Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

VÁVROVÁ, K., WEGER, J., NIKL, M., KNÁPEK, J. (2013): Metodika stanovení potenciálu biomasy v zájmových územích s respektováním vazby na potravinovou bezpečnost. Certifikovaná metodika MZe ČR - osvědčení č. 2/2013. Datum schválení metodiky 16. 12. 2013, metodika VÚKOZ č. 2/2013-057. Uživatel: EkoWATT CZ s.r.o. (Smlouva o využití ze dne 11. 12. 2013).