Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Hrabětová Markéta, Mgr.

Funkce/Function: výzkumný pracovník

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 296 528 368

Další údaje:

 

Odborné zaměření

Fytopatologie – mykologie – invazní patogeny dřevin – Phytophthora – molekulární determinace izolátů

 

Odborný životopis

2012 - výzkumný pracovník, VÚKOZ, v.v.i.

2006-2008 - magisterské studium, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze (téma: Travní druhy rzí s aecii na rodech Ranunculus a Ficaria - molekulární analýza)

2003-2006 - bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

 

Projekty

(Podrobnější informace o projektech naleznete po kliknutí na název projektu)

2022 – 2024 - TAČR SS05010191 - Identifikace rizikových změn struktury a diverzity mokřadních olšin a olšových luhů v důsledku invaze plísně olšové (Phytophthora alni) a stanovení perspektivy vývoje společenstev

2021 – 2026 - SS02030018 - Centrum pro krajinu a biodiverzitu

2017 – 2020 - TH02030722 - Kontaminace sadebního materiálu dřevin nepůvodními invazními patogeny r. Phytophthora jako významné riziko pro lesní ekosystémy ČR a jeho eliminace

2017 – 2020 - TH02030521 - Identifikace a rozšíření patogenů rodu Phytophthora v ovocných výsadbách a vývoj metody integrované ochrany

2015 - 2017 - LD15148 – Invaze Gemmamyces piceae v ČR. Rozšíření patogenu, jeho význam a epidemiologie choroby (spoluřešitel)

2012 - 2016 - NAZV QJ1220218 - Vývoj efektivních opatření eliminujících dopad invaze Chalara fraxinea v lesním školkařství a v navazujících aspektech lesního a vodního hospodářství (spoluřešitel)

2012 - 2016 - NAZV QJ1220219 - Ekonomické aspekty invaze Phytophthora alni v průběhu klimatické změny (spoluřešitel)

GAUK 188/2006 - Metody determinace aecií na rodu Ranunculus (spoluřešitel)

 

Publikační činnost

Článek v časopise s IF

Božik, M., Mrázková, M., Novotná, K., Hrabětová, M., Maršík, P., Klouček, P. & Černý, K. (2021): MALDI-TOF MS as a method for rapid identification of Phytophthora de Bary, 1876. PeerJ, 9:e11662. – doi: 10.7717/peerj.11662. WWW: http://doi.org/10.7717/peerj.11662.

GRÍGEL, J., ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D., JÍLKOVÁ, B. & HRABĚTOVÁ, M. (2019): Phytophthora root and collar rot in fruit orchards in the Czech Republic. Phytopatologia Mediterranea, 58/2: 261–275. – doi: 10.14601/Phytopathol_Mediter-10614. WWW: https://search.proquest.com/openview/eb75bbf946e6a831ab189172132c0edf/1?pq-origsite=gscholar&cbl=237819.

ČERNÝ, K., HRABĚTOVÁ, M., SVOBODOVÁ, I., MRÁZKOVÁ, M. & KOWALSKI, T. (2017): Eutypella parasitica naturalised in Bohemian and Polish Silesia. Forest Pathology, 47/4: e12347. – doi: 10.1111/efp.12347. WWW: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/efp.12347.

HRABĚTOVÁ, M., ČERNÝ, K., ZAHRADNÍK, D. & HAVRDOVÁ, L. (2017): Efficacy of fungicides on the in vitro growth of Hymenoscyphus fraxineus and their potential control of ash dieback in the forest nurseries. Forest Pathology, doi 10.1111/efp.12311. WWW: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/efp.12311/abstract.

ČERNÝ, K., PEŠKOVÁ, V., SOUKUP, F., HAVRDOVÁ, L., STRNADOVÁ, V., ZAHRADNÍK, D. & HRABĚTOVÁ, M. (2016): Gemmamyces bud blight of Picea pungens: a sudden disease outbreak in Central Europe. Plant Pathology. doi: 10.1111/ppa.12513. WWW: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ppa.12513/abstract.

