Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Dostálek Jiří, Ing., CSc.

Funkce/Function: researcher

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +420 296 528 251

Other information:

Research interests: plant ecology, nature conservation, restoration ecology

Curriculum vitae:

Education:

Ph.D. (Botany), 1989, Institute of Botany, Academy of Sciences, Průhonice

M.Sc. (Genetic and Plant Breeding), 1979, University of Agriculture, Prague

Workplace:

Since 1996: Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, Publ. Res. Inst., Průhonice

1980–1996: Institute of Botany, Academy of Sciences, Průhonice

Research projects from 2000

2012 – 2015 Project NAKI DF12P01OVV001, Protection and Management of Historic Cultural Landscape through Landscape Conservation Areas, other investigator

2007 – 2011 MZP0002707301: Research of non-producer plants and their utilisation in the landscape and settlements in the future, Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, Publ. Res. Inst., other investigator

2006 – 2011 Project VaV MŠMT ČR 2B06013, Implementation of the European Landscape Convention measures within intensively utilised landscapes that bear traces of historical landscape design activities – pilot study "Nové Dvory - Kačina", other investigator

References

Papers in per reviewed journals

DOSTÁLEK, J. & FRANTÍK, T. (2015): Dry heathland restoration in the Zlatnice Nature Reserve (Czech Republic): An assessment of the effectiveness of grazing and sod-cutting. – Hacquetia, 14/1: 113–122.

JEHLÍK, V. & DOSTÁLEK, J. (2015): The synanthropic flora in the Rotterdan Port complex: selected floristic records and the plant community Conyzo-Cynodontetum dactyli new for the Netherlands. – Gorteria, 37: 159–170.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., DOSTÁLEK, J. & DEMKOVÁ, K. (2015): Assessing long-term spatial changes of natural habitats using old maps and archival sources: a case study from Central Europe. – Biodivers. Conserv., 24: 1899–1916.

DOSTÁLEK, J., WEBER, M,. FRANTÍK, T. (2014): Establishing windbreaks: how rapidly do the smaller tree transplants reach the height of the larger ones? – J. For. Sci., 60(1): 12–17.

DOSTÁLEK, J. & FRANTÍK, T. (2012): The Impact of Different Grazing Periods in Dry Grasslands on the Expansive Grass Arrhenatherum elatius L. and on Woody Species. - Environmental Management, 49: 855-861.

DOSTÁLEK, J. & FRANTÍK, T. (2011): Response of dry grassland vegetation to fluctuations in weather conditions: a 9-year case study in Prague (Czech Republic). – Biologia, 66/5: 837–847.

DOSTÁLEK, J., FRANTÍK, T. & LUKÁŠOVÁ, M. (2011): Genetic differences within natural and planted stands of Quercus petraea. – Centr. Eur. J. Biol., 6/4: 597–605.

DOSTÁLEK, J. & KUČERA, J. (2011): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Bukačka v Orlických horách. – Acta Musei Reginaehradecensis s.A., 31: 11–32.

JEHLÍK, V. & DOSTÁLEK, J. (2011): Zur Vergesellschaftung und Naturalisation von fünf selteneren eingebürgerten Ruderal- und Adventivarten in Böhmen. – Acta Musei Reginaehradecensis s.A., 31: 61–65.

PETŘÍK, P., DOSTÁLEK, J. & NEUHÄUSLOVÁ, Z. (2009): Combining Cocktail and deductive methods to classify Echinops sphaerocephalus invaded communities in the Czech Republic. – Phytocoenologia, 39/2: 253–264.

POSPÍŠKOVÁ, M. & DOSTÁLEK, J. (2009): Impact of forest management on genetic diversity of Quercus petraea populations: a case study from the Křivoklátsko Protected Landscape Area (Czech Republic). – Biodiv. Res. Conserv., 13: 37–42.

JEHLÍK, V. & DOSTÁLEK, J. (2009): Influence of raiway transport in the South-East of Slovakia on formation of adventive flora in Central Europe. – Biodiv. Res. Conserv., 11–12: 27–32.

DOSTÁLEK, J., WEBER, M., MATULA, S. & FRANTÍK, T. (2009): Planting of different-sized tree transplants on arable soil. – Cent. Eur. J. Biol., 4/4: 574–584.

DOSTÁLEK, J. & FRANTÍK, T. (2008): Dry grassland plant diversity conservation using low-intensity sheep and goat grazing management: case study in Prague (Czech Republic). – Biodiversity and Conservation, 17: 1439–1454.

DOSTÁLEK, J., WEBER, M., MATULA, S. & FRANTÍK, T. (2007): Forest stand restoration in the agricultural landscape: The effect of different methods of planting establishment. – Ecological Engineering, 29/1: 77–86.

