Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Romportl Dušan, RNDr., Ph.D.

Funkce/Function: vedoucí odboru

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 296 528 242

Web: http://www.fragmentace.cz

Další údaje:

Odborné zaměření

GIS – krajinná ekologie – klasifikace krajiny – typologie krajiny – distribuce a modelování výskytu organismů – predikce šíření

 

Odborný životopis

2008 - výzkumný pracovník, VÚKOZ, v.v.i.

2007 - vědecký pracovník, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

2006 - 2008 - specialista GIS, Český hydrometeorologický ústav

2003 - 2010 - doktorské studium, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

1997 - 2003 - magisterské studium, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 

Projekty

(Podrobnější informace o projektech naleznete po kliknutí na název projektu)

2015 - 2016 - EHP-CZ02-OV-1-040-01-2014 - Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR

2015 - 2016 - EHP-CZ02-OV-1-021-2014 - Monitoring přirozených lesů ČR

2012 - 2016 - NAZV QJ1220219 - Ekonomické aspekty invaze Phytophthora alni v průběhu klimatické změny

EHP-CZ02-OV-1-063-01-2014 - Monitoring evropsky významných druhů šelem ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000
GAUK - Klasifikace globálních environmentálních systémů dle stupně antropogenní transformace
INTERREG - Ziel 3 /Cíl 3, D52 TransLynx
OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0004
- Vytvoření a rozvoj multidisciplinárního týmu na platformě krajinné ekologie
MSM 0021620831 - Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace
VZ MSM 6293359101 - Výzkum zdrojů a indikátorů biodiverzity v kulturní krajině v kontextu dynamiky její fragmentace
GAAV IAA300609903 - Osud české postindustriální krajiny
GAAV KJB601110701 (juniorský project) - Assessment of the landscape diversity and heterogeneity changes according to the system of landscape indicators
VaV MŽP ČR - Suburbánní rozvoj, suburbanizace a urban sprawl v ČR: omezení negativních důsledků na životní prostředí (spoluřešitel)
MŽP ČR SP2d4 - Vyhodnocení migrační propustnosti krajiny pro velké savce a návrh ochranných a optimalizačních opatření (spoluřešitel)
MŠMT 2B06013 - Implementace opatření Evropské úmluvy o krajině v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech nesoucích stopy historických krajinářských úprav - pilotní studie Nové Dvory – Kačina (účast na řešení projektu)
VaV/620/15/03 MŽP ČR - Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ (CHKO Beskydy, Krkonošský národní park, CHKO Jeseníky a NP a CHKO Šumava) (účast na řešení projektu)
VaV/600/01/03 MŽP ČR - Atlas krajiny (účast na řešení projektu)
Projekt EU - European Landscape Character Assessment Initiative (účast na řešení projektu)

 

Publikační činnost

Článek v časopise s IF

HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D., ROMPORTL, D., PEŠKOVÁ, V. & ČERNÝ, K. (2017): Environmental and silvicultural characteristics influencing the extent of ash dieback in forest stands. Baltic Forestry, 23.

ROMPORTL, D., CHUMANOVÁ, E., HAVRDOVÁ, L., PEŠKOVÁ, V., ČERNÝ, K. (2016): Potential risk of occurrence of Phytophthora alni in forests of the Czech Republic. Journal of Maps 2016 (12): 280–284. DOI: 10.1080/17445647.2016.1198996. WWW: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17445647.2016.1198996.

ADAM, M., MUSILOVÁ, M., MUSIL, P., ZOUHAR, P., ROMPORTL, D. (2015): Long-term changes in habitat selection of wintering waterbirds in a changing landscape. – Acta Ornithologica, 50/2: 127-138.

MUSILOVÁ, Z., MUSIL, P., ZOUHAR, J., ROMPORTL, D. (2015): Long-term trends, total numbers and species richness of increasing waterbird populations at sites on the edge of their winter range: cold-weather refuge sites more important than protected sites. – Journal of Ornitology, 156/ 4: 923-932.

SKALOŠ, J., NOVOTNÝ, M., WOITSCH, J., ZACHAROVÁ, J., BERCHOVÁ, K., SVOBODA, M., KŘOVÁKOVÁ, K, ROMPORTL, D., KEKEN, Z. (2015): What are the transitions of woodlands at the landscape level? Change trajectories of forest, non-forest and reclamation woody vegetation elements in a mining landscape in North-western Czech Republic. – Applied Geography, 58: 206-216.

