Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Havrdová Ludmila, Ing., Ph.D.

Funkce/Function: výzkumný pracovník

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 296 528 235

Další údaje:

 

Odborné zaměření

Invazní patogeny dřevin – Hymenoscyphus fraxineusChalara fraxineaPhytophthora – choroby dřevin – krajinná patologie

 

Odborný životopis

2010 - výzkumný pracovník, VÚKOZ, v.v.i.

2010 - 2015 - doktorské studium, ČZU Praha, Fakulta lesnická a dřevařská

2005 - 2010 - magisterské studium, ČZU Praha, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

1996 - 1997 - laborantka, MIPPO, a.s., meristemové množení dřevin

 

Projekty

(Podrobnější informace o projektech naleznete po kliknutí na název projektu)

2021 – 2026 - SS02030018 - Centrum pro krajinu a biodiverzitu

2018 – 2021 - TH03030306 - Invazní nepůvodní mikroorganizmy jako riziko pro lesní ekosystémy ČR. Identifikace, analýza impaktu a návrh mitigačních a adaptačních opatření se zaměřením na zvláště chráněná území

2017 – 2020 - TH02030722 - Kontaminace sadebního materiálu dřevin nepůvodními invazními patogeny r. Phytophthora jako významné riziko pro lesní ekosystémy ČR a jeho eliminace

2017 – 2020 - TH02030521 - Identifikace a rozšíření patogenů rodu Phytophthora v ovocných výsadbách a vývoj metody integrované ochrany

2015 - 2017 - COST LD15148 - Invaze Gemmamyces piceae v ČR. Rozšíření patogenu, jeho význam a epidemiologie choroby (spoluřešitel)

2014 - 2016 - COST LD14078 – Metabolické interakce jasanu ztepilého a patogenní houby Hymenoscyphus pseudoalbidus (další řešitel)

2012 - 2016 - NAZV QJ1220218 – Vývoj efektivních opatření eliminujících dopad invaze Chalara fraxinea v lesním školkařství a v navazujících aspektech lesního a vodního hospodářství. (zodpovědný řešitel)

2012 - 2016 - NAZV QJ1220219 – Ekonomické aspekty invaze Phytophthora alni v průběhu klimatické změny (spoluřešitel)

2009 - 2013 - NAZV QI92A207 – Obnova a dlouhodobý přírodě blízký management břehových porostů vodních toků (spoluřešitel)

2007 - 2011 - NAZV QH71273 Výzkum nekrotrofních patogenů z r. Phytophthora na ekonomicky významných listnatých dřevinách. (spoluřešitel)

ČZU CIGA20124309 – Vliv klimatických faktorů na rozsah poškození porostů jasanů patogenem Chalara fraxinea. (zodpovědný řešitel)
ČZU IGAFLD20124354 – Analýza vybraných faktorů ovlivňujících výskyt Chalara fraxinea v prostředí – pokračování. (zodpovědný řešitel)
ČZU IGAFLD201113 – Analýza vybraných faktorů ovlivňujících výskyt Chalara fraxinea v prostředí. (zodpovědný řešitel)

 

Publikační činnost

Publikace v mezinárodních časopisech

CHUMANOVÁ, E., ROMPORTL, D., HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D., PEŠKOVÁ, V. & ČERNÝ, K. (2019): Predicting ash dieback severity and environmental suitability for the disease in forest stands. Scandinavian Journal of  Forest Research, 34/4:254–266. – doi: 10.1080/02827581.2019.1584638. WWW: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02827581.2019.1584638.

Grígel, J., Černý, K., Mrázková, M., Havrdová, L., Zahradník, D., Jílková, B. & Hrabětová, M. (2019): Phytophthora root and collar rot in fruit orchards in the Czech Republic. Phytopatologia Mediterranea, 58/2: 261–275. – doi: 10.14601/Phytopathol_Mediter-10614. WWW: https://search.proquest.com/openview/eb75bbf946e6a831ab189172132c0edf/1?pq-origsite=gscholar&cbl=237819.

HRABĚTOVÁ, M., ČERNÝ, K., ZAHRADNÍK, D. & HAVRDOVÁ, L. (2017): Efficacy of fungicides on the in vitro growth of Hymenoscyphus fraxineus and their potential control of ash dieback in the forest nurseries. Forest Pathology, 47/2: e12311. – doi 10.1111/efp.12311. WWW: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/efp.12311/abstract.

