Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Další údaje:

Název projektu
Invazní nepůvodní mikroorganizmy jako riziko pro lesní ekosystémy ČR. Identifikace, analýza impaktu a návrh mitigačních a adaptačních opatření se zaměřením na zvláště chráněná území (TH03030306)

Klíčové slova
biologické invaze – invazní nepůvodní mikroorganizmy – lesní ekosystémy – zvláště chráněná území – krajinná patologie – prediktivní modely – potenciální distribuce – fytopatologie – GIS – houbové patogeny – oomycety – dřeviny – lesní management

Poskytovatel: TA ČR – Technologická agentura České republiky
Spolupracující instituce:
Období řešení projektu: 1/2018 – 12/2021

Řešitelský tým:
Hlavní řešitel:
RNDr. Eva Chumanová, Ph.D.
Řešitelský tým:
Mgr. Tereza Brestovanská, Ing. Karel Černý, Ph.D., Mgr. Zuzana Haňáčková, Ing. Ludmila Havrdová, Ph.D., Ing. Mgr. Vladimír Zýka

Abstrakt
Invaze patogenů dřevin představují významnou a opomíjenou výzvu v ochraně přírody ČR. Jejich působením dochází k ohrožení porostů a populací hostitelů i k významným změnám struktury a složení invadovaných ekosystémů. Projekt si klade 3 hlavní cíle: 1) identifikovat klíčové druhy invazních nepůvodních patogenů dřevin s největším předpokládaným impaktem na přírodní prostředí ČR, 2) vytvořit mapový atlas jejich potenciální distribuce a impaktu na lesní ekosystémy včetně souhrnné mapy celkové míry zátěže krajiny invazemi těchto organismů a vizualizace možných dopadů na síť ZCHÚ a biotopy sítě NATURA 2000 a 3) vypracovat metodiku obsahující detekci těchto organizmů a návrh vhodných mitigačních a adaptačních opatření.

Výsledky