HRABĚTOVÁ, M., KOLAŘÍK, M. & MARKOVÁ, J. (2015): Phylogeny and taxonomy of grass rusts with aecia on Ranunculus and Ficaria. Mycological Progress, 14:12.
DOI 10.1007/s11557-015-1033-3. WWW: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11557-015-1033-3.

HEJNÁ, M., ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L. & MRÁZKOVÁ, M. (2014): First report of Phytophthora hedraiandra causing rhododendron dieback and root rot of common beech in the Czech Republic. – Plant Disease, 98/10: 1434. WWW: http://apsjournals.apsnet.org/doi/abs/10.1094/PDIS-04-14-0339-PDN.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., TOMŠOVSKÝ, M., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B., HOLUB, V., PÁNEK, M., HAVRDOVÁ, L. & HEJNÁ, M. (2013): Occurrence of Phytophthora multivora and Phytophthora plurivora in the Czech Republic. – Plant Protection Science, 49/4: 155–164. WWW: http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/103212.pdf.

 

Článek v recenzovaném časopise bez IF

ČERNÝ, K., TSYKUN, T., STRNADOVÁ, V., MRÁZKOVÁ, M. & HRABĚTOVÁ, M. (2020): Plíseň buková – nebezpečný invazní patogen buku lesního zdomácněl v ČR. Ochrana přírody, 4: 26–29.

KOUKOL, O., HRABĚTOVÁ, M., SRBA, M. & ČERNÝ, K. (2018): Microthia nepenthis, a new combination for Zythia nepenthis. Czech Mycology. 70/1:91–98.

ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., ZÝKA, V., HRABĚTOVÁ, M., SVOBODOVÁ, I. (2016): Významný patogen javorů bradavkatka parazitická Eutypella parasitica R. W. Davidson & R. C. Lorenz v ČR. – Rostlinolékař, 6/2016: 26–29.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P., ROMPORTL, D. (2016): Ekonomické škody způsobené plísní olšovou v břehových porostech vodních toků a nádrží s dominantní olší v modelové oblasti povodí Vltavy. Předběžné výsledky. Vodní hospodářství. 2016 (8): 1–5.

DVOŘÁK, M., HUMPLÍKOVÁ, Z., HEJNÁ, M., HAVRDOVÁ, L., FEDUSIV, L.(2013): Současné poznatky o nekróze jasanů a výzkum biologie jejího původce za účelem vývoje metod obrany. Zahradnictví. sv. 2013, č. 9, s. 56-58. ISSN 1213-7596.

 

Ostaní publikace

HRABĚTOVÁ, M., HAVRDOVÁ, L., ČERNÝ, K. (2015): Evaluation of fungicides for control of ash dieback in forest nurseries. Joint IUFRO Working Party Meetings, 7.02.02 - Foliage, shoot and stem diseases of forest trees & 7.03.04 - Diseases and insects in forest nurseries, 7–12 June, 2015 in Uppsala, Sweden. Book of abstracts, p. 29.

MRÁZKOVÁ, M., HRABĚTOVÁ, M., ČERNÝ, K.(2015): Phytophthora spp. in nurseries and gardening centres in the Czech Republic. Joint IUFRO Working Party Meetings, 7.02.02 - Foliage, shoot and stem diseases of forest trees & 7.03.04 - Diseases and insects in forest nurseries, 7–12 June, 2015 in Uppsala, Sweden. Book of abstracts, p. 80.

ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., HRABĚTOVÁ, M., STRNADOVÁ, V., ROMPORTL, D., HAVRDOVÁ, L., HAŇÁČKOVÁ, Z., NOVOTNÁ, K., ŠTOCHLOVÁ, P., LOSKOTOVÁ, T., PEŠKOVÁ, V. (2015): Invaze houbových patogenů – riziko pro lesní hospodaření v ČR? In: Invazní škodlivé organismy v lesích ČR. Sborník příspěvků, ČLS, Praha. 31-45.