ŠEDIVÁ, J., HAVRDOVÁ, L. & MARŠÍK, P. (2017): Micropropagation of common ash clones resistant to fungus Hymenoscyphus fraxineus. – In: Proceedings of the VI International Symposium onProduction and Establishment of Micropropagated Plants (Acta Horticulturae No. 1155). – doi: 10.17660/ActaHortic.2017.1155.12. WWW: http://www.actahort.org/books/1155/1155_12.htm.

HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., ČERNÝ, K., ZAHRADNÍK D. & KOUKOL, O. (2017): Fungal endophytes in ash shoots – diversity and inhibition of Hymenoscyphus fraxineus. Baltic Forestry, 23/1 Special Issue: 89–106. WWW: https://www.balticforestry.mi.lt/bf/PDF_Articles/2017-23%5B1%5D/Baltic%20Forestry%202017.1_089-106.pdf.

HAŇÁČKOVÁ, Z., KOUKOL, O., ČMOKOVÁ, A., ZAHRADNÍK, D. & HAVRDOVÁ, L. (2017): Direct evidence of Hymenoscyphus fraxineus infection pathway through the petiole-shoot junction.  Forest Pathology, 47/6 – doi: 10.1111/efp.12370. WWW: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/efp.12370.

HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D., ROMPORTL, D., PEŠKOVÁ, V. & ČERNÝ, K. (2017): Environmental and silvicultural characteristics influencing the extent of ash dieback in forest stands. Baltic Forestry, 23/1 Special Issue:168–182. WWW: https://www.balticforestry.mi.lt/bf/PDF_Articles/2017-23%5B1%5D/Baltic%20Forestry%202017.1_168-182.pdf.

SKOVSGAARD ,J. P., WILHELM, G.-J., THOMSEN, I.M., METZLER, B., KIRISITS, T., HAVRDOVÁ, L., ENDERLE, R., DOBROWOLSKA, D., CLEARY, M. & CLARK, J. (2017): Silvicultural strategies for Fraxinus excelsior in response to dieback caused by Hymenoscyphus fraxineus. Forestry, 90/4: 455–472. – doi:10.1093/forestry/cpx012. WWW: https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20183042925.

HRABĚTOVÁ, M., ČERNÝ, K., ZAHRADNÍK, D. & HAVRDOVÁ, L. (2016): Efficacy of fungicides on Hymenoscyphus fraxineus and their potential for control of ash dieback in forest nurseries. Forest Pathology, 2016: 1–9. – doi: 10.1111/efp.12311. WWW: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/efp.12311.

ČERNÝ, K., PEŠKOVÁ, V., SOUKUP, F., HAVRDOVÁ, L., STRNADOVÁ, V., ZAHRADNÍK, D. & HRABĚTOVÁ, M. (2016): Gemmamyces bud blight of Picea pungens: A sudden disease outbreak in Central Europe. Plant Pathology, 65: 1267–1278. – doi: 10.1111/ppa.12513. WWW: https://bsppjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ppa.12513.

HAVRDOVÁ, L., NOVOTNÁ, K., ZAHRADNÍK, D., BURIÁNEK, V., PEŠKOVÁ, V., ŠRŮTKA, P. & ČERNÝ, K. (2016): Differences in susceptibility to ash dieback in Czech provenances of Fraxinus excelsior. Forest Pathology, 46/4: 281–288. – doi: 10.1111/efp.12265. WWW: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/efp.12265/abstract.

KOUKOL, O., HAŇÁČKOVÁ, Z., DVOŘÁK, M. & HAVRDOVÁ, L. (2016): Unseen, but still present in Czechia: Hymenoscyphus albidus detected by real-time PCR ,but not by intensive sampling. Mycological Progress, 15/1: 1-9. – doi: 10.1007/s11557-015-1149-5. WWW: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11557-015-1149-5.pdf.

ROMPORTL, D., CHUMANOVÁ, E., HAVRDOVÁ, L., PEŠKOVÁ, V. & ČERNÝ, K. (2016): Potential risk of occurrence of Phytophthora alni in forests of the Czech Republic. Journal of Maps 12/1: 280–284. – doi: 10.1080/17445647.2016.1198996. WWW: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17445647.2016.1198996.

