Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Černý Karel, Mgr., Ph.D.

Funkce/Function: vedoucí odboru

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 296 528 232

Další údaje:

 

Odborné zaměření

Phytophthora – invazní patogeny dřevin – krajinná patologie – ochrana dřevin

 

Odborný životopis

2012 - vedoucí Odboru biologických rizik

2012 - 2013 - pedagog, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská

2008 - 2014 - doktorské studium, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

2004 - výzkumný pracovník, VÚKOZ, v.v.i.

2000 - 2004 - odborný pracovník, AOPK ČR

1990 - 1996 - magisterské studium, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

 

Projekty

(Podrobnější informace o projektech naleznete po kliknutí na název projektu)

2022 – 2024 - TAČR SS05010191 - Identifikace rizikových změn struktury a diverzity mokřadních olšin a olšových luhů v důsledku invaze plísně olšové (Phytophthora alni) a stanovení perspektivy vývoje společenstev

2022 – 2025 - QK22010142 - Záchrana populace topolu černého a jeho využití ve vodohospodářství a lesnictví

2021 – 2026 - SS02030018 - Centrum pro krajinu a biodiverzitu

2018 – 2021 - TH03030306 - Invazní nepůvodní mikroorganizmy jako riziko pro lesní ekosystémy ČR. Identifikace, analýza impaktu a návrh mitigačních a adaptačních opatření se zaměřením na zvláště chráněná území

2018 – 2021 - TH03030069 - Predikční model šíření bobra evropského a souvisejícího poškození břehových porostů. Návrh preventivních opatření

2017 – 2020 - TH02030722 - Kontaminace sadebního materiálu dřevin nepůvodními invazními patogeny r. Phytophthora jako významné riziko pro lesní ekosystémy ČR a jeho eliminace

2017 – 2020 - TH02030521 - Identifikace a rozšíření patogenů rodu Phytophthora v ovocných výsadbách a vývoj metody integrované ochrany

2015 - 2017 - LD15148 - Invaze Gemmamyces piceae v ČR. Rozšíření patogenu, jeho význam a epidemiologie choroby (zodpovědný řešitel)

2013 - 2017 - NAKI DF13P01OVV09 - Průzkum a zmapování půdních charakteristik, znečištění prostředí a výskytu patogenů dřevin v areálu Veltruského zámku (NKP) jako podklady pro efektivní obnovu vegetačních ploch a jejich funkcí v historické kulturní krajině (spoluřešitel)

2012 - 2016 - NAZV QJ1220219 - Ekonomické aspekty invaze Phytophthora alni v průběhu klimatické změny (zodpovědný řešitel)

2012 - 2016 - NAZV QJ1220218 - Vývoj efektivních opatření eliminujících dopad invaze Chalara fraxinea v lesním školkařství a v navazujících aspektech lesního a vodního hospodářství (spoluřešitel)

2009 - 2013 - NAZV QI92A207 - Obnova a dlouhodobý přírodě blízký management břehových porostů vodních toků (zodpovědný řešitel)

2011 - 2012 - COST LD11021 - Rozšíření, populační struktura a patogenicita cizího invazního organismu Phytophthora cactorum v ČR (zodpovědný řešitel)

2007 - 2011 - NAZV QH71273 - Výzkum nekrotrofních patogenů z r. Phytophthora na ekonomicky významných listnatých dřevinách (zodpovědný řešitel)

2007 - 2011 - VaV SP-2d1-36-07 - Edifikátory a změny ve struktuře břehových porostů podsvazu Alnenion glutinoso-incanae Oberd. s dominantní olší v podmínkách katastrofických záplav a biologické invaze (zodpovědný řešitel)

2007 - 2011 - MZP0002707301 - Výzkum (neprodukčních) rostlin a jejich uplatnění v krajině a sídlech budoucnosti (spoluřešitel)

 

Publikační činnost

Publikace v mezinárodních časopisech

BOŽIK, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., HRABĚTOVÁ, M., MARŠÍK, P., KLOUČEK, P. & ČERNÝ, K. (2021): MALDI-TOF MS as a method for rapid identification of Phytophthora de Bary, 1876. PeerJ, 9:e11662. – doi: 10.7717/peerj.11662. WWW: http://doi.org/10.7717/peerj.11662.

MIZERIENE, G., CERNY, K., ZYKA, V.,  BAKONYI, J., NAGY, Z.A., OLIVA, J.,  REDONDO, M.A., CORCOBADO, T., MARTIN-GARCIA, J. & PROSPERO, S. (2020): Patterns of genetic diversification in the invasive hybrid plant pathogen Phytophthora x alni and its parental species P. uniformis. Phytopathology, 110/12: 1959–1969. – doi: 10.1094/PHYTO-12-19-0475-R. WWW: https://apsjournals.apsnet.org/doi/pdf/10.1094/PHYTO-12-19-0475-R.

CHUMANOVÁ, E., ROMPORTL, D., HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D., PEŠKOVÁ, V. & ČERNÝ, K. (2019): Predicting ash dieback severity and environmental suitability for the disease in forest stands. Scandinavian Journal of  Forest Research, 34/4:254–266. – doi: 10.1080/02827581.2019.1584638. WWW: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02827581.2019.1584638.

GRÍGEL, J., ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D., JÍLKOVÁ, B. & HRABĚTOVÁ, M. (2019): Phytophthora root and collar rot in fruit orchards in the Czech Republic. Phytopatologia Mediterranea, 58/2: 261–275. – doi: 10.14601/Phytopathol_Mediter-10614. WWW: https://search.proquest.com/openview/eb75bbf946e6a831ab189172132c0edf/1?pq-origsite=gscholar&cbl=237819.

ČERNÝ, K., HRABĚTOVÁ, M., SVOBODOVÁ, I., MRÁZKOVÁ, M. & KOWALSKI, T. (2017). Eutypella parasitica naturalised in Bohemian and Polish Silesia. Forest Pathology, 47/4: e12347. – doi: 10.1111/efp.12347. WWW: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/efp.12347.

HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., ČERNÝ, K., ZAHRADNÍK D. & KOUKOL, O. (2017): Fungal endophytes in ash shoots – diversity and inhibition of Hymenoscyphus fraxineus. Baltic Forestry, 23/1 Special Issue: 89–106. WWW: https://www.balticforestry.mi.lt/bf/PDF_Articles/2017-23%5B1%5D/Baltic%20Forestry%202017.1_089-106.pdf.

HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D., ROMPORTL, D., PEŠKOVÁ, V. & ČERNÝ, K. (2017): Environmental and silvicultural characteristics influencing the extent of ash dieback in forest stands. Baltic Forestry, 23/1 Special Issue:168–182. WWW: https://www.balticforestry.mi.lt/bf/PDF_Articles/2017-23%5B1%5D/Baltic%20Forestry%202017.1_168-182.pdf.

HRABĚTOVÁ, M., ČERNÝ, K., ZAHRADNÍK, D. & HAVRDOVÁ, L. (2017): Efficacy of fungicides on the in vitro growth of Hymenoscyphus fraxineus and their potential control of ash dieback in the forest nurseries. Forest Pathology, 47/2: e12311. – doi 10.1111/efp.12311. WWW: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/efp.12311/abstract.

KELNAROVÁ, I., ČERNÝ, K., ZAHRADNÍK, D. & KOUKOL, O. (2017): Widespread latent infection of Cryptostroma corticale in asymptomatic Acer pseudoplatanus as a risk for its urban plantations. Forest Patholology, 47/4: e12344. – doi: 10.1111/efp.12344. WWW: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/efp.12344.

ROMPORTL, D., CHUMANOVÁ, E., HAVRDOVÁ, L., PEŠKOVÁ, V. & ČERNÝ, K. (2016): Potential risk of occurrence of Phytophthora alni in forests of the Czech Republic. Journal of Maps 12/1: 280–284. – doi: 10.1080/17445647.2016.1198996. WWW: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17445647.2016.1198996.

ČERNÝ, K., PEŠKOVÁ, V., SOUKUP, F., HAVRDOVÁ, L., STRNADOVÁ, V., ZAHRADNÍK, D. & HRABĚTOVÁ, M. (2016): Gemmamyces bud blight of Picea pungens: A sudden disease outbreak in Central Europe. Plant Pathology, 65: 1267–1278. – doi: 10.1111/ppa.12513. WWW: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ppa.12513/abstract.

HAVRDOVÁ, L., NOVOTNÁ, K., ZAHRADNÍK, D., BURIÁNEK, V., PEŠKOVÁ, V., ŠRŮTKA, P. & ČERNÝ, K. (2016): Differences in susceptibility to ash dieback in Czech provenances of Fraxinus excelsior. Forest Pathology, 46/4: 281–288. – doi: 10.1111/efp.12265. WWW: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/efp.12265/abstract.

HRABĚTOVÁ, M., ČERNÝ, K., ZAHRADNÍK, D. & HAVRDOVÁ, L. (2016): Efficacy of fungicides on Hymenoscyphus fraxineus and their potential for control of ash dieback in forest nurseries. Forest Pathology, 2016: 1–9. – doi: 10.1111/efp.12311. WWW: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/efp.12311.

ŠTOCHLOVÁ, P., NOVOTNÁ, K. & ČERNÝ, K. (2016): Variation in Alnus glutinosa susceptibility to Phytophthora ×alni infection and its geographic pattern in the Czech Republic. Forest Pathology 46/1: 3–10. – doi: 10.1111/efp.12205. WWW: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/efp.12205/full.

KOUKOL, O., KELNAROVÁ, I. & ČERNÝ, K. (2015): Recent observations of sooty bark disease of sycamore maple in Prague (Czech Republic) and the phylogenetic placement of Cryptostroma corticale. Forest Pathology, 45/1: 21–27. WWW: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/efp.12129/full.

HEJNÁ, M., ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L. & MRÁZKOVÁ, M. (2014): First report of Phytophthora hedraiandra causing rhododendron dieback and root rot of common beech in the Czech Republic. Plant Disease, 98/10: 1434. – doi: 10.1094/PDIS-04-14-0339-PDN. WWW: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30704012/.

KOUKOL, O., KELNAROVÁ, I. & ČERNÝ, K. (2014): Recent observations of sooty bark disease of sycamore maple in Prague (Czech Republic) and the phylogenetic placement of Cryptostroma corticale. Forest Pathology, 45/1: 21–27. – doi: 10.1111/efp.12129. WWW: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/efp.12129.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., PÁNEK, M., HAVRDOVÁ, L. & HEJNÁ, M. (2013): Occurrence of Phytophthora multivora and Phytophthora plurivora in the Czech Republic. Plant Protection Science, 49/4: 155–164. – doi: 10.17221/74/2012-PPS. WWW: https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/74_2012-PPS.pdf.

ŠTĚPÁNKOVÁ, P., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., HANÁČEK, P. & TOMŠOVSKÝ, M. (2013): Identification of Phytophthora alni subspecies and their distribution in river system in the Czech Republic. Plant Protection Science, 49, Special Issue: S3–S10. – doi: 10.17221/41/2013-PPS. WWW: https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/41_2013-PPS.pdf.

ČERNÝ, K. & STRNADOVÁ, V. (2012): Winter Survival of Phytophthora alni subsp. alni in Aerial Tissues of Black Alder. Journal of Forest Science, 58/7: 328–336. – doi: 10.17221/11/2012-JFS. WWW: https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/11_2012-JFS.pdf.

ČERNÝ, K., FILIPOVÁ, N. & STRNADOVÁ, V. (2012): Influence of low temperature and frost duration on Phytophthora alni subsp. alni viability. Forest Systems, 21/2: 337–342. – doi: 10.5424/fs/2012212-02250. WWW: https://revistas.inia.es/index.php/fs/article/view/2250.

ŠTOCHLOVÁ, P., NOVOTNÁ, K. & ČERNÝ, K. (2012): Factors affecting the development of Phytophthora alni ssp. alni in Alnus glutinosa L. Journal of Forest Science, 58/3: 123–130. – doi: 10.17221/26/2011-JFS. WWW: https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/26_2011-JFS.pdf.

BENETKA, V., ČERNÝ, K., PILAŘOVÁ, P. & KOZLÍKOVÁ, K. (2011): Effect of Melampsora larici-populina on growth and biomass yield of eight clones of Populus nigra. Journal of Forest Science, 57/2: 41–49. – doi: 10.17221/51/2010-JFS. WWW: https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/51_2010-JFS.pdf.

