Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Další údaje:

Název projektu: Kontaminace sadebního materiálu dřevin nepůvodními invazními patogeny r. Phytophthora jako významné riziko pro lesní ekosystémy ČR a jeho eliminace
(TH02030722)
Klíčová slova: biologické invaze; introdukce; Phytophthora; biologické znečištění; lesy; lesní ekosystémy; lesní školky; hniloba kořenů; integrovaná ochrana;

Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Hlavní řešitel: K. Černý
Období řešení projektu: 01/2017 – 12/2020

Abstrakt
Cílem projektu je popsat reálné riziko hrozící ze strany výskytu invazních patogenů z r. Phytophthora na sadebním materiálu v lesních školkách, určit jejich diverzitu a rozšíření, identifikovat zdroje infekce ve školkařských provozech, ověřit vliv technologií pěstování materiálu na rozsah infekce a ověřit účinnost biologických a chemických přípravků a dalších metod ochrany. Cílem projektu je vypracovat dosud chybějící metodiku integrované ochrany školkařského materiálu lesních dřevin vůči zmíněným patogenům, eliminovat jejich výskyt ve školkařských provozech a zajistit tak produkci kvalitního a nezávadného školkařského materiálu a v důsledku tak omezit rizika zavlékání těchto patogenů do lesních porostů a ekosystémů v ČR s novými dosadbami dřevin.

Spolupracující instituce: Lesoškolky, s. r. o.

Výsledky: (v prvním roce řešení)

Závěrečná zpráva: (v prvním roce řešení)