HEJNÁ, M., ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L. & MRÁZKOVÁ, M. (2014): First report of Phytophthora hedraiandra causing rhododendron dieback and root rot of common beech in the Czech Republic. Plant Disease, 98/10: 1434. – doi: 10.1094/PDIS-04-14-0339-PDN. WWW: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30704012/.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., PÁNEK, M., HAVRDOVÁ, L. & HEJNÁ, M. (2013): Occurrence of Phytophthora multivora and Phytophthora plurivora in the Czech Republic. Plant Protection Science, 49/4: 155–164. – doi: 10.17221/74/2012-PPS. WWW: https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/74_2012-PPS.pdf.

 

Ostatní publikace

BRESTOVANSKÁ, T., CHUMANOVÁ, E., ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D. & ZÝKA, V. (2020): Predikční mapy nekrózy jasanu jako užitečný podklad pro lesnický management. Lesnická práce, 99/3: 48–50.

CHUMANOVÁ, E., ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., HAŇÁČKOVÁ, Z., STRNADOVÁ, V. & ZÝKA, V. (2019): Významné nepůvodní invazní patogeny lesních dřevin ČR. Ochrana přírody, 6/2019: 34–38.

ČERNÝ, K., GRÍGEL, J., HRABĚTOVÁ, M., HAVRDOVÁ, L. & ZAHRADNÍK, D. (2018): Efficacy of Fungicides for Potential Control of the Most Frequent Phytophthora in Czech Nurseries. – In: Proceedings & abstract book IUFRO Diseases and Insects in Forest Nurseries Working Party 7.03.04 Meeting,  21–26 October 2018, Kuşadası, Turkey, p. 7–11.

ČERNÝ, K. & HAVRDOVÁ, L. (2018): Management okrasných výsadeb jasanu s výskytem Hymenoscyphus fraxineus. – In: Barta M., Ondrušková E.: Dreviny vo verejnej zeleni 2018. Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Zvolen, Slovensko, s. 42–47.  ISBN 978-80-89408-30-6. Ústav ekológie lesa SAV, Nitra, Slovensko, 7.6.2018.

ČERNÝ, K. & HAVRDOVÁ, L. (2018): Možnosti managementu nekrózy jasanu v městské zeleni. Zahradnictví, 17/11:46–49.

GRÍGEL, J., MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L. & HRABĚTOVÁ, M. (2018): Riziko poškození sadů ovocných dřevin plísněmi rodu Phytophthora. Vinař-sadař, 2: 52–53.

ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., HAVRDOVÁ, L., STRNADOVÁ, V. &, HRABĚTOVÁ, M. (2018): Výskyt patogenů r. Phytophthora na dřevinách ve veřejné zeleni v ČR a v zahradnických provozech jako hlavních zdrojích infekce a možná opatření. – In: Barta M., Ondrušková E.: Dreviny vo verejnej zeleni 2018. Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Zvolen, Slovensko, s. 36–41.  ISBN 978-80-89408-30-6. Ústav ekológie lesa SAV, Nitra, Slovensko, 7.6.2018.

ČERNÝ, K., ZAHRADNÍK, D., CHUMANOVÁ, E., HAVRDOVÁ, L., PEŠKOVÁ, V., STRNADOVÁ, V. & ROMPORTL, D. (2017): Fytoftorová hniloba olše – predikce rozšíření a rozsahu choroby v lesních porostech olší v ČR. Rostlinolékař, 2017/4: 20–24.

ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., & HRABĚTOVÁ, M. (2017): Možnosti eliminace nekrózy jasanu ve školkařských provozech. Zahradnictví, 16/9: 53–57.

NOVOTNÁ, K., ŠTOCHLOVÁ, P., HAVRDOVÁ, L. & ČERNÝ, K. (2017): Současná ohrožení vybraných klíčových dřevin lužních lesů a břehových porostů a možnosti jejich eliminace. Ochrana přírody 6/2017: 24–27.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ROMPORTL, D. (2016): Ekonomické škody způsobené plísní olšovou v břehových porostech vodních toků a nádrží s dominantní olší v modelové oblasti povodí Vltavy. Předběžné výsledky. Vodní hospodářství, 2016/8: 1–5.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HEJNÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ROMPORTL, D. (2015): Economical losses caused by Phytophthora alni in riparian stands. Typological study of Vltava River basin (Czech Republic), 118–120. – In: Sutton, W., Reeser, P.W. & Hansen, E.M. (tech coords.) Proceedings of the 7th meeting of the International Union of Forest Research Organization (IUFRO) Working Party S07.02.09: Phytophthoras in forests and natural ecosystems, Esquel. 118–120.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ROMPORTL, D. (2016): Ekonomické škody způsobené plísní olšovou v břehových porostech vodních toků a nádrží s dominantní olší v modelové oblasti povodí Vltavy. Předběžné výsledky. Vodní hospodářství, 2016/8: 1–5.

ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., HRABĚTOVÁ, M., STRNADOVÁ, V., ROMPORTL, D., HAVRDOVÁ, L., HAŇÁČKOVÁ, Z., NOVOTNÁ, K., ŠTOCHLOVÁ, P., LOSKOTOVÁ, T. & PEŠKOVÁ, V. (2015): Invaze houbových patogenů – riziko pro lesní hospodaření v ČR? – In: Invazní škodlivé organismy v lesích ČR. Sborník příspěvků. ČLS, Praha. 31–45.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., ROMPORTL, D., MRÁZKOVÁ, M., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M, MODLINGER, R. & PEŠKOVÁ V. (2015): Factors affecting Phytophthora alni distribution in State Forests of the Czech Republic. – In: Sutton, W., Reeser, P.W. & Hansen, E.M. (tech coords.) Proceedings of the 7th meeting of the International Union of Forest Research Organization (IUFRO) Working Party S07.02.09: Phytophthoras in forests and natural ecosystems. Esquel. 121–123.

HAVRDOVÁ, L., ZÁBRANSKÝ, P. & ČERNÝ, K. (2014): Extrémní rozvoj nekrózy jasanu v břehových porostech je podmíněn vysokou vlhkostí jejich prostředí. – Vodní Hospodářství, 64(11): 1–4.

HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D. & ČERNÝ, K. (2014): Environmental factors affecting the impact of ash dieback. COST FRAXBACK September 15th – 18th 2014, Palanga, Lithuana. Participants, Program and Abstracts. 3–4 p.

KOUKOL, O. & HAVRDOVÁ, L. (2014): Vřeckovýtrusá zkáza jasanů. – Živa 1: 7–10.

HAVRDOVÁ, L. & ČERNÝ, K. (2014): Vegetation type and air humidity determine the extent of ash dieback. In: 11th Conference of the European Foundation for Plant Pathology, 8–13. 9. 2014, Kraków, Poland. Book of Abstracts. 323 p.

DVOŘÁK, M., HUMPLÍKOVÁ, Z., HEJNÁ, M., HAVRDOVÁ, L. & FEDUSIV, L. (2013): Současné poznatky o nekróze jasanů a výzkum biologie jejího původce za účelem vývoje metod obrany. Zahradnictví 9/2013, s. 56–58. ISSN 1213-7596.

HAVRDOVÁ, L. & ČERNÝ, K. (2013): Nekróza jasanu – přehled současných znalostí. – Zpravodaj ochrany lesa, 17: 54-61.

HAVRDOVÁ, L. & ČERNÝ, K. (2013): Selected factors affecting the impact of Hymenoscyphus pseudoalbidus in Lusatian Mountains PLA. Book of abstracts, IUFRO 2013 WP 7.02.02. Foliage, shoot and stem diseases, May 20th - 25th 2013, Brno and Černá Hora, Czech Republic, Book of Abstracts p. 105.

HAVRDOVÁ, L. & ČERNÝ, K. (2013): Význam vlhkosti vzduchu v epidemiologii nekrózy jasanu – předběžné výsledky výzkumu. Zprávy lesnického výzkumu, 58/4: 347-352.

HAVRDOVÁ, L., ČERNÝ, K. & PEŠKOVÁ, V. (2013) Hymenoscyphus pseudoalbidus V. Queloz, C. R. Grünig, R. Berndt, T. Kowalski, T. N. Sieber et O. Holdenrieder (anamorfa Chalara fraxinea T. Kowalski). Nekróza jasanu. – Lesnická práce, 92/6, Příloha, 4 p.

HEJNÁ, M., HAVRDOVÁ, L., FEDUSIV, L. & ČERNÝ, K. (2013): Efficacy of some selected fungicideson the in vitro growth of Chalara fraxinea cousing ash dieback. Book of abstracts, IUFRO 2013 WP 7.02.02. Foliage, shoot and stem diseases, May 20th - 25th 2013, Brno and Černá Hora, Czech Republic. Book of Abstracts p. 111.

KOLAŘOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., KOUKOL, O., FEDUSIV, L. & ČERNÝ, K. (2013): Endophytic community in shoots of Fraxinus excelsior and its competitive potential against Chalara fraxinea. Book of abstracts, IUFRO 2013 WP 7.02.02. Foliage, shoot and stem diseases, May 20th - 25th 2013, Brno and Černá Hora, Czech Republic, Book of Abstracts p. 97.

HAVRDOVÁ, L. & ČERNÝ, K. (2012): Hymenoscyphus pseudoalbidus invasion in Lusatian Mountains Protected Landscape Area – preliminary results. COST FRAXBACK Vilnius, Lithuana, 13-14.11. 2012.

HAVRDOVÁ, L. & ČERNÝ, K. (2012): Invaze Chalara fraxinea v CHKO Lužické hory – předběžné výsledky výzkumu. Acta Pruhoniciana, vol. 100, s. 137–145.

HAVRDOVÁ, L., DVOŘÁK, M., JANKOVSKÝ, L. & PROCHAZKOVA, Z. (2012): Situation with Ash in the Czech Republic. COST FRAXBACK November 13th – 14th 2012, Vilnius, Lithuana.

MRAZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., HOLUB, V., GREGOROVÁ, B., TOMŠOVSKÝ, M., PÁNEK, M., HAVRDOVÁ, L., GABRIELOVÁ, Š. & HEJNÁ, M. (2012): Phytophthora plurivora and Phytophthora multivora in the Czech Republic – comparison of distribution and pathogenicity to forest trees. The Sixth Meeting of the International Union of Forest Research Organizations IUFRO Working Party 7-02-09 Cordoba, Spain, 9-14 September 2012: 101-102.

FILIPOVÁ, N., ČERNÝ, K. & HAVRDOVÁ, L. (2011): Viability of Phytophthora alni subsp. alni isolates exposed to low temperatures in vitro. Bulletin of Szent István University, Gödöllő 2011, Hungary, (special issue). April 28th – 29th, 2011, ISSN 1586-4502, p. 202–203. Místo vydání: Szent István Egyetem, H-2100 Gödöllő, Páter Károly u. l.

HAVRDOVÁ, L. & ČERNÝ, K. (2011): Nekróza jasanu – symptomy, epidemiologie, možnosti ochrany. Aktuální problematika lesního školkařtví ČR v r. 2011. Sborník referátů z 24–25.11.2011, Tribun EU Brno, ISBN978-80-263-0065-6, s. 78, 39–46.

 

Aplikované výstupy

ČERNÝ, K., CHUMANOVÁ, E., HAVRDOVÁ, L., HAŇÁČKOVÁ, Z., BRESTOVANSKÁ, T., ZÝKA, V. (2021): Invazní patogeny dřevin v životním prostředí-determinace chorob a možnosti omezení šíření a impaktu na lesní ekosystémy. Certifikovaná metodika. Certifikace MŽP ČR 15.12.2021, č.j. MZP/2021/620/2109. Studio Press s.r.o., Pardubice, 56 s. ISBN: 978-80-87674-46-8. 

CHUMANOVÁ, E., ČERNÝ, K., BRESTOVANSKÁ, T., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., ZÝKA, V. (2021): Atlas potenciální distribuce vybraných druhů invazních patogenů dřevin a jejich impaktu na lesní ekosystémy v ČR. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice. 103 s. ISBN 978-80-87674-45-1.

LAŇAR, L., ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., HRABĚTOVÁ, M., HAVRDOVÁ, L., JAKLOVÁ, P., FLÉGLOVÁ, B., GRÍGEL, J., ZAHRADNÍK, D., KRACÍKOVÁ, M., VARGA, M., SCHÁŇKOVÁ, K. (2020): Metodika hodnocení citlivosti podnoží ovocných dřevin vůči patogenům z r. Phytophthora. Certifikovaná metodika. Certifikace UKZUZ 29. 12. 2020, č. UKZUZ 232915/2020. VSUO s.r.o., VÚKOZ, v.v.i., Holovousy, Průhonice, 27 s. ISBN: 978-80-87030-77-6, 978-80-87674-36-9.

ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., NĚMEC, P., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., ZAHRADNÍK, D., GRÍGEL, J., ŠETINOVÁ, D. (2020): Integrovaná ochrana sazenic v lesních školkách před patogeny z r. Phytophthora. Certifikovaná metodika 68354/2020-MZE-16222/M216 17. 12. 2020. VÚKOZ, v.v.i., Studio Press s.r.o., Pardubice, 35 s. ISBN: 978-80-87674-37-6.

ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., GRÍGEL, J., ZAHRADNÍK, D., ŠETINOVÁ, D., LAŇAR, L., JAKLOVÁ, P., HORTOVÁ, P., KRACÍKOVÁ, M., VARGA, M., SCHÁŇKOVÁ, K., NĚMEC, J., LETOCHA, T. (2020): Integrovaná ochrana ovocných dřevin před patogeny z r. Phytophthora. Certifikovaná metodika UKZUZ 231593/2020, 21. 12. 2020. VÚKOZ, v.v.i., VSUO, s.r.o., Průhonice, Holovousy, Studio Press s.r.o., Pardubice, 35 s. ISBN: 978-80-87674-35-2, 978-80-87030-78-3.

ZÝKA, V., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., ZAHRADNÍK, D., HRABĚTOVÁ, M., HAVRDOVÁ, L. & ROMPORTL, D. (2018): Predikce poškození porostů smrku pichlavého kloubnatkou smrkovou v Krušných horách. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektů LD15148 a TH03030306. Certifikace 21.12.2018, MZe (č.j. 74672/2018-MZE-16222/MAPA681). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 48 s. ISBN: 978-80-87674-29-1.

ŠEDIVÁ, J., HAVRDOVÁ, L. & MARŠÍK, P. (2017): Mikropropagace jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior L.). Certifikovaná metodika. Certifikace 21. 4. 2017, MZe (č.j. 25899/2017-MZE-17221). VÚKOZ, v.v.i., Průhonice. 20 s. ISBN: 978-80-87674-24-6.

HAVRDOVÁ, L. & ČERNÝ, K. (2017): Symptomatologie nekrózy jasanu. Certifikovaná metodika. Výstup z projektů QJ1220218 a QI92A207. Certifikace 10. 5. 2017, MZe (č.j. 30179/2017-MZE-16222/M143). VÚKOZ, v.v.i., Průhonice. 40 s. ISBN: 978-80-87674-20-8.
Metodika ke stažení zde ( 4,5 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., ZLATNÍK, V. & HRABĚTOVÁ, M. (2016): Pěstování jasanu v prostředí s výskytem Hymenoscyphus fraxineus. Certifikovaná metodika. Výstup z projektu QJ1220218. Certifikace 30. 12. 2016, MZe (č.j. 73910/2016-MZE-16222/M140). VÚKOZ, v.v.i., Průhonice. 52 s. ISBN: 978-80-87674-18-5, ISBN 978-80-88184-05-8.
Metodika ke stažení zde ( 7,3 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (č.j. 31398/2016-MZE-16222/MAPA651). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 16 s.
Mapa ke stažení zde ( 9,3 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy s využitím nákladové metody. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (č.j. 31392/2016-MZE-16222/MAPA650). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 16 s.
Mapa ke stažení zde ( 2,2 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Predikce potenciálních dlouhodobých ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 23. 11. 2016, MZe (č.j. 67347/2016-MZE-16222/MAPA661). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 18 s. ISBN: 978-80-87674-16-1.
Mapa ke stažení zde ( 8,5 MB ).

HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D., ČERNÝ, K., CHUMANOVÁ, E., ROMPORTL, D. & PEŠKOVÁ, V. (2016): Mapa potenciálního poškození lesních porostů ČR nekrózou jasanu. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220218. Certifikace 2. 11. 2016, MZe (č.j. 60487/2016-MZE-16222/MAPA656). VÚKOZ. v.v.i., Průhonice. 28 s. ISBN: 978-80-87674-15-4.
Mapa ke stažení zde ( 7,3 MB pdf ico).

ROMPORTL, D., CHUMANOVÁ, E., ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., PEŠKOVÁ, V. & STRNADOVÁ, V. (2015): Mapa potenciálního rizika výskytu a škod způsobených Phytophthora ×alni v lesních porostech ČR. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 8.12.2015, MZe (č.j. 66448/2015-MZE-16222/MAPA627). VÚKOZ. v.v.i., Průhonice. 16 p. ISBN: 978-80-87674-09-3.
Mapa ke stažení zde ( 12,4 MB pdf ico).