Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

"U delších citací jsou zobrazeny přednostně jen jména domácích autorů (VÚKOZ, v.v.i.)"

"Úplné znění citace (všichni autoři, celý název, přílohy atd.) získáte po rozkliknutí"

Filtr
Počet zobrazení 
Titulek - kliknutím zde abecedně seřadíte
PÁNEK, M., DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK, F. (2015): Technologie výroby a použití substrátu s ektomykorhizními houbami pro pěstování sazenic lesních dřevin. Ověřená technologie OT 1/2015, výstup projektu TAČR TA02020474, VÚKOZ, Průhonice.
PÁNEK, M., DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK, F. (2015): Technologie výroby a použití substrátu s arbuskulárními mykorhizními houbami pro pěstování sazenic lesních dřevin. Ověřená technologie OT 2/2015, výstup projektu TAČR TA02020474, VÚKOZ, Průhonice.
HENDRYCH, J., OBDRŽÁLEK, J. (2013): Výzkum, dokumentace a přemnožování perspektivních parkových a alejových dřevin. In: Sborník mezinárodní konference Historické zahrady Kroměříž, NPÚ Kroměříž 2013: 60-61.
SOJKOVÁ E., GLOSOVÁ M. (2013): Zeleň městských památkových zón Středočeského kraje, výstava a katalog výstavy. Návštěvnické centrum Průhonického parku – říjen a listopad 2013
GREGOROVÁ, B., VAVRDA, T. (2012): SW Taxon: Metodika hodnocení a monitorování zdravotního stavu a managementu dřevin rostoucích mimo les. Základní verze, Free program, licence u f. Advantage Solutions, s.r.o. VÚKOZ, Průhonice.
DOSTÁLEK, J. et al. (2001): Arboreus 1.0 [elektronický dokument]. Program ke stanovení druhové skladby dřevin pro výsadby, uskutečňované v rámci projektů na posílení a obnovu ekologické rovnováhy v zemědělské krajině. VÚKOZ, Průhonice.
BULÍŘ P. et al.: ČSN 83 9011 (83 9011). Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou. 2006.
BULÍŘ P. et al.: ČSN 83 9021 (83 9021). Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba. 2006.
BULÍŘ P. et al.: ČSN 83 9031 (83 9031). Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání. 2006.
BULÍŘ P. et al.: ČSN 83 9041 (83 9041 ). Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků... 2006.
BULÍŘ P. et al.: ČSN 83 9051 (83 9051). Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy. 2006.
BULÍŘ P. et al.: ČSN 83 9061 (83 9061). Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 2006.