Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Šantrůčková Markéta, RNDr. et PhDr., Ph.D.

Funkce/Function: researcher

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +420 296 528 320

Other information:

Research activities: historical geography, historical parks and gardens, landscape changes

Curriculum vitae:

Education

Ph.D. (Physical Geography and Geoecology), 2011, Charles University in Prague, Faculty of Science

RNDr. (Physical Geography and Geoecology), 2012, Charles University in Prague, Faculty of Science

PhDr. (General History), 2005, Charles University in Prague, Faculty of Arts

Mgr. (Geography – History), 2004, Charles University in Prague, Faculty of Science

Work experience

Since 2007: Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, Publ. Res. Inst., Průhonice.

Research projects

2016 – 2020 Identification and presentation of heritage potential of historic cultural landscapes in the Czech Republic, NAKI II DG16P02M034

2016 – 2020 Průhonice as a horticultural phenomenon – more than 100 years of introduction, breeding and use of ornamental herbaceous plants, NAKI II DG16P02M027

2012 – 2015 Project NAKI DF12P01OVV016, Evaluation and sustainable development of the garden art monuments, principal investigator

2012 – 2015 Project NAKI DF12P01OVV001, Protection and Management of Historic Cultural Landscape through Landscape Conservation Areas, other investigator

2012 – 2014 Project OPVK, Consequences and risks of "The European Landscape Convention" infringement, No. CZ.1.07/2.4.00/17.0020, methodist

2011 – 2014 Project OPVK, Creation and development of multidisciplinary team on the basis of landscapeecology, No. CZ.1.07/2.3.00/20.0004, other investigator

2011 – 2014 Projekt VaV NAZV 112A138, Local identity of greenery in countryside and villages, other investigator

2011 Charles University in Prague, Faculty of Science, SVV 2011 - 263 202

2010 Charles University in Prague, Faculty of Science, SVV 2010 – 261 201

2007 – 2011 MZP0002707301: Research of non-producer plants and their utilisation in the landscape and settlements in the future, Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, Publ. Res. Inst., other investigator

2006 – 2011 Projekt VaV MŠMT ČR 2B06013, Implementation of the European Landscape Convention measures within intensively utilised landscapes that bear traces of historical landscape design activities - pilot study "Nové Dvory - Kačina", other investigator

Foreign experience

2019, Leibniz University Hannover, Faculty of Architecture and Landscape Sciences, Herrenhausen Fellowship

2006, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Exchange program CEEPUS

References

Scientific article

ŠANTRŮČKOVÁ, M., DOSTÁLEK, J. & FRANTÍK, T. (2020): Vegetation succession in extensive abandoned tall-trunk cherry orchards: a case study on Kaňk Mountain near Kutná Hora (Czech Republic). – Hacquetia, 19/1: 1 – 10.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., SALAŠOVÁ, A., SOKOLOVÁ, K. & SEDLÁČEK, J. (2020): Mapping military landscape as a cultural heritage: case study of the Austerlitz/Slavkov battlefield site. – AUC Geographica, 55/1:66–76.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., HORÁK, J. & FANTA, V. (2020): Soil Chemistry to Support Old Map Analysis of the Built-up Area of an Abandoned Settlement. Case Study from the Romanian Banat. – Interdisciplinaria Archaeologica, 11/1:103-115.

BAROŠOVÁ, I., ŠANTRŮČKOVÁ, M., MATISKA, P. & BAROŠ, A (2020): Ornamental perennials in small rural settlements: a case study from the Czech Republic. – Horticultural Science (Prague), 47/2:130–138.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., DEMKOVÁ, K., DOSTÁLEK, J. & FRANTÍK, T. (2019): The potential of manor gardens for natural habitats conservation. – Journal of Landscape Ecology, 12/1:59–72.

ŠANTRŮČKOVÁ, M. & WEBER, M. (2019): Krásný Dvůr bei Podbořany / Schönhof bei Podersam. Eine der schönsten und ältesten Landschaftsparkanlagen in Tschechien. – Die Gartenkunst, 31/2:141–160.

BENDÍKOVÁ, L., ŠANTRŮČKOVÁ, M. & LIPSKÝ, Z. (2018): Evaluation of land cover / land use Development in Selected Landscape Conservation Areas in Comparison to Non-Protected Areas. – Geografie, 123/3:295–316.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., DEMKOVÁ, K., DOSTÁLEK, J. & FRANTÍK, T. (2017): Manor gardens: Harbors of local natural habitats? – Biological Conservation 205:16–22.

