Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Adam Dušan, Mgr., Ph.D.

Funkce/Function: výzkumný pracovník

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 541 126 259

Web: http://pralesy.cz/adam-dusan

Další údaje:

Odborné zaměření: GIS, kartografie, DPZ, dendrometrie

Životopis:
Vzdělání
Mgr. (Geoinformatika, kartografie a DPZ), 1994, Masarykova univerzita v Brně
Ph.D. (Geoinformatika, kartografie a DPZ), 2005, Masarykova univerzita v Brně

Zaměstnání
1995–2006: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
1996–2002: Aerofot Brno
2006–dosud: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Výzkumné projekty (granty)
www.pralesy.cz/?id=2432

Zahraniční zkušenost
Finsko (2004), Ukrajina (2005-2007)

Publikační činnost

Článek v časopise s IF
ŠEBKOVÁ, B., ŠAMONIL, P., VALTERA, M., ADAM, D. & JANIK D.  (2012): Interaction between tree species populations and windthrow dynamics in natural beech-dominated forest, Czech Republic. Forest Ecol. Manag., 280: 9–19.
UNAR, P., JANIK, D., SOUČEK, J., VRŠKA, T., ADAM, D., KRÁL, K. & HORT, L. (2012): The Pinus rotundata link bog forests on mined peat bogs - is the conservation of indisturbed edge an effective tool for its protection? Polish Journal of Ecology, 60.
JANÍK, D., ADAM, D., VRŠKA, T., HORT, L., UNAR, P., KRÁL, K., ŠAMONIL, P. & HORAL,  D. (2011): Field maple and hornbeam populations along a 4-m elevation gradient in an alluvial forest. – Europ. J. Forest Res., 130: 197–208.
ŠEBKOVÁ, B., ŠAMONIL, P. JANÍK, D., ADAM, D., KRÁL, K., VRŠKA, T., HORT, L. & UNAR, P. (2011): Spatial and volume patterns of an unmanaged submontane mixed forest in Central Europe: 160 years of spontaneous dynamics. – Forest Ecol. Manag., 262: 873–885.
KRÁL, K., JANÍK, D., VRŠKA, T., ADAM, D., HORT, L., UNAR, P. & ŠAMONIL, P. (2010): Local variability of major stands characteristics in beech dominated natural forests of Central Europe: implications for sampling. – Forest Ecol. Manag., 260: 2196–2203.
KRÁL, K., VRŠKA, T., HORT, L., ADAM, D. & ŠAMONIL, P. (2010): Developmental phases in a temperate natural spruce-fir-beech forest: determination by a supervised classification method. – Europ. J. Forest Res., 129: 339–351.
ŠAMONIL, P., ANTOLÍK, L., SVOBODA, M. & ADAM, D. (2009): Dynamics of windthrow events in a natural fir-beech forest in the Carpathian mountains. – Forest Ecol. Manag., 257: 1148–1156.
VRŠKA, T., ADAM, D., HORT, L., KOLÁŘ, T. & JANÍK, D. (2009): European beech (Fagus sylvatica L.) and silver fir (Abies alba Mill.) rotation in the Carpathians – a developmental cycle or a linear trend induced by man? – Forest Ecol. Manag., 258: 347–356.
JANÍK, D., ADAM, D., VRŠKA, T., HORT, L., UNAR, P., KRÁL, K.,  ŠAMONIL, P. & HORAL, D. (2008): Tree layer dynamics of the Cahnov-Soutok near natural floodplain forest after 33 years (1973–2006). – Europ. J. Forest Res., 127/4: 337–345.
Článek v recenzovaném časopise bez IF
HORT, L., VRŠKA, T. & ADAM, D. (2008): Výzkum a monitoring přirozených lesů ponechaných samovolnému vývoji. – Ochrana přírody, 63/1: 22–27.
VRŠKA, T., HORT, L. & ADAM, D. (2008): Historie výzkumu v Boubínském pralese. –Šumava, zvl. č.: 14–17.
Článek v recenzovaném sborníku