DOSTÁLEK J. & KUČERA J. (2007): Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Trčkov v Orlických horách. – Acta Musei Reginaehradecensis s.A., 32: 17–34.

JEHLÍK, V., DOSTÁLEK, J., ZALIBEROVÁ, M. (2005): Spreading of adventive plants on river banks of the Elbe River in the Czech Republic and the Danube River in Slovakia outside of harbours. – Thaiszia – J. Bot., 15: 35–42.

DOSTÁLEK, J., JEHLÍK V. (2004): Chenopodium probstii and Chenopodium missouriense: two North American plant species in the Czech Republic, Slovak Republic and neighbouring countries. ¬¬– Feddes Repertorium, 115/5–6: 483–503.

PTÁČEK, O., MÜHLFELDOVÁ, Z., DOSTÁLEK, J., ČECHÁK, T. & GICHNER, T. (2002): Monitoring DNA damage in wood small-reed (Calamagrostis epigejos) plants growing in a sediment reservoir with substrates from uranium mining. – J. Environ. Monit., 4: 592–595.

KUČERA, J., DOSTÁLEK, J. (2000): Společenstvo se Sedum hispanicum v Orlických horách. – Zpr. Čes. bot. Společ., 35/2: 95–97.

Chapter in a book

DOSTÁLEK, J. & JEHLÍK, V. (2013): Geschützte und bedrohte Gefäßpflanzen in der Elbe- Moldau und Donau-Häfen. – In: Jehlík, V., Die Vegetation und Flora der Flusshäfen Mitteleuropas. Academia, Praha, s. 337–341.

DOSTÁLEK, J. & FRANTÍK, T. (2012): Případová studie: Pastva ovcí a koz na xerotermních trávnících. – In: Machar, I., Drobilová, L. a kol. [eds.], Ochrana přírody a krajiny v České republice. Případové studie [příl. na CD-ROM], Univerzita Palackého, Olomouc, s.87–341.

DOSTÁLEK, J. (2002): Chenopodium. – In: Kubát K. et al. [eds.]: Klíč ke květeně České republiky, s. 175–180. Academia, Praha,

DOSTÁLEK, J., KOLBEK, J., HUSÁKOVÁ, J., SÁDLO, J. (2001): Ruderální vegetace. – In: Kolbek J. et al.: Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace, s. 164–278. Academia, Praha.

Monograph

LIPSKÝ, Z., WEBER, M., STROBLOVÁ L, SKALOŠ, J., ŠANTRŮČKOVÁ, M., KUČERA, Z., DOSTÁLEK, J., TRANTINOVÁ M. (2013): Současnost a vize krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách. – Karolinum, Praha, 406 s.

KOLEJKA, J., BOLTIŽIAR, M., DOSTÁLEK, J., ELZNICOVÁ, J., HYNEK, A., KUČERA, Z., KUKLA, P., LIPSKÝ, Z., MACHOVÁ, I., MULKOVÁ, M., MICHALOVÁ, E., OLAH, B., POPELKOVÁ, R., RAKYTOVÁ, I., SKALOŠ, J., SVATOŇOVÁ, H., ŠANTRŮČKOVÁ, M., VÁVROVÁ, V., VRÁBLÍK, P., VRÁBLÍKOVÁ, J., VRANKA, P. & WEBER, M. (2011): Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu. – Masarykova univerzita, Brno, 343 s.

LIPSKÝ, Z., ŠANTRŮČKOVÁ, M., WEBER, M., SKALOŠ, J., NOVÁK, P., VÁVROVÁ, V., KUČERA, Z., KUKLA, P., STROBLOVÁ, L. DOSTÁLEK, J. (2011): Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách. – Karolinum, Praha, 202 s .

DOSTÁLEK, J., WEBER, M., MATULA, S., PETRUŠ, J., KOŽELUHOVÁ, K., FRANTÍK, T., MOŽNÝ, M. (2005): Výsadby dřevin v zemědělské krajině: případová studie v nivě řeky Valová. – Acta Pruhoniciana, 80: 1–65.