ČERNÝ K., TOMŠOVSKÝ M., MRÁZKOVÁ M. & STRNADOVÁ V. (2011): The Present State of Knowledge of Phytophthora spp. Diversity in Forest and Ornamental Woody Plants in the Czech Republic. New Zealand Journal of Forestry, 41S: S75–S82. WWW: https://www.cabi.org/ISC/abstract/20123079763.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M. & STRNADOVÁ, V. (2011): Phytophthora plurivora T. Jung & T. I. Burgess and other Phytophthora Species Causing Important Diseases of Ericaceous Plants in the Czech Republic. Plant Protection Science, 47/1: 13–19. WWW: https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/35805.pdf.

ČERNÝ, K. & STRNADOVÁ, V. (2010): Phytophthora Alder Decline: Disease Symptoms, Causal Agent and its Distribution in the Czech Republic. Plant Protection Science, 46/1: 12–18. WWW: https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/43_2009-PPS.pdf.

GREGOROVÁ, B., ČERNÝ, K., HOLUB, V. & STRNADOVÁ, V. (2010): Effects of climatic factors and air pollution on damage of London plane (Platanus hispanica Mill.). Horticultural Science, 37/3: 109–117. – doi: 10.17221/47/2009-HORTSCI. WWW: https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/47_2009-HORTSCI.pdf.

HOLUB, V., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., MRÁZKOVÁ, M., GREGOROVÁ, B. & GABRIELOVÁ, Š. (2010): The survey of some factors affecting bark lesion development caused by Phytophthora cactorum on common beech and other broadleaved trees. Journal of Forest Science, 56/3: 93–100. – doi: 10.17221/104/2009-JFS. WWW: https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/104_2009-JFS.pdf.

MRAZKOVA, M., CERNY, K., TOMSOVSKY, M., HOLUB, V., STRNADOVA, V., ZLATOHLAVEK, A. & GABRIELOVA, S. (2010): First Report of Root Rot of Pedunculate Oak and Other Forest Tree Species Caused by Phytophthora plurivora in the Czech Republic. Plant Disease, 94/2: 272. – doi: 10.1094/PDIS-94-2-0272B. WWW: https://apsjournals.apsnet.org/doi/abs/10.1094/PDIS-94-2-0272B.

STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K., HOLUB, V. & GREGOROVÁ, B. (2010): The effects of flooding and Phytophthora alni infection on black alder. Journal of Forest Science, 56/1: 41–46. – doi: 10.17221/67/2009-JFS. WWW: https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/15042.pdf.

CERNY, K., STRNADOVA, V., GREGOROVA, B., HOLUB, V., TOMSOVSKY, M., MRAZKOVA, M. & GABRIELOVA, S. (2009): Phytophthora cactorum causing bleeding canker of common beech, horse chestnut, and white poplar in the Czech Republic. Plant Pathology, 58/2: 394. – doi: 10.1111/j.1365-3059.2008.01970.x. WWW: https://bsppjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1365-3059.2008.01970.x.

CERNY, K., GREGOROVA, B., STRNADOVA, V., HOLUB, V., TOMSOVSKY, M. & CERVENKA, M. (2008): Phytophthora alni causing the decline of black and gray alders in the Czech Republic. Plant Pathology, 57/2: 370. – doi: 10.1111/j.1365-3059.2007.01718.x. WWW: https://bsppjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1365-3059.2007.01718.x.

CERNY, K., MALINOVA, M., TOMSOVSKY, M., STRNADOVA, V., HOLUB, V., MRAZKOVA, M. & GABRIELOVA, S. (2008): First report of Phoma exigua var. populi causing canker of twigs and shoots of poplar in the Czech Republic. Plant Disease, 92/10: 1473. – doi:10.1094/PDIS-92-10-1473A. WWW: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30769548/.

MRAZKOVA, M., CERNY, K., GABRIELOVA, S. & TOMSOVSKY, M. (2007): The First Report of Leaf Spot, Shoot Blight, Stem and Collar Canker of Rhododendron spp. Caused by Phytophthora citricola in the Czech Republic. Plant Disease, 91/11: 1515. – doi: 10.1094/PDIS-91-11-1515B. WWW: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30780782/.

 

Ostatní publikace

ŠTOCHLOVÁ, P., NOVOTNÁ, K. & ČERNÝ, K. (2021): Možnosti reintrodukce a přirozené obnovy topolu černého v břehových porostech. Vodní hospodářství, 71/3: 1–6.

JUST, T., KUJANOVÁ, K., ČERNÝ, K. & KUBÍN, M. (2020): Ochrana a zlepšování morfologického stavu vodních toků: Revitalizace, dílčí vodohospodářská opatření, podpora renaturačních procesů. Praha, AOPK, 466 s. ISBN 978-80-7620-069-2.

KŮDELA, V., PETERKA, V., ŘEHÁK, V., POTOČEK, J., HARAŠTA, P., MIKULKA, J., BARTOŠ, P., ACKERMANN, P., KROFTOVÁ, V., HAUSVATER, E., ROTREKL, J., ŠMIROUS, P., CAGAŠ, B., HAVEL, J., CHOCHOLA, J., VOSTŘEL, J.,  KLOUTVOROVÁ, J., ROD, J., MERTELÍK, J., ČERNÝ, K. & ZAHRADNÍK., P. (2020): Péče o zdraví kulturních rostlin v průběhu století. Historie rostlinolékařství v českých zemích do roku 2019. Praha, Česká společnost rostlinolékařská, 272 s.

ČERNÝ, K., TSYKUN, T., STRNADOVÁ, V., MRÁZKOVÁ, M. & HRABĚTOVÁ, M. (2020): Plíseň buková – nebezpečný invazní patogen buku lesního zdomácněl v ČR. Ochrana přírody, 4: 26–29.

ZÝKA, V., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. & ZAHRADNÍK, D. (2020): Krušné hory – země zaslíbená. Aneb kloubnatka smrková ve svém ekologickém optimu. Lesnická práce, 99/9: 34–37.

BRESTOVANSKÁ, T., CHUMANOVÁ, E., ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D. & ZÝKA, V. (2020): Predikční mapy nekrózy jasanu jako užitečný podklad pro lesnický management. Lesnická práce, 99/3: 48–50.

CHUMANOVÁ, E., ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., HAŇÁČKOVÁ, Z., STRNADOVÁ, V. & ZÝKA, V. (2019): Významné nepůvodní invazní patogeny lesních dřevin ČR. Ochrana přírody, 6/2019: 34–38.