HRABĚTOVÁ, M., HAVRDOVÁ, L., ČERNÝ, K. (2015): Hodnocení účinnosti různých fungicidních přípravků proti Hymenoscyphus fraxineus v in vitro a in planta testech. Evaluation of different fungicides for control of Hymenoscyphus fraxineus – in vitro and in planta experiments. XX česká a slovenská konference o ochraně rostlin, Česká zemědělská
univerzita v Praze, 1–3. 9. 2015, Praha. Sborník abstraktů, p. 53.

HEJNÁ - HRABĚTOVÁ, M.., HAVRDOVÁ, L., ČERNÝ, K. (2014): Účinnost různých fungicidních přípravků vůči Chalara fraxinea a jejich potenciál pro použití v praxi. Mykologické listy, 129: 29-30.

HEJNÁ - HRABĚTOVÁ, M., SVOBODOVÁ, L. (2014): Struktura populace Pyrenophora tritici-repentis na obilninách a planých travách v ČR. Mykologické listy, 129: 30-31.

PEŠKOVÁ, V., HEJNÁ, M., ČERNÝ, K. (2014): Cucurbitaria piceae Borthw. destroyed large areas of the Picea pungens substitute forest stands in the mountain region of northern Bohemia. In: Book of Abstracts of the 11th Conference of the European Foundation for Plant Pathology: Healthy plants – healthy people, 8–13 September 2014, Kraków, Poland, p. 165.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., HEJNÁ, M. (2014): The Czech collection of phytopathogenic Oomycetes. In: Book of Abstracts of the 11th Conference of the European Foundation for Plant Pathology: Healthy plants – healthy people, 8–13 September 2014, Kraków, Poland, p. 263.

HEJNÁ, M., HAVRDOVÁ, L., ČERNÝ, K. (2014): Effect of different fungicides on Chalara fraxinea and their potential for control of ash dieback. In: Book of Abstracts of the 11th Conference of the European Foundation for Plant Pathology: Healthy plants – healthy people, 8–13 September 2014, Kraków, Poland, p. 280.

ČERNÝ, K., HEJNÁ, M., MRÁZKOVÁ, M. (2014): Phytophthora spp. invasions in post-communist economies – the example of the Czech Republic. In: Book of Abstracts of the 11th Conference of the European Foundation for Plant Pathology: Healthy plants – healthy people, 8–13 September 2014, Kraków, Poland, p.211.

PEŠKOVÁ, V., HEJNÁ, M., ČERNÝ, K. (2014): Cucurbitaria piceae Borthw.- příčina rozsáhlého poškození náhradních porostů Picea pungens v horských oblastech severních Čech. Mykologické listy, 129: 48-49.

HEJNÁ, M., HAVRDOVÁ, L., FEDUSIV, L., ČERNÝ, K. (2013): Influence of selected fungicides on in vitro growth of Chalara fraxinea causing ash dieback. IUFRO 2013 WP 7.02.02: Foliage, shoot and stem diseases of Forest trees: Biosecurity in natural forests and plantations, genomics and biotechnology for biosecurity in forestry, May 20-25, 2013, Brno and Cerna Hora, Czech Republic, Book of Abstracts, Jankovský, L. and Cech, T. (eds.), p. 111.

MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., HOLUB, V., GREGOROVÁ, B., TOMŠOVSKÝ, M., PÁNEK, M., HAVRDOVÁ, L., GABRIELOVÁ, Š. & HEJNÁ, M. (2012): Phytophthora plurivora and Phytophthora multivora in the Czech Republic – comparison of distribution and pathogenicity to forest trees. The Sixth Meeting of the International Union of Forest Research Organizations IUFRO Working Party 7-02-09 Cordoba, Spain, 9-14 September 2012, Meeting Abstracts: 101-102.

ČERNÝ K., HEJNÁ M., KOLÁŘOVÁ Z., MRÁZKOVÁ M. & ROMPORTL D. (2013): Přehled vybraných nepůvodních patogenů dřevin ČR. – Zpravodaj ochrany lesa, 17: 43–53.

