Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

OBDRŽÁLEK, J., FRÝDL, J., NOVOTNÝ, P. (2009): Metodika heterovegetativního množení buku lesního (Fagus sylvatica L.) a její uplatnění ve šlechtění dřevin. Recenzovaná metodika. VÚKOZ, Průhonice, VÚLHM, Jíloviště-Strnady, osvědčení 3851/2009-16220/M2, Lesnický průvodce č. 5, 24 s.