Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

WEGER J. (2011): Metodika posuzování projektů na založení porostů rychle rostoucích dřevin k energetickému využití z hlediska biodiverzity, ochrany přírody a krajiny. Certifikovaná metodika MŽP ČR – č. j. 20445-ENV-11. Datum schválení metodiky 31.3.2011, metodika VÚKOZ č. 7/2011-057. VÚKOZ, Průhonice.