Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Šetinová Dita, Ing. et Ing.

Funkce/Function: výzkumný pracovník

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 296 528 368

Další údaje:

 

Odborné zaměření

Fytopatologie –  invazní patogeny dřevin – Phytophthora – molekulární determinace izolátů

 

Odborný životopis

2019 - výzkumný pracovník, VÚKOZ, v.v.i.

2013 - doktorské studium, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Ústav imunologie a mikrobiologie

2010 - 2012 - výzkumný pracovník, Akademie věd České republiky, Mikrobiologický ústav

2004 - 2010 - magisterské studium, Vysoká škola chemicko-technologická, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Ústav biochemie a mikrobiologie

2002 - 2008 - magisterské studium, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesního inženýrství

 

Projekty

(Podrobnější informace o projektech naleznete po kliknutí na název projektu)

2022 – 2025 - QK22010142 - Záchrana populace topolu černého a jeho využití ve vodohospodářství a lesnictví

2021 – 2026 - SS02030018 - Centrum pro krajinu a biodiverzitu

2017 – 2020 - TH02030722 - Kontaminace sadebního materiálu dřevin nepůvodními invazními patogeny r. Phytophthora jako významné riziko pro lesní ekosystémy ČR a jeho eliminace

2017 – 2020 - TH02030521 - Identifikace a rozšíření patogenů rodu Phytophthora v ovocných výsadbách a vývoj metody integrované ochrany

 

Aplikované výstupy

ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., NĚMEC, P., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., ZAHRADNÍK, D., GRÍGEL, J., ŠETINOVÁ, D. (2020): Integrovaná ochrana sazenic v lesních školkách před patogeny z r. Phytophthora. Certifikovaná metodika 68354/2020-MZE-16222/M216 17. 12. 2020. VÚKOZ, v.v.i., Studio Press s.r.o., Pardubice, 35 s. ISBN: 978-80-87674-37-6.

ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., GRÍGEL, J., ZAHRADNÍK, D., ŠETINOVÁ, D., LAŇAR, L., JAKLOVÁ, P., HORTOVÁ, P., KRACÍKOVÁ, M., VARGA, M., SCHÁŇKOVÁ, K., NĚMEC, J., LETOCHA, T. (2020): Integrovaná ochrana ovocných dřevin před patogeny z r. Phytophthora. Certifikovaná metodika UKZUZ 231593/2020, 21. 12. 2020. VÚKOZ, v.v.i., VSUO, s.r.o., Průhonice, Holovousy, Studio Press s.r.o., Pardubice, 35 s. ISBN: 978-80-87674-35-2, 978-80-87030-78-3.