Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Havlíček Marek, Mgr., Ph.D.

Funkce/Function: výzkumný pracovník

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 541 126 268

Web: http://www.zmeny-krajiny.cz

Další údaje:

Odborné zaměření: analýzy prostorových dat v GIS a jejich vizualizace, tvorba kartografických výstupů, změny využití krajiny, procesy změn v krajině, využití starých topografických map v GIS, suburbanizační a urbanizační procesy v krajině

Životopis:

Vzdělání

Mgr. (geografie a kartografie), 2000, Katedra geografie, PřF MU, Brno

 

Zaměstnání

2000 – 2001: analytik trhu práce, Úřad práce Brno-město

2001 – 2006: pracovník oddělení aplikací GIS, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, detašované pracoviště Brno

2006 -2011: vědecký pracovník oddělení aplikací GIS, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i , pobočka Brno

od roku 2012: vědecký pracovník odboru krajinné ekologie a geoinformatiky, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i , pobočka Brno

 

Výzkumné projekty (granty)

–Výzkumný záměr MSM 6293359101 „Výzkum zdrojů a indikátorů biodiverzity v kulturní krajině v kontextu dynamiky její fragmentace, část Kvantitativní analýza dynamiky vývoje krajiny ČR (2005-2011)

–mezinárodní projekt (Interreg Central Europe) 1CEO61P3 Transnational Ecological Networks in Central Europe (2009-2011)  - viz http://www.zmeny-krajiny.cz/transeconet.html

–grantový projekt GA ČR 205/06/1024 Geomorfologie údolí střední Svratky – kvartérní vývoj a  enviromentální aspekty (2006-2008)

–geoinformatický a kartografický projekt MŽP SK/600/1/03 Atlas krajiny ČR (2003-2008)

–mezinárodní projekt Norských grantů CZ0074 Biogeochemical exploration of forests as a base for the long-term landscape exploitation in the Czech Republice (2008-2010)

 

 

 

Publikační činnost

 

Článek v časopise s IF:

SKOKANOVÁ, H., HAVLÍČEK, M., BOROVEC, R., DEMEK, J., EREMIÁŠOVÁ, R., CHRUDINA, Z., MACKOVČIN, P., RYSKOVÁ, R., SLAVÍK, P., STRÁNSKÁ, T. & SVOBODA J. (2012): Development of land use and main land use change processes in the period 1836–2006: case study in the Czech Republic. – Journal of maps 8 (1): 88-96.

BRÁZDIL, R., ŘEZNÍČKOVÁ, L., VALÁŠEK, H., HAVLÍČEK, M., DOBROVOLNÝ, P., KOUKALOVÁ, E., ŘEHÁNEK, T. & SKOKANOVÁ, H. (2011): Fluctuations of floods of the River Morava (Czech Republic) in 1691–2009 period: interactions of natural and anthropogenic factors. – Hydrological Sciences 56 (3): 468–485.

SKOKANOVÁ H. & HAVLÍČEK M. (2010): Military topographic maps of the Czech Republic from the first half of the 20th Century. – Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica 45 (1):120-126.

TRNKA, M., BRÁZDIL, R., OLESEN, J.E., ZAHRADNÍČEK, P., KOCMÁNKOVÁ, E., DOBROVOLNÝ, P., ŠTĚPÁNEK, P., MOŽNÝ, M., BARTOŠOVÁ, L., HLAVINKA, P., SEMERÁDOVÁ, D., EITZINGER, J.,  VALÁŠEK, H., HAVLÍČEK, M., HORÁKOVÁ, V. & ŽALUD, Z. (2012): Could the changes in regional crop yields be a pointer of climatic change? – Agricultural and Forest Meteorology 166: 62-71.

 

Článek v recenzovaném časopise bez IF:

HAVLÍČEK, M., KREJČÍKOVÁ, B., CHRUDINA,  Z. & SVOBODA, J. (2012): Long-term land use development and changes in streams of the Kyjovka, Svratka and Velička river basins (Czech Republic). – Moravian Geographical Reports 20 (1): 28-42.

HAVLÍČEK, M., CHRUDINA, Z. & SVOBODA J. (2012): Vývoj využití krajiny v geomorfologických celcích okresu Hodonín. – Acta Pruhoniciana, 100: 73-86. 

MACKOVČIN, P., SLAVÍK, P. & HAVLÍČEK M. (2012): Nekompletní mapové soubory z území Československa (1921-1949). – Acta Pruhoniciana, 101: 41-46. 

HAVLÍČEK M. & DOSTÁL I. (2012): Vývoj využití krajiny v okrese Hodonín v kontextu vývoje dopravních sítí. – Acta Pruhoniciana, 102: 57-64.