VRŠKA, T., ADAM, D., HORT, L. & UNAR, P. (2009): Bewertung der Naturnähe von "Alten Wäldern" der gemäβigten Zone in der Tschechischen Republik (Zentral-Europa) und deren Andwendung in Politik und Bewirtschaftung. – In: Grundmann, V. [ed.]: "2. Hessisches Naturwaldforum Buche", 28.–29. April 2008, Bad Wildungen, Deutschland.  Mitteilungen der Hessischen Landesforstverwaltung, Band 47: 36–41.
JANÍK, D., VRŠKA, T., ŠAMONIL, P., UNAR, P., ADAM, D., HORT, L. & KRÁL, K. (2007): Struktura a ekologie doubrav Národního parku Podyjí na příkladu lokality Li-pina. – Thayensia, 7: 175–206.
KRÁL, K., VRŠKA, T., HORT, L., ADAM, D., UNAR, P., JANÍK, D. & ŠAMONIL, P. (2007): Exact determination of developmental stages of montane spruce-fir-beech natural forest (Zofin, Czech Republic) – methodological aspects and preliminary results. – In: Lingue, E., Marzano, R. [eds.]: Natural Hazards and Natural Disturbances in Mountain Forests. Abstract Book, Septemeber 18–21, 2007, Trento. IUFRO a SISEF, p. 35–36.
HORT, L., JANÍK, D., ADAM, D., VRŠKA, T., KRÁL, K., ŠAMONIL, P. & UNAR, P. (2007): Změny ve struktuře dřevinného patra v pralesovitých rezervacích na soutoku Moravy a Dyje. – In: Ujházy, K. & Križová, E. [eds.]: Dynamika, stabilita a diverzita lesných ekosystémov. Sborn. mezinár. konf., 11.–12. 9. 2007, Zvolen. Katedra fytológie LF Technickej univerzity vo Zvolene, Zvolen, s. 77–83.
ADAM, D., JANÍK, D., HORT, L., KRÁL, K., UNAR, P. & VRŠKA, T. (2007): Methods and results of the inventory and whole area research comparison of the National Nature Reserve Ranšpurk. – In: 2nd Field-Map International Educational User Conference – Forest Inventory and Data Processing. Sborník mezinár. konf., Septemebr 12–14, 2007, Vimperk. IFER a Správa NP a CHKO Šumava, [online]. [cit. 2008-01-25].
ADAM, D. (2006): Vývoj kartografických podkladů pro výzkum dynamiky přirozených lesů. –In: Neuhöferová, P. [ed.]: Historie a vývoj lesů v českých zemích. Sbor. mezinár. konf., 16.–17. 10. 2006, Srní. FLE ČZU v Praze,  Praha, s. 103–110.
JANÍK, D., ADAM, D., HORT, L., KRÁL, K., UNAR, P. & VRŠKA, T. (2006): Monitoring vybrané části NPR Karlštejn ponechané samovolnému vývoji (metodika a předběžné výsledky). – In: Úloha lesníků v ochraně přírody a krajiny. Sbor. konf. Úloha lesníků v ochraně přírody a krajiny, 22. 6. 2006, Srbsko. Česká lesnická společnost, Praha, s. 19–35.
Odborná kniha
VRŠKA, T., ŠAMONIL, P., UNAR, P., HORT, L., ADAM, D., KRÁL, K. & JANIK, D.  (2012): Dynamika vývoje pralesovitých rezervací v ČR III – Šumava a Český les (Diana, Stožec, Boubínský prales, Milešický prales) / Developmental dynamics of virgin forest reserves in the Czech Republic III – Šumava Mts. and Český les Mts. (Diana, Stožec, Boubín virgin forest, Milešice virgin forest). Academia, Praha, ISBN 978-80-200-1907-3.
JANÍK, D., ŠAMONIL, P., VRŠKA, T., ADAM, D., UNAR, P., HORT L,. & KRÁL K. ( 2008). Doutnáč - monitoring lokality ponechané samovolnému vývoji / Doutnáč - monitoring of the locality left to spontaneous development. Folia Forestalia Bohemica 9, Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, 60 pp. ISBN 978-80-87154-64-9.
VRŠKA, T., ADAM, D., HORT, L., ODEHNALOVÁ, P., HORAL, D. & KRÁL, K. (2006): Dynamika vývoje pralesovitých rezervací v České republice II – Lužní lesy (Cahnov-Soutok, Jiřina, Ranšpurk)/Developmental dynamics of virgin forest reserves in the Czech Republic II – Floodplain forests (Cahnov-Soutok, Jiřina, Ranšpurk). – 1. vyd., Academia, Praha, 216 s.

Mapy
VRŠKA, T. & ADAM, D. (2008): Významné lokality přirozených lesů. – In: Atlas krajiny ČR, oddíl 6.1.