Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Další údaje:

Název projektu: Vývoj efektivních opatření eliminujících dopad invaze Chalara fraxinea v lesním školkařství a v navazujících aspektech lesního a vodního hospodářství (NAZV QJ1220218)
Klíčová slova: jasan ztepilý - Chalara fraxinea - Hymenoscyphus fraxineus - odumírání jasanů - metodika - ochrana

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)
Řešitel: Ing. Ludmila Havrdová
Období řešení projektu: 2012 – 2016

Abstrakt
Předkládaný projekt reaguje na měnící se potřeby lesního hospodářství a ochrany přírody v době zvyšování výskytu a významu biologických invazí - v tomto případě nebezpečného cizího patogenu (Hymenoscyphus fraxineus/Chalara fraxinea), který proniká do původních lesních a jiných ekosystémů a zásadním způsobem je mění. Projekt řeší aktuální problematiku odumírání jasanů (Fraxinus excelsior a F. angustifolia) a možnosti jejich ochrany. Hlavní myšlenkou projektu je zlepšení uplatnění jasanu jako autochtonního dřevinného druhu při hospodaření v lesním a vodním hospodářství a udržení a posílení produkčních i mimoprodukčních funkcí lesa a stromových výsadeb v podmínkách biologické invaze houbového patogenu Hymenoscyphus fraxineus (Chalara fraxinea). Výsledky dílčích částí projektu slouží jako zdroj znalostí pro udržení produkce sadebního materiálu jasanu a pro vývoj efektivních opatření – metodika managementu jasanu – eliminujících dopad invaze patogenu. V důsledku zavedení výsledků projektu dojde ke zlepšení dosavadní nepříznivé situace ve využití jasanu ve výsadbách v lesním a vodním hospodářství, v ochraně přírody a krajiny a v dalších oblastech.

Spolupracující instituce
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. (Ing. Vítězslava Pešková, Ph.D.)
Univerzita Karlova v Praze (Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.)
Mendelova univerzita v Brně (Ing. Miloň Dvořák, Ph.D.)
Povodí Labe, s.p. (Ing. Karel Dohnal)
Sdružení lesních školkařů ČR (Ing. Vladimír Foltánek)

Výsledky

Článek v mezinárodních časopisech (IF)
HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., ČERNÝ, K., ZAHRADNÍK D. & KOUKOL, O. (přijato): Fungal endophytes in ash shoots – diversity and inhibition of Hymenoscyphus fraxineus. Plant Protection Science, special issue “Biology and Ecology of Ash Dieback Agent Hymenoscyphus fraxineus“.

HAŇÁČKOVÁ, Z., KOUKOL, O., HAVRDOVÁ, L., GROSS, A. (2016): Local population structure of Hymenoscyphus fraxineus surveyed by an enlarged set of microsatellite markers. Forest Patology, 45(55): 400–407. WWW: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/efp.12185/abstract.

HAVRDOVÁ, L., NOVOTNÁ, K., ZAHRADNÍK, D., BURIÁNEK, V., PEŠKOVÁ, V., ŠRŮTKA, P., ČERNÝ, K. (2016): Differences in susceptibility to ash dieback in Czech provenances of Fraxinus excelsior. – Forest Pathology, early view. doi: 10.1111/efp.12265. WWW: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/efp.12265/abstract

HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D., ROMPORTL, D., PEŠKOVÁ, V. & ČERNÝ, K. (přijato): Environmental and silvicultural characteristics influencing the extent of ash dieback in forest stands. Baltic Forestry, special issue “Susceptibility of European Tree Species to Alien Invasive Pests”.

HRABĚTOVÁ, M., ČERNÝ, K., ZAHRADNÍK, D., HAVRDOVÁ, L. (2016): Efficacy of fungicides on Hymenoscyphus fraxineus and their potential for control of ash dieback in forest nurseries. Forest Pathology 2016: 1–9. DOI: 10.1111/efp.12311.

HRABĚTOVÁ, M., ČERNÝ, K., ZAHRADNÍK, D. HAVRDOVÁ, L. (přijato): Efficacy of fungicides on the in vitro growth of Hymenoscyphus fraxineus and their potential control of ash dieback in the forest nurseries. Forest Pathology. DOI: 10.1111/efp.12311.

KOUKOL, O., HAŇÁČKOVÁ, Z., DVOŘÁK, M., HAVRDOVÁ, L. (2016): Unseen, but still present in Czechia: Hymenoscyphus albidus detected by realt-time PCR, but not by intensive sampling. Mycological Progress, 15(6): 1–9. WWW: http://link.springer.com/article/10.1007/s11557-015-1149-5.

