Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Stroblová Lenka, Ing.

Funkce/Function: researcher

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +420 296 528 223

Other information:

Research interests: land use dynamics, landscape, landscape analysis, spatial planning, sustainability, rural development, participatory planning, GIS

Curriculum vitae

Education

Dipl. Ing. (garden and landscape architecture), 2007, Mendel university of Agriculture and Forestry in Brno, Faculty of Horticulture in Lednice

Employment

2007–still: Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, publ. res. inst., Průhonice

Research projects

2007–2011 co-investigator of the project R & D Implementation of the European Landscape Convention measures within intensively utilised landscapes that bear traces of historical landscape design activities – pilot study "Nové Dvory – Kačina" (Ministry of Education, Youth and Sports) – http://www.projektkacina.estranky.cz/ and institutional research plan Research of non-producer plants and their utilisation in the landscape and settlements in the future – the part Revitalizing action in the cultural landscape (Ministry of Environment)

from 2011 co-investigator of the project R & D Local identity of greenery in countryside and villages (Research in the agricultural complex, Ministry of Agriculture)

from 2012 co-investigator of the project R & D Protection and Management of Historic Cultural Landscape through Landscape Conservation Areas (Applied research and development of national and cultural identity Programme (in short, “NAKI”), Ministry of Culture) – http://www.kpz-naki.cz/ and project Consequences and Risks of Breaking „The European Landscape Convention“ (OP Education for Competitiveness, Ministry of Education, Youth and Sports) – http://umluvaokrajine.cz/o-projektu/

Publications

Article in a periodical

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2011): Mapový průmět cílové charakteristiky krajiny Novodvorska a Žehušicka. Acta Pruhoniciana 99., s. 41-54 + 3 příl. ISBN 978-80-85116-89-2, ISSN 0374-5651.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., VÁVROVÁ, V., WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2011): Proměny vztahu města a krajiny na příkladu Nových Dvorů na Kutnohorsku Historická geografie 37, č. 1, Historický ústav AV ČR, v.v.i., s. 87-110, ISSN 0323-0988.

WEBER, M., ŠANTRŮČKOVÁ, M., STROBLOVÁ, L. (2010): Dobový odkaz osobnosti Jana Rudolfa Chotka v krajinářských úpravách Kačiny na Kutnohorsku. Acta Pruhoniciana 95., s. 15 – 26 + 2. příl., ISBN 978-80-85116-75-5, ISSN 0374-56-51.

STROBLOVÁ, L., WEBER, M., LIPSKÝ, Z. (2010): SWOT analýza jako součást participativního přístupu k plánování krajiny na Novodvorsku a Žehušicku. Acta Pruhoniciana 95, s. 5 – 13, ISBN 978-80-85116-75-5, ISSN 0374-56-51.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., LIPSKÝ, Z. WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2009): Landscape change analysis of the Nové Dvory – Žehušice Region (Analýza vývoje kulturní krajiny Novodvorska a Žehušicka), Acta Pruhoniciana 91, 99-107, ISBN 978-80-85116-69-4.

Chapter in a book

WEBER, M., LIPSKÝ, Z., STROBLOVÁ, L., SKALOŠ, J., ŠANTRŮČKOVÁ M. (2011): Variantní scénáře rozvoje krajiny jako součást participativních přístupů k plánování krajiny, in: Brtnický, M., Brtnická, H., Foukalová, J., Kynický, J. (eds.), Degradace a regenerace krajiny, Mendelova univerzita v Brně, Brno 2011, 381 s., ISBN 978-80-7375-583-6, s. 26 – 43.

Monograph

LIPSKÝ, Z., ŠANTRŮČKOVÁ, M., WEBER, M., SKALOŠ, J., NOVÁK, P., VÁVROVÁ, V., KUČERA, Z., KUKLA, P., STROBLOVÁ, L., DOSTÁLEK, J. (2011): Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách, KAROLINUM, Praha, 202s., ISBN 978-80-246-1905-7.

Specialized map with expert contents

HRUBÁ, T., STROBLOVÁ, L. (2011): Mapa krajinného rázu Společenství obcí Čertovo břemeno. Specializovaná mapa s odborným obsahem. NAZV QI112A138. Certifikace 28. 12. 2011 MZe (č.j. 233986/2011-MZE-16222/MAPA71).

BAROŠ, A., STROBLOVÁ, L., SEDLÁČEK, Z. (2011) Naučná stezka „Za krásami Českého

Meránu“. Specializovaná mapa s odborným obsahem. NAZV QI112A138. Certifikace

28. 12. 2011 MZe (č.j. 233983/2011-MZE-16222/MAPA70).

