Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Štochlová Petra (roz. Pilařová), Ing., Ph.D.

Funkce/Function: výzkumný pracovník

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 296 528 379

Další údaje:

 

Odborné zaměření

topol černý – rezistence a šlechtění – Melampsora larici-populina – imbrední deprese – olše lepkavá – Phytophthora alni – jasan ztepilý – Chalara fraxinea

Odborný životopis

2008 - výzkumný pracovník, VÚKOZ, v.v.i.

2005-2011 - doktorské studium, Mendelova univerzita v Brně, zahradnická fakulta

2003-2005 - magisterské studium, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, zahradnická fakulta

 

Projekty

(Podrobnější informace o projektech naleznete po kliknutí na název projektu)

2022 – 2025 - QK22010142 - Záchrana populace topolu černého a jeho využití ve vodohospodářství a lesnictví

2021 - 2026 - SS02030018 - Centrum pro krajinu a biodiverzitu

2012 - 2016 - NAZV QJ1220218 - Vývoj efektivních opatření eliminujících dopad invaze Chalara fraxinea v lesním školkařství a v navazujících aspektech lesního a vodního hospodářství (spoluřešitel)

2009 - 2013 - NAZV QI92A207 - Obnova a dlouhodobý přírodě blízký management břehových porostů vodních toků (spoluřešitel)

2007 - 2011 - MZP0002707301 - Výzkum (neprodukčních) rostlin a jejich uplatnění v krajině a sídlech budoucnosti (spoluřešitel)

MŠMT 2B06131 - Nepotravinářské využití biomasy v energetice (spoluřešitel)
MŠMT 2B06132 - Biodiverzita a energetické plodiny (spoluřešitel)

 

Profesní sdružení

2014 - Management Committee member of COST Action FP1301 „Innovative management and multifunctional utilization of traditional coppice forests - an answer to future ecological, economic and social challenges in the European forestry sector (EuroCoppice)“

 

Zahraniční stáže

5-11/2007 Clemson University, Clemson, SC, USA

12/2006 INRA Bordeaux, Francie

 

Publikační činnost

Článek v časopise s IF

NOVOTNÁ, K., ŠTOCHLOVÁ, P. & BENETKA, V. (2020): Verification of new Populus nigra L. clone improvement based on their performance over three rotations. iForest-Biogeosciences and Forestry, 13/3: 185–193. – doi: 10.3832/ifor3171-013 10.3832/ifor3171-013. WWW: https://iforest.sisef.org/pdf/?id=ifor3171-013.

ŠTOCHLOVÁ, P., NOVOTNÁ, K., COSTA, M. & RODRIGUES, A. (2019): Biomass production of poplar short rotation coppice over five and six rotations and its aptitude as a fuel. Biomass and Bioenergy, 122: 183–192. – doi: 10.1016/j.biombioe.2019.01.011. WWW: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0961953419300121.

ŠTOCHLOVÁ, P., NOVOTNÁ, K., ČERNÝ, K. (2016): Variation in Alnus glutinosa susceptibility to Phytophthora ×alni infection and its geographic pattern in the Czech Republic. Forest Pathology, 46/1: 3–10. – doi: 10.1111/efp.12205. WWW: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/efp.12205.

ŠTOCHLOVÁ, P., NOVOTNÁ, K. & BENETKA, V. (2015): Variation in resistence to the rust fungus Melampsora larici-populina Kleb. in Populus nigra L. in the Czech Republic. iForest-Biogeosciences and Forestry, 9/1: 146–153. – doi: 10.3832/ifor1458-008. WWW: https://iforest.sisef.org/pdf/?id=ifor1458-008.

BENETKA V., NOVOTNÁ K. & ŠTOCHLOVÁ P. (2014): Biomass production of Populus nigra L. clones grown in short station coppice systems in free different environments over four rotations. iForest-Biogeosciences and Forestry, 7/4: 233–239. doi: 10.3832/ifor1162-007. – doi: 10.3832/ifor1162-007. WWW: https://iforest.sisef.org/pdf/?id=ifor1162-007.