BELOTTI, E., KREISINGER, J., ROMPORTL, D., HEURICH, M. (2014): Eurasian lynx hunting red deer: is there an influence of a winter enclosure system? European Journal of Wildlife Research, 60: 441–457.

ROMPORTL, D., CHUMAN, T., LIPSKÝ, Z. (2013): Typologie současné krajiny Česka. – Geografie, 118/1: 16-39.
HORAK, J., HUI, C., ROURA-PASCUAL, N., ROMPORTL, D. (2013): Changing roles of propagule, climate, and land use during extralimital colonization of a rose chafer beetle. – Naturwissenschaften, 100/4: 327-36

HORÁK, J., PELTANOVÁ, A., PODÁVKOVÁ, A., ŠAFÁŘOVÁ, L., BOGUSCH, P., ROMPORTL, D., ZASADIL, P. (2013): Biodiversity responses to land use in traditional fruit orchards of a rural agricultural landscape. – Agriculture, Ecosystems and Environment 178: 71– 77.

CHUMAN, T. & ROMPORTL, D. (2010): Multivariate classification analysis of cultural landscapes: An example from the Czech Republic. – Landscape and Urban Planning, 98/3-4: 200-209

 

Článek v recenzovaném časopise bez IF

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P., ROMPORTL, D. (2016): Ekonomické škody způsobené plísní olšovou v břehových porostech vodních toků a nádrží s dominantní olší v modelové oblasti povodí Vltavy. Předběžné výsledky. Vodní hospodářství. 2016 (8): 1–5.

HRDINA, A., ROMPORTL, D. (2015): Horké skvrny biodiverzity. – Geografické rozhledy, 24/4: 6-7.

FŇUKALOVÁ, E., ROMPORTL, D. (2014): A Typology of Natural Landscapes of Central Europe. – AUC Geographica, 49/2: 57–64.

BLÁHA, J., ROMPORTL, D., KRENOVA, Z. (2013): Can Natura 2000 mapping be used to zone the Šumava National Park? – European Journal of Environmental Sciences, 3/1: 57-63.

ROMPORTL, D., ANDREAS, M., ANDĚL, P., BLÁHOVÁ, A., BUFKA, L., GORČICOVÁ, I., HLAVÁČ, V., MINÁRIKOVÁ, T., STRNAD, M. (2013): Designing migration corridors for large mammals in the Czech Republic – Journal of Landscape Ecology, 6/1: 47-62.

CHUMAN, T., ROMPORTL, D. (2012): Mezi městem a krajinou. – Veronica. 24/3.

MĚSTKOVÁ, L., ROMPORTL, D., ALBRECHT, T., CHUMAN, T., ČERVENÝ, J. (2012): The effect of landscape fragmentation and habitat variables on nest predation of artificial ground nest in the Bohemian Forest. – Silva Gabreta, 18/2: 109-121.

ROMPORTL, D., CHUMAN, T. (2012): Present approaches to landscape typology in the Czech Republic. – Journal of Landscape Ecology, 5/3: 24-35

STRNAD, M., MINÁRIKOVÁ, T., HLAVÁČ, V., ANDĚL, P., GORČICOVÁ, I., ANDREAS, M., ROMPORTL, D., BLÁHOVÁ, A. (2012): Migrační koridory velkých savců v ČR. – Ochrana přírody, 67: 50-53.

ROMPORTL, D. & CHUMAN, T. (submitted): Classification of natural landscapes based on OBIA (Czech Republic). Applied Geography

JAČKOVÁ, K., CHUMAN, T. & ROMPORTL, D. (2011): Comparison of landscape changes in protected and unprotected sites in outskirts of Prague metropolis (the Czech Republic), 1990-2006. – AUC Geographica, 46/2: 67–79

CHUMAN, T. & ROMPORTL, D. (2011): Suburbanizace a její vliv na přírodní prostředí. – Geografické rozhledy, 10-11/3, ISSN 1210-3004

ROMPORTL, D. & CHUMAN, T. (2010): Změny struktury krajiny vlivem rezidenční a komerční suburbanizace v České republice. – Suburbanizace.cz, ISSN 1803-8239. Publikováno 16.9.2010

SEJÁK, J., CUDLÍN, P., POKORNÝ, J., ZAPLETAL, M., PETŘÍČEK, V., GUTH, J., CHUMAN, T., ROMPORTL, D., CHUMAN, T. & LIPSKÝ, Z. (2008): New method of landscape typology in the Czech Republic. Landscape Classification - Theory and Practice, The Problems of Landscape Ecology. Faculty of Geography and Regional Studies of the University of Warsaw, 20: 315 – 320. ISSN 1899 - 3850

