon. in: Knih.VÚKOZ, Průhonice].

Weger J., Havlíčková K., Tobyška A. (2002): Poloprovozní ověřování technologií produkce, zpracování a využití rostlinné biomasy; hodnocení ekonomických parametrů celého produkčního cyklu. – 18 p., ms. [Průběž. zpr. projektu 0246 výzkum. záměru VÚKOZ 02; depon. in: Knih.VÚKOZ, Průhonice].

Weger J., Havlíčková K., Vlasák P. (2004): Výzkum produkčních charakteristik taxonů dřevin, příp. bylin, vhodných pro cílenou produkci biomasy v různých půdně klimatických podmínkách ČR. – 87 p., ms. [Závěr. zpr. projektu 0241 výzk. záměru VÚKOZ 02; depon. in: Knih.VÚKOZ, Průhonice].

Weger J., Havlíčková K., Vosátka M., Knápek J., Vašíček J. (2004): Ověřování technologií produkce rostlinné biomasy; hodnocení ekonomických parametrů celého produkčního cyklu. – 45 s., ms. [Závěr. zpr. projektu 0246 výzk. záměru VÚKOZ 02; depon. in: Knih.VÚKOZ, Průhonice].

Weger J., Syrovátka O., Šír M., Jech D., Havlíčková K. (2004): Výzkum krajinných funkcí cílené produkce biomasy (plantáží energetických plodin), zejména jejich přínosy pro diverzitu krajiny, hydrologický režim a obnovu půdního fondu. – 38 s., ms. [Průběž. zpráva projektu 0242 výzk. záměru VÚKOZ 02; depon. in: Knih. VÚKOZ Průhonice].