NOVOTNÁ K., ŠTOCHLOVÁ P. (2013): Aspect of sexual reproduction in rare monoecious Populus nigra var. nigra trees. Silvae Genetica, 62/3: 117–124. – doi: 10.1515/sg-2013-0015. WWW: https://content.sciendo.com/view/journals/sg/62/1-6/article-p117.xml.

BENETKA, V., NOVOTNÁ, K. & ŠTOCHLOVÁ, P. (2012): Wild populations as a source of germplasm for black poplar (Populus nigra L.) breeding programmes. Tree Genetics and Genomes, 8/5: 1073–1084. – doi: 10.1007/s11295-012-0487-6. WWW: https://link.springer.com/article/10.1007/s11295-012-0487-6.

PILAŘOVÁ, P., MARANDEL, G., DECROOCQ, V., SALAVA, J., KRŠKA, B. & ABBOTT, A.G. (2010): Quantitative trait analysis of resistance to plum pox virus in the apricot F1 progeny “Harlayne” × “Vestar”. Tree Genetics & Genomes, 6/3: 467–475. – doi: 10.1007/s11295-009-0264-3. WWW: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11295-009-0264-3.

Článek v recenzovaném časopise bez IF

ŠTOCHLOVÁ, P., NOVOTNÁ, K. & ČERNÝ, K. (2021): Možnosti reintrodukce a přirozené obnovy topolu černého v břehových porostech. Vodní hospodářství 71/3: 1–6.

NOVOTNÁ, K., ŠTOCHLOVÁ, P., HAVRDOVÁ, L. & ČERNÝ, K. (2017): Současná ohrožení vybraných klíčových dřevin lužních lesů a břehových porostů a možnosti jejich eliminace. Ochrana přírody 6/2017: 24–27.

ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ROMPORTL, D. (2016): Ekonomické škody způsobené plísní olšovou v břehových porostech vodních toků a nádrží s dominantní olší v modelové oblasti povodí Vltavy. Předběžné výsledky. Vodní hospodářství, 2016/8: 1–5.

NOVOTNÁ, K. & ŠTOCHLOVÁ, P. (2012): Selection of the best method for vegetative propagation of mature Alnus glutinosa (L.) Gaertn. trees resistant to Phytophthora alni. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 60/1: 105–109.

ŠTOCHLOVÁ, P., NOVOTNÁ, K. & ČERNÝ, K. (2012): Factors affecting the development of Phytophthora alni ssp. alni in Alnus glutinosa L. Journal of Forest Science, 58/3: 123–130.

BENETKA, V., ČERNÝ, K., PILAŘOVÁ, P. & KOZLÍKOVÁ, K. (2011): Effect of Melampsora larici-populina on growth and biomass yield of eight clones of Populus nigra. Journal of Forest Science, 57/2: 41–49.

BENETKA, V., KOZLÍKOVÁ, K. & ŠTOCHLOVÁ, P. (2011): Nové klony topolu černého (Populus nigra L.) pro kultury s krátkou dobou obmýtí. Acta Pruhoniciana, 97: 33–38.

BENETKA, V., PILAŘOVÁ, P. & KOZLÍKOVÁ, K. (2009): Rozbor výnosového potenciálu topolu černého v průběhu tří sklizní při různém sponu rostlin. Acta Pruhoniciana, 92: 13–17.

PILAŘOVÁ, P. & KRŠKA, B. (2009): Inheritance of resistance to Plum pox virus in the progeny of the apricot cv. ‘Harlayne’. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 57/5: 243–250.

BENETKA, V., KOZLÍKOVÁ, K. & PILAŘOVÁ, P. (2008): Srovnání energetické produkce výmladkové kultury topolu s jednoletými plodinami v bramborářské výrobní oblasti. Acta Pruhoniciana, 89: 79–82.

Ostatní publikace

ŠTOCHLOVÁ, P. & HÉDL, R. (2018). Czech Republic. In: A. Unrau, G. Becker, R. Spinelli, D. Lazdina, N. Magagnotti, V.N. Nicolescu, P. Buckley, D. Bartlett, P.D. Kofman (Eds.), Coppice Forests in Europe (pp. 219-225). Freiburg i. Br., Germany: Albert Ludwig University of Freiburg.