ROMPORTL, D., ANDREAS, M. & VLASÁKOVÁ, B. (2008): Monitoring of biodiversity changes in the landscape scale. – Journal of Landscape Ecology, 1/1: 49-67. ISSN 1803-2427

JAČKOVÁ, K. & ROMPORTL, D. (2008): The relationship between geodiversity and habitat richness in Šumava National Park and Křivoklátsko PLA (Czech Republic): a quantitative analysis approach. – Journal of Landscape Ecology, 1/1: 23-37. ISSN 1803-2427

LIPSKÝ, Z. & ROMPORTL, D. (2008): Specifické typy české venkovské krajiny. – Spisy zeměpisného sdružení, 8/1: 1 – 4, ISSN 1214-0848

ROMPORTL, D. & CHUMAN, T. (2007): Proposal method of landscape typology in the Czech republic. – In Dreslerová, J. (ed.): Journal of Landscape Ecology. 0. číslo časopisu CZ-IALE, Brno, ISBN 978-80-86386-97-3

ROMPORTL, D. (2007): Toulovcovy maštale a okolí – nejmenší skalní města ve východních Čechách. Geografické rozhledy, 4: 10-12.

 

Článek ve sborníku

ČERNÝ K, STRNADOVÁ V., ROMPORTL D. (2013): Landscape typology of Vltava River Basin and impact of Phytophthora alni subsp. alni invasion. In: Lebeda A., Burdon J.J. (eds.): 1st. International Conference Wild Plant Pathosystems, Conference Proceedings. 2.-5.7. 2013. UPOL, Olomouc. 85–86.

ČERNÝ K., STRNADOVÁ V., ROMPORTL D. (2013): Potenciální dopad Phytophthora alni subsp. alni v krajině povodí Vltavy. Sborník 3. Česko-slovenské mykologické konference 29.- 31.8.2013 UPOL Olomouc. Mykologické Listy 125, s 39.

ROMPORTL, D. & CHUMAN, T. (eds.) (2012): GEO/BIO DIVERZITA: Management chráněných území. Sborník příspěvků z výroční conference CZ-IALE. PřF UK v Praze.

KUTAL, M, VÁŇA, M., ROMPORTL D. & BOJDA, D. (2011): Habitatové charakteristiky výskytu velkých šelem v Beskydech. – In: Bryja , J. Řehák, Z. & Zukal, J. (eds.): Zoologické dny 2011 - Sborník příspěvků. ISBN 978-80-87189-09-2

ROMPORTL, D., BUFKA, L. (2011): Hodnocení habitatových preferencí rysa ostrovida v NP a CHKO Šumava s využitím GIS a GPS. Sborník příspěvků z konference GIS ESRI, Praha. ISBN 978–80–904450–6–2

ROMPORTL, D., BUFKA, L., CHUMANOVÁ, E., STRNAD, M. & ŠPAČKOVÁ, M. (2011): Prediktivní habitatové modely a jejich využití pro vymezování ekologických sítí. – In: Bryja , J. Řehák, Z. & Zukal, J. (eds.): Zoologické dny 2011 - Sborník příspěvků. ISBN 978-80-87189-09-2

ŠUSTR, P., ROMPORTL, D. & JIRSA, A. (2011): Habitatové preference telemetricky sledovaného jelena lesního (Cervus elaphus) na Šumavě. – In: Bryja , J. Řehák, Z. & Zukal, J. (eds.): Zoologické dny 2011 - Sborník příspěvků. ISBN 978-80-87189-09-2

ROMPORTL, D., ANDĚL, P., ANDREAS, M., BLÁHOVÁ, A., GORČICOVÁ, I., HLAVÁČ, V., MINÁRIKOVÁ, T., STRNAD, M. (2010): Potenciál krajiny z hlediska dálkové migrace velkých savců. In: Drobilová, L. (ed.): Venkovská krajina 2010. Sborník z 8. ročníku mezinárodní mezioborové konference konané 20. - 23. května 2010 v Hostětíně, Bílé Karpaty, s. 164 – 169. ISBN 978-80-87154-43-4.

