Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Další údaje:

Název projektu: Monitoring přirozených lesů České republiky (EHP-CZ02-OV-1-021-2014)
Klíčová slova: přirozené lesy – ekosystém – přírodní stanoviště – mrtvá dřevní hmota –biodiverzita

Poskytovatel: Ministerstvo financí ČR - EHP a Norské fondy
Řešitel: VÚKOZV, v. v. i.
Období řešení projektu: 2015–2016

Abstrakt
Projekt se zabývá analýzou a monitoringem stavu ekosystémů vázaných na přirozené lesy České republiky, které představují významná refugia původních, druhově bohatých a dříve často rozšířených prvků středoevropské krajiny, jako jsou např. velmi staré a přestárlé stromy s uvolněnou kůrou či stromovými dutinami, přítomnost mrtvé dřevní hmoty, apod. Na tato tzv. mikrostanoviště jsou často vázány velice náročné a specializované organismy, které mnohdy patří k chráněným a vysoce ohroženým druhům. Přirozené lesy se tedy mohou řadit k tzv. hotspotům biodiverzity. Poznání přírodního stavu lesa a jeho dynamiky, jakožto výchozího bodu pro škálu člověkem ovlivněných až degradovaných stavů lesa na daném typu přírodního stanoviště, stejně jako na něj vázaných organismů, je nezbytné pro zachycení a následné hodnocení přírodních stanovišť a jejich vývojových změn v čase.

Internetové stránky: www.monitoringprirozenychlesu.cz