Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Sojková Eva, Ing.

Funkce/Function: head of department

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +420 296 528 376

Other information:

Research interests: urban greenery system, residential courtyard, territory with cultural and historical values regeneration

Curriculum vitae:

Education

Ing. (garden architecture and landscape planning), 1983, University of Agriculture, Brno, Faculty of Agronomy

Workplace

1983 – present: Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, Publ. Res. Inst., Pruhonice, Czech Republic

Research projects

2016 – 2020 Protection and regeneration of greenery in public spaces and courtyards of Prague urban conservation zones, NAKI II DG16P02R045

2011-2015 NAKI DF11P01OVV035 – Greenery of town conservation areas as function and space part of the settlement structure (main coordinator) - www.zelenempz.cz

2012-2015 NAKI DF12P01OVV016 – Evaluation and sustainable development of the garden art monuments (other investigator)

References

Article in Scopus

SOJKOVÁ, E. & ŠIŘINA, P. (2016): Greenery of Urban Conservation Zones – a Component for Preservation of Monuments Authenticity" – Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 64, 357-364

Article in peer-reviewed journals without Impact Factor

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BAROŠ, A., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., TÁBOR, I. & WEBER, M. (2014): Tvorba mapy zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v okolí zámku Lázeň u Chudenic. – Acta Pruhoniciana, 108: 37–52

SOJKOVÁ, E. (2014): Zeleň městských památkových zón Středočeského kraje na příkladu náměstí a uličních stromořadí. – Zahradnictví, speciální příloha časopisu: 4 – 7, ISSN 1213-7596 MK ČR E6974

SOJKOVÁ, E., ŠIŘINA, P., & BORSKÝ J. (2013): Zeleň na náměstích městských památkových zón – Acta Pruhoniciana 103: 17 – 27, ISBN 80-85116-49-9

SOJKOVÁ E., KNOTKOVÁ I.(2008): Greenery of the residential areas and its evaluation – Acta Pruhoniciana 90, 41 – 48, ISBN 80-85116-49-9

SOJKOVÁ, E. (2010): Verification of rehabilitation instruments of city open spaces from the viewpoint of development in 2002–2008. – Acta Pruhoniciana, 95: 91–95, ISBN 80-85116-49-9

SOJKOVÁ E, ŠMÍDOVÁ Š.(2012): Background for determination of care for components of a greenery system in a small town: case study from Benátky nad Jizerou – Acta Pruhoniciana 101, 69 – 81, ISBN 80-85116-49-9

Monograph

SOJKOVÁ, E., GLOSOVÁ, M., KUPKA, & J., ŠIŘINA P. (2014): Zeleň městských památkových zón Středočeského kraje. VÚKOZ Průhonice. ISBN 978-80-87674-06-2, 119 str.

SOJKOVÁ E., HRUBÁ T., KIRSCHNER V., SOUČKOVÁ M., KIESENBAUER Z., PINCOVÁ V., ONDŘEJOVÁ V., DLOUHÁ E. (2006): Protection, regeneration and development of the greenery in small towns – Acta Pruhoniciana 85, VÚKOZ Průhonice, 148 str., ISBN 80-85116-49-9

Methodology

SOJKOVÁ, E. & ŠIŘINA, P. (2015): Hodnocení zeleně městských památkových zón, VÚKOZ Průhonice, ISBN 978-80-87674-10-9. Certifikace Ministerstvem kultury ČR osvědčením č. 48 pod č. j. MK - 43963/2015 OVV

SOJKOVÁ, E., BULÍŘ, P. & ŠIŘINA, P. (2015): Zásady ochrany a obnovy zeleně městských památkových zón. VÚKOZ Průhonice. Certifikace Ministerstvem kultury ČR osvědčením č. 59 pod č. j. MK - 70338/2015 OVV

SOJKOVÁ E., KIESENBAUER Z.(2008): Methodology of residential courtyard regeneration – 6/2008-050

SOJKOVÁ, E., ŠMÍDOVÁ, Š.(2011): The evaluation of greenery in the urbanized landscape and draft measures to strengthen its functional stability. – 3/2011-050