ROMPORTL, D., CHUMAN, T. (2010): Současné změny struktury krajiny. In: Stránský, M. (ed.): Sborník příspěvků z konference Fórum o krajině, 14. - 15 .10. 2010, Lednice. CENELC.CZ.

ROMPORTL, D., CHUMAN, T. (2010): Změny struktury krajiny vlivem rezidenční a komerční suburbanizace v České republice. Suburbanizace.cz, ISSN 1803-8239. Publikováno 16. 9. 2010.

ROMPORTL, D., VÁVROVÁ, E., BUFKA, L., STRNAD, M. (2010): Využití nástroje Land Change Modeler for ArcGIS pro vymezování ekologických sítí. Sborník příspěvků z 19. konference GIS ESRI, 3. a 4. listopadu, Praha. ISBN 978–80–904450–4–8.

ROMPORTL, D. & LIPSKÝ, Z. (2010): Typologie krajiny České republiky. – In: Drobilová, L. (ed.): Venkovská krajina 2010. Sborník z 8. ročníku mezinárodní mezioborové konference konané 20.-23. května 2010 v Hostětíně, Bílé Karpaty, 382 str., ISBN 978-80-87154-43-4, s. 153 – 163

ROMPORTL, D., CHUMAN, T. & JAČKOVÁ, K. (2009): Hodnocení změn heterogenity krajinného pokryvu v České republice po roce 1990. – In: Dreslerová, J. (ed.): Venkovská krajina 2009. Sborník ze 7. ročníku mezinárodní mezioborové konference konané 22.-24. května 2009 v Hostětíně, Bílé Karpaty, 406 str., ISBN 978-80-87154-65-6., s. 184 – 189

ROMPORTL, D., CHUMAN, T. & JAČKOVÁ, K. (2009): Změny heterogenity krajiny České republiky. – In: Herber, V. (ed.): Fyzickogeografický sborník 7 – Fyzická geografie a krajinná ekologie. Příspěvky z 26.výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 10. a 11. února 2009, PřF MU v Brně. ISBN 978-80-210-5077-8

CHUMAN, T. & ROMPORTL, D. (2009): Zábor krajiny komerčními objekty – časoprostorová diferenciace na úrovni České republiky. – In: Dreslerová, J. (ed.): Venkovská krajina 2009. Sborník ze 7. ročníku mezinárodní mezioborové konference konané 22.-24. května 2009 v Hostětíně, Bílé Karpaty, 406 str., ISBN 978-80-87154-65-6., s. 317 – 321

ROMPORTL, D. & CHUMAN, T. (ed.) (2009): GEO/BIO DIVERZITA – integrující perspektivy. Sborník abstraktů z výroční konference CZ-IALE, PřF UK, Praha, 47 s., ISBN 978-80-86561-53-0

JAČKOVÁ, K. & ROMPORTL, D. (2008): Hodnocení vlivu diverzity abiotických podmínek na diverzitu biotopů v NP Šumava a CHKO Křivoklátsko. – In: Herber, V.(ed.): Fyzickogeografický sborník 6 – Fyzická geografie a udržitlenost. Příspěvky z 25.výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 30.a 31.ledna 2008 v Brně. MZLU, Brno, s.111-116. ISBN 978-80-210-4780-8

JAČKOVÁ, K., CHUMAN, T. & ROMPORTL, D. (2008): Sledování změn struktury krajiny pomocí systému krajinných indikátorů – stav problematiky v ČR a zahraničí. – In: Herber, V.(ed.): Fyzickogeografický sborník 6 – Fyzická geografie a udržitlenost. Příspěvky z 25.výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 30. a 31.ledna 2008 v Brně. MZLU, Brno,s.52-57. ISBN 978-80-210-4780-8

JAČKOVÁ, K. & ROMPORTL, D. (2008): Geodiversity and habitat diversity relationship: quantitative evaluation approach. – In: Dreslerová J., (ed.): Venkovská krajina 2008. Sborník z 6.ročníku mezinárodní mezioborové konference konané 23.–25. května 2008 v Hostětíně, Bílé Karpaty, 2008, 133 stran, ISBN 978-80-87154-19-9, p.

CHUMAN, T. & ROMPORTL, D. (2008): Spatial pattern of suburbanization in the Czech Republic. – In: Dreslerová J., (ed.): Venkovská krajina 2008. Sborník z 6.ročníku mezinárodní mezioborové konference konané 23.–25. května 2008 v Hostětíně, Bílé Karpaty, 2008, , ISBN 978-80-87154-19-9

ROMPORTL, D. & CHUMAN, T. (2008): Současné přístupy v typologii krajiny v České republice. – In: Dreslerová, J., Packová, P. (eds.): Krajina v kontextu globálních změn - sborník ekologie krajiny č.5. Sborník příspěvků z konference konané 25.-26. ledna 2008 v Brně, p.

