Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Zahradník Daniel, doc., Ing., Ph.D.

Funkce/Function: výzkumný pracovník

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 296 528 239

Další údaje:

 

Výzkumná témata

Matematické modelování – statistické zpracování dat – statistické modely – Statistica – R

 

Odborný životopis

2015 - výzkumný pracovník, VÚKOZ, v. v. i.

2014 - projektant, ÚHÚL

1998 - odborný asistent, ČZU Praha, Fakulta lesnická a dřevařská

1989 – 1990 - asistent – VÚLHM, v. v. i.

 

Projekty

(Podrobnější informace o projektech naleznete po kliknutí na název projektu)

2021 - 2026 - SS02030018 - Centrum pro krajinu a biodiverzitu

 

Publikační činnost

Článek v časopise s IF

CHUMANOVÁ, E., ROMPORTL, D., HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D., PEŠKOVÁ, V. & ČERNÝ, K. (2019): Predicting ash dieback severity and environmental suitability for the disease in forest stands. Scandinavian Journal of  Forest Research, 34/4:254–266. – doi: 10.1080/02827581.2019.1584638. WWW: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02827581.2019.1584638.

Grígel, J., Černý, K., Mrázková, M., Havrdová, L., Zahradník, D., Jílková, B. & Hrabětová, M. (2019): Phytophthora root and collar rot in fruit orchards in the Czech Republic. Phytopatologia Mediterranea, 58/2: 261–275. – doi: 10.14601/Phytopathol_Mediter-10614. WWW: https://search.proquest.com/openview/eb75bbf946e6a831ab189172132c0edf/1?pq-origsite=gscholar&cbl=237819.

HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., ČERNÝ, K., ZAHRADNÍK D. & KOUKOL, O. (2017): Fungal endophytes in ash shoots – diversity and inhibition of Hymenoscyphus fraxineus. Baltic Forestry, 23/1 Special Issue: 89–106. WWW: https://www.balticforestry.mi.lt/bf/PDF_Articles/2017-23%5B1%5D/Baltic%20Forestry%202017.1_089-106.pdf.

HAŇÁČKOVÁ, Z., KOUKOL., O., ČMOKOVÁ A., ZAHRADNÍK, D. & HAVRDOVÁ, L. (2017): Direct evidence of Hymenoscyphus fraxineus infection pathway through the petiole-shoot junction. Forest Pathology, 47/6 – doi: 10.1111/efp.12370. WWW: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/efp.12370.

HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D., ROMPORTL, D., PEŠKOVÁ, V. & ČERNÝ, K. (2017): Environmental and silvicultural characteristics influencing the extent of ash dieback in forest stands. Baltic Forestry, 23/1 Special Issue:168–182. WWW: https://www.balticforestry.mi.lt/bf/PDF_Articles/2017-23%5B1%5D/Baltic%20Forestry%202017.1_168-182.pdf.

HRABĚTOVÁ, M., ČERNÝ, K., ZAHRADNÍK, D. & HAVRDOVÁ, L. (2017): Efficacy of fungicides on the in vitro growth of Hymenoscyphus fraxineus and their potential control of ash dieback in the forest nurseries. Forest Pathology, 47/2: e12311. – doi 10.1111/efp.12311. WWW: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/efp.12311/abstract.

KELNAROVÁ, I., ČERNÝ, K., ZAHRADNÍK, D. & KOUKOL, O. (2017): Widespread latent infection of Cryptostroma corticale in asymptomatic Acer pseudoplatanus as a risk for its urban plantations. Forest Patholology, 47/4: e12344. – doi: 10.1111/efp.12344. WWW: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/efp.12344.

ČERNÝ, K., PEŠKOVÁ, V., SOUKUP, F., HAVRDOVÁ, L., STRNADOVÁ, V., ZAHRADNÍK, D. & HRABĚTOVÁ, M. (2016): Gemmamyces bud blight of Picea pungens: A sudden disease outbreak in Central Europe. Plant Pathology, 65: 1267–1278. – doi: 10.1111/ppa.12513. WWW: https://bsppjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ppa.12513.

HAVRDOVÁ, L., NOVOTNÁ, K., ZAHRADNÍK, D., BURIÁNEK, V., PEŠKOVÁ, V., ŠRŮTKA, P. & ČERNÝ, K. (2016): Differences in susceptibility to ash dieback in Czech provenances of Fraxinus excelsior. Forest Pathology, 46/4: 281–288. – doi: 10.1111/efp.12265. WWW: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/efp.12265/abstract.

