Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Haňáčková Zuzana (roz. Kolářová), Mgr.

Funkce/Function: výzkumný pracovník

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 296 528 368

Další údaje:

 

Odborné zaměření

Mykologie – endofytická společenstva hub – invazivní patogeny dřevin – Hymenoscyphus fraxineus

Odborný životopis

(Podrobnější informace o projektech naleznete po kliknutí na název projektu)

2020 - výzkumný a vývojový pracovník VŠÚO, s.r.o

2012 - výzkumný pracovník, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice

2012 - doktorské studium, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

2009 - 2012 - magisterské studium, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

2009 - 2012 - mimořádné studium pro získání pedagogické způsobilosti v oboru Biologie, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

2006 - 2009 - bakalářské studium, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

 

Projekty 

2018 - 2021 - TH03030306 - Invazní nepůvodní mikroorganizmy jako riziko pro lesní ekosystémy ČR. Identifikace, analýza impaktu a návrh mitigačních a adaptačních opatření se zaměřením na zvláště chráněná území (účast na řešení projektu)

2012 - 2016 - NAZV QJ1220219 - Ekonomické aspekty invaze Phytophthora alni v průběhu klimatické změny (spoluřešitel)

2012 - 2016 - NAZV QJ1220218 - Vývoj efektivních opatření eliminujících dopad invaze Chalara fraxinea v lesním školkařství a v navazujících aspektech lesního a vodního hospodářství (spoluřešitel)

GAČR 526/08/0751 - Půdní procesy a mikrobní společenstva se vztahem k cyklům C a N v průběhu regenerace horského smrkového lesa po kůrovcové kalamitě (student)

 

Publikační činnost

Článek v časopise s IF

HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., ČERNÝ, K., ZAHRADNÍK D. & KOUKOL, O. (2017): Fungal endophytes in ash shoots – diversity and inhibition of Hymenoscyphus fraxineus. Baltic Forestry, 23/1 Special Issue: 89–106. WWW: https://www.balticforestry.mi.lt/bf/PDF_Articles/2017-23%5B1%5D/Baltic%20Forestry%202017.1_089-106.pdf.

HAŇÁČKOVÁ, Z., KOUKOL., O., ČMOKOVÁ A., ZAHRADNÍK, D. & HAVRDOVÁ, L. (2017): Direct evidence of Hymenoscyphus fraxineus infection pathway through the petiole-shoot junction. Forest Pathology, 47/6 – doi: 10.1111/efp.12370. WWW: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/efp.12370.

KOUKOL, O., HAŇÁČKOVÁ, Z., DVOŘÁK, M. & HAVRDOVÁ, L. (2016): Unseen, but still present in Czechia: Hymenoscyphus albidus detected by real-time PCR ,but not by intensive sampling. Mycological Progress, 15/1: 1-9. – doi: 10.1007/s11557-015-1149-5. WWW: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11557-015-1149-5.pdf.

HAŇÁČKOVÁ, Z., KOUKOL, O., HAVRDOVÁ, L. & GROSS, A. (2015): Local population structure of Hymenoscyphus fraxineus surveyed by an enlarged set of microsatellite markers. Forest Pathology, 45/5: 400–407. – doi: 10.1111/efp.12185. WWW: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/efp.12185.

HAŇÁČKOVÁ, Z., KOUKOL, O., ŠTURSOVÁ, M, KOLAŘÍK, M. & BALDRIAN, P. (2015): Fungal succession in the needle litter of a montane Picea abies forest investigated through strain isolation and molecular fingerprinting. Fungal Ecology, 13: 157–166. – doi: 10.1016/j.funeco.2014.09.007. WWW: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1754504814001287.

KOUKOL, O., KOLAŘÍK, M., KOLÁŘOVÁ, Z. & BALDRIAN P. (2012): Diversity of foliar endophytes in wind-fallen Picea abies trees. Fungal Diversity, 54/1: 69–77. – doi: 10.1007/s13225-011-0112-2 . WWW: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13225-011-0112-2.pdf.

ŽIFČÁKOVÁ, L., DOBIÁŠOVÁ, P., KOLÁŘOVÁ, Z., KOUKOL, O. & BALDRIAN, P. (2011): Enzyme activities of fungi associated with Picea abies needles. Fungal Ecology, 4/6: 427–436. – doi: 10.1016/j.funeco.2011.04.002. WWW: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1754504811000419.

KOUKOL, O. & KOLÁŘOVÁ, Z. (2010): Bactrodesmium gabretae (anamorphic Helotiales), a new sporodochial species described from spruce needles. Nova Hedwigia, 91/1-2: 243-248. – doi: 10.1127/0029-5035/2010/0091-0243. WWW: https://www.schweizerbart.de/papers/nova_hedwigia/detail/91/75201/Bactrodesmium_gabretae_anamorphic_Helotiales_a_new_sporodochial_species_described_from_spruce_needles.

Ostatní publikace

CHUMANOVÁ, E., ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., HAŇÁČKOVÁ, Z., STRNADOVÁ, V. & ZÝKA, V. (2019): Významné nepůvodní invazní patogeny lesních dřevin ČR. Ochrana přírody, 6/2019: 34–38.

KOUKOL, O. & HAŇÁČKOVÁ, Z. (2017): Endofyty – všudypřítomní kolonizátoři rostlinných pletiv. Živa, 5: 227–231.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ROMPORTL, D. (2016): Ekonomické škody způsobené plísní olšovou v břehových porostech vodních toků a nádrží s dominantní olší v modelové oblasti povodí Vltavy. Předběžné výsledky. Vodní hospodářství, 2016/8: 1–5.

ČERNÝ K., HEJNÁ M., KOLÁŘOVÁ Z., MRÁZKOVÁ M. & ROMPORTL D. (2013): Přehled vybraných nepůvodních patogenů dřevin ČR. Zpravodaj ochrany lesa, 17: 43–53.

Aplikované výstupy

ČERNÝ, K., CHUMANOVÁ, E., HAVRDOVÁ, L., HAŇÁČKOVÁ, Z., BRESTOVANSKÁ, T., ZÝKA, V. (2021): Invazní patogeny dřevin v životním prostředí-determinace chorob a možnosti omezení šíření a impaktu na lesní ekosystémy. Certifikovaná metodika. Certifikace MŽP ČR 15.12.2021, č.j. MZP/2021/620/2109. Studio Press s.r.o., Pardubice, 56 s. ISBN: 978-80-87674-46-8. 

CHUMANOVÁ, E., ČERNÝ, K., BRESTOVANSKÁ, T., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., ZÝKA, V. (2021): Atlas potenciální distribuce vybraných druhů invazních patogenů dřevin a jejich impaktu na lesní ekosystémy v ČR. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice. 103 s. ISBN 978-80-87674-45-1.

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (č.j. 31398/2016-MZE-16222/MAPA651). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 16 s.

Mapa ke stažení zde ( 9,3 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy s využitím nákladové metody. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (č.j. 31392/2016-MZE-16222/MAPA650). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 16 s.
Mapa ke stažení zde ( 2,2 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Predikce potenciálních dlouhodobých ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 23. 11. 2016, MZe (č.j. 67347/2016-MZE-16222/MAPA661). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 18 s. ISBN: 978-80-87674-16-1.
Mapa ke stažení zde ( 8,5 MB pdf ico).