ROMPORTL, D., ANDREAS, M. & VLASÁKOVÁ, B.(2008): Sledování změn biodiverzity na krajinné úrovni. – In: Dreslerová, J., Packová, P. (eds.): Krajina v kontextu globálních změn - sborník ekologie krajiny č.5. Sborník příspěvků z konference konané 25.-26. ledna 2008 v Brně, 2008.

JAČKOVÁ, K. & ROMPORTL, D. (2008): Metody hodnocení vlivu diverzity abiotických podmínek na diverzitu biotopů v NP Šumava a CHKO Křivoklátsko. – In: Dreslerová, J., Packová, P. (eds.): Krajina v kontextu globálních změn - sborník ekologie krajiny č.5. Sborník příspěvků z konference konané 25.-26. ledna 2008 v Brně, 2008.

LIPSKÝ, Z. & ROMPORTL, D. (2007): Typologie krajiny v České republice – výzva pro geografii. – In: Herber, V. (ed.): Fyzickogeografický sborník 4, MU Brno, p. 148 – 154, ISBN 978-80-210-4323-7

ROMPORTL, D. & MĚSTKOVÁ, L. (2007): Vliv fyzickogeografických faktorů prostředí na výskyt vybraných druhů živočichů – příklad jeřábka lesního na Šumavě. – In: Herber, V. (ed.): Fyzickogeografický sborník 5, MU Brno, p. 36-40, ISBN 978-80-210-4508-8

LIPSKÝ, Z. & ROMPORTL, D. (2007): Classification and typology of cultural landscapes: methods and applications. – In: Ostaszewska, K., Szumacher, I., Kulczyk, S., Malinowska, E. (eds.): The Role of Landscape Studies for Sustainable Development. University of Warsaw, p. 519 – 535, ISBN 978-83-89502-42-1

ROMPORTL, D., CHUMAN, T., SEMANČÍKOVÁ, E. & HOLCOVÁ, V. (2007): Assessment of the landscape heterogeneity changes according to the system of landscape indcators. – In: Dreslerová, J., Grohmanová, L. (eds.): Venkovská krajina 2007. Sborník z 5. ročníku mezinárodní mezioborové konference, Bílé Karpaty, p. 131 – 136

LIPSKÝ, Z. & ROMPORTL, D. (2007): Typologie krajiny v České republice a zahraničí – stav problematiky, metody a teoretická východiska. – Geografie – Sborník ČGS ročník 112, 61 – 83

LIPSKÝ, Z. & ROMPORTL, D. (2006): Krajinné indikátory pro hodnocení změn krajinného rázu. – In: Vorel, I. – Sklenička, P. (eds.): Ochrana krajinného rázu. Praha, p. 51 – 57, ISBN 80-903206-7-8

CHUMAN, T. & ROMPORTL, D. (2006): Hodnocení krajinné struktury jako podkladu pro vytváření typologie krajiny. – In: kol.: Venkovská krajina 2006, Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Slavičín - Hostětín, ZO ČSOP Veronica, p. 72 – 75, ISBN 80–239–7166-2

ROMPORTL, D. (2005): Typologie krajin v České republice a v Evropě. In: Maděra, P., Friedl, M., Dreslerová, J. (eds.): Krajinný ráz - jeho vnímání a hodnocení v evropském kontextu; Sborník ekologie krajiny 1. Paido, Brno, s. 145-150. ISBN 80-7315-117-0.

ROMPORTL, D. (2005): Typologie krajiny a její vztah k Evropské úmluvě o krajině. In: Venkovská krajina 2005, Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Slavičín – Hostětín, s. 130 – 133. ISBN 80-239-4963-2.

ROMPORTL, D. (2004): Význam geomorfologického výzkumu při studiu kulturní krajiny na příkladu CHKO Žďárské vrchy. In: Herben, V. (ed.): Fyzickogeografický sborník 2 - Kulturní krajina, Brno, s. 200 – 204. ISBN 80-210-3597-8.

ROMPORTL, D. (2004): Antropogenní tvary reliéfu krajiny Žďárských vrchů. In: Venkovská krajina 2004, Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Slavičín – Hostětín, s. 166 – 169. ISBN 80-239-2822-8.