Bulíř, P., Černý, K., Strnadová, V., Brestovanská, T. & Zýka, V. (2019): Jak oceňovat škodu na dřevinách způsobenou bobrem evropským? Vodní Hospodářství 2019/10:5–10.

ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., HAVRDOVÁ, L., STRNADOVÁ, V. &, HRABĚTOVÁ, M. (2018): Výskyt patogenů r. Phytophthora na dřevinách ve veřejné zeleni v ČR a v zahradnických provozech jako hlavních zdrojích infekce a možná opatření. – In: Barta M., Ondrušková E.: Dreviny vo verejnej zeleni 2018. Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Zvolen, Slovensko, s. 36–41.  ISBN 978-80-89408-30-6. Ústav ekológie lesa SAV, Nitra, Slovensko, 7.6.2018.

ČERNÝ, K. & HAVRDOVÁ, L. (2018): Management okrasných výsadeb jasanu s výskytem Hymenoscyphus fraxineus. – In: Barta M., Ondrušková E.: Dreviny vo verejnej zeleni 2018. Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Zvolen, Slovensko, s. 42–47.  ISBN 978-80-89408-30-6. Ústav ekológie lesa SAV, Nitra, Slovensko, 7.6.2018.

ČERNÝ, K., GRÍGEL, J., HRABĚTOVÁ, M., HAVRDOVÁ, L. & ZAHRADNÍK, D. (2018): Efficacy of Fungicides for Potential Control of the Most Frequent Phytophthora in Czech Nurseries. – In: Proceedings & abstract book IUFRO Diseases and Insects in Forest Nurseries Working Party 7.03.04 Meeting,  21–26 October 2018, Kuşadası, Turkey, p. 7–11.

KOUKOL, O., HRABĚTOVÁ, M., SRBA, M., & ČERNÝ, K. (2018): Microthia nepenthis, a new combination for Zythia nepenthis. Czech Mycology. 70/1:91–98.

ZÝKA, V. & ČERNÝ, K. (2018): Nenápadný původce zkázy. Přírodovědci, 2018/2: 22–24.

GRÍGEL, J., MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L. & HRABĚTOVÁ, M. (2018): Riziko poškození sadů ovocných dřevin plísněmi rodu Phytophthora. Vinař-sadař, 2: 52–53.

ČERNÝ, K. & HAVRDOVÁ, L. (2018): Možnosti managementu nekrózy jasanu v městské zeleni. Zahradnictví, 17/11:46–49.

ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., & HRABĚTOVÁ, M. (2017): Význam patogenů z r. Phytophthora ve školkařství a možnosti ochrany – I. Díl. Zahradnictví, 16/9: 50–52.

ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., & HRABĚTOVÁ, M. (2017): Význam patogenů z r. Phytophthora ve školkařství a možnosti ochrany – II. Díl. Zahradnictví: 16/10: 38–41.

ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., & HRABĚTOVÁ, M. (2017): Možnosti eliminace nekrózy jasanu ve školkařských provozech. Zahradnictví, 16/9: 53–57.

ČERNÝ, K., ZAHRADNÍK, D., CHUMANOVÁ, E., HAVRDOVÁ, L., PEŠKOVÁ, V., STRNADOVÁ, V. & ROMPORTL, D. (2017): Fytoftorová hniloba olše – predikce rozšíření a rozsahu choroby v lesních porostech olší v ČR. Rostlinolékař, 2017/4: 20–24.

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., ZAHRADNÍK, D., VAIT, J. & BÁRTA, V. (2017): Současné rozšíření fytoftorové hniloby olší v břehových porostech vodních toků povodí Vltavy a faktory ovlivňující rozsah škod. Vodní Hospodářství, 2017/4: 20–25.

ČERNÝ, K. (2017): Dlouhodobý dopad invazních patogenů dřevin na lesní hospodářství. – In: Petřík P. et al. (eds.) Krajina a lidé. Praha, Academia, 70–73. ISBN: 978-80-200-2695-8, 170 s.,

ČERNÝ, K, STRNADOVÁ, V., ADÁMKOVÁ, K., O´HANLON, R. & HRABĚTOVÁ, M. (2017): Epidemie korové nekrózy modřínu v Krušných horách a její příčiny. Rostlinolékař. 2017/2:19–23.

NOVOTNÁ, K., ŠTOCHLOVÁ, P., HAVRDOVÁ, L. & ČERNÝ, K. (2017): Současná ohrožení vybraných klíčových dřevin lužních lesů a břehových porostů a možnosti jejich eliminace. Ochrana přírody 6/2017: 24–27.

ČERNÝ, K. (2016): Nepůvodní invazní patogeny dřevin – výzva nebo předem ztracený boj? Živa 2016: 286–291.

ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., ZÝKA, V., HRABĚTOVÁ, M. & SVOBODOVÁ, I. (2016): Významný patogen javorů bradavkatka parazitická Eutypella parasitica R. W. Davidson & R. C. Lorenz v ČR. Rostlinolékař, 6/2016: 26–29.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ROMPORTL, D. (2016): Ekonomické škody způsobené plísní olšovou v břehových porostech vodních toků a nádrží s dominantní olší v modelové oblasti povodí Vltavy. Předběžné výsledky. Vodní hospodářství 2016/8: 1–5.

KELNAROVÁ, I., KOUKOL, O. & ČERNÝ, K. (2016): Sazná nemoc kůry – hrozba pro naše kleny? Živa 2016: 14–17.

ČERNÝ, K., HEJNÁ, M., HAŇÁČKOVÁ, Z. & MRÁZKOVÁ, M. (2015): Phytophthora spp. invasions in post-communist economies – the example of the Czech Republic. In: Sutton, W., Reeser, P.W. & Hansen, E.M. (tech coords.) Proceedings of the 7th meeting of the International Union of Forest Research Organization (IUFRO) Working Party S07.02.09: Phytophthoras in forests and natural ecosystems, Esquel. 35–37.

