Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Businský Roman, Ing., Ph.D.

Funkce/Function: výzkumný pracovník

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 296 528 208

Další údaje:

Odborné zaměření: taxonomie, morfologie, biogeografie, botanická nomenklatura, dendrologie, specializace na rody Pinus a Spiraea.

Životopis:

Vzdělání

1972: Střední zemědělská technická škola v Mělníku  (obor zahradnický)

1977: Vysoká škola zemědělská v Brně (Fakulta agronomická, obor zahradnictví), Ing.

2013: Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně (Fakulta lesnická a dřevařská; obor fytologie lesa – taxonomie), Ph.D.

Zaměstnání

1978 / 1979: Středisko státní památkové péče Středočeského kraje (obor dendrologie historických parkových objektů)

1979 – dosud: Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, dnešní Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice

Projekty 

NAZV č. QC0161 (2000–2002): “Zachování genových zdrojů ohroženého druhu Pinus rotundata a jeho reprodukce in vitro” – spoluřešitel.

GAČR č. 521/05/2448 (2005–2007): “Evropský agregát Pinus mugo – podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability” – samostatný spoluřešitel za VÚKOZ.

Rada vlády ČR, VaV č. SP/2d4/83/07 (2007–2011): “Záchrana genetické diverzity borovice blatky (Pinus uncinata subsp. uliginosa), subendemitu České republiky, v centru jejího areálu kombinovanou metodou biomonitoringu, kontrolovaného opylení a mikropropagace” – spoluřešitel.

QI112A138 (2011–2014): “Lokální identita zeleně venkovských sídel” – spoluřešitel.

DF12P01OVV016 (2012–2015): “Zhodnocení a udržitelné využití potenciálu památek zahradního umění” – spoluřešitel.

Zahraniční zkušenost 

Vedení a úspěšná realizace řady výzkumných terénních expedic, především mimo Evropu do: Číny (11×), Vietnamu (6×), Japonska (3×), Indonésie, Pákistánu, Filipín, Indie, Mexika (2×), Turecka (2×), Azerbajdžánu a Maroka.

 

Publikační činnost

(Od roku 2000)

Článek v časopise s IF:

Businský, R., Frantík, T. & Vít, P. (2014): Morphological evaluation of the Pinus kesiya complex (Pinaceae). – Plant Systematics and Evolution 300 (2): 273–285.

Businský, R. (2013): Taxonomic revision and conspectus of Pinus in Vietnam. – Phyton (Horn, Austria) 53 (2): 241–264.

Businský, R. (2011): Review of Chinese Spiraea (Rosaceae, Spiraeoideae) with simple inflorescences. – Novon 21/3: 299–316.

Businský, R. (2011): Pinus fenzeliana Hand.-Mazz. (Pinaceae) still misinterpreted? – Phyton, Annales Rei Botanicae (Horn, Austria) 51/1: 77–87.

Businský, R. & Kirschner, J. (2010): Pinus mugo and P. uncinata as parents of hybrids. A taxonomic and nomenclatural survey. – Phyton (Horn, Austria), 50/1: 27–57.

Syring, J., Farrell, K., Businský, R., Cronn, R. & Liston, A. (2007): Widespread Genealogical Nonmonophyly in Species of Pinus Subgenus Strobus. – Syst. Biol. 56/2: 163–181.

Businský, R. & Kirschner, J. (2006): Nomenclatural Notes on the Pinus mugo Complex in Central Europe. – Phyton, Annales Rei Botanicae (Horn, Austria) 46/1: 129–139.

Businský, R. (2003): A new hard pine (Pinus, Pinaceae) from Taiwan. – Novon 13: 281–288.

 

Článek v recenzovaném časopise bez IF:

Businský, R. (2013): Two new spontaneous hybrids of American hard pines from Pinus sect. Trifoliae (Pinaceae) found in the unique Russian Sochi Arboretum. – Feddes Repertorium 123 (2012) 3: 209–217.

Lukášová, M., Businský, R. & Vejsadová, H. (2012): Ochrana borovice blatky (Pinus uncinata subsp. uliginosa) s využitím morfometrických, genetických a mikropropagačních metod. – Acta Pruhoniciana 100: 147–153.

Businský, R. (2010): A new species of soft pine from the Vietnamese border of Laos. – Acta Pruhoniciana 96: 5–13 & photo 3–6.

Businský, R. (2009): Nález Pinus × neilreichiana (= P. sylvestris × P. nigra) na přírodním stanovišti v severních Čechách [Discovery of Pinus × neilreichiana (= P. sylvestris × P. nigra) at a natural site in northern Bohemia]. – Acta Pruhoniciana 93: 47–50.

Businský, R. (2009): Endemické jeřáby České republiky (rod Sorbus, čeleď Rosaceae) [Endemic rowans of the Czech Republic (Sorbus, Rosaceae)]. – Acta Pruhoniciana 93: 37–46.

Businský, R. (2009): Borovice blatka v novém pojetí [A new concept in bog pine]. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 44/1: 35–43.

Businský, R. (2008): The genus Pinus L., pines: contribution to knowledge. A monograph with cone drawings of all species of the world by Ludmila Businská. – Acta Pruhoniciana 88: 1–126, 73 figs, 42 photos.

Businský, R. (2008). A reassessment of Tibetan hard pine, Pinus densata, on the basis of morphology and biogeography of the P. kesiya complex (Pinaceae). – Harvard Pap. Bot. 13/1: 1–28.

Businský, R. (2004): A revision of the Asian Pinus subsection Strobus (Pinaceae). – Willdenowia 34: 209–257.

Businský, R. (2003): Taxonomy and biogeography of Chinese hard pine, Pinus hwangshanensis W. Y. Hsia. – Bot. Jahrb. Syst. 125/1: 1–17.

Businský, R. & Businská, L. (2002): The genus Spiraea in cultivation in Bohemia, Moravia and Slovakia. – Acta Pruhoniciana 72: 1–165.

 

Kapitola v knize:

Businský, R. (2002): Nahosemenné – Pinophyta. Pp. 94–104 in: Kubát, K. & al. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. – Academia, Praha.

Businský, R. (2002): Spiraea L., tavolník. – Pp. 311–312 in: Kubát, K. & al. [eds.], Klíč ke květeně České republiky. – Academia, Praha.

 

Odborná kniha:

Businský, R. & Velebil, J. (2011): Borovice v České republice. Výsledky dlouhodobého hodnocení rodu Pinus L. v kultuře v České republice. [Pines in the Czech Republic. Results from the long-term evaluation of the genus Pinus L. cultivated in the Czech Republic.] – VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 180 s.

 

Metodika:

Vejsadová, H. a kol.: Metodika komplexní ochrany ohrožené borovice blatky (Pinus uncinata subsp. uliginosa) na příkladu populace v přírodní rezervaci Borkovická blata. – Metodika certifikována MŽP, 16.12.2011 pod č.j. 97573/ENV/11-3327/620/11.

 

Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda:

Odrůdy s udělenými ochrannými právy podle zákona č. 408/2000 Sb.:

Spiraea ‘Ludmila’ – šlechtitelské osvědčení č. 55/2011

Spiraea ‘Leafy Carmine’ – šlechtitelské osvědčení č. 56/2011

 

Významné publikace před rokem 2000

Businský, R. (1989): Dactylorhiza bohemica – nový druh objevený v severních Čechách. – Preslia, Praha, 61/3: 289–314.

Businský, R. (1999): Study of Pinus dalatensis Ferré and of the enigmatic “Pin du Moyen Annam”. – Candollea 54/1: 125–143.