 

Kapitola v knize

ROMPORTL, D. (2014): Habitatová analýza výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a modelování migračních koridorů. In: Kutal M. & Suchomel J., 2014: Analýza výskytu velkých šelem a průchodnosti krajiny v Západních Karpatech. Mendelova univerzita v Brně, Brno. 48 s. ISBN 978-80-7375-998-8.

CHUMAN, T., ROMPORTL, D. (2013): Změny krajinného pokryvu a struktury krajiny v České republice vlivem suburbanizace. In: Ouředníček, M., Špačková, P., Novák, J. (eds.): Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. Academia, 338 s. ISBN 978-80-200-2226-4.

ROMPORTL, D., KUTAL, M., KALAŠ, M., VÁŇA, M., MACHALOVÁ, L., BOJDA, M. (2013): Habitat analysis of the large carnivores’ presence in the Western Carpathian Mountains and modelling of migration corridors. In: Kutal M. (Ed.): Large carnivores and Migration corridors in the Western Carpathians. Friends of the Earth Czech Republic – Olomouc branch, Olomouc, 2014, 27 s. ISBN 978-80-904530-8-1.

ROMPORTL, D., KUTAL, M., KALAŠ, M., VÁŇA, M., MACHALOVÁ, L., BOJDA, M. (2012): Habitatová analýza výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a modelování migračních koridorů. In: Kutal M. (Ed.): Large carnivores and migration corridors in the Western Carpathians. Hnutí DUHA Olomouc, Olomouc, 2012, 36 s. ISBN: 978-80-904530-3-6.

ROMPORTL, D., ANDREAS, M., BUFKA, L., CHUMANOVÁ, E. & STRNAD, M. (2010): Habitatové modely vybraných druhů velkých savců. – In: Anděl, P., Mináriková, T., Andreas, M. (eds.): Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce. Evernia, Liberec, ISBN 978-80-903787-5-9, p. 67 – 79

MINÁRIKOVÁ, T., STRNAD, M., HLAVÁČ, V., BLÁHOVÁ, A., ROMPORTL, D., ŠUSTR, P., BUFKA, L. & ANDREAS, M. (2010): Biologie a ekologie zájmových druhů. – In: Anděl, P., Mináriková, T., Andreas, M., (eds.): Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce. Evernia, Liberec, ISBN 978-80-903787-5-9, p. 7 - 46

STRNAD, M., MINÁRIKOVÁ, T. & ROMPORTL. D. (2010): Vazba koridorů na sousední státy. – In: Anděl, P., Mináriková, T., Andreas, M., (eds.): Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce. Evernia, Liberec, ISBN 978-80-903787-5-9, p. 119 - 126

ANDĚL, P., ANDREAS, M., BLÁHOVÁ, A., BOROVEC, R., GORČICOVÁ, I., HLAVÁČ, V., HORÁČEK, O., CHRUDINA, Z., KORÁBEK, D., MACKOVÁ, M., MINÁRIKOVÁ, T., PETRŽÍLKA, L., ROMPORTL, D. & STRNAD, M. (2010): Dálkové migrační koridory. In: Anděl, P., Mináriková, T., Andreas, M., (eds.): Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce. Evernia, Liberec, ISBN 978-80-903787-5-9, p. 105 – 118

ROMPORTL, D., CHUMAN, T. & LIPSKÝ, Z. (2010): Landscape heterogenity changes and their driving forces in the Czech Republic after 1990. – In: Bičík, I., Himiyama, Y., Feranec, J.: Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World. Volume V, IGU-LUCC Research Report, Charles University in Prague, Faculty of Science, ISBN 978-4-907651-05-9, p. 41 - 50.

Romportl, D., Chuman, T., Lipský, Z. (2008): New method of landscape typology in the Czech Republic. Landscape Classification - Theory and Practice, The Problems of Landscape Ecology. Faculty of Geography and Regional Studies of the University of Warsaw, Vol. 20, p. 315 – 320. ISSN 1899 - 3850

Chuman, T., Romportl, D. (2008): Suburbanizace a přírodní prostředí. In: Ouředníček, M. Temelová, J. (ed.): SUBURBANIZACE.CZ, PřF UK, MŽP ČR, Praha. s. 19 – 27, ISBN 978-80-86561-72-1.