ČERNÝ, K., FILIPOVÁ, N. & STRNADOVÁ, V. (2015): Climate change can affect the impact of Phytophthora alni subsp. alni – In: Sutton, W., Reeser, P.W. & Hansen, E.M. (tech coords.) Proceedings of the 7th meeting of the International Union of Forest Research Organization (IUFRO) Working Party S07.02.09: Phytophthoras in forests and natural ecosystems, Esquel. 115–117.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HEJNÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P., & ROMPORTL, D. (2015): Economical losses caused by Phytophthora alni in riparian stands. Typological study of Vltava River basin (Czech Republic), 118–120. – In: Sutton, W., Reeser, P.W. & Hansen, E.M. (tech coords.) Proceedings of the 7th meeting of the International Union of Forest Research Organization (IUFRO) Working Party S07.02.09: Phytophthoras in forests and natural ecosystems, Esquel. 118–120.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., ROMPORTL, D., MRÁZKOVÁ, M., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M, MODLINGER, R. & PEŠKOVÁ V. (2015): Factors affecting Phytophthora alni distribution in State Forests of the Czech Republic. – In: Sutton, W., Reeser, P.W. & Hansen, E.M. (tech coords.) Proceedings of the 7th meeting of the International Union of Forest Research Organization (IUFRO) Working Party S07.02.09: Phytophthoras in forests and natural ecosystems. Esquel. 121–123.

ČERNÝ, K., PEŠKOVÁ, V. & MODLINGER, R. (2015): Rozšíření fytoftorového onemocnění olší v lesních porostech ČR – předběžné výsledky. Zprávy lesnického výzkumu 60/4: 201–211.

ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., HRABĚTOVÁ, M., STRNADOVÁ, V., ROMPORTL, D., HAVRDOVÁ, L., HAŇÁČKOVÁ, Z., NOVOTNÁ, K., ŠTOCHLOVÁ, P., LOSKOTOVÁ, T. & PEŠKOVÁ, V. (2015): Invaze houbových patogenů – riziko pro lesní hospodaření v ČR? – In: Invazní škodlivé organismy v lesích ČR. Sborník příspěvků. ČLS, Praha. 31–45.

ČERNÝ, K. (2014): Invazní patogeny ovlivňující zdravotní a technický stav břehových porostů a jejich funkce. – In: Vodní toky 2014. Sborník z konference. Hradec Králové. 117–122.

HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D. & ČERNÝ, K. (2014): Environmental factors affecting the impact of ash dieback. COST FRAXBACK September 15th – 18th 2014, Palanga, Lithuana. Participants, Program and Abstracts. 3–4 p.

HAVRDOVÁ L., ZÁBRANSKÝ P. & ČERNÝ K. (2014): Extrémní rozvoj nekrózy jasanu v břehových porostech je podmíněn vysokou vlhkostí jejich prostředí. Vodní Hospodářství, 64/11: 1–4.

ČERNÝ K., HEJNÁ M., KOLÁŘOVÁ Z., MRÁZKOVÁ M. & ROMPORTL D. (2013): Přehled vybraných nepůvodních patogenů dřevin ČR. Zpravodaj ochrany lesa, 17: 43–53.

ČERNÝ K., STRNADOVÁ V., BAROŠ A., HOLUB V. & VELEBIL J. (2013): Zdravotní stav břehových porostů a významná fytopatologická rizika. – In: Baroš A. (ed.) Břehové porosty vodních toků. Sborník ze semináře, 19. 11. 2013, Průhonice. 57–65.

ČERNÝ, K, STRNADOVÁ, V. & ROMPORTL, D. (2013): Landscape typology of Vltava River Basin and impact of Phytophthora alni subsp. alni invasion. – In: Lebeda, A. & Burdon, J.J. (eds.): 1st. International Conference Wild Plant Pathosystems. Conference Proceedings. 2.-5.7. 2013. UPOL, Olomouc. 85–86.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. & PEŠKOVÁ, V. (2013): Phytophthora alni Brasier et S.A. Kirk. Plíseň olšová. Lesnická práce 92/6, Příloha, 4 p.

HAVRDOVÁ, L. & ČERNÝ, K. (2013): Nekróza jasanu – přehled současných znalostí. Zpravodaj ochrany lesa, 17: 54-61.

HAVRDOVÁ, L. & ČERNÝ, K. (2013): Význam vlhkosti vzduchu v epidemiologii nekrózy jasanu – předběžné výsledky výzkumu. Zprávy lesnického výzkumu, 58/4: 347-352.

HAVRDOVÁ, L., ČERNÝ, K. & PEŠKOVÁ, V. (2013) Hymenoscyphus pseudoalbidus V. Queloz, C. R. Grünig, R. Berndt, T. Kowalski, T. N. Sieber et O. Holdenrieder (anamorfa Chalara fraxinea T. Kowalski). Nekróza jasanu. Lesnická práce, 92/6, Příloha, 4 p.

HAVRDOVÁ, L. & ČERNÝ, K. (2012): Invaze Chalara fraxinea v CHKO Lužické hory – předběžné výsledky výzkumu. Acta Průhoniciana, 100: 137–145.

GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V. & ČERNÝ, K. (2010): Vývoj poškození platanu javorolistého v městském prostředí – I. Zahradnictví, 9/8: 52–54.

GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V. & ČERNÝ, K. (2010): Vývoj poškození platanu javorolistého vlivem imisí a houby Apiognomonia veneta – II. napadení městském prostředí II. Zahradnictví, 9/9: 44–46.

GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V. & ČERNÝ, K. (2010): Vývoj poškození platanu javorolistého vlivem klimatických změn – III. Zahradnictví, 9/10: 53–55.

ČERNÝ, K. & MRÁZKOVÁ, M. (2009): Patogenní mikroskopické houby a houbové organismy v zahradních substrátech. Zahradnictví, 8/2: 54–56.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V., TOMŠOVSKÝ, M., HOLUB, V. & GABRIELOVÁ, S. (2008): Phytophthora cambivora causing ink disease of sweet chestnut recorded in the Czech Republic. – Czech Mycology, 60/2: 267–276.

STRNADOVÁ V., ČERNÝ K. & GABRIELOVÁ Š. (2008): Phytophthora alni a povodně – dva hlavní faktory zodpovědné za chřadnutí olší v ČR. Lesnická Práce, 87/2: 20–21.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B., HOLUB V. & GABRIELOVÁ, Š. (2008): Nový invazní patogen Phytophthora alni a epidemické chřadnutí břehových porostů olší v ČR. – Ochrana Přírody, 63/5: 6–9.