HEJNÁ, M., KOLAŘÍK, M., MARKOVÁ, J. (2006): Molekulárně-genetická analýza aecií na rodu Ranunculus. Diagnostika a hodnocení chorob rostlin, se zaměřením na obilniny. Odborný seminář 9.11.2006, VÚRV Praha: 56-60. (ISBN: 80-86555-92-5).

 

Aplikované výstupy

LAŇAR, L., ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., HRABĚTOVÁ, M., HAVRDOVÁ, L., JAKLOVÁ, P., FLÉGLOVÁ, B., GRÍGEL, J., ZAHRADNÍK, D., KRACÍKOVÁ, M., VARGA, M., SCHÁŇKOVÁ, K. (2020): Metodika hodnocení citlivosti podnoží ovocných dřevin vůči patogenům z r. Phytophthora. Certifikovaná metodika. Certifikace UKZUZ 29. 12. 2020, č. UKZUZ 232915/2020. VSUO s.r.o., VÚKOZ, v.v.i., Holovousy, Průhonice, 27 s. ISBN: 978-80-87030-77-6, 978-80-87674-36-9.

ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., NĚMEC, P., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., ZAHRADNÍK, D., GRÍGEL, J., ŠETINOVÁ, D. (2020): Integrovaná ochrana sazenic v lesních školkách před patogeny z r. Phytophthora. Certifikovaná metodika 68354/2020-MZE-16222/M216 17. 12. 2020. VÚKOZ, v.v.i., Studio Press s.r.o., Pardubice, 35 s. ISBN: 978-80-87674-37-6.

ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., GRÍGEL, J., ZAHRADNÍK, D., ŠETINOVÁ, D., LAŇAR, L., JAKLOVÁ, P., HORTOVÁ, P., KRACÍKOVÁ, M., VARGA, M., SCHÁŇKOVÁ, K., NĚMEC, J., LETOCHA, T. (2020): Integrovaná ochrana ovocných dřevin před patogeny z r. Phytophthora. Certifikovaná metodika UKZUZ 231593/2020, 21. 12. 2020. VÚKOZ, v.v.i., VSUO, s.r.o., Průhonice, Holovousy, Studio Press s.r.o., Pardubice, 35 s. ISBN: 978-80-87674-35-2, 978-80-87030-78-3.

ZÝKA, V., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., ZAHRADNÍK, D., HRABĚTOVÁ, M., HAVRDOVÁ, L. & ROMPORTL, D. (2018): Predikce poškození porostů smrku pichlavého kloubnatkou smrkovou v Krušných horách. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektů LD15148 a TH03030306. Certifikace 21.12.2018, MZe (č.j. 74672/2018-MZE-16222/MAPA681). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 48 s. ISBN: 978-80-87674-29-1.

ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., ZLATNÍK, V. & HRABĚTOVÁ, M. (2016): Pěstování jasanu v prostředí s výskytem Hymenoscyphus fraxineus. Certifikovaná metodika. Výstup z projektu QJ1220218. Certifikace 30. 12. 2016, MZe (č.j. 73910/2016-MZE-16222/M140). VÚKOZ, v.v.i., Průhonice. 52 s. ISBN: 978-80-87674-18-5, ISBN 978-80-88184-05-8.
Metodika ke stažení zde ( 7,3 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (č.j. 31398/2016-MZE-16222/MAPA651). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 16 s.
Mapa ke stažení zde ( 9,3 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy s využitím nákladové metody. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (č.j. 31392/2016-MZE-16222/MAPA650). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 16 s.
Mapa ke stažení zde ( 2,2 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Predikce potenciálních dlouhodobých ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 23. 11. 2016, MZe (č.j. 67347/2016-MZE-16222/MAPA661). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 18 s. ISBN: 978-80-87674-16-1.
Mapa ke stažení zde ( 8,5 MB pdf ico).