VOLAUFOVÁ, L., OUŘEDNÍČEK, M., CHUMAN, T., MACEŠKOVÁ, M., ROMPORTL, D., TEMELOVÁ, J. , et al. (2007): Životní prostředí - prostředí pro život? (Česká republika 2007). 1. Praha : CENIA, 2007. ISBN 80-85087-60-X. Suburbanizace - kde končí město? s. 75-86.

Lipský, Z., Romportl, D. (2007): Classification and typology of cultural landscapes: methods and applications. In: Ostaszewska, K., Szumacher, I., Kulczyk, S., Malinowska, E. (eds.): The Role of Landscape Studies for Sustainable Development. University of Warsaw, p. 519 – 535, ISBN 978-83-89502-42-1

Kniha

KUTAL, M., SUCHOMEL, J., ROMPORTL, D. a kol. (2014): Velké šelmy na Moravě a ve Slezsku. UP Olomouc, 186 s. ISBN 978-80-244-4072-9.

MADĚRA, P., KOVÁŘ, P., ROMPORTL, D., BUČEK, A. et al. (2014): Czech villages in Romanian Banat: Landscape, Nature and Culture. Mendel University in Brno, 348 s. ISBN 978-80-7375-960-5.

MACHAR, I., DROBILOVÁ, L., ROMPORTL, D. a kol. (2012): Ochrana přírody v ČR. Vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. UP Olomouc, 853 s. ISBN 978-80-244-3041-6.

SEJÁK, J., CUDLÍN, P., POKORNÝ, J., ZAPLETAL, M., PETŘÍČEK, V., GUTH, J., CHUMAN, T., ROMPORTL, D. et al. (2010): Hodnocení funkcí a služeb ekosystémů České republiky. FŽP UJEP Ústí nad Labem. ISBN 978-80-7414-235-2

ROMPORTL, D., CHUMAN, T. (ed.) (2009): GEO/BIO DIVERZITA – integrující perspektivy. Sborník abstraktů z výroční konference CZ-IALE, PřF UK, Praha, 47 s. ISBN 978-80-86561-53-0.

 

Aplikované výstupy

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem. QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (31398/2016-MZE-16222/MAPA651). 16 s.
Mapa ke stažení zde ( 9,3 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy s využitím nákladové metody. Specializovaná mapa s odborným obsahem. QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (31392/2016-MZE-16222/MAPA650). 16 s.
Mapa ke stažení zde ( 2,2 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P., ZAHRADNÍK, D. (2016): Predikce potenciálních dlouhodobých ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem VÚKOZ, v. v. i. č. MAPA4/2016-056. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikováno Ministerstvem zemědělství ČR dne 23. 11. 2016 osvědčením 67347/2016-MZE-16222/MAPA661. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 18 s. ISBN: 978-80-87674-16-1.
Mapa ke stažení zde ( 8,5 MB pdf ico).

ČERNÝ K., ROMPORTL D., STRNADOVÁ V., ZAHRADNÍK D. (2016): Současné rozšíření fytoftorové hniloby olší v břehových porostech povodí Vltavy. Specializovaná mapa s odborným obsahem VÚKOZ, v. v. i. č. MAPA5/2016-056. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikováno Ministerstvem zemědělství ČR dne 23. 11. 2016 osvědčením 67348/2016-MZE-16222/MAPA662. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 18 s. ISBN: 978-80-87674-17-8.
Mapa ke stažení zde ( 2,1 MB pdf ico).

HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D., ČERNÝ, K., CHUMANOVÁ, E., ROMPORTL, D. & PEŠKOVÁ, V. (2016): Mapa potenciálního poškození lesních porostů ČR nekrózou jasanu. Specializovaná mapa s odborným obsahem VÚKOZ, v.v.i., QJ1220218. Certifikace Mze: 2. 11. 2016, č.j. 60487/2016-MZE-16222/MAPA656. VÍKOZ. v.v.i., Průhonice, 28 s. ISBN 978-80-87674-15-4.
Mapa ke stažení zde ( 7,3 MB pdf ico).

ROMPORTL, D., CHUMANOVÁ, E., ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., PEŠKOVÁ, V., STRNADOVÁ, V. (2015): Mapa potenciálního rizika výskytu a škod způsobených Phytophthora ×alni v lesních porostech ČR. Specializovaná mapa s odborným obsahem. QJ1220219. Certifikace 8.12.2015 MZe (č.j. 66448/2015-MZE-16222/MAPA627). 16 p.
Mapa ke stažení zde ( 12,4 MB pdf ico).

