Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Medková Lucie, Ing., Ph.D. (b. Tomcocá)

Funkce/Function: researcher

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +420 296 528 318

Other information:

Research activities: landscape architecture, rural greenery, GIS

Curriculum vitae:

Education

Ing. (Garden design), 2008, Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources

Ph.D. 2013, Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources

Work experience

Since 2008: independent design activity

Since 2013: Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, Publ. Res. Inst., Průhonice.

Research projects

2016 – 2020 Identification and presentation of heritage potential of historic cultural landscapes in the Czech Republic, NAKI II DG16P02M034

2012 – 2015 Project NAKI DF12P01OVV001, Protection and Management of Historic Cultural Landscape through Landscape Conservation Areas, other investigator

2011 – 2014 Project NAZV QI112A138, Local indentity of rural greenery, other investigator

Foreign experience

2005-2006, Wageningen University, The Netherlands, ERASMUS Exchange program

2009-2010, NORUT Tromso, Norway, PHD-research Intership

References

Scientific article in Czech journal

MEDKOVÁ, L., WEBER, M. (2014): Identifikace a interpretace duchovního obsahu komponované krajiny na příkladu krajinné památkové zóny Lembersko. Acta Pruhoniciana 108: 53-61.

TOMCOVÁ, L. (2013): Uplatnění potřeb venkovských obyvatel v krajinném plánování. Acta Pruhoniciana 103: 63-69.

TOMCOVÁ, L. (2013): Appilcation of quantitative sociologicak approaches in landscape planning. Scientia Agriculturae Bohemica 44: 144-150.

TOMCOVA, L. (2010): Člověk pro krajinu, krajina pro člověka – metodika zapojení veřejnosti do plánování krajiny. - Acta Pruhoniciana 95: 37-44.

Professional monographs

KUČA, K. a kol (2015): Krajinné památkové zóny České republiky – Národní památkový ústav, Praha, 511 s.

Book Chapters

MEDKOVÁ, L. (2014): Duchovní krajina Lemberska – krajina české světice. In Osobitost kulturní krajiny – od rozpoznání k ochraně. České vysoké učení technické v Praze. Praha, 2014. S. 15-26.

Maps

DEMKOVÁ, K., BAROŠ, A., BUSINSKÝ, R., MEDKOVÁ, L., ŠANTRŮČKOVÁ, M., VELEBIL, J., KUČERA, Z., KAŠKOVÁ, Z. (2014): Mapa vybraných prvků lokální identity ve vybraném území MAS České středohoří. Specializovaná mapa s odborným obsahem. NAZV QI112A138. Certifikace 18.12.2014 MZe (č.j. 87724/2014-MZE-16222/MAPA619).

WEBER, M., STROBLOVÁ, L., MEDKOVÁ, L., ŠANTRŮČKOVÁ, M., VEITH, T., BENDÍKOVÁ, L., VÁVROVÁ, V., PEŠTA, J. (2013): Kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy krajinné památkové zóny Žehušicko – krajinářsko-analytický výkres A. Specializovaná mapa s odborným obsahem; publikováno na http://www.kpz-naki.cz/

Methodology

BAROŠ, A., BAROŠOVÁ, I., BOČEK, S., BUSINSKÝ, R., DEMKOVÁ, K., DOKOUPIL, L., KAŠKOVÁ, M., KUČERA, Z., MEDKOVÁ, L., ŠANTRŮČKOVÁ, M. & VELEBIL, J. (2014): Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na vybraném území MAS České středohoří. Certifikované metodika VÚKOZ,v.v.i. č. 2/2014-050, Certifikace 87669/2014-MZE-16222/M96. – VÚKOZ, v.v.i.–Zahradnická fakulta MENDELU–PřF UK, Průhonice–Brno–Praha, 74 s.

BAROŠ, A., BAROŠOVÁ, I., BOČEK, S., BUSINSKÝ, R., DEMKOVÁ, K., DOKOUPIL, L., KAŠKOVÁ, M., KUČERA, Z., MEDKOVÁ, L., ŠANTRŮČKOVÁ, M. & VELEBIL, J. (2014): Metodika pro výběr vhodných druhů dřevin a bylin pro venkovská sídla. Certifikované metodika VÚKOZ, v.v.i. č. 3/2014-050, Certifikace 87673/2014-MZE-16222/M97. – VÚKOZ, v.v.i.–Zahradnická fakulta MENDELU–PřF UK, Průhonice–Brno–Praha, 87 s.