DEMEK, J., HAVLÍČEK, M. & MACKOVČIN, P. (2011): Quantitative monitoring of slope movements at the Břidličná hora Mt. (Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic, EU). – AUC Geographica, 42/ 2: 31–43. 

DEMEK, J., HAVLÍČEK, M., MACKOVČIN, P. & SLAVÍK, P. (2011): Změny ekosystémových služeb poříčních a údolních niv v České republice jako výsledek vývoje využívání země v posledních 250 letech. – Acta Pruhoniciana, 98: 47–53.

HAVLÍČEK, M., KREJČÍKOVÁ, B., CHRUDINA, Z., BOROVEC, R. & SVOBODA, J. (2011): Změny ve využití krajiny a na vodních tocích v povodí Veličky a v horních povodích Kyjovky a Svratky. – Acta Pruhoniciana, 99: 5–17.

MACKOVČIN, P., SLAVÍK, P. & HAVLÍČEK, M. (2011): Topografické pěticentimetrové mapy Československa 1934–1938 a 1946–1949. – Historická geografie, 37/2: 275–287

DEMEK, J., HAVLÍČEK, M. & MACKOVČIN, P. (2010): Relict cryoplanation and nivation landforms in the Czech Republic: a case study of the Sýkořská hornatina Mts. –  Moravian Geographical Reports 18 (3): 14-25.

HAVLÍČEK, M. &  DOSTÁL, I. (2010): Projevy suburbanizace ve změnách využití krajiny v Jihomoravském kraji a zázemí města Brna. – Acta Pruhoniciana, 94: 65-76.

DEMEK, J., HAVLÍČEK, M. & MACKOVČIN, P. ( 2009): Landscape Changes in the Dyjsko-svratecký and Dolnomoravský Grabens in the period 1764–2009 (Czech Republic). – Acta Pruhoniciana, 91: 23–30. 

HAVLÍČEK, M., BOROVEC, R. &  SVOBODA, J. ( 2009): Long-term changes in land use in the Litava River basin. – Acta Pruhoniciana, 91: 31–37.

SKOKANOVÁ, H., STRÁNSKÁ, T., HAVLÍČEK, M., BOROVEC, R., EREMIÁŠOVÁ, R., RYSKOVÁ, R. & SVOBODA, J. (2009): Land use dynamics of the South Moravan region during last 170 years. – Geoscape, 4/1: 58–65.

STRÁNSKÁ, T. & HAVLÍČEK, M. (2008): Ecological Asessment of Landscape Development and Changes in the Ivančice Microregion (Czech Republic). Moravian Geographical Reports, 16/1: 26–36.

DEMEK, J., HAVLÍČEK, M., CHRUDINA, Z. & MACKOVČIN, P. (2008): Changes in land-use and the river network of the Graben Dyjsko-svratecký úval (Czech Republic) in the last 242 years. Journal of Landscape Ecology, 1 (2): 22-51.

DEMEK, J., HAVLÍČEK, M., MACKOVČIN, P. & SLAVÍK, P. (2007): Landscape Changes in the Czech Republic 1763–2005: An Assessment Based on Historical Maps and GIS Technology. – Nova Acta Leopoldina, NF 94/349: 187–200.

DEMEK, J., HAVLÍČEK, M., MACKOVČIN, P. & STRÁNSKÁ, T. (2007). Brno and its surroundings: a landscape-ecological study. – Ekologie krajiny, 0/0: 32–53.

EREMIÁŠOVÁ, R., HAVLÍČEK, M. & MACKOVČIN, P. (2007): Quantitative analysis of landscape development and mapping of drainage network based on historical maps: case study of the surroundings of the Kašperské Hory town (Czech Republic). – Silva Gabreta, 13/3: 285–300.

HAVLÍČEK, M., CIBULKOVÁ, P., DEMEK, J., MACKOVČIN, P., OCHMAN, J., KUTÁLEK, S. & ŠVÁB, T. (2007): Výzkum svahových pohybů v NP Podyjí. – Thayensia, 7: 49–54.

LACINA, D., DEMEK, J., HAVLÍČEK, M. & MACKOVČIN, P. (2007): Land use changes in the town of Železná Ruda and its surroundings (Czech Republic) based on the analysis of historical maps from the period 1843–2005. – Silva Gabreta, 13/3: 269–284.

MACKOVČIN, P., DEMEK, J. & HAVLÍČEK, M. (2006): Význam historických map pro studium vývoje krajiny ČR za posledních 250 let. – Geografická revue, 2/2: 159–171.