HRABĚTOVÁ, M., ČERNÝ, K., ZAHRADNÍK, D. & HAVRDOVÁ, L. (2016): Efficacy of fungicides on Hymenoscyphus fraxineus and their potential for control of ash dieback in forest nurseries. Forest Pathology, 2016: 1–9. – doi: 10.1111/efp.12311. WWW: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/efp.12311.

BÍLEK, L., REMEŠ, J., PODRÁZSKÝ, V., ROZENBERGAR, D., DIACI, J. & ZAHRADNÍK, D. (2014): Gap regeneration in near-natural European beech forest stands in Central Bohemia – the role of heterogeneity and micro-habitat factors. Dendrobiology, 2014/71: 59–71. – doi: 10.12657/denbio.071.006. WWW: https://pdfs.semanticscholar.org/d27d/739ef29e72886126743f3ea2c1764d663fd9.pdf?_ga=2.60906148.907881704.1594030659-521797002.1593343357.

KALIVODA, O., VOJAR, J., SKŘIVANOVÁ, Z. & ZAHRADNÍK, D. (2014): Consensus in landscape preference judgments: The effects of landscape visual aesthetic quality and respondents’ characteristics. Journal of Environmental Management, 137: 36–44. – doi: 10.1016/j.jenvman.2014.02.009. WWW: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479714000838.

KUNEŠ, I., BALÁŠ, M., ZAHRADNÍK, D., NOVÁKOVÁ, O., GALLO, J., NÁROVCOVÁ, J. & DRURY, M. (2014): Role of planting stock size and fertilizing in initial growth performance of rowan (Sorbus aucuparia L.) reforestation in a mountain frost hollow. Forest Systems, 23/2: 273–287. – doi: 10.5424/fs/2014232-04869. WWW: http://revistas.inia.es/index.php/fs/article/view/4869.

STOLARIKOVÁ, R., ŠÁLEK, L., ZAHRADNÍK, D., DRAGOUN, L., JEŘÁBKOVÁ, L., MARUŠÁK, R. & MERGANIČ, J. (2014): Comparison of tree volume equations for small-leaved lime (Tilia cordata Mill.) in the Czech Republic. Scandinavian Journal of Forest Research, 29/8: 757–763. – doi: 10.1080/02827581.2014.980316. WWW: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02827581.2014.980316.

ZEMKOVÁ, M., TRIFONOV, E. & ZAHRADNÍK, D. (2014): One common structural feature of "words" in protein sequences and human texts. Journal of Biomolecular Structure & Dynamics, 32/7: 1085–1091. – doi: 10.1080/07391102.2013.809317. WWW: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23808620/.

ŠÁLEK, L., ZAHRADNÍK, D., MARUŠÁK, R., JEŘÁBKOVÁ, L. & MERGANIČ, J. (2013): Forest edges in managed riparian forests in the eastern part of the Czech Republic. Forest Ecology and Management, 305: 1–10. – doi: 10.1016/j.foreco.2013.05.012. WWW: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378112713003022.

BÍLEK, L., REMEŠ, J. & ZAHRADNÍK, D. (2011): Managed vs. unmanaged. Structure of beech forest stands (Fagus sylvatica L.) after 50 years of development, Central Bohemia. Forest sysytems (Investigacion Agraria-Sistemas y Recursos Forestales), 20/1: 122–138. – doi: 10.5424/fs/2011201-10243. WWW: https://www.semanticscholar.org/paper/Managed-vs.-unmanaged.-Structure-of-beech-forest-50-Bílek-Remeš/ef0b86c115c8bf68b4036bcee058b58d92296998.

 

Článek v recenzovaném časopise bez IF

ZÝKA, V., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. & ZAHRADNÍK, D. (2020): Krušné hory – země zaslíbená. Aneb kloubnatka smrková ve svém ekologickém optimu. Lesnická práce, 99/9: 34–37.

BRESTOVANSKÁ, T., CHUMANOVÁ, E., ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D. & ZÝKA, V. (2020): Predikční mapy nekrózy jasanu jako užitečný podklad pro lesnický management. Lesnická práce, 99/3: 48–50.