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2011): Cílová charakteristika krajiny Novodvorska a Žehušicka (mapový průmět v rozsahu zájmového území projektu VaV MŠMT ČR, 2B06013) - specializovaná mapa; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz a v rámci posterů na konferenci Historické zahrady Kroměříž 2011 „Zahrada jako umění – umění v zahradě“, Klub UNESCO Kroměříž 9. – 10. 6. 2011. Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 11. 8. 2011.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2010): Integrovaný scénář rozvoje krajiny Novodvorska a Žehušicka (mapový průmět v rozsahu zájmového území projektu VaV MŠMT ČR, 2B06013) - specializovaná mapa; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz a v rámci posterů na 3. fóru o krajině a workshopu Management kulturní krajiny, CENELC.CZ o.p.s., ZF MENDELU Lednice na Moravě 14. – 15. 10. 2010. Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 10. 2. 2011.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2010): Segregační scénář rozvoje krajiny Novodvorska a Žehušicka (mapový průmět v rozsahu zájmového území projektu VaV MŠMT ČR, 2B06013) - specializovaná mapa; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz a v rámci posterů na 3. fóru o krajině a workshopu Management kulturní krajiny, CENELC.CZ o.p.s., ZF MENDELU Lednice na Moravě 14. – 15. 10. 2010. Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 10. 2. 2011.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2010): Exploatační scénář rozvoje krajiny Novodvorska a Žehušicka (mapový průmět v rozsahu zájmového území projektu VaV MŠMT ČR, 2B06013) - specializovaná mapa; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz a v rámci posterů na 3. fóru o krajině a workshopu Management kulturní krajiny, CENELC.CZ o.p.s., ZF MENDELU Lednice na Moravě 14. – 15. 10. 2010. Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 10. 2. 2011.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2010): Útlumový scénář rozvoje krajiny Novodvorska a Žehušicka (mapový průmět v rozsahu zájmového území projektu VaV MŠMT ČR, 2B06013) - specializovaná mapa; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz a v rámci posterů na 3. fóru o krajině a workshopu Management kulturní krajiny, CENELC.CZ o.p.s., ZF MENDELU Lednice na Moravě 14. – 15. 10. 2010. Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 10. 2. 2011.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L., ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2009): Komponovaná krajina Novodvorska – barokní etapa na podkladu Glockspergerovy mapy 1734 - specializovaná mapa s odborným obsahem; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz a v rámci posterů na odborné konferenci Trendy a tradice 2009, ZF MZLU Lednice na Moravě 10. – 11. 9. 2009 a na 18. konference GIS ESRI. ARC DATA Praha. Kongresové centrum Praha 21. – 22. 10. 2009. Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 10. 2. 2010.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L., ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2009): Komponovaná krajina Novodvorska – klasicistní a přírodně-krajinářská etapa na podkladu mapy stabilního katastru 1838 - specializovaná mapa s odborným obsahem; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz a v rámci posterů na odborné konferenci Trendy a tradice 2009, ZF MZLU Lednice na Moravě 10. – 11. 9. 2009 a na 18. konference GIS ESRI. ARC DATA Praha. Kongresové centrum Praha 21. – 22. 10. 2009. Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 10. 2. 2010.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., STROBLOVÁ, L., WEBER, M. (2009): Mapa památek a významných prvků kulturního dědictví v krajině Novodvorska a Žehušicka (v rozsahu zájmového území projektu VaV MŠMT ČR, 2B06013) - specializovaná mapa s odborným obsahem; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz a v rámci posterů na vědecké konferenci Krajina města - město v krajině, Historický ústav AV ČR, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty univerzity Karlovy, Praha, 22. 1. 2010. Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 10. 2. 2010.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2008): Kulturně-společenské hodnoty krajiny Novodvorska a Žehušicka (v rozsahu zájmového území projektu VaV MŠMT ČR, 2B06013) - specializovaná mapa; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz a v rámci posteru na konferenci Tvář naší země - krajina domova, Společnost pro krajinu, 20. - 21. října 2008 Praha, Průhonice. Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 13. 2. 2008.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2008): Estetika a kompozice krajiny Novodvorska a Žehušicka (v rozsahu zájmového území projektu VaV MŠMT ČR, 2B06013) - specializovaná mapa; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz a v rámci posteru na konferenci Tvář naší země - krajina domova, Společnost pro krajinu, 20. - 21. října 2008 Praha, Průhonice. Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 13. 2. 2008.