 

Článek v recenzovaném sborníku

HAVLÍČEK, M., SLAVÍK, P., SUCHARA, I.  SUCHAROVÁ J. (2010): Monitoring of the atmospheric deposition loads of selected elements in moss occurring in the forest in relation to traffic intensity. – In: Adamec, V.  Jandová, V. [eds.]: IV Czech-Slovak Scientific Conference „Transport, Health and Environment“. Blansko, November 2–3, 2010. Transport Research Centre, Brno, p. 195–202.

HAVLÍČEK M. (2008): Vliv dopravy na změny v krajině. In: Adamec V., Dostál I. (eds.): Sborník přednášek III. Česko-slovenské konference Doprava zdraví a životní prostředí, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno: 119-126.

HAVLÍČEK, M. & STRÁNSKÁ, T. (2007): Hodnocení turistické nabídky okresu Hodonín. – In: Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel – pro REGIO. [CD-ROM].  13. –14. 11. 2007, Brno. Institut regionálních informací, s.r.o., Brno

MACKOVČIN, P., DEMEK, J. & HAVLÍČEK, M. (2007): Význam historických máp pre štúdium vývoja krajiny Českej republiky za posledných 250 rokov. – In: Dubcová, A., Kramáreková, H. [eds.]: Geografické informácie 11 – Problémy geografického výskumu Česka a Slovenska. Katedra geografie a regionálného rozvoja FPV UKF v Nitre, Nitra, s. 163–167.

SKOKANOVÁ, H. & HAVLÍČEK, M. (2007): Driving Forces and Land Use Changes in the Lower Dyje River Area, Czech Republic in the Period 1840–2006. – In: Gabrovec, M. [ed.]: Man in the Landscape Across Frontiers: Landscape and Land Use Changes in Central European Border Regions. Book of abstracts, ZRC SAZU, p. 62. 

SKOKANOVÁ, H., HAVLÍČEK, M., & SLAVÍK, P. (2007): Analýza starých map, topolo-gické chyby a návrh jejich odstranění. – In: 16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems. Sborník konference, ARCDATA Praha, s. 85–88. 

 

Kapitola v knize:

BRÁZDIL, R.,ŘEZNÍČKOVÁ, L.,HAVLÍČEK, M. & ELLEDER, L. (2012): Floods in the Czech Republic. In Changes in Flood Risk in Europe. Wallingford (UK): Zbigniew W. Kundzewicz. od s. 178-198, 21 s. IAHS Special Publication 10.

 

Odborná kniha:

MACKOVČIN, P., BOROVEC, R., DEMEK, J., EREMIÁŠOVÁ, R., HAVLÍČEK, M., CHRUDINA, Z., RYSKOVÁ, R., SKOKANOVÁ, H., SLAVÍK, P., SVOBODA, J. & STRÁNSKÁ, T. (2011): Změny využívání krajiny České republiky. Soubor map v měřítku 1 : 200 000. VÚKOZ, Průhonice, 70 s.

BRÁZDIL, R.,VALÁŠEK, H.,SOUKALOVÁ, E.,BĚLÍNOVÁ, M.,BURIANOVÁ, J.,ČERMÁKOVÁ, J.,DOBROVOLNÝ, P.,DRÁB, A.,FÁROVÁ, K.,HAVLÍČEK, M.,CHRUDINA, Z.,KAŠIČKOVÁ, L.,KOVÁŘ, K.,KOZEL, J.,MÁČKA, Z.,MULÍČEK, O.,ŘEZNÍČKOVÁ, L.,SKOKANOVÁ, H. & ŠTĚPÁNEK, P. (2011): Povodně v Brně. Historie povodní, jejich příčiny a dopady. 1. vyd. Brno : Archiv města Brna. 468 s.

 

Mapy

HAVLÍČEK, M. & LACINA, D. (2009): Využití krajiny - Dub nad Moravou a okolí (1836-2006). In: Hrnčiarová, Tatiana - Mackovčin, Peter - Zvara, Ivan et al. Atlas krajiny České republiky / Landscape Atlas of the Czech Republic. Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, Průhonice : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., 2009, 332 p., strana 93.

HAVLÍČEK, M., DEMEK, J. & MACKOVČIN, P. (2009): Změny ve využití krajiny - Brno a okolí (1838-2006). In: Hrnčiarová, Tatiana - Mackovčin, Peter - Zvara, Ivan et al. Atlas krajiny České republiky / Landscape Atlas of the Czech Republic. Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, Průhonice : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., 2009, 332 p., strana 93.

DROBILOVÁ, L. & HAVLÍČEK, M. (2009): Využití krajiny - Bílina a okolí (1874-2006). In: Hrnčiarová, Tatiana - Mackovčin, Peter - Zvara, Ivan et al. Atlas krajiny České republiky / Landscape Atlas of the Czech Republic. Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, Průhonice : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., 2009, 332 p., strana 92.