ČERNÝ, K., GRÍGEL, J., HRABĚTOVÁ, M., HAVRDOVÁ, L. & ZAHRADNÍK, D. (2018): Efficacy of Fungicides for Potential Control of the Most Frequent Phytophthora in Czech Nurseries. – In: Proceedings & abstract book IUFRO Diseases and Insects in Forest Nurseries Working Party 7.03.04 Meeting,  21–26 October 2018, Kuşadası, Turkey, p. 7–11.

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., ZAHRADNÍK, D., VAIT, J. & BÁRTA, V. (2017): Současné rozšíření fytoftorové hniloby olší v břehových porostech vodních toků povodí Vltavy a faktory ovlivňující rozsah škod. Vodní Hospodářství, 2017/4: 20–25.

VEJPUSTKOVÁ, M., ZAHRADNÍK, D., ČIHÁK, T. & ŠRÁMEK V. (2015): Models for predicting aboveground biomass of European beech (Fagus sylvatica L.) in the Czech Republic. Journal of Forest Science, 61/2: 45–54.

MACHÁČEK, Z., DVOŘÁK, S., JEŽEK, M. & ZAHRADNÍK, D. (2014): Impact of interspecific relations between native red deer (Cervus elaphus) and introduced sika deer (Cervus nippon) on their rutting season in the Doupovské hory Mts.. Journal of Forest Science, 60/7: 272–280.

PODRÁZSKÝ, V., ZAHRADNÍK, D. & REMEŠ, J. (2014): Potential consequences of tree species and age structure changes of forests in the Czech Republic – review of forest inventory data. Wood Research, 59/3: 483–490.

KUNEŠ, I., ZAHRADNÍK, D., BALCAR, V., ŠPULÁK, O., BALÁŠ, M., KOŇASOVÁ, T., KACÁLEK, D., VÍTÁMVÁS, J., JANČOVÁ, A., NOVÁKOVÁ, O. & MILLEROVÁ, K. (2013): Effects of fertilisation on biomass of Norway spruce on a harsh mountain site. Journal of Forest Science, 59/1: 8–21.

PODRÁZSKÝ, V., ZAHRADNÍK, D., PULKRAB, K., KUBEČEK, J. & PEŇA, J. (2013): Hodnotová produkce douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco) na kyselých stanovištích školního polesí Húrky, Písecko. Zprávy lesnického výzkumu, 58/3: 226–232.

BÍLEK, L., REMEŠ, J., ŠVEC, O. & ZAHRADNÍK, D. (2013): On the way to continuous cover forest at middle elevations – the question of forest structure and specific site characteristics. Journal of Forest Science, 59/10: 391–397.

PODRÁZSKÝ, V., ČERMÁK, R., ZAHRADNÍK, D. & KOUBA, J. (2013): Production of Douglas-Fir in the Czech Republic based on national forest inventory data. Journal of Forest Science, 59/10: 398–404.

ULBRICHOVÁ, I., PODRÁZSKÝ, V., OLMEZ, Z., BERAN, F., PROCHÁZKA, J., FULÍN, M., KUBEČEK, J. & ZAHRADNÍK, D. (2013):Growth performance of Norway spruce in the Czech-German provenance trial plot Ledeč. Scientia Agriculturae Bohemica, 44/4: 223–231.

KUNEŠ, I., BALÁŠ, M., KOŇASOVÁ, T., ZAHRADNÍK, D., BALCAR, V., ŠPULÁK, O., KACÁLEK, D., JAKL, M. & JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. (2012): Cultivation of speckled alder under harsh mountain conditions. Journal of Forest Science, 58/5: 234–244.

EŠNEROVÁ, J., KARLÍK, P., ZAHRADNÍK, D., KOŇASOVÁ, T., STEJSKAL, J., BALÁŠ, M., VÍTÁMVÁS, J., RAŠÁKOVÁ, N., STACHO, J., KUTHAN, J., KŘÍŽOVÁ (LUKÁŠOVÁ), M. & KUNEŠ, I. (2012): Morfologická variabilita rodu bříza (Betula L.) v Krkonoších se zaměřením na tetraploidní zástupce. Zprávy lesnického výzkumu, 57/2: 112–125.