FOREJT, M., SKALOŠ, J., PEREPONOVÁ, A., PLIENINGER, T., VOJTA, J. & ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2017): Changes and continuity of wood-pastures in the lowland landscape in Czechia. – Applied Geography 79:235–244.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., DEMKOVÁ, K., WEBER, M., LIPSKÝ, Z., & DOSTÁLEK, J. (2017): Long-term changes in water areas and wetlands in an intensively farmed landscape: a case study from the Czech Republic. – European Countryside, 9/1:132–144.

ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2016): The topographical changes created by the landscape design activities. Case study of the Czernin parks, Bohemia. – Acta Universitatis Carolinae Geographica, 51/1:61–71.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., WEBER, M., SOJKOVÁ, E. & BENDÍKOVÁ, L. (2016): Map analysis of cultural heritage values in designed landscapes: A case study on Červený Hrádek, Czech Republic. – Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 64/2:663–675.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., DOSTÁLEK, J., & DEMKOVÁ, K. (2015): Assessing long-term spatial changes of natural habitats using old maps and archival sources: a case study from Central Europe. – Biodiversity and Conservation, 24/8: 1899–1916.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., WEBER, M., LIPSKÝ, Z. & STROBLOVÁ, L. (2013): Participative landscape planning in rural areas: A case study from Novodvorsko, Žehušicko, Czech Republic. – Futures, 51: 3–18.

SKALOŠ, J., ENGSTOVÁ, B., PODRÁZSKÝ, V., ŠANTRŮČKOVÁ, M. & TRPÁKOVÁ, I. (2012): Long-term changes in forest cover 1780-2007 in central Bohemia, Czech Republic. – European Journal of Forest Research, 131/3: 871–884.

SKALOŠ, J., WEBER, M., LIPSKÝ, Z., TRPÁKOVÁ, I., ŠANTRŮČKOVÁ, M., UHLÍŘOVÁ, L. & KUKLA, P. (2011): Using old military survey maps and orthophotograph maps to analyse long-term land cover changes. Case study (Czech Republic). – Appl. Geograp., 31/2: 426–438.

Scientific article in Scopus

ŠANTRŮČKOVÁ, M. & FANTA, V. (2014): Příspěvek k lokalizaci zaniklé české vesnice Elizabeta v rumunském Banátu. – Český lid, 101/3: 279–298.

Scientific article in Czech journal

ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2014): Představení historického vývoje parku v Petrohradě. – Ústecký sborník historický, 1-2: 29–49.

TÁBOR, I. & ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2014): Významný historický doklad o introdukci dřevin v Červeném Hrádku a Nových Hradech. – Acta Pruhoniciana, 107: 45–60.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BAROŠ, A., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., TÁBOR, I. & WEBER, M. (2014): Tvorba mapy zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v okolí zámku Lázeň u Chudenic. – Acta Pruhoniciana, 108: 37–52.

ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2014): Využití písemných a obrazových pramenů při studiu historických krajinných úprav na příkladu parku Lázeň v Chudenicích u Klatov. – Historická geografie, 40/2: 235–262.

ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2014): Vznik a vývoj černínské obory na Jemčině u Jindřichova Hradce. – Prameny a studie, 53: 205–214.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., PÁKOZDIOVÁ, M. & HAMANOVÁ, M. (2014): Local community versus globalization tendencies: Case study of Czech villages in Romanian Banat region. – Journal of Landscape Ecology, 7/2: 73–88.

WEBER, M. & ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2013): Paralely krajinářských úprav na Kačině. – Acta Pruhoniciana, 105: 11–21.

ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2012): Krajiny jižních Čech. – Geografické rozhledy, 21/3: 30 – 32.

ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2012): The Principles and Development of Landscape Parks in the Czech Republic and Their Study from the Perspective of Historical Geography. – Historická geografie, 38/1: 99 – 118.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., VÁVROVÁ, V., WEBER, M. & STROBLOVÁ, L. (2011): Proměny vztahu města a krajiny na příkladu Nových Dvorů na Kutnohorsku. – Historická geografie, 37/1: 87–110.

ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2010): Konfliktní spojenectví – ochrana přírody a krajinářské parky na několika příkladech. – Příroda, 27: 115–123.

WEBER, M., ŠANTRŮČKOVÁ, M. & STROBLOVÁ, L. (2010): Dobový odkaz osobnosti Jana Rudolfa Chotka v krajinářských úpravách Kačiny na Kutnohorsku. – Acta Pruhoniciana, 95: 15–26 + 2. příl.