CHUMAN, T. & ROMPORTL, D. (2009): Shannonův index vyrovnanosti (1990–2006). – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

CHUMAN, T. & ROMPORTL, D. (2009): Heterogenita krajinného pokryvu. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

CHUMAN, T. & ROMPORTL, D. (2009): Heterogenita využití krajiny vztažená ke stupni ekologické stability. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

CHUMAN, T. & ROMPORTL, D. (2009): Shannonův index diverzity (1990–2006). – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

CHUMAN, T. & ROMPORTL, D. (2009): Změny počtu tříd krajinného pokryvu (2000–2006). – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

KOLEJKA, J., ROMPORTL, D. & LIPSKÝ, Z. (2009): Typy současné krajiny. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

LIPSKÝ, Z. & ROMPORTL, D. (2009): Typy krajiny Evropy. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

LIPSKÝ, Z. & ROMPORTL, D. (2009): Využití krajiny intenzivních zemědělských oblastí – Polabí. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

LIPSKÝ, Z. & ROMPORTL, D. (2009): Využití krajiny niv – niva Labe. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

LIPSKÝ, Z. & ROMPORTL, D. (2009): Využití krajiny v horských oblastech – Šumava. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

LIPSKÝ, Z. & ROMPORTL, D. (2009): Využití krajiny v oblasti vrchovin – Českomoravská vrchovina. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

LIPSKÝ, Z. & ROMPORTL, D. (2009): Využití krajiny v rybničních pánvích – Třeboňsko. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

LIPSKÝ, Z. & ROMPORTL, D. (2009): Využití příměstských krajin na okraji velkoměsta – zázemí Prahy. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

ROMPORTL, D. & CHUMAN, T. (2009): Změny počtu tříd krajinného pokryvu (1990–2000). – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

ROMPORTL, D. (2009): Koeficient ekologické stability krajiny 1990. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

ROMPORTL, D. (2009): Koeficient ekologické stability krajiny 2006. – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

ROMPORTL, D., CHUMAN, T. & JAČKOVÁ, K. (2009): Průměrná velikost plošky (1990–2006).– In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

ROMPORTL, D., CHUMAN, T. & JAČKOVÁ, K. (2009): Změny krajinného pokryvu – suburbanizace (1990–2000). – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

ROMPORTL, D., CHUMAN, T. & JAČKOVÁ, K. (2009): Změny krajinného pokryvu – suburbanizace (2000–2006). – In: Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. Ministerstvo životního prostředí ČR a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Praha–Průhonice, 352 s. ISBN 978-80-85116-59-5

 

Ostatní publikace

ČERNÝ K., HEJNÁ M., KOLÁŘOVÁ Z., MRÁZKOVÁ M., ROMPORTL D. (2013): Přehled vybraných nepůvodních patogenů dřevin ČR. – Zpravodaj ochrany lesa, 17: 43–53.

CHUMAN, T., ROMPORTL, D. (2012): Mezi městem a krajinou. – Veronica, 26/3., ISSN 1213-0699

ROMPORTL, D. & CHUMAN, T. (eds.) (2012): GEO/BIO DIVERZITA: Management chráněných území. Sborník příspěvků z výroční conference CZ-IALE. PřF UK v Praze.

ROMPORTL, D. & BUFKA, L. (2011): Habitat suitability models as a tool for designing wildlife corridors. Spatial Ecology & Conservation. Birmingham University 2011.

VESELÝ, M., ROMPORTL, D. (2009): Ztracený svět – NP Noel Kempff Mercado v Bolívii. Respekt 14: 62-65.

ROMPORTL, D. (2008): Karakoram: v srdci pákistánských velehor. Příroda, 1/2009, Extra Publishing.

ROMPORTL, D. (2008): Připolární Ural: na hranicích divoké Sibiře. Příroda 5/2009, Extra Publishing.

ROMPORTL, D., MĚSTKOVÁ, L. (2008): Malajsie – NP Taman Negara. Šumava, zima 2008, s. 20-21.

MĚSTKOVÁ, L. & ROMPORTL, D. (2007): Zhodnocení vlivu faktorů prostředí na distribuci jeřábka lesního (Bonasa bonasia) na Šumavě. Sluka, Holýšov, 4: 75-80

ROMPORTL, D. (2005): Delta Dunaje. KonSterna – časopis ZO ČSOP Rybák Svitavy, 15: 9-12.