Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Šamonil Pavel, Ing., Ph.D.

Funkce/Function: výzkumný pracovník

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 541 126 260

Web: http://pralesy.cz/samonil-pavel

Další údaje:

Odborné zaměření: pedogeneze, interakce stromy-půda, disturbance, dendrochonologie, statistické zpracování dat, fytocenologie

Životopis:

Vzdělání

Ing. (Lesní inženýrství), 1999, Česká zemědělská univerzita v Praze

Ph.D. (Dendrologie), 2004, Česká zemědělská univerzita v Praze

 

Zaměstnání

1999–2003: Správa CHKO Český kras

2003–2006: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

2006–2007: Česká zemědělská univerzita v Praze

2008–dosud: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

2008–dosud: Mendelova univerzita v Brně

 

Výuka

Mendelova univerzita v Brně

 

Výzkumné projekty (granty)

www.pralesy.cz/?id=2432

 

Zahraniční zkušenost 

Ukrajina (5x 2005-2012), Polsko (2010), Bělorusko (2010), Rumunsko (2011), USA (2012)

 

Publikační činnost

Článek v časopise s IF

HRUŠKA, J., OULEHLE, F., ŠAMONIL, P., ŠEBESTA, J., TAHOVSKÁ, K., HLEB, R., HOUŠKA, J. & ŠIKL, J. (2012): Long-term forest soil acidification, nutrient leaching and vegetation development: Linking modelling and surveys of a primeval spruce forest in the Ukrainian Transcarpathian Mts. – Ecological Modelling, 244: 28-37.

ŠEBKOVÁ, B., ŠAMONIL, P., VALTERA, M., ADAM, D. & JANIK D.  (2012): Interaction between tree species populations and windthrow dynamics in natural beech-dominated forest, Czech Republic. Forest Ecol. Manag., 280: 9–19.

TROCHTA, J., KRÁL, K. & ŠAMONIL, P. (2012): Effects of wildfire on a pine stand in the Bohemian Switzerland National Park. Journal of Forest Science, 58: 299-307.

JANÍK, D., ADAM, D., VRŠKA, T., HORT, L., UNAR, P., KRÁL, K., ŠAMONIL, P. & HORAL,  D. (2011): Field maple and hornbeam populations along a 4-m elevation gradient in an alluvial forest. – Europ. J. Forest Res., 130: 197–208.

KOZÁKOVÁ, R., ŠAMONIL, P., NOVÁK, J., KUNEŠ, P., KOČÁR, P. & KOČÁROVÁ, R. (2011): Contrasting local and regional Holocene histories of Abies alba in the Czech Republic in relation to human impact: Evidence in forestry, pollen and anthracological data. – The Holocéne, 21: 431–444.

ŠAMONIL, P., VALTERA, M., BEK, S., ŠEBKOVÁ, B., VRŠKA, T. & HOUŠKA, J. (2011): Soil variability through spatial scales in a permanently disturbed natural spruce-fir-beech forest. – Europ. J. Forest Res., 130: 1075–1091.

ŠEBESTA, J., ŠAMONIL, P., LACINA, J., OULEHLE, F., HOUŠKA, J. & BUČEK A. (2011): Acidification of primeval forests in the Ukraine Carpathians: Vegetation and soil changes over six decades. – Forest Ecol. Manag., 262: 1265–1279.

ŠEBKOVÁ, B., ŠAMONIL, P., JANÍK, D., ADAM, D., KRÁL, K., VRŠKA, T., HORT, L. & UNAR, P. (2011): Spatial and volume patterns of an unmanaged submontane mixed forest in Central Europe: 160 years of spontaneous dynamics. – Forest Ecol. Manag., 262: 873–885.

KRÁL, K., JANÍK, D., VRŠKA, T., ADAM, D., HORT, L., UNAR, P. & ŠAMONIL, P. (2010): Local variability of major stands characteristics in beech dominated natural forests of Central Europe: implications for sampling. – Forest Ecol. Manag., 260: 2196–2203.

KRÁL, K., VRŠKA, T., HORT, L., ADAM, D. & ŠAMONIL, P. (2010): Developmental phases in a temperate natural spruce-fir-beech forest: determination by a supervised classification method. – Europ. J. Forest Res., 129: 339–351. 

ŠAMONIL, P., KRÁL, K. & HORT, L. (2010): The role of tree uprooting in soil formation: a critical literature review. – Geoderma, 157: 65–79. 

ŠAMONIL, P., TEJNECKÝ, V., BORŮVKA, L., ŠEBKOVÁ, B., JANÍK, D. & ŠEBEK, O. (2010):  The role of tree uprooting in Cambisol development. – Geoderma, 159: 83–98.

ŠAMONIL, P., ANTOLÍK, L., SVOBODA, M. & ADAM, D. (2009): Dynamics of windthrow events in a natural fir-beech forest in the Carpathian mountains. – Forest Ecol. Manag., 257: 1148–1156.

ŠAMONIL, P., POLESNÁ, K. & UNAR, P. (2009): Plant community variability within potential natural vegetation units: a case study from the Bohemian Karst. – J.  Forest Sci., 55/11: 485–501.

JANÍK, D., ADAM, D., VRŠKA, T., HORT, L., UNAR, P., KRÁL, K.,  ŠAMONIL, P. & HORAL, D. (2008): Tree layer dynamics of the Cahnov-Soutok near natural floodplain forest after 33 years (1973–2006). – Europ. J. Forest Res., 127/4: 337–345.