ŠANTRŮČKOVÁ, M. & VÁVROVÁ, V. (2009): Krajina Novodvorska a Žehušicka v popisu k I. vojenskému mapování. – Historická geografie, 35/1: 213–228.

ŠANTRŮČKOVÁ, M. & VÁVROVÁ, V. (2009): Představení databáze historických zahrad a parků. – In: Odkaz zahradního architekta Františka Thomayera. Prameny a studie, 42: 131–135.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., LIPSKÝ, Z., WEBER, M. & STROBLOVÁ, L. (2009): Landscape Change Analysis of the Nové Dvory – Žehušice Region. Analýza vývoje kulturní krajiny Novodvorska a Žehušicka. – Acta Pruhoniciana, 91: 99–107 + 2 příl.

ŠANTRŮČKOVÁ, M. &VÁVROVÁ, V. (2009): Databáze historických zahrad, parků a krajiny, její vznik a parametry. Knihovna plus [online]. 2008, č. 1–2 [cit. 2009-06-08]. Dostupné z WWW:

Book

KUČA, K. a kol (2015): Krajinné památkové zóny České republiky – Národní památkový ústav, Praha, 511 s.

ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2014): Krajinářská tvorba Jana Rudolfa Černína. Vznik a vývoj parků v Krásném Dvoře, Jemčině, Petrohradě a Chudenicích. – Karolinum, Praha, 313 s.

MADĚRA, P. a kol. (2014): Czech villages in Romanian Banat: landscape, nature, and culture. – Mendel University in Brno, Brno, 348 s.

KUČERA, P. a kol. (2014): Úmluva o krajině. Landscape Convention. Důsledky a rizika nedodržování Evropské úmluvy o krajině. – Mendelova univerzita v Brně, Brno, 184 s.

LIPSKÝ, Z., WEBER, M., STROBLOVÁ, L., SKALOŠ, J., ŠANTRŮČKOVÁ, M., KUČERA, Z., DOSTÁLEK, J. & TRANTINOVÁ, M. (2013): Současnost a vize krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách. – Karolinum, Praha, 408 s.

LIPSKÝ, Z., ŠANTRŮČKOVÁ, M., WEBER, M., SKALOŠ, J., NOVÁK, P., VÁVROVÁ, V., KUČERA, Z., KUKLA, P., STROBLOVÁ, L. & DOSTÁLEK, J. (2011): Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách. – Karolinum, Praha, 202 s.

Chapter in book

ŠANTRŮČKOVÁ, M. & BENDÍKOVÁ, L. (2014): Assessment of land use changes in landscape conservation areas based on LUCC database. – In: Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World. Volume IX. – IGU-LUCC, Asahikawa–Prague, s. 83–93.

PÁKOZDIOVÁ, M., ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2012): Udržitelnost tradic versus globalizační vlivy na příkladu českého etnika v rumunském Banátu. – In: Měnící se společnost? – Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta, Praha 2012, s. 44–55.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., WEBER, M. & VÁVROVÁ, V. (2012): Vznik, vývoj a širší územní a historické vazby komponované krajiny Novodvorska. – In: Krajina jako historické jeviště. K poctě Evy Semotanové. – Historický ústav AVČR, Praha, s. 85 – 102.

LIPSKÝ, Z., WEBER, M., DOSTÁLEK, J., KUČERA, Z., KUKLA, P., SKALOŠ, J., ŠANTRŮČKOVÁ, M. & VÁVROVÁ, V. (2011): Projekt Kačina jako příklad implementace Evropské úmluvy o krajině na lokální úrovni. – In: Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu. – Masarykova univerzita, Brno, s. 47 – 77.

VÁVROVÁ V. & ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2008): Využití archivních pramenů při studiu krajiny na příkladu Novodvorska a Žehušicka. – In: Regiony – časoprostorové průsečíky? Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i, sv. 21/C, Praha, p. 63–76.

