Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Další údaje:

Název projektu: Invaze Gemmamyces piceae v ČR. Rozšíření patogenu, jeho význam a epidemiologie choroby (LD15148)
Klíčová slova: kloubnatka smrková – Gemmamyces piceae – usychání pupenů – distribuce – epidemiologie – systematika – ochrana

Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT),
Řešitel: Mgr. Karel Černý, Ph.D.,
Období řešení projektu: 2015–2017.

Abstrakt
Invazní kryptogenní patogen nejistého taxonomického zařazení Gemmamyces (Cucurbitaria) piceae je původcem nebezpečného, letálního houbového onemocnění některých druhů smrku, které se v poslední době rychle šíří v ČR a v Evropě. Přes současný význam G. piceae o něm a o chorobě, kterou způsobuje, neexistují prakticky žádné relevantní informace a jeho taxonomické pozice je stále nejistá. V rámci projektu bude patogen izolován a na základě molekulárních analýz (např. SSU a LSU rDNA aj.) zjištěno jeho taxonomické zařazení. Bude určena jeho distribuce, význam v lesních porostech a dalších výsadbách v ČR, bude ověřeno hostitelské spektrum patogenu, bude identifikováno infekční stádium patogenu a s využitím terénních dat popsány základy epidemiologie a identifikováno období vhodné pro případnou aplikaci ochranných opatření.

Výsledky
ČERNÝ, K., PEŠKOVÁ, V., SOUKUP, F., HAVRDOVÁ, L., STRNADOVÁ, V., ZAHRADNÍK, D. & HRABĚTOVÁ, M. (2016):  Gemmamyces bud blight of Picea pungens: A sudden disease outbreak in Central Europe. – Plant Pathology, DOI: 10.1111/ppa.12513. WWW: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ppa.12513/abstract.