ČERNÝ, K. (2007): Mikroskopické parazitické houby dřevin – opomíjený fenomén v ochraně a tvorbě životního prostředí. In Strom a květina – součást života = The Tree and Flower – a Part of Life. Sborn. vědec. konf., 4.–5. 9. 2007, Průhonice. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, s. 199–202.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V. & MRÁZKOVÁ, M. (2007): Grafióza jilmů v ČR – fytopatologické a ekologické souvislosti. In Dreslerová et Packová /ed./ Ohrožené dřeviny České republiky. Geobiocenologické spisy, 12: 30–43.

ČERNÝ, K., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V. & GREGOROVÁ, B. (2007): Potenciální riziko ohrožení populací vzácných druhů rodu Sorbus environmentálními a antropogenními faktory se zřetelem na působení patogenních organismů. In Dreslerová et Packová /ed./ Ohrožené dřeviny České republiky. Geobiocenologické spisy, 12: 44–50.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V., HOLUB, V. & ZLATOHLÁVEK, A. (2007): Regulace patogenů z r. Phytophthora parazitujících na dřevinách. – Rostlinolékař, 18/1: 11–14.

GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., ČERNÝ, K & STRNADOVÁ, V. (2007): Vliv klimatických změn a stanovištních podmínek na dlouhodobý vývoj zdravotního stavu populací různých druhů dřevin. In Strom a květina – součást života = The Tree and Flower – a Part of Life. Sborn. vědec. konf., 4.–5. 9. 2007, Průhonice. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, s. 203–206.

GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. & KLOUDOVÁ, K. (2007): Ochrana a péče o cenné dřeviny jakožto genetické zdroje (Conservation and Care of Woody Species as Valuable Genetic Resources). In Roudná M., Dotlačil L. et al. (2007): Genetické zdroje – význam, využívání a ochrana. MŽP, Praha, s. 64–87.

HOLUB, V., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B. & ČERNÝ, K. (2007): Chřadnutí jeřábů v České republice se zřetelem na Sorbus aucuparia L. In Bláha, L. Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin. Sborník příspěvků z konference 21.3.-22.3. 2007 Praha-Ruzyně. Praha: VÚRV Praha-Ruzyně, ČZU Praha, s. 98–102.

HOLUB, V., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B. & ČERNÝ, K. (2007): Chřadnutí jeřábů v České republice se zřetelem na Sorbus aucuparia L. Acta Průhoniciana, 86: 39–46.

HOLUB, V., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B. & ČERNÝ, K. (2007): Chřadnutí jeřábů v České republice se zřetelem na Sorbus aucuparia L. Rostlinolékař, 18/3: 25–27.

MRÁZKOVÁ, M. & ČERNÝ, K. (2007): Seznam kmenů druhů r. Phytophthora uchovávaných ve sbírce oddělení fytopatologie výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. Acta Průhoniciana, 86: 69–76.

MRÁZKOVÁ, M. & ČERNÝ, K. (2007): Usychání výhonů a hniloba plodů borůvek a brusinek způsobená houbou Diaporthe vaccinii Shear. Rostlinolékař, 18/3, Příloha karanténní organismy.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K. & GABRIELOVÁ, Š. (2007): Významné choroby rododendronů a azalek způsobované mikroskopickými parazitickými houbami. In Strom a květina – součást života = The Tree and Flower – a Part of Life. Sborn. vědec. konf., 4.–5. 9. 2007, Průhonice. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, s. 209–212.

STRNADOVÁ, V., BREJCHOVÁ, P. & ČERNÝ, K. (2007): Olše lepkavá, Alnus glutinosa (L.) Gaertn. a její chřadnutí na modelovém příkladu břehových porostů řeky Lomnice. Acta Průhoniciana, 86: 15–38.

STRNADOVÁ, V. & ČERNÝ, K. (2007): Současné poškození břehových porostů olší z pohledu ochrany krajiny. In Dreslerová et Packová /ed./ Ohrožené dřeviny České republiky. Geobiocenologické spisy, 12: 180–183.

VOTRUBA, R., KLOUDOVÁ, K., ŠEDIVÁ, J. & ČERNÝ, K. (2007): Interspecific hybridization of Chrysanthemums aimed at resistence to Septoria chrysanthemella Sacc.. In Strom a květina – součást života = The Tree and Flower – a Part of Life. Sborn. vědec. konf., 4.–5. 9. 2007, Průhonice. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, s. 253–256.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V. & HOLUB, V. (2006): Phytophthora alni – a Serious Invasive Pathogen of Alders in the Czech Republic. – In: Kniha příspěvků, XVII česká a slovenská konference o ochraně rostlin, Praha, 12.14.9. 2006, s.190–195.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B. & HOLUB, V. (2006): Chřadnutí břehových porostů olší – příčiny, aktuální stav a perspektivy vývoje, symptomy choroby a kontrola patogena. – In: Sborník příspěvků konference Vodní toky 2006, Hradec Králové, 21.-22.11. 2006, s. 106–109.

STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K., BREJCHOVÁ, P., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V. & GABRIELOVÁ, Š. (2006): Chřadnutí olší v České republice - role Phytophthora alni a povodní v r. 2002. – In: Sborník příspěvků konference Vodní toky 2006, Hradec Králové, 21.-22.11. 2006, s. 110–114.

STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K., BREJCHOVÁ, P., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V. & GABRIELOVÁ, Š. (2006): The Epidemy of Alder Decline in the Czech Republic – the Effect of Phytophthora alni and Floods in 2002. – In: Kniha příspěvků, XVII česká a slovenská konference o ochraně rostlin, Praha, 12.14.9. 2006, s. 356–361.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V. & HOLUB, V. (2006): Patogeny z r. Phytophthora na dřevinách v ČR. Mykologické Listy, 97/31–32.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V. & HOLUB, V. (2006): Rod Phytophthora na dřevinách - nálezy v roce 2005. In Kapitola P., Baňař P. (eds.) Škodliví činitelé v lesích Česka 2005/2006.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V., HOLUB, V. & MRÁZKOVÁ, M. (2006): Poznámky k metodice odběru vzorků dřevin pro fytopatologické vyšetření s důrazem na choroby houbového původu. Rostlinolékař, 17/4: 27–29.

ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., SEKELEZOVÁ, D., STRNADOVÁ, V. & GABRIELOVÁ, Š. (2006): Choroby rododendronů způsobené houbovými patogeny – rakoviny větví a kmenů. Rostlinolékař, 17/5: 17–19.