Maps

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BAROŠ, A., BAROŠOVÁ, I., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., TÁBOR, I. & WEBER, M. (2014): Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Červeném Hrádku u Jirkova, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., ANDREAS, M., BAROŠ, A., BAROŠOVÁ, I., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., TÁBOR, I. & WEBER, M. (2014): Podrobná mapa vybraných dendrologicky nejhodnotnějších částí krajinné úpravy v Červeném Hrádku u Jirkova, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BUSINSKÝ, R., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., VELEBIL, J., VÁVROVÁ, V. & WEBER, M. (2014): Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy ve Valči, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., ANDREAS, M., BUSINSKÝ, R., BENDÍKOVÁ, L., MALINA, O., SOJKOVÁ, E., VELEBIL, J., VÁVROVÁ, V. & WEBER, M. (2014): Mapa významných skladebních prvků krajinné úpravy ve Valči, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BUSINSKÝ, R., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., VELEBIL, J., VÁVROVÁ, V. & WEBER, M. (2014): Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., ANDREAS, M., BUSINSKÝ, R., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., VELEBIL, J., VÁVROVÁ, V. & WEBER, M. (2014): Mapa významných skladebních prvků krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice.

DEMKOVÁ, K., BAROŠ, A., BUSINSKÝ, R., MEDKOVÁ, L., ŠANTRŮČKOVÁ, M., VELEBIL, J., KUČERA, Z. & KAŠKOVÁ, M. (2014): Mapa vybraných prvků lokální identity ve vybraném území MAS České středohoří, VÚKOZ, v.v.i.–PřF UK, Průhonice–Praha.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BENDÍKOVÁ, L., BUSINSKÝ, R., SOJKOVÁ, E., ŠTONCNER, P., VELEBIL, J. & WEBER, M. (2013): Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Petrohradu u Jesenice.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BENDÍKOVÁ, L., BUSINSKÝ, R., SOJKOVÁ, E., ŠTONCNER, P., VELEBIL, J. & WEBER, M. (2013): Podrobná mapa vybraných dendrologicky nejhodnotnějších částí krajinné úpravy v Petrohradu u Jesenice.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BAROŠ, A., BENDÍKOVÁ, L., BULÍŘ, P., SOJKOVÁ, E., ŠTONCNER, P., TÁBOR, I. & WEBER, M. (2013): Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v okolí zámku Lázeň u Chudenic.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BAROŠ, A., BENDÍKOVÁ, L., BULÍŘ, P., SOJKOVÁ, E., ŠTONCNER, P., TÁBOR, I. & WEBER, M. (2013): Podrobná mapa vybraných nejhodnotnějších částí krajinné úpravy v Chudenicích u Klatov, zámecký park Lázeň.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L., MEDKOVÁ, L., ŠANTRŮČKOVÁ, M., VEITH, T., BENDÍKOVÁ, L., VÁVROVÁ, V. & PEŠTA, J. (2013): Kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy krajinné památkové zóny Žehušicko – krajinářsko-analytický výkres A.

BAROŠ, A., DEMKOVÁ, K., STROBLOVÁ, L., BUSINSKÝ, R., HRUBÁ, T., ŠANTRŮČKOVÁ, M., VELEBIL, J., KUČERA, Z. & HUPKOVÁ, M. (2013): Mapa vybraných prvků lokální mikroregionů Moravský kras a Časnýř.

STROBLOVÁ, L., BUSINSKÝ, R., HRUBÁ, T., KUČERA, Z., ŠANTRŮČKOVÁ, M. & VELEBIL, J. (2012): Mapa vybraných prvků lokální identity Společenství obcí Čertovo břemeno.

BENDÍKOVÁ, L., JECH, D. & ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2010): Mapa historických parků a zahrad podle databáze Evidence historických parků a zahrad ve VÚKOZ, v.v.i., specializovaná mapa s odborným obsahem, schválil odborný garant výzkumného záměru MZP0002707301 – Výzkum (neprodukčních) rostlin a jejich uplatnění v krajině a sídlech budoucnosti dne 21. 12. 2010.

ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2010): Analytická mapa krajinářského parku v Krásném Dvoře u Podbořan na podkladě mapy stabilního katastru z roku 1843, specializovaná mapa s odborným obsahem.

ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2010), Mapa terénních úprav a využití reliéfu v parku v Krásném Dvoře u Podbořan, specializovaná mapa s odborným obsahem

ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2010): Analytická mapa obory a parku Jemčina u Jindřichova Hradce na podkladě mapy stabilního katastru z roku 1828, specializovaná mapa s odborným obsahem.

ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2010): Mapa terénních úprav a využití přirozeného reliéfu v oboře a parku Jemčina u Jindřichova Hradce, specializovaná mapa s odborným obsahem.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. & ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2009): Komponovaná krajina Novodvorska – barokní etapa na podkladu Glockspergerovy mapy 1734 – specializovaná mapa s odborným obsahem; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz a v rámci posterů na odborné konferenci Trendy a tradice 2009, ZF MZLU Lednice na Moravě 10. – 11. 9. 2009 a na 18. konference GIS ESRI. ARC DATA Praha. Kongresové centrum Praha 21. – 22. 10. 2009. Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 10. 2. 2010.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. & ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2009): Komponovaná krajina Novodvorska – klasicistní a přírodně-krajinářská etapa na podkladu mapy stabilního katastru 1838 – specializovaná mapa s odborným obsahem; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz a v rámci posterů na odborné konferenci Trendy a tradice 2009, ZF MZLU Lednice na Moravě 10. – 11. 9. 2009 a na 18. konference GIS ESRI. ARC DATA Praha. Kongresové centrum Praha 21. – 22. 10. 2009. Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 10. 2. 2010.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., STROBLOVÁ, L. & WEBER, M. (2009): Mapa památek a významných prvků kulturního dědictví v krajině Novodvorska a Žehušicka (v rozsahu zájmového území projektu VaV MŠMT ČR, 2B06013) – specializovaná mapa s odborným obsahem; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz a v rámci posterů na vědecké konferenci Krajina města – město v krajině, Historický ústav AV ČR, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty univerzity Karlovy, Praha, 22. 1. 2010. Garantem MŠMT ČR odsouhlaseno v rámci Periodické zprávy o řešení projektu ze dne 10. 2. 2010.

Methodology

PEŠTA, J., JANÁL, J., MALINA, O., ŠANTRŮČKOVÁ, M., TIŠEROVÁ, R. & WEBER, M. (2015): Stavebněhistorický a archeologický průzkum a hodnocení stavebních, technických a uměleckých objektů v památkách zahradního umění. Certifikovaná metodika. – Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice, 40 s.

BAROŠ, A., BAROŠOVÁ, I., BOČEK, S., BUSINSKÝ, R., DEMKOVÁ, K., DOKOUPIL, L., KAŠKOVÁ, M., KUČERA, Z., MEDKOVÁ, L., ŠANTRŮČKOVÁ, M. & VELEBIL, J. (2014): Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na vybraném území MAS České středohoří. Certifikované metodika VÚKOZ,v.v.i. č. 2/2014-050, Certifikace 87669/2014-MZE-16222/M96. – VÚKOZ, v.v.i.–Zahradnická fakulta MENDELU–PřF UK, Průhonice–Brno–Praha, 74 s.

BAROŠ, A., BAROŠOVÁ, I., BOČEK, S., BUSINSKÝ, R., DEMKOVÁ, K., DOKOUPIL, L., KAŠKOVÁ, M., KUČERA, Z., MEDKOVÁ, L., ŠANTRŮČKOVÁ, M. & VELEBIL, J. (2014): Metodika pro výběr vhodných druhů dřevin a bylin pro venkovská sídla. Certifikované metodika VÚKOZ, v.v.i. č. 3/2014-050, Certifikace 87673/2014-MZE-16222/M97. – VÚKOZ, v.v.i.–Zahradnická fakulta MENDELU–PřF UK, Průhonice–Brno–Praha, 87 s.

BAROŠ, A., VELEBIL, J., BUSINSKÝ, R., STROBLOVÁ, L., HRUBÁ, T., ŠANTRŮČKOVÁ, M., BOČEK, S., DOKOUPIL, L., KUČERA, Z. & HUPKOVÁ, M. (2013): Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na území Společenství obcí Čertovo břemeno. Certifikované metodika VÚKOZ,v.v.i. č. 7/2013-050, Certifikace 20.12.2013 MZe (č.j. 83832/2013-MZE-16222/M79). – VÚKOZ, v.v.i. – Zahradnická fakulta MENDELU – PřF UK, Průhonice – Brno – Praha.

BAROŠ, A., VELEBIL, J., BUSINSKÝ, R., STROBLOVÁ, L., HRUBÁ, T., ŠANTRŮČKOVÁ, M., BOČEK, S., DOKOUPIL, L., KUČERA, Z. & HUPKOVÁ, M. (2013): Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na území mikroregionů Moravský kras a Časnýř. Certifikované metodika VÚKOZ,v.v.i. č. 8/2013-050, Certifikace 20.12.2013 MZe č.j. 83831/2013-MZE-16222/M78. – VÚKOZ, v.v.i. – Zahradnická fakulta MENDELU – PřF UK, Průhonice – Brno – Praha.