NICOLESCU, V.-N., CARVALHO, J., HOCHBICHLER, E., BRUCKMAN, V., PIQUÉ-NICOLAU, M., HERNEA, C., VIANA, H., ŠTOCHLOVÁ, P., ERTEKIN, M., TIJARDOVIC, M., DUBRAVAC, T., VANDEKERKHOVE, K., KOFMAN, P.D., ROSSNEY, D. & UNRAU, A. (2017). Silvicultural guidelines for European coppice forests. COST Action FP1301 Reports. Freiburg, Germany: Albert Ludwig University of Freiburg.

Aplikované výstupy

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (č.j. 31398/2016-MZE-16222/MAPA651). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 16 s.
Mapa ke stažení zde ( 9,3 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Hodnocení a predikce současných ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy s využitím nákladové metody. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 24.5.2016, MZe (č.j. 31392/2016-MZE-16222/MAPA650). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 16 s.
Mapa ke stažení zde ( 2,2 MB pdf ico).

ČERNÝ, K., ROMPORTL, D., STRNADOVÁ, V., FEDUSIV, L., GABRIELOVÁ, Š., HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., NOVOTNÁ, K., PEŠKOVÁ, V., ŠTOCHLOVÁ, P. & ZAHRADNÍK, D. (2016): Predikce potenciálních dlouhodobých ekonomických škod způsobených plísní olšovou v břehových porostech povodí Vltavy podle Vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výstup z projektu QJ1220219. Certifikace 23. 11. 2016, MZe (č.j. 67347/2016-MZE-16222/MAPA661). VÚKOZ, v. v. i., Průhonice. 18 s. ISBN: 978-80-87674-16-1.
Mapa ke stažení zde ( 8,5 MB pdf ico).

Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda

Odrůda Populus nigra ‘Hélios’, PPN35191, udělení ochranných práv od 12.2.2021 (BENETKA, V., NOVOTNÁ, K.  ŠTOCHLOVÁ, P.)

Odrůda Populus nigra ‘Héraklés’, PPN35203, udělení ochranných práv od 12.2.2021 (BENETKA, V., NOVOTNÁ, K.  ŠTOCHLOVÁ, P.)

Odrůda Weigela ‘Corona’, WEI27005, osvědčení 61/2017 ze dne 1. 11. 2017 (BENETKA, V. & ŠTOCHLOVÁ, P.)

Odrůda Weigela ‘Cassiopeia’, WEI23244, osvědčení 46/2015 ze dne 8. 12. 2015 (BENETKA, V. & ŠTOCHLOVÁ, P.)

Odrůda Populus nigra ‘Achilles’, PPN25576, osvědčení 44/2015 ze dne 5. 10. 2015 (BENETKA, V., NOVOTNÁ, K. & ŠTOCHLOVÁ, P.)

Odrůda Populus nigra ‘Rosice’, PPN25577, osvědčení 45/2015 ze dne 5. 10. 2015 (BENETKA, V., NOVOTNÁ, K. & ŠTOCHLOVÁ, P.)

Odrůda Populus nigra ‘Herkules’, PPN20594, osvědčení 43/2014 ze dne 14. 4. 2014 (BENETKA, V., NOVOTNÁ, K. & ŠTOCHLOVÁ, P.)

Odrůda Populus nigra ‘Smilkov’, PPN21948, osvědčení 63/2013 ze dne 9. 12. 2013 (BENETKA, V., NOVOTNÁ, K. & ŠTOCHLOVÁ, P.)

Odrůda Potentilla fruticosa ‘Blanice’, ORN11259, osvědčení 56/2010 ze dne 15. 12. 2010 (BENETKA, V. & ŠTOCHLOVÁ, P.)

Odrůda Weigela ‘Antila’, WEI14314, osvědčení 46/2012 ze dne 3. 9. 2012 (BENETKA, V. & ŠTOCHLOVÁ, P.)