GREGOROVÁ, B., ČERNÝ, K., HOLUB, V., STRNADOVÁ, V., ROM, J., ŠUMPICH, J. & KLOUDOVÁ, K. (2006): Poškození dřevin a jeho příčiny. Praha, AOPK ČR, VÚKOZ, 504 s.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., GABRIELOVÁ, Š., STRNADOVÁ, V. & SEKELEZOVÁ, D. (2006): Choroby rododendronů způsobené houbovými patogeny – listové skvrnitosti způsobené askomycety a deuteromycety. Rostlinolékař, 17/6: 13–15.

STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K., BREJCHOVÁ, P., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V. & GABRIELOVÁ Š. (2006): Chřadnutí olší v České republice – role Phytophthora alni a povodní v r. 2002. Mykologické Listy, 97: 46–47.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V., HOLUB, V., GABRIELOVÁ, Š., ZLATOHLÁVEK, A. & MRÁZKOVÁ, M. (2005): Rod Phytophthora na lesních dřevinách. Lesnická Práce, 84/12: 25–27.

ČERNÝ, K., ŠVECOVÁ, A., GREGOROVÁ, B. & HOLUB, V. (2004): Vybrané mikroskopické a dřevokazné houby zjištěné oddělením dendrologie a památných stromů AOPK ČR na území ČR v letech 2000 – 2002. II. Nálezy mimo chráněná území. Mykologické Listy, 87: 18–24.

ČERNÝ, K., ŠVECOVÁ, A., GREGOROVÁ, B. & HOLUB, V. (2004): Vybrané mikroskopické a dřevokazné houby zjištěné oddělením dendrologie a památných stromů AOPK ČR na území ČR v letech 2000 – 2002. II. Nálezy mimo chráněná území (dokončení). Mykologické Listy, 88: 16–19.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V. & STRNADOVÁ, V. (2003): First finds of „alder-Phytophthora“ in the Czech Republic. Czech Mycology, 55/4: 291–296.

ČERNÝ, K., ŠVECOVÁ, A., GREGOROVÁ, B. & HOLUB, V. (2003): Vybrané mikroskopické a dřevokazné houby zjištěné oddělením dendrologie a památných stromů AOPK ČR na území ČR v letech 2000 – 2002. I. Nálezy v chráněných územích. Mykologické Listy, 86: 20–29.

GREGOROVÁ B. & ČERNÝ K. (2003): Chřadnutí olší ve světě a u nás. Zprávy Lesnického Výzkumu, 48/2–3: 123–124.

GREGOROVÁ B., ČERNÝ K., STRNADOVÁ V., ČERVENKA M. & HOLUB V. (2003): Chřadnutí olší v České republice. Lesnická Práce, 82: 13–15.

 

Aplikované výstupy

ČERNÝ, K., CHUMANOVÁ, E., HAVRDOVÁ, L., HAŇÁČKOVÁ, Z., BRESTOVANSKÁ, T., ZÝKA, V. (2021): Invazní patogeny dřevin v životním prostředí-determinace chorob a možnosti omezení šíření a impaktu na lesní ekosystémy. Certifikovaná metodika. Certifikace MŽP ČR 15.12.2021, č.j. MZP/2021/620/2109. Studio Press s.r.o., Pardubice, 56 s. ISBN: 978-80-87674-46-8. 

ZÝKA, V., ČERNÝ, K., ZAHRADNÍK, D., VAIT, J., VOREL, A., ANDREAS, M., BARTÁK, V., STRNADOVÁ, V., BRESTOVANSKÁ, T., BULÍŘ, P. (2021): Péče o břehové porosty v prostředí s přítomností bobra evropského. Certifikovaná metodika, VÚKOZ, v. v. i. Certifikováno Ministerstvem zemědělství ČR dne 9. 12. 2021 osvědčením č. MZE-69303/2021-16222/M232. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 69 s. ISBN 978-80-87674-48-2.

ČERNÝ, K., ZAHRADNÍK, D., STRNADOVÁ, V., ZÝKA, V., BRESTOVANSKÁ, T. (2021): Predikce změn ve složení a struktuře břehových porostů vodních toků vyvolaných činností bobra v dosud neobsazených tocích povodí Berounky. Mapa s odborným obsahem, VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 36 s. ISBN 978-80-87674-49-9. 

CHUMANOVÁ, E., ČERNÝ, K., BRESTOVANSKÁ, T., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., ZÝKA, V. (2021): Atlas potenciální distribuce vybraných druhů invazních patogenů dřevin a jejich impaktu na lesní ekosystémy v ČR. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice. 103 s. ISBN 978-80-87674-45-1.

LAŇAR, L., ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., HRABĚTOVÁ, M., HAVRDOVÁ, L., JAKLOVÁ, P., FLÉGLOVÁ, B., GRÍGEL, J., ZAHRADNÍK, D., KRACÍKOVÁ, M., VARGA, M., SCHÁŇKOVÁ, K. (2020): Metodika hodnocení citlivosti podnoží ovocných dřevin vůči patogenům z r. Phytophthora. Certifikovaná metodika. Certifikace UKZUZ 29. 12. 2020, č. UKZUZ 232915/2020. VSUO s.r.o., VÚKOZ, v.v.i., Holovousy, Průhonice, 27 s. ISBN: 978-80-87030-77-6, 978-80-87674-36-9.

ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., NĚMEC, P., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., ZAHRADNÍK, D., GRÍGEL, J., ŠETINOVÁ, D. (2020): Integrovaná ochrana sazenic v lesních školkách před patogeny z r. Phytophthora. Certifikovaná metodika 68354/2020-MZE-16222/M216 17. 12. 2020. VÚKOZ, v.v.i., Studio Press s.r.o., Pardubice, 35 s. ISBN: 978-80-87674-37-6.

ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., GRÍGEL, J., ZAHRADNÍK, D., ŠETINOVÁ, D., LAŇAR, L., JAKLOVÁ, P., HORTOVÁ, P., KRACÍKOVÁ, M., VARGA, M., SCHÁŇKOVÁ, K., NĚMEC, J., LETOCHA, T. (2020): Integrovaná ochrana ovocných dřevin před patogeny z r. Phytophthora. Certifikovaná metodika UKZUZ 231593/2020, 21. 12. 2020. VÚKOZ, v.v.i., VSUO, s.r.o., Průhonice, Holovousy, Studio Press s.r.o., Pardubice, 35 s. ISBN: 978-80-87674-35-2, 978-80-87030-78-3.