Ostatní publikace
ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., ZÝKA, V., HRABĚTOVÁ, M., SVOBODOVÁ, I. (2016): Významný patogen javorů bradavkatka parazitická Eutypella parasitica R. W. Davidson & R. C. Lorenz v ČR. – Rostlinolékař, 6/2016: 26–29.

HAŇÁČKOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., KOUKOL, O., FEDUSIV, L., ČERNÝ, K. (2014): Diversity of fungal community in Fraxinus excelsior shoots with respect to level of ash dieback and season. In: MICROMYCO, 17–18. 9. 2014, Praha.

HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D. & ČERNÝ, K. (2014): Environmental factors affecting the impact of ash dieback. In: COST FRAXBACK, September 15th – 18th 2014, Palanga, Lithuana, Participants, Program and Abstracts, 3–4 p.

HEJNÁ, M., HAVRDOVÁ, L., ČERNÝ, K. (2014): Effect of different fungicides on Chalara fraxinea and their potential for control of ash dieback. In: 11th Conference of the European Foundation for Plant Pathology, 8–13. 9. 2014, Kraków, Poland, Book of Abstracts: 280 p.

HAVRDOVÁ, L. & ČERNÝ, K. (2014): Vegetation type and air humidity determine the extent of ash dieback. In: 11th Conference of the European Foundation for Plant Pathology, 8–13. 9. 2014, Kraków, Poland, Book of Abstracts: 323 p.

KOUKOL, O. & HAVRDOVÁ, L. (2014): Vřeckovýtrusá zkáza jasanů. Živa, 1: 7–10.

NOVOTNÁ, K., ŠTOCHLOVÁ, P., HAVRDOVÁ, L., STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K. (2014): Resistance screening of A. glutinosa and F. excelsior to invasive pathogens P. alni and H. fraxineus. In: 11th Conference of the European Foundation for Plant Pathology, 8–13. 9. 2014, Kraków, Poland, Book of Abstracts: 324 p.

DVOŘÁK, M., HUMPLÍKOVÁ, Z. (2013): Hymenoscyphus pseudoalbidus spore trapping in the Czech Republic 2012. In: COST FRAXBACK 4th – 6th September, 2013, Malmö, Sweden, Abstracts of Posters: 22–23 p.

DVOŘÁK, M., HUMPLÍKOVÁ, Z., HEJNÁ, M., HAVRDOVÁ, L., FEDUSIV, L. (2013): Současné poznatky o nekróze jasanů a výzkum biologie jejího původce za účelem vývoje metod obrany. Zahradnictví, 9/2013: 56–58. ISSN 1213-7596.

HAVRDOVÁ, L. & ČERNÝ, K. (2013): Nekróza jasanu – přehled současných znalostí. In: Seminář LOS, 11. 4. 2013, Škodliví činitelé v lesích Česka 2012/2013, Průhonice, Zpravodaj ochrany lesa, 17: 54-61.

HAVRDOVÁ, L. & ČERNÝ, K.(2013): Selected factors affecting the impact of Hymenoscyphus pseudoalbidus in Lusatian Mountains PLA. In: IUFRO 2013 WP 7.02.02. Foliage, shoot and stem diseases, May 20th - 25th 2013, Brno and Černá Hora, Czech Republic, Book of Abstracts: 105 p.

HAVRDOVÁ, L. & ČERNÝ, K. (2013): Vybrané faktory ovlivňující dopad Hymenoscyphus pseudoalbidus v CHKO Lužické hory. In: 3 Česko-slovenská mykologická konference, 29–31. 8. 2013, UPOL Olomouc, Mykologické Listy 125: 30 p.

HAVRDOVÁ, L., ČERNÝ, K. & PEŠKOVÁ, V. (2013) Hymenoscyphus pseudoalbidus V. Queloz, C. R. Grünig, R. Berndt, T. Kowalski, T. N. Sieber et O. Holdenrieder (anamorfa Chalara fraxinea T. Kowalski). Nekróza jasanu. Lesnická práce, 92/6, Příloha, 4 p.

HEJNÁ, M., HAVRDOVÁ, L., FEDUSIV, L., ČERNÝ, K. (2013): Efficacy of some selected fungicides on the in vitro growth of Chalara fraxinea causing ash dieback. In: 3 Česko-slovenská mykologická konference, 29–31. 8. 2013, UPOL Olomouc, Mykologické Listy 125: 40 p.

HEJNÁ, M., HAVRDOVÁ, L., FEDUSIV, L., ČERNÝ, K. (2013): The influence of selected fungicides on in vitro growth of Chalara fraxinea isolates. In: COST FRAXBACK 4th – 6th September, 2013, Malmö, Sweden, Abstracts of Posters: 28–29 p.

KOLÁŘOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., KOUKOL, O., FEDUSIV, L., ČERNÝ, K. (2013): Endophytic community in shoots of Fraxinus excelsior and its competitive potential against Chalara fraxinea. In: COST FRAXBACK 4th – 6th September, 2013, Malmö, Sweden, Abstracts of Posters: 28 p.

KOLÁŘOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., KOUKOL, O., FEDUSIV, L., ČERNÝ, K. (2013): Endophytic community in shoots of Fraxinus excelsior and its competitive potential against Chalara fraxinea. In: 3. Česko-slovenská mykologická konference, 29–31. 8. 2013, UPOL Olomouc, Mykologické Listy 125: 48 p.

KOLAŘOVÁ, Z., HAVRDOVÁ, L., KOUKOL, O., FEDUSIV, L., ČERNÝ, K. (2013): Endophytic community in shoots of Fraxinus excelsior and its competitive potential against Chalara fraxinea. In: IUFRO 2013 WP 7.02.02. Foliage, shoot and stem diseases, May 20th - 25th 2013, Brno and Černá Hora, Czech Republic, Book of Abstracts: 97 p.

HEJNÁ, M., HAVRDOVÁ, L., FEDUSIV, L., ČERNÝ, K. (2013): Citlivost patogenu Chalara fraxinea vůči fungicidním přípravkům v in vitro podmínkách. In: Seminář LOS, 11. 4. 2013, Škodliví činitelé v lesích Česka 2012/2013, Průhonice.

HEJNÁ, M., HAVRDOVÁ, L., FEDUSIV, L., ČERNÝ, K.(2013): Efficacy of some selected fungicideson the in vitro growth of Chalara fraxinea cousing ash dieback. In: IUFRO 2013 WP 7.02.02. Foliage, shoot and stem diseases, May 20th - 25th 2013, Brno and Černá Hora, Czech Republic, Book of Abstracts: 111 p.

NOVOTNÁ, K., ŠTOCHLOVÁ, P., HAVRDOVÁ, L., STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K. (2013): Průzkum odolnosti A. glutinosa a F. excelsior vůči invazním patogenům P. alni a Ch. fraxinea. In: Seminář LOS, 11. 4. 2013, Škodliví činitelé v lesích Česka 2012/2013, Průhonice.

NOVOTNÁ, K., ŠTOCHLOVÁ, P., HAVRDOVÁ, L., STRNADOVÁ, V., ČERNÝ, K. (2013): Testování odolnosti vybraných autochtonních dřevin vůči invazním houbovým patogenům. In: 3 Česko-slovenská mykologická konference, 29–31. 8. 2013, UPOL Olomouc, Mykologické Listy 125: 54 p.

HAVRDOVÁ, L. (2012) : Současné plošné odumírání jasanů v ČR. In: CHKO Lužické hory (AOPK, LCŘ, SRS, POH, PLA, PVL, samospráva) 14. 9. 2012 Jablonné v Podještědí.

HAVRDOVÁ, L. (2012) : Současné plošné odumírání jasanů v ČR. In: VLS, s. p., 13. 9. 2012 Valeč - vojenský újezd Hradiště.

HAVRDOVÁ, L. & ČERNÝ, K. (2012): Invaze Chalara fraxinea v CHKO Lužické hory – předběžné výsledky výzkumu. In: Seminář MICROMYCO 11–12. 9. 2012 České Budějovice, Mykologické listy: 5 p.

HAVRDOVÁ, L., DVOŘÁK, M., JANKOVSKÝ, L., PROCHAZKOVA, Z. (2012): Situation with ash in the Czech Republic. In: COST FRAXBACK, November 13th – 14th 2012, Vilnius, Lithuana.

Aplikované výsledky
ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., ZLATNÍK, V., HRABĚTOVÁ, M. (2016): Pěstování jasanu v prostředí s výskytem Hymenoscyphus fraxineus. Certifikovaná metodika VÚKOZ, v.v.i., 4/2016–056, QJ1220218. Certifikace Mze: 30. 12. 2016, č.j. 73910/2016-MZE-16222/M140. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 52 s. ISBN: 978-80-87674-18-5, ISBN 978-80-88184-05-8.
Metodika ke stažení zde ( 7,3 MB pdf ico).

HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D., ČERNÝ, K., CHUMANOVÁ, E., ROMPORTL, D. & PEŠKOVÁ, V. (2016): Mapa potenciálního poškození lesních porostů ČR nekrózou jasanu. Specializovaná mapa s odborným obsahem VÚKOZ, v.v.i., QJ1220218. Certifikace Mze: 2. 11. 2016, č.j. 60487/2016-MZE-16222/MAPA656. VÍKOZ. v.v.i., Průhonice, 28 s. ISBN 978-80-87674-15-4.
Mapa ke stažení zde ( 7,3 MB pdf ico).