Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Další údaje:

Název projektu: Vytvoření a rozvoj multidisciplinárního týmu na platformě krajinné ekologie (OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0004)
Klíčová slova:
platforma krajinná ekologie - multidisciplinarita - akademičtí pracovníci - odborní pracovníci - Česká republika

Poskytovatel: OP Vzdělávání pro Konkurenceschopnost,
Hlavní řešitel: Mendelova univerzita v Brně,
Období řešení projektu: 1. 3. 2011 – 28. 2. 2014.

Abstrakt
Cílem projektu je sdružit akademické pracovníky a studenty DSP z pracoviště žadatele a partnerů, specialisty na jednotlivé biotické součásti krajiny (les, louky a pastviny, sady, lada, pole) a vytvořit z nich nový vědecký multidisciplinární tým na platformě krajinné ekologie, který získá excelenci řešením vědeckých projektů na modelových územích pod vedením zkušených lektorů. Klíčovou roli hraje osobnost reintegrujícího vědce, prof. Fanty a vědeckého garanta projektu prof. Čermáka. Platforma krajinné ekologie byla vybrána ze dvou závažných důvodů:

1) v České republice po zrušení ústavu krajinné ekologie na AV ČR zcela chybí pracoviště, které by garantovalo rozvoj krajinné ekologie jako vědního oboru a vychovávalo kvalitní vědecké pracovníky
2) projekt sdružuje tři klíčová pracoviště, která se ekologií krajiny zabývají, a přední osobnosti tohoto oboru jako lektory.

Spolupracující instituce
Univerzita Karlova v Praze
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.