ZÝKA, V., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., ZAHRADNÍK, D., HRABĚTOVÁ, M., HAVRDOVÁ, L. & ROMPORTL, D. (2018): Predikce poškození porostů smrku pichlavého kloubnatkou smrkovou v Krušných horách. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektů LD15148 a TH03030306. Certifikace 21.12.2018, MZe (č.j. 74672/2018-MZE-16222/MAPA681). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 48 s. ISBN: 978-80-87674-29-1.

HAVRDOVÁ, L. & ČERNÝ, K. (2017): Symptomatologie nekrózy jasanu. Certifikovaná metodika. Výstup z projektů QJ1220218 a QI92A207. Certifikace 10. 5. 2017, MZe (č.j. 30179/2017-MZE-16222/M143). VÚKOZ, v.v.i., Průhonice. 40 s. ISBN: 978-80-87674-20-8.
Metodika ke stažení zde ( 4,5 MB pdf ico).

ČERNÝ, K. & STRNADOVÁ, V. (2016): Identifikace invazibilních oblastí, stanovišť a porostů jako základ dlouhodobého managementu fytoftorové hniloby olší. Certifikovaná metodika. Výstup z projektu  QJ1220219. Certifikace 23.11.2016,  MZe (č.j. 2472/2017-MZE-16222/M142). VÚKOZ, v.v.i., Průhonice. 27 s. ISBN: 978-80-87674-22-2.
Metodika ke stažení zde ( 1,3 MBpdf ico).

ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., ZLATNÍK, V. & HRABĚTOVÁ, M. (2016): Pěstování jasanu v prostředí s výskytem Hymenoscyphus fraxineus. Certifikovaná metodika. Výstup z projektu QJ1220218. Certifikace 30. 12. 2016, MZe (č.j. 73910/2016-MZE-16222/M140). VÚKOZ, v.v.i., Průhonice. 52 s. ISBN: 978-80-87674-18-5, ISBN 978-80-88184-05-8.
Metodika ke stažení zde ( 7,3 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (č.j. 31398/2016-MZE-16222/MAPA651). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 16 s.
Mapa ke stažení zde ( 9,3 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy s využitím nákladové metody. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (č.j. 31392/2016-MZE-16222/MAPA650). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 16 s.
Mapa ke stažení zde ( 2,2 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Predikce potenciálních dlouhodobých ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 23. 11. 2016, MZe (č.j. 67347/2016-MZE-16222/MAPA661). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 18 s. ISBN: 978-80-87674-16-1.
Mapa ke stažení zde ( 8,5 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Současné rozšíření fytoftorové hniloby olší v břehových porostech povodí Vltavy. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 23. 11. 2016, MZe (č.j. 67348/2016-MZE-16222/MAPA662). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 18 s. ISBN: 978-80-87674-17-8.
Mapa ke stažení zde ( 2,1 MB pdf ico).

HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D., ČERNÝ, K., CHUMANOVÁ, E., ROMPORTL, D. & PEŠKOVÁ, V. (2016): Mapa potenciálního poškození lesních porostů ČR nekrózou jasanu. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220218. Certifikace 2. 11. 2016, MZe (č.j. 60487/2016-MZE-16222/MAPA656). VÚKOZ. v.v.i., Průhonice. 28 s. ISBN: 978-80-87674-15-4.
Mapa ke stažení zde ( 7,3 MB pdf ico).

ROMPORTL, D., CHUMANOVÁ, E., ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., PEŠKOVÁ, V. & STRNADOVÁ, V. (2015): Mapa potenciálního rizika výskytu a škod způsobených Phytophthora ×alni v lesních porostech ČR. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 8.12.2015, MZe (č.j. 66448/2015-MZE-16222/MAPA627). VÚKOZ. v.v.i., Průhonice. 16 p. ISBN: 978-80-87674-09-3.
Mapa ke stažení zde ( 12,4 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., VELEBIL, J., BAROŠ, A. & BULÍŘ, P. (2013): Obnova a dlouhodobá péče o břehové porosty v povodí Vltavy. Certifikovaná metodika. Výstup z projektu QI92A207. Certifikace  20.11. 2013, MZe (č.j. 77365/2013-MZE-16222/M70). VÚKOZ, v.v.i., Průhonice. 135 s. ISBN: 978-80-85116-99-1.
Metodika ke stažení zde ( 7,3 MB pdf ico).

STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K. & LOSKOTOVÁ, T. (2012): Břehové porosty Mastníku, návrh obnovy. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu NAZV QI 92A207. Certifikace 19.2.2013,  MZe (č.j. 9487/2013-MZE-16222/MAPA595). VÚKOZ. v.v.i., Průhonice. 76 s.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. & FILIPOVÁ, N. (2011): Identifikace symptomů napadení dřevin a okrasných rostlin patogeny z rodu Phytophthora de Bary. Certifikovaná metodika. Výstup z projektů QH71273 a VaV SP-2d1/36/07. Certifikace 21.3.2012, MZe (č.j. 53997/2012-MZE-16222/M40). VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 37 s.
Metodika ke stažení zde ( 5,9 MB pdf ico).

ČERNÝ, K. & STRNADOVÁ, V. (2011): Onemocnění olší způsobené druhem Phytophthora alni Brasier & S.A. Kirk – management napadených porostů. Certifikovaná metodika. Výstup z projektu VaV SP-2d1/36/07. Certifikace 30.4.2012, MŽP (č.j. 31987/ENV/12, 1998/610/12). VÚKOZ, v.v.i., Průhonice. 31 s.

Metodika ke stažení zde

ČERNÝ K., STRNADOVÁ V. & HRUBÁ T. (2011): Rozšíření fytoftorového onemocnění olší v České republice. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu NAZV QI 92A207. Certifikace 18. 3. 2011, MZe (č.j. 54683/2011-MZE). VÚKOZ. v.v.i., Průhonice. 4 s.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B. & MRÁZKOVÁ, M. (2010): Onemocnění olší způsobené druhem Phytophthora alni Brasier & S.A. Kirk – identifikace choroby, odběr vzorků. Certifikovaná metodika. Výstup z projektu VaV SP-2d1/36/07. Certifikace 1.2.2011, MŽP (č.j. 6405/ENVV/11, 110565/ENV/10). VÚKOZ, v.v.i., Průhonice. 26 s.
Metodika ke stažení zde ( 8,5 MB pdf ico).