ŠAMONIL, P., KRÁL, K., DOUDA, J. & ŠEBKOVÁ, B. (2008). Variability in forest floor at different spatial scales in a natural forest in the Carpathians: effect of windthrows and mesorelief. – Canadian Journal of Forest Research, 38: 2596–2606.

ŠAMONIL, P., ŠEBKOVÁ, B., DOUDA, J. & VRŠKA, T. (2008). Role of position within the windthrow in forest floor chemistry in the flysch zone of the Carpathians. – Canadian Journal of Forest Research, 38: 1646–1660.

ŠAMONIL, P., VRŠKA, T. (2008): Long term vegetation dynamics in the Šumava Mts. Natural spruce-fir-beech forests. – Plant Ecology, 196/2: 197–214.

UNAR, P. & ŠAMONIL, P. (2008): The evolution of natural floodplain forests in South Moravia between 1973 and 2005. – J. Forest Sci., 54/8: 340–354.

ŠAMONIL, P. (2007): Uniqueness of limestone soil-forming substrate in the forest ecosystems classification. – Journal of Forest Science, 53/4: 149–161.

ŠAMONIL, P. & VRŠKA, T. (2007): Trends and cyclical changes in natural fir-beech forests at the north-western edge of Carpathians. – Folia Geobotanica, 42: 337–361. 

STŘEŠTÍK, S. & ŠAMONIL, P. (2006):  Ecological valence of expanding European ash (Fraxinus excelsior L.) in the Bohemian Karst (Czech Republic). – Journal of Forest Science, 52/7: 293–305.

Článek v recenzovaném časopise bez IF

ŠAMONIL, P. (2012): Paradigma lesnické typologie z pohledu dynamiky přirozených lesů. Lesn. práce, 91/9: 10-12.

ŠAMONIL, P. (2011): Kdo seje horskou smrčinu, sklízí vítr. – Veronica, 25/5: 1–3.

ŠAMONIL, P. (2010): Dynamika a disturbanční režim přirozených lesů Michiganu (USA). –Lesn. práce, 89/1: 36–38.

ŠAMONIL, P. (2009): Reálný vývoj pralesa a badatelé. – Veronica, 23/4: 6–9.

Článek v recenzovaném sborníku

JANÍK, D., VRŠKA, T., ŠAMONIL, P., UNAR, P., ADAM, D., HORT, L. & KRÁL, K. (2007): Struktura a ekologie doubrav Národního parku Podyjí na příkladu lokality Li-pina. – Thayensia, 7: 175–206.

ŠAMONIL, P., DOUDA, J. & ŠEBKOVÁ, B. (2007): Diverzita humusových forem na vývra¬tech v jedlobučinách flyšového pásma Karpat. – In: Neuhöferová, P. [ed.]: Problema¬tika lesnické typologie IX. – Typologické hodnocení antropogenně ovlivněných lokalit. Sborník konf., 24.–25. 1. 2007, Kostelec nad Černými lesy. ČZU v Praze, Fakulta les¬nická, Praha, s. 69–76. 

ŠAMONIL, P., ŠEBKOVÁ, B. & DOUDA, J. (2007): Specifika vývoje humusu na vývratech jedlobukového (pra)lesa. – In: Sobocká, J., Šarapatka, B. [eds.]: Půda v moderní infor¬mační společnosti. Sborník mezinár. konf., 20.–23. 8. 2007, Rožnov pod Radhoš¬těm. Česká pedologická společnost,  Brno, s. 103. 

KRÁL, K., VRŠKA, T., HORT, L., ADAM, D., UNAR, P., JANÍK, D. & ŠAMONIL, P. (2007): Exact determination of developmental stages of montane spruce-fir-beech natural forest (Zofin, Czech Republic) – methodological aspects and preliminary results. – In: Lingue, E., Marzano, R. [eds.]: Natural Hazards and Natural Disturbances in Mountain Forests. Abstract Book, Septemeber 18–21, 2007, Trento. IUFRO a SISEF, p. 35–36.

HORT, L., JANÍK, D., ADAM, D., VRŠKA, T., KRÁL, K., ŠAMONIL, P. & UNAR, P. (2007): Změny ve struktuře dřevinného patra v pralesovitých rezervacích na soutoku Moravy a Dyje. – In: Ujházy, K. & Križová, E. [eds.]: Dynamika, stabilita a diverzita lesných ekosystémov. Sborn. mezinár. konf., 11.–12. 9. 2007, Zvolen. Katedra fytológie LF Technickej univerzity vo Zvolene, Zvolen, s. 77–83.

Odborná kniha

VRŠKA, T., ŠAMONIL, P., UNAR, P., HORT, L., ADAM, D., KRÁL, K. & JANIK, D.  (2012): Dynamika vývoje pralesovitých rezervací v ČR III – Šumava a Český les (Diana, Stožec, Boubínský prales, Milešický prales) / Developmental dynamics of virgin forest reserves in the Czech Republic III – Šumava Mts. and Český les Mts. (Diana, Stožec, Boubín virgin forest, Milešice virgin forest). Academia, Praha, ISBN 978-80-200-1907-3.

JANÍK, D., ŠAMONIL, P., VRŠKA, T., ADAM, D., UNAR, P., HORT L,. & KRÁL K. ( 2008). Doutnáč - monitoring lokality ponechané samovolnému vývoji / Doutnáč - monitoring of the locality left to spontaneous development. Folia Forestalia Bohemica 9, Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, 60 pp. ISBN 978-80-87154-64-9.