Selected older scientific papers

Dostálek J. (1997): Die Entwicklung von Pflanzengesellschaften auf entblöten Ruderalstandorten im LSG Křivoklátsko (Mittelböhmen): Anwendung eines Algorithmus zur deduktiven syntaxonomischen Klassifizierung. – Feddes Repert., 108/3–4: 223-257. – Kolbek J., Dostálek J., Jarolímek I. (1996): The vegetation of rice fields in North Korea and its relation to South Korea and Japan. - Fragm. Flor. Geobot., 41/2: 621-637. – Kolbek J., Dostálek J. (1996): Vegetation of water basins in the northern part of the Korean Peninsula. - Thaiszia - J. Bot., 5 (1995): 121-130. – Dostálek J. (1996):Application of the algorithm of the deductive method of syntaxonomic classificationon on an example of trampled communities in the Biosphere Reserve Křivoklátsko (Central Bohemia). - Feddes Repert., 107: 103-133. – Dostálek J. (1996):Application of the algorithm of the deductive method of syntaxonomic classificationon on an example of trampled communities in the Biosphere Reserve Křivoklátsko (Central Bohemia). - Feddes Repert., 107: 103-133. – Dostálek J. (1996): Evaluation of plant communities dominated by perennial species in ruderal habitats by means of the algorithm of the deductive method of syntaxonomic classification. - Doc. phytosociol. N. S, XVI: 175-192. – Kopecký K., Dostálek J. et Frantík T. (1995): The use of the deductive method of syntaxonomic classification in the system of vegetational units of the Braun-Blanquet approach. - Vegetatio, Dordrecht, 117: 95-112. – Dostálek J. (1995): Rhododendron in Nordkorea. - Rhododendron und immergrüne Laubgehölze, Jahrbuch 1994, Bremen, p.12-22. – Dostálek J. (1995): Rhododendron in Nordkorea. - Rhododendron und immergrüne Laubgehölze, Jahrbuch 1994, Bremen, p.12-22. – Dostálek J. (1995): The Rhododendrons of North Korea. - Journal American Rhododendron Society, Gloucester, 49/3: 127-133. – Mucina L., Dostálek J., Jarolímek I., Kolbek J. et Ostrý I. (1991): Plant communities of trampled habitats in North Korea. - J. Veg. Sci., Uppsala, 2: 667-678. – Jarolímek I., Kolbek J. et Dostálek J. (1991): Annual nitrophilous pond and river bank communities in north part of Korean Peninsula. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 26: 113-140. – Frantík T., Kovář P., Dostálek J., Koblihová H. et Stejskalová H. (1990): Interaction of two species of the genus Chenopodium with two production plants - sugar beet and spring wheat. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 25: 137-144. – Dostálek J., Kolbek J. et Jarolímek I. (1990): A note on the vegetation of the soya bean fields in the North Korea. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 25/1: 71-78. – Dostálek J. et al. (1990): Chenopodium. - In: Hejný S. et Slavík B. ed. (1990): Květena České republiky 2: 223-265. – Dostálek J., Kolbek J. et Jarolímek I. (1989): A few taxa new to the flora of North Korea. - Preslia, Praha, 61: 323-327. – Jehlík V. et Dostálek J. (1989): Convolvulo asvensis-Botriochloaetum ischaemi - eine neue Apophytgesellschaft auf Eisenbahnhöfen in der Südslowakei. - Preslia, Praha, 61: 43-50. – Kolbek J., Dostálek J., Jarolímek I., Ostrý I. et Li Sek-Ha (1989): On salt marsh vegetation in North Korea. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 24: 225-251. – Moravcová L. et Dostálek J. (1989): Contribution to the biology of germination of four species Chenopodium album agg. under different conditions. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 24: 431-439. – Dostálek J. sen., Dostálek J. jun., Mucina L. et Hoang Ho-Dzun (1988): On Taxonomy, phytosociology and ecology of some Korean Rhododendron species. - Flora, Jena, 181: 29-44. – Dostálek J. (1987): Influence of the mode of pollination on offsprings of some species of the genus Chenopodium. - Preslia, Praha, 59: 263-269. – Dostálek J., Koblihová H., Kovář P., Frantík T. a Stejskalová H. (1987): K biologii vybraných druhů z okruhu Chenopodium album agg. - Preslia, Praha, 59: 315-340. – Koblihová H., Frantík T., Kovář P., Dostálek J. et Stejskalová H. (1987): Interakce vybraných druhů rodu Chenopodium s jarní pšenicí. - Preslia, Praha, 59: 341-348. – Kovář P., Dostálek J., Koblihová H., Frantík T. et Stejskalová H. (1987): Podíl plevelové složky na depozici znečišťujících částic v agrofytocenóze. - Preslia, Praha, 59: 349-356. – Dostálek J. (1986): Chenopodium ficifolium Smith in the North Korea (D. P. R. K.). - Preslia, Praha, 58: 273-275. – Mucina L. et Dostálek J. (1985): A short note on the coastal dune vegetation south of Wonsan, the North Korea. - Tuexenia, Göttingen, 5: 331-334.