Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

VEJSADOVÁ, H. a kol. (2011): Metodika komplexní ochrany ohrožené borovice blatky (Pinus uncinata subsp. uliginosa) na příkladu populace v přírodní rezervaci Borkovická blata. Metodika certifikována MŽP, 16.12.2011 pod č.j. 97573/ENV/11-3327/620/11. VÚKOZ, Průhonice.