ŠÁLEK, L., ZAHRADNÍK, D., TIPMANN, L. & MARUŠÁK, R. (2012): Black walnut (Juglans nigra L.) standing volume in the riparian forests of the Czech Republic. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 36/5: 629–635.

KUNEŠ, I., KOŇASOVÁ, T., BALCAR, V., BALÁŠ, M., ZAHRADNÍK, D., KACÁLEK, D., VÍTÁMVÁS, J., JAKL, M. & JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. (2011): Growth response of Alnus viridis to application of crushed limestone and amphibolite and forestry potential of the species in harsh acidic mountain sites. Journal of Forest Science, 57/5: 200–209.

ŠTÍCHA, V., BÍLEK, L. & ZAHRADNÍK, D. (2010): Influence of microrelief and dominant species on thickness of humus layers on selected plots in NP Šumava. Scientia Agriculturae Bohemica, 41/1: 44–48.

ŠTÍCHA, V., KUPKA, I., ZAHRADNÍK, D. & VACEK, S. (2010): Influence of micro-relief and weed competition on natural regeneration of mountain forests in the Šumava Mountains. Journal of Forest Science, 56/5: 218–224.

BALÁŠ, M., KUNEŠ, I. & ZAHRADNÍK, D. (2010): Reakce břízy karpatské na vápnění a přihnojení dusíkem. Zprávy lesnického výzkumu, 55/2: 106–114.

ZAHRADNÍK, D., VACEK, S., BÍLEK, L., NOSKOVÁ, I. & VACEK, Z. (2010): Horizontal structure of forest stands on PRP in the Krkonoše Mts. and its development. Journal of Forest Science, 56/11: 531–540.

BÍLEK, L., REMEŠ, J. & ZAHRADNÍK, D. (2009): Natural regeneration of senescent even-aged beech (Fagus sylvatica L.) stands under the conditions of Central Bohemia. Journal of Forest Science, 55/4: 145–155.

ŠÁLEK, L. & ZAHRADNÍK, D. (2008): Wedge prism as a tool for diameter and distance measurement. Journal of Forest Science, 54/3: 121–124.

KUNEŠ, I., BALCAR, V. & ZAHRADNÍK, D. (2007): Influence of a planting hole application of dolomitic limestone powder and basalt grit on the growth of of Carpathian birch (Betula carpatica W. et K.) and soil chemistry in the air-polluted Jizerské hory Mts.. Journal of Forest Science, 53/11: 505–515.

KUNEŠ, I., BALCAR, V., ZAHRADNÍK, D. (2007): Vliv cílené povrchové aplikace dolomitického vápence na pedochemické parametry půdy na imisní holině ve vrcholových partiích Jizerských hor. Zprávy lesnického výzkumu, 52/3: 234–245.

ULBRICHOVÁ, I., REMEŠ, J. & ZAHRADNÍK, D. (2006): Development of the spruce natural regeneration on mountain sites in the Šumava Mts. Journal of Forest Science, 52/10: 446–456.

KŘEPELA, M. & ZAHRADNÍK, D. (2006): Comparison of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) stem shape in two different localities. Scientia Agriculturae Bohemica, 2006/3: 115–121.

DVOŘÁKOVÁ, Š. & ZAHRADNÍK, D. (2005): Modelování věkové struktury lesa pomocí programu Mathematica. Mundus Symbolicus, 13: 165–171.

KŘEPELA, M., SEQUENS, J. & ZAHRADNÍK, D. (2005): A contribution to the knowledge of Scots pine (Pinus sylvestris L.). Journal of Forest Science, 51/6: 244–255.

REMEŠ, J., ZAHRADNÍK, D., PODRÁZSKÝ, V., KUBÍČEK, J. & NÁROVEC, V. Działanie wolno rozpuszczalnych tabletek nawozowych na plantacjach świerka i buka. Las Polski, 2005/12: 26–28.

ZAHRADNÍK, D., ŠRÁMEK, V. & FADRHONSOVÁ, V. (2004): Growth trends of spruce in the Orlické hory Mts. Journal of Forest Science, 50/2: 67–77.

SEQUENS, J., KŘEPELA, M. & ZAHRADNÍK, D. (2004): Changes in trends of height growth course of spruce and pine derived from continuous measurements in forest management plans of Kostelec nad Černými lesy and on pilot research plots in the Czech Republic. Journal of Forest Science, 50/7: 327–337.

KŘEPELA, M., SEQUENS, J. & ZAHRADNÍK, D. (2004): Possible methods of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) stem shape description. Journal of Forest Science, 50/5: 211–218.

 

Aplikované výstupy

LAŇAR, L., ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., HRABĚTOVÁ, M., HAVRDOVÁ, L., JAKLOVÁ, P., FLÉGLOVÁ, B., GRÍGEL, J., ZAHRADNÍK, D., KRACÍKOVÁ, M., VARGA, M., SCHÁŇKOVÁ, K. (2020): Metodika hodnocení citlivosti podnoží ovocných dřevin vůči patogenům z r. Phytophthora. Certifikovaná metodika. Certifikace UKZUZ 29. 12. 2020, č. UKZUZ 232915/2020. VSUO s.r.o., VÚKOZ, v.v.i., Holovousy, Průhonice, 27 s. ISBN: 978-80-87030-77-6, 978-80-87674-36-9.

ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., NĚMEC, P., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., ZAHRADNÍK, D., GRÍGEL, J., ŠETINOVÁ, D. (2020): Integrovaná ochrana sazenic v lesních školkách před patogeny z r. Phytophthora. Certifikovaná metodika 68354/2020-MZE-16222/M216 17. 12. 2020. VÚKOZ, v.v.i., Studio Press s.r.o., Pardubice, 35 s. ISBN: 978-80-87674-37-6.

ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., GRÍGEL, J., ZAHRADNÍK, D., ŠETINOVÁ, D., LAŇAR, L., JAKLOVÁ, P., HORTOVÁ, P., KRACÍKOVÁ, M., VARGA, M., SCHÁŇKOVÁ, K., NĚMEC, J., LETOCHA, T. (2020): Integrovaná ochrana ovocných dřevin před patogeny z r. Phytophthora. Certifikovaná metodika UKZUZ 231593/2020, 21. 12. 2020. VÚKOZ, v.v.i., VSUO, s.r.o., Průhonice, Holovousy, Studio Press s.r.o., Pardubice, 35 s. ISBN: 978-80-87674-35-2, 978-80-87030-78-3.

ZÝKA, V., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., ZAHRADNÍK, D., HRABĚTOVÁ, M., HAVRDOVÁ, L. & ROMPORTL, D. (2018): Predikce poškození porostů smrku pichlavého kloubnatkou smrkovou v Krušných horách. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektů LD15148 a TH03030306. Certifikace 21.12.2018, MZe (č.j. 74672/2018-MZE-16222/MAPA681). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 48 s. ISBN: 978-80-87674-29-1.

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (č.j. 31398/2016-MZE-16222/MAPA651). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 16 s.
Mapa ke stažení zde ( 9,3 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy s využitím nákladové metody. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (č.j. 31392/2016-MZE-16222/MAPA650). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 16 s.
Mapa ke stažení zde ( 2,2 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Predikce potenciálních dlouhodobých ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 23. 11. 2016, MZe (č.j. 67347/2016-MZE-16222/MAPA661). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 18 s. ISBN: 978-80-87674-16-1.
Mapa ke stažení zde ( 8,5 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Současné rozšíření fytoftorové hniloby olší v břehových porostech povodí Vltavy. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 23. 11. 2016, MZe (č.j. 67348/2016-MZE-16222/MAPA662). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 18 s. ISBN: 978-80-87674-17-8.
Mapa ke stažení zde ( 2,1 MB pdf ico).

HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D., ČERNÝ, K., CHUMANOVÁ, E., ROMPORTL, D. & PEŠKOVÁ, V. (2016): Mapa potenciálního poškození lesních porostů ČR nekrózou jasanu. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220218. Certifikace 2. 11. 2016, MZe (č.j. 60487/2016-MZE-16222/MAPA656). VÚKOZ. v.v.i., Průhonice. 28 s. ISBN: 978-80-87674-15-4.
Mapa ke stažení zde ( 7,3 MB pdf ico).

VEJPUSTKOVÁ, M., ČIHÁK, T., ZAHRADNÍK, D. & ŠRÁMEK, V. (2013): Metody stanovení nadzemní biomasy buku (Fagus sylvatica L.), Methods of aboveground biomass assesment for european beech (Fagus sylvatica L.), aboveground biomass, Fagus sylvatica, bimass function, allometry, 2013.