Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Gabrielová Šárka

Funkce/Function: laborantka

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 296 528 234

Další údaje:

 

Výzkumná témata

Mykologie – fytopatologie – laboratorní práce – Phytophthora alni

 

Odborný životopis

1998 - technický pracovník, VÚKOZ,v.v.i.

1985 - 1987 - laborantka, Léčiva n.p. Praha-Vysočany

1981 - 1985 - chemik-operátor pro farmaceutickou výrobu, SOU, SOŠ, SPŠ U Vinohradského hřbitova, Praha

 

Projekty

(Podrobnější informace o projektech naleznete po kliknutí na název projektu)

2021 - 2026 - SS02030018 - Centrum pro krajinu a biodiverzitu

2012 - 2016 - NAZV QJ1220218 - Vývoj efektivních opatření eliminujících dopad invaze Chalara fraxinea v lesním školkařství a v navazujících aspektech lesního a vodního hospodářství

2012 - 2016 - NAZV QJ1220219 - Ekonomické aspekty invaze Phytophthora alni v průběhu klimatické změny

2009 - 2013 - NAZV QI92A207 - Obnova a dlouhodobý přírodě blízký management břehových porostů vodních toků

2007 - 2011 - VaV SP/2D1/36/07 - Edifikátory a změny ve struktuře břehových porostů podsvazu Alnenion glutinoso-incanae Oberd. s dominantní olší v podmínkách katastrofických záplav a biologické invaze

2007 - 2011 - NAZV QH71273 - Výzkum nekrotrofních patogenů z r. Phytophthora na ekonomicky významných listnatých dřevinách

2007 - 2011 - MZP0002707301 - Výzkum (neprodukčních) rostlin a jejich uplatnění v krajině a sídlech budoucnosti

 

Publikační činnost

Článek v časopise s IF

MRAZKOVA, M., CERNY, K., TOMSOVSKY, M., HOLUB, V., STRNADOVA, V., ZLATOHLAVEK, A. & GABRIELOVA, S. (2010): First Report of Root Rot of Pedunculate Oak and Other Forest Tree Species Caused by Phytophthora plurivora in the Czech Republic. Plant Disease, 94/2: 272. – doi: 10.1094/PDIS-94-2-0272B. WWW: https://apsjournals.apsnet.org/doi/abs/10.1094/PDIS-94-2-0272B.

CERNY, K., STRNADOVA, V., GREGOROVA, B., HOLUB, V., TOMSOVSKY, M., MRAZKOVA, M. & GABRIELOVA, S. (2009): Phytophthora cactorum causing bleeding canker of common beech, horse chestnut, and white poplar in the Czech Republic. Plant Pathology, 58/2: 394. – doi: 10.1111/j.1365-3059.2008.01970.x. WWW: https://bsppjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1365-3059.2008.01970.x.

CERNY, K., MALINOVA, M., TOMSOVSKY, M., STRNADOVA, V., HOLUB, V., MRAZKOVA, M. & GABRIELOVA, S. (2008): First report of Phoma exigua var. populi causing canker of twigs and shoots of poplar in the Czech Republic. Plant Disease, 92/10: 1473. – doi:10.1094/PDIS-92-10-1473A. WWW: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30769548/.

MRAZKOVA, M., CERNY, K., GABRIELOVA, S. & TOMSOVSKY, M. (2007): The First Report of Leaf Spot, Shoot Blight, Stem and Collar Canker of Rhododendron spp. Caused by Phytophthora citricola in the Czech Republic. Plant Disease, 91/11: 1515. – doi: 10.1094/PDIS-91-11-1515B. WWW: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30780782/.

 

Článek v recenzovaném časopise bez IF

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ROMPORTL, D. (2016): Ekonomické škody způsobené plísní olšovou v břehových porostech vodních toků a nádrží s dominantní olší v modelové oblasti povodí Vltavy. Předběžné výsledky. Vodní hospodářství, 2016/8: 1–5.

HOLUB, V., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., MRÁZKOVÁ, M., GREGOROVÁ, B. & GABRIELOVÁ, Š. (2010): The survey of some factors affecting bark lesion development caused by Phytophthora cactorum on common beech and other broadleaved trees. Journal of Forest Science, 56/3: 93–100.

ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., SEKELEZOVÁ, D., STRNADOVÁ, V. & GABRIELOVÁ, Š. (2006): Choroby rododendronů způsobené houbovými patogeny – rakoviny větví a kmenů. Rostlinolékař, 17/5: 17–19.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., GABRIELOVÁ, Š., STRNADOVÁ, V. & SEKELEZOVÁ, D. (2006): Choroby rododendronů způsobené houbovými patogeny – listové skvrnitosti způsobené askomycety a deuteromycety. Rostlinolékař, 17/6: 13–15.

ČERNÝ, K., GREGOROVÁ, B., STRNADOVÁ, V., HOLUB, V., GABRIELOVÁ, Š., ZLATOHLÁVEK, A. & MRÁZKOVÁ, M. (2005): Rod Phytophthora na lesních dřevinách. Lesnická Práce, 84/12: 25–27.

 

Článek v recenzovaném sborníku

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K. & GABRIELOVÁ, Š. (2007): Významné choroby rododendronů a azalek způsobované mikroskopickými parazitickými houbami. – In: Strom a květina – součást života = The Tree and Flower – a Part of Life. Sborn. vědec. konf., 4.–5. 9. 2007, Průhonice. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, s. 209–212.

 

Ostatní publikace

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HEJNÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ROMPORTL, D. (2015): Economical losses caused by Phytophthora alni in riparian stands. Typological study of Vltava River basin (Czech Republic), 118–120. – In: Sutton, W., Reeser, P.W. & Hansen, E.M. (tech coords.) Proceedings of the 7th meeting of the International Union of Forest Research Organization (IUFRO) Working Party S07.02.09: Phytophthoras in forests and natural ecosystems, Esquel. 118–120.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., HOLUB, V., GREGOROVÁ, B., TOMŠOVSKÝ, M., PÁNEK, M., HAVRDOVÁ, L., GABRIELOVÁ, Š. & HEJNÁ, M. (2012): Phytophthora plurivora and Phytophthora multivora in the Czech Republic – comparison of distribution and pathogenicity to forest trees. The Sixth Meeting of the International Union of Forest Research Organizations IUFRO Working Party 7-02-09 Cordoba, Spain, 9-14 September 2012: 101-102.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M. & GABRIELOVÁ, Š. (2008): New Phytophthora species causing rhododendron diseases in the Czech Republic. – In: Woody Ornamentals of the Temperate Zone. 26-30.5. 2008, Průhonice. VÚKOZ, v.v.i. Průhonice, s. 100.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K. & GABRIELOVÁ, Š. (2008): Vybrané choroby rododendronů a azalek způsobované mikroskopickými parazitickými houbami. Mykologické Listy, 104: 55

 

Aplikované výstupy

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (č.j. 31398/2016-MZE-16222/MAPA651). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 16 s.
Mapa ke stažení zde ( 9,3 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy s využitím nákladové metody. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (č.j. 31392/2016-MZE-16222/MAPA650). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 16 s.
Mapa ke stažení zde ( 2,2 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Predikce potenciálních dlouhodobých ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 23. 11. 2016, MZe (č.j. 67347/2016-MZE-16222/MAPA661). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 18 s. ISBN: 978-80-87674-16-1.
Mapa ke stažení zde ( 8,5 MB pdf ico).