Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Další údaje:

Název projektu: Identifikace a rozšíření patogenů rodu Phytophthora v ovocných výsadbách a vývoj metody integrované ochrany (TH02030521)
Klíčová slova: Phytophthora; fytoftorová kořenová hniloba; nekróza krčků; odumírání ovocných dřevin


Poskytovatel: TAČR – Technologická agentura ČR, program EPSILON
Zodpovědný řešitel: Mgr. Markéta Hrabětová
Spoluřešitelé: Ing. Marcela Mrázková, Mgr. Karel Černý, Ph.D., Ing. Ludmila Havrdová, Ph.D.
Období řešení projektu: 01/01/2017 – 31/12/2020

Abstrakt
Oomycety, zejména pak druhy rodu Phytophthora patří celosvětově mezi nejvýznamnější rostlinné patogeny. Navzdory svému významu nebyly dosud na ovocných dřevinách v ČR systematicky studovány. Cílem projektu je usnadnění správné identifikace oomycetů jako původců poškození kořenů a krčků dřevin v ovocných sadech a snížení škod, které způsobují.
          První fází projektu bude zmapování výskytu těchto patogenů na nejčastěji pěstovaných ovocných dřevinách. U nejrozšířenějších a nejvíce škodlivých druhů rodu Phytophthora bude následovat ověření citlivosti vybraných podnoží. U vybraných patogenů bude identifikován hostitelský okruh a míra patogenity. Dalším cílem bude zjistit míru citlivosti k fungicidním přípravkům (chemickým i biologickým) v in vitro podmínkách, účinnost vybraných přípravků bude poté ověřena v in planta pokusech. V rámci projektu budou ověřeny možné způsoby zavlékání patogenů – např. s výsadbovým materiálem či závlahovou vodou. Cílem je vypracování metodiky testování citlivosti podnoží a metodiky identifikace a integrované ochrany.

Spolupracující instituce:
Ökoplant international s.r.o.
Petr Kareš
PATRIA Kobylí, a.s.
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.