Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Tábor Ivo, Doc., Ing., CSc.

Funkce/Function: researcher

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +420 296 528 251

Other information:

Professional specialization

dendrology, history of woody plants introduction

Professional biography

Education

1970–1975 - University of Agriculture, Brno; Faculty of Horticulture, Lednice na Moravě (MA)

1985 - Ph.D. (special crop science, University of Agriculture, Brno)

1996 - Ass. Prof. (topic: evergreen broadleaf woody plants with respect to their use (University of Agriculture, Praha)

Employment

1975–1992 - Mlýňany Arboretum – Institute of Dendrobiology of the Slovak Academy of Sciences (head of the Arboretum)

1992–present - Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, Průhonice (2000–2012: director of the institute)

Teaching

1995–present - Czech University of Life Sciences Prague, Department of Horticulture and Landscape Architecture

Research projects (grants)

Project NAKI DF12P01OVV016 - Evaluation and sustainable development of the garden art monuments

Publications

Tábor, I. (2012): Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i a jeho 85 let tvořivé práce. Průhonice, Acta Pruhoniciana, č. 100, s. 5–27.

Tábor, I. (2012): Účinek –30 °C mrazů na rododendrony a azalky v zimě 2011–2012. Průhonice, Acta Pruhoniciana, č. 101, s. 9–16.

Mackovčin, P., Slavík, P., Demek, J., Tábor, I. (2011): Atlas krajiny České republiky. Průhonice, Acta Pruhoniciana, č. 98, s. 5–8.

Tábor, I. et al.: (2007): Historie, současnost a budoucnost Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. In: Strom a květina – součást života = The Tree and Flower – a Part of Life. Sborn. vědec. konf., 4.–5. 9. 2007, Průhonice. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, s. 7–22.

Tábor, I. (2007): Nové průhonické odrůdy rododendronů a azalek. In: Strom a květina – součást života = The Tree and Flower – a Part of Life. Sborn. vědec. konf., 4.–5. 9. 2007, Průhonice. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, s. 245–249.

Tábor, I., Reš, B. (2006): Památné stromy v krajině. MŽP, kalendář, 1–14.

Tábor, I., Reš, B., Součková, M. (2004): Záchrana genofondu památných stromů v Severomoravském regionu. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice, Acta Průhoniciana, č. 76, s. 1–96, + obrazová příloha.

Tábor, I., Reš, B., Součková, M. (2005): Záchrana genofondu památných stromů ve Středočeském regionu. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice, Acta Průhoniciana, č. 78, s. 1–167, + obrazová příloha.

Tábor, I. (2005): Istvan Ambrozy-Migazzi a Arnošt Emanuel Silva Tarouca – Mlyňanské souvislosti. In: Historické zahrady a parky 2005. Sborn. semin. Průhonice dříve a nyní, 16.–17. 6. 2005, Průhonice, s. 59–63. Agentura Bonus, Hrdějovice.

Tábor, I., Reš, B. (2005): Památné stromy – stromy chráněné státem. In: Kender J. a kol.: Návraty ke stromům, vodě a zemi aneb Deset let péče o krajinu domova, s. 63–67. VÚKOZ, Průhonice.

Tábor, I., Reš, B., Součková, M. (2003): Záchrana genofondu památných stromů v Jihomoravském regionu. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice, Acta Průhoniciana, č. 75, s. 1–96, + obrazová příloha.

Tábor, I., Reš, B., Součková, M. (2002): Záchrana genofondu památných stromů v Severočeském regionu. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice, Acta Průhoniciana, č. 71, s. 1–60, + obrazová příloha.

Tábor, I., Reš, B., Součková, M. (2001): Záchrana genofondu památných stromů v Západočeském regionu. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice, Acta Průhoniciana, č. 70, s.1–68, + obrazová příloha.

Tábor, I., Reš, B., Součková, M. (1998): Záchrana genofondu památných stromů v Jihočeském a Východočeském regionu. Výzkumný ústav okrasného zahradnictví Průhonice, Acta Průhoniciana, č. 67, s. 1–84,+ obrazová příloha.

Tábor, I. (1997): Využití genofondu okrasných dřevin a trvalek. In: 70 let zahradnického výzkumu v Průhonicích, Sborník referátů z konference: Minulé, současné a budoucí úlohy zahradnického, sadovnického a krajinářského výzkumu pro životní prostředí. Průhonice, Acta Průhoniciana, č. 64, s. 22–43.

Tábor, I., Součková, M. (1995): Dendrologická zahrada VÚOZ Průhonice. Průhonice, 176 s.

Tábor, I. (1992): Genofond a dendroexpozice Arboreta Mlýňany. Mlyňany, Veda, Bratislava, 118 s.

Tábor, I., Pavlačka, R. (1992): Sprievodca po Arborete Mlýňany. Veda, Bratislava, 87 s.

Tábor, I. (1992): Arboretum Mlýňany v obrazoch. Veda, Bratislava, 101 s.

Tábor, I. (1991): Verlauf der Introduction von immergrünen Gehölze ins Arboretum Mlyňany in den Jahre 1894–1925. Průběh introdukce stálezelených dřevin do Arboreta Mlýňany v letech 1894–1925. Bratislava, Folia dendrologica, č. 18, s. 105–125.

Tábor, I. (1990): Auswirkung des ungünstigen Winters 1986/87 auf die introduzierten Gehölze im Arboretum Mlýňany. Účinek nepříznivé zimy 1986/87 na introdukované dřeviny v Arboretu Mlýňany. Bratislava, Folia dendrologica, č. 17, s. 31–74.