Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Weber Martin, Ing.

Funkce/Function: researcher

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +420 296 528 373

Other information:

Research activities: landscape architecture, landscape planning, European landscape convention

Curriculum vitae:

Education

1994 Study visit to the Institute of Landscape Ecology in Freising (Technische Universität München), Germany

1993 Authorization for the field of landscape architecture, membership in the Czech Chamber of Architects (from 1993 till present)

1986 – 1989 Study stay in the Department of Garden and Landscape Architecture (Agriculture University (MENDELU), Lednice na Moravě)

1986 Ing., Agriculture University (MENDELU), Brno (Faculty of Horticulture, Lednice na Moravě)

Work experience

From 1989: Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, Publ. Res. Inst., Průhonice.

From 1993: Ing. Martin Weber, Garden and Landscape Architecture, Průhonice

Research projects

2012 – 2015: Project Protection and Management of Historic Cultural Landscape through Landscape Conservation Areas (principal investigator) http://www.kpz-naki.cz/

2012 – 2014: Project OPVK Consequences and risks of breaking the European Landscape Convention (co-ordinator of the project partner) http://www.umluvaokrajine.cz/

2006 – 2011: Project Implementation of the European Landscape Convention measures within intensively utilised landscapes that bear traces of historical landscape design activities – pilot study “Nové Dvory – Kačina” (principal investigator) http://www.projektkacina.estranky.cz/

2002 – 2004: Project Guarantee of realization of European Landscape Convention in activities of the Ministry of the Environment (principal investigator)

1996 – 1998: Project Protection and Development of Natural Sources in Comprehensive Land Replotting (principal investigator)

1992 – 1995: Research activities concerning problems of traditional rural vegetation areas

References

Article in Impact Factor journals

ŠANTRŮČKOVÁ, M., WEBER, M., LIPSKÝ, Z., STROBLOVÁ, L., (2013): Participative landscape planning in rural areas: A case study from Novodvorsko, Žehušicko, Czech Republic, Futures 2013, č. 51, s. 3 – 18, doi 10.1016/j.futures.2013.04.005

SKALOŠ, J., WEBER, M., LIPSKÝ, Z., TRPÁKOVÁ, I., ŠANTRŮČKOVÁ, M., UHLÍŘOVÁ, L., KUKLA, P. (2010): Using old military survey maps and orthophotograph maps to analyse long-term land cover changes – Case study (Czech Republic). Applied Geography 31/2010. Elsevier, s. 426 – 438. ISSN: 0143-6228

DOSTÁLEK, J., WEBER, M., MATULA, S., FRANTÍK, T. (2009): Planting different sized tree transplants on arable soil. – Central European Journal of Biology 4(4): 574-584.

DOSTÁLEK, J., WEBER, M., MATULA, S. & FRANTÍK, T. (2007): Forest stand restoration in the agricultural landscape: The effect of different methods of planting establishment. – Ecological Engineering, 29/1: 77–86.

Article in peer-reviewed journals without Impact Factor

WEBER, M., VEITH, T. (2015): Identifikace kulturně historických hodnot a kompozičních jevů krajiny na příkladu krajinné památkové zóny Zahrádecko. Zprávy památkové péče, 75, č. 6, s. 557–564. ISSN 1210-5538.

DOSTÁLEK, J., WEBER, M., FRANTÍK, T. (2014): Establishing windbreaks: how rapidly do the smaller tree transplants reach the height of the larger ones?, Journal of Forest Science, 60, 2014 (1): 12- 17

MEDKOVÁ, L., WEBER, M. (2014): Identifikace a interpretace duchovního obsahu komponované krajiny na příkladu krajinné památkové zóny Lembersko. Acta Pruhoniciana [online]. 2014, 108: 53-61. [cit. 2014-10-11]. ISSN 1805–921X. Dostupné z <http://www.vukoz.cz/acta/dokumenty/acta_108/Acta-108_komplet-cz.pdf>

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BAROŠ, A., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., TÁBOR, I., WEBER, M. (2014): Tvorba mapy zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v okolí zámku Lázeň u Chudenic, Acta Pruhoniciana [online]. 2014, 108: s. 37 – 52, [cit. 2014-10-11]. ISSN 1805–921X. Dostupné z <http://www.vukoz.cz/acta/dokumenty/acta_108/Acta-108_komplet-cz.pdf>

KUČOVÁ, V., STROBLOVÁ, L., WEBER, M. (2013): Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu v České republice prostřednictvím institutu krajinných památkových zón (SWOT analýza). Zprávy památkové péče. roč. 73., č. 4, s. 340 -346. ISSN 0044-4863.

WEBER, M., ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2013): Paralely krajinářských úprav na Kačině, Acta Pruhoniciana 2013, č. 105, s. 11 – 21, ISBN 1805–921X.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., VÁVROVÁ, V., WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2011): Proměny vztahu města a krajiny na příkladu Nových Dvorů na Kutnohorsku Historická geografie 37, č. 1, Historický ústav AV ČR, v.v.i., s. 87-110, ISSN 0323-0988.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2011): Mapový průmět cílové charakteristiky krajiny Novodvorska a Žehušicka. Acta Pruhoniciana 99., s. 41-54 + 3 příl. ISBN 978-80-85116-89-2, ISSN 0374-5651.

STROBLOVÁ, L., WEBER, M., LIPSKÝ, Z. (2010): SWOT analýza jako součást participativního přístupu k plánování krajiny na Novodvorsku a Žehušicku. Acta Pruhoniciana 95, s. 5 – 13, ISBN 978-80-85116-75-5, ISSN 0374-56-51.

WEBER, M., ŠANTRŮČKOVÁ, M., STROBLOVÁ, L. (2010): Dobový odkaz osobnosti Jana Rudolfa Chotka v krajinářských úpravách Kačiny na Kutnohorsku. Acta Pruhoniciana 95., s. 15 – 26 + 2. příl., ISBN 978-80-85116-75-5, ISSN 0374-56-51.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., LIPSKÝ, Z., WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2009), Landscape Change Analysis of the Nové Dvory – Žehušice Region. Analýza vývoje kulturní krajiny Novodvorska a Žehušicka, Acta Pruhoniciana 91. s. 99 – 107 + 2. příl. ISBN 978-80-85116-69-4 ISSN 0374-5651.

WEBER M. (2008): Vegetační úpravy veřejně užívaných míst v krajině a venkovských sídlech. Urbanismus a územní rozvoj, XI., 6/2008, – mimořádná příloha: Veřejná prostranství – Veřejné prostory, sídelní zeleň, krajina v územním plánování. ISSN 1212 – 0855

WEBER, M. (2007): Evropská úmluva o krajině a možnosti její implementace v oblasti koncepčních a plánovacích nástrojů pro realizaci krajinných politik. – Urbanismus a územní rozvoj, 10/1: 42–46.

Article in peer-reviewed proceedings

ŠRÁMEK, F., DUBSKÝ, M., WEBER, M., DOSTÁLEK, J., SKALOŠ, J., (2010): Peat-Reduced Substrates with Mineral Components for Growing of Woody Plants. ISHS, Acta Horticulturae No. 885/ December 2010, s. 361 – 366.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., LIPSKÝ, Z., WEBER, M. & SKALOŠ, J. (2009): Development of Cultural Landscape in the Central Bohemia – Area Nové Dvory – Žehušice. – In: Breuste, J., Kozová, M., Finka, M. [eds.]: European Landscapes in Transformation: Challenges for Landscape Ecology and Management. European IALE Conference 2009. Salzburg (Austria) – Bratislava (Slovakia), p. 142–143.

WEBER, M. (2007): Evropská úmluva o krajině a podpora její implementace v rámci výzkumu VÚKOZ Průhonice. – In: Strom a květina – součást života = The Tree and Flower – a Part of Life. Sborn. vědec. konf., 4.–5. 9. 2007, Průhonice. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, s. 49–52.

Chapter in a book

ŠANTRŮČKOVÁ, M., WEBER, M., VÁVROVÁ, V. (2012): Vznik, vývoj a širší územní a historické vazby komponované krajiny Novodvorska. In.: Chodějovská E., Šimůnek, - R. (eds.), Krajina jako historické jeviště. K poctě Evy Semotanové. Historický ústav AV ČR, v.v.i., s. 105-122, ISBN 978-80-7286-199-6

WEBER, M., LIPSKÝ, Z., STROBLOVÁ, L., SKALOŠ, J., ŠANTRŮČKOVÁ, M., (2011), Variantní scénáře rozvoje krajiny jako součást participativních přístupů k plánování krajiny In.: Brtnický, M., Brtnická, H., Foukalová, J., Kynický, J. (eds.), Degradace a regenerace krajiny. Mendelova univerzita v Brně, Brno, 2011. 26-43 s. ISBN 978-80-7375-583-6, DVD ROM

Monograph

KUČA, K. (ed.), KUČOVÁ, V., SALAŠOVÁ, A., VOREL, I., WEBER, M. a kol. (2015): Krajinné památkové zóny České republiky. Národní památkový ústav, Praha, 511 s., ISBN 978-80-7480-045-0.

KUČERA. P. (editor), DOHNALOVÁ B., FLEKALOVÁ M., NOVOTNÁ Ž., SALAŠOVÁ A., SAMSONOVÁ P., SEDLÁČEK J., SMETANOVÁ D., STRÁNSKÁ M., STRÁNSKÝ M., STROBLOVÁ L., ŠANTRŮČKOVÁ M., ŠARAPATKA B., TRPÁKOVÁ L. WEBER M. (2014): Úmluva o krajině = Landscape inconvenience : důsledky a rizika nedodržování Evropské úmluvy o krajině. Brno. Mendelova univerzita v Brně. 183 s. ISBN 978-80-7375-967-4

LIPSKÝ, Z., WEBER, M., STROBLOVÁ, L., SKALOŠ, J., ŠANTRŮČKOVÁ, M., KUČERA, Z., DOSTÁLEK, J., TRANTINOVÁ, M. (2013): Současnost a vize krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách, Karolinum, Praha, 406 s., ISBN 978-80-246-2075-6.

LIPSKÝ, Z., ŠANTRŮČKOVÁ, M., WEBER, M. a kol. (2011): Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách, KAROLINUM, Praha, 202s., ISBN 978-80-246-1905-7.

KOLEJKA, J. a kol. (2011): Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu, Masarykova univerzita, Brno, 343 s., ISBN 978-80-210-5420-2

Maps

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2008): Kulturně-společenské hodnoty krajiny Novodvorska a Žehušicka (v rozsahu zájmového území projektu VaV MŠMT ČR, 2B06013) - specializovaná mapa; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2008): Estetika a kompozice krajiny Novodvorska a Žehušicka (v rozsahu zájmového území projektu VaV MŠMT ČR, 2B06013) - specializovaná mapa; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L., ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2009): Komponovaná krajina Novodvorska – barokní etapa na podkladu Glockspergerovy mapy 1734 - specializovaná mapa s odborným obsahem; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. & ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2009): Komponovaná krajina Novodvorska – klasicistní a přírodně-krajinářská etapa na podkladu mapy stabilního katastru 1838 - specializovaná mapa s odborným obsahem; publikováno na www.projektkacina.estranky.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., STROBLOVÁ, L. & WEBER, M. (2009): Mapa památek a významných prvků kulturního dědictví v krajině Novodvorska a Žehušicka (v rozsahu zájmového území projektu VaV MŠMT ČR, 2B06013) - specializovaná mapa s odborným obsahem; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2010): Integrovaný scénář rozvoje krajiny Novodvorska a Žehušicka (mapový průmět v rozsahu zájmového území projektu VaV MŠMT ČR, 2B06013) - specializovaná mapa; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2010): Segregační scénář rozvoje krajiny Novodvorska a Žehušicka (mapový průmět v rozsahu zájmového území projektu VaV MŠMT ČR, 2B06013) - specializovaná mapa; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2010): Exploatační scénář rozvoje krajiny Novodvorska a Žehušicka (mapový průmět v rozsahu zájmového území projektu VaV MŠMT ČR, 2B06013) - specializovaná mapa; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2010): Útlumový scénář rozvoje krajiny Novodvorska a Žehušicka (mapový průmět v rozsahu zájmového území projektu VaV MŠMT ČR, 2B06013) - specializovaná mapa; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L. (2011): Cílová charakteristika krajiny Novodvorska a Žehušicka (mapový průmět v rozsahu zájmového území projektu VaV MŠMT ČR, 2B06013) - specializovaná mapa; publikováno na www.projektkacina.estranky.cz.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L., MEDKOVÁ, L., ŠANTRŮČKOVÁ, M., VEITH, T., BENDÍKOVÁ, L., VÁVROVÁ, V., PEŠTA, J. (2013): Kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy krajinné památkové zóny Žehušicko – krajinářsko-analytický výkres A. Specializovaná mapa s odborným obsahem; výstup projektu DF12P01OVV001; publikováno na http://www.kpz-naki.cz/

DOSTÁLEK, J., ANDREAS, M., BENDÍKOVÁ L. HRUBÁ, T., STROBLOVÁ, L., WEBER, M. (2013): Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Žehušicko – krajinářsko-analytický výkres B. Specializovaná mapa s odborným obsahem; výstup projektu DF12P01OVV001; publikováno na http://www.kpz-naki.cz/

DOSTÁLEK, J., ANDREAS, M., BENDÍKOVÁ L. HRUBÁ, T., STROBLOVÁ, L., WEBER, M. (2013): Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Čimelicko-Rakovicko – krajinářsko-analytický výkres B. Specializovaná mapa s odborným obsahem; výstup projektu DF12P01OVV001; publikováno na http://www.kpz-naki.cz/

DOSTÁLEK, J., ANDREAS, M., BENDÍKOVÁ L. HRUBÁ, T., STROBLOVÁ, L., WEBER, M. (2013): Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Lednicko-valtický areál – krajinářsko-analytický výkres B. Specializovaná mapa s odborným obsahem; výstup projektu DF12P01OVV001; publikováno na http://www.kpz-naki.cz/

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BENDÍKOVÁ, L., BUSINSKÝ, R., SOJKOVÁ, E., ŠTONCNER, P., VELEBIL, J., WEBER, M. (2013): Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Petrohradu u Jesenice. Specializovaná mapa s odborným obsahem; výstup projektu DF12P01OVV016; publikováno na http://www.vukoz.cz/index.php/cs/vyzkum/aplikovane-vysledky/mapy

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BENDÍKOVÁ, L., BUSINSKÝ, R., SOJKOVÁ, E., ŠTONCNER, P., VELEBIL, J., WEBER, M. (2013): Podrobná mapa vybraných dendrologicky nejhodnotnějších částí krajinné úpravy v Petrohradu u Jesenice. Specializovaná mapa s odborným obsahem; výstup projektu DF12P01OVV016; publikováno na http://www.vukoz.cz/index.php/cs/vyzkum/aplikovane-vysledky/mapy

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BAROŠ, A., BENDÍKOVÁ, L., BULÍŘ, P., SOJKOVÁ, E., ŠTONCNER, P., TÁBOR, I., WEBER, M. (2013): Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v okolí zámku Lázeň u Chudenic. Specializovaná mapa s odborným obsahem; výstup projektu DF12P01OVV016; publikováno na http://www.vukoz.cz/index.php/cs/vyzkum/aplikovane-vysledky/mapy

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BAROŠ, A., BENDÍKOVÁ, L., BULÍŘ, P., SOJKOVÁ, E., ŠTONCNER, P., TÁBOR, I., WEBER, M. (2013): Podrobná mapa vybraných nejhodnotnějších částí krajinné úpravy v Chudenicích u Klatov, zámecký park Lázeň. Specializovaná mapa s odborným obsahem; výstup projektu DF12P01OVV016; publikováno na http://www.vukoz.cz/index.php/cs/vyzkum/aplikovane-vysledky/mapy

WEBER, M., VEITH, T., VÁVROVÁ, V., PEŠTA, J. (2014): Kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy krajinné památkové zóny Zahrádecko – krajinářsko-analytický výkres A. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice, Národní památkový ústav. Publikováno na http://www.kpz-naki.cz/

DOSTÁLEK, J., ANDREAS, M., DEMKOVÁ, K., BENDÍKOVÁ L., HRUBÁ, T., WEBER, M. (2014): Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Zahrádecko – krajinářsko-analytický výkres B. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice. Publikováno na http://www.kpz-naki.cz/

DOSTÁLEK, J., ANDREAS, M., DEMKOVÁ, K., BENDÍKOVÁ L. HRUBÁ, T., WEBER, M. (2014): Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Římovsko – krajinářsko-analytický výkres B. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice. Publikováno na http://www.kpz-naki.cz/

DOSTÁLEK, J., ANDREAS, M., DEMKOVÁ, K., BENDÍKOVÁ L. HRUBÁ, T., WEBER, M. (2014): Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Území bojiště bitvy u Slavkova – krajinářsko-analytický výkres B. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice. Publikováno na http://www.kpz-naki.cz/

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BAROŠ, A., BAROŠOVÁ, I., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., TÁBOR, I., WEBER, M. (2014): Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Červeném Hrádku u Jirkova. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice. Depon.: Knihovna VÚKOZ (C85); publikováno na <http://www.vukoz.cz/dokumenty/050/naki_zahrady/DF12P01OVV016_Cerveny-Hradek_mapa-zasad.pdf>

ŠANTRŮČKOVÁ, M., ANDREAS, M., BAROŠ, A., BAROŠOVÁ, I., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., TÁBOR, I., WEBER, M. (2014): Podrobná mapa vybraných dendrologicky nejhodnotnějších částí krajinné úpravy v Červeném Hrádku u Jirkova. Specializovaná mapa s odborným obsahem: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice. Depon.: Knihovna VÚKOZ (C86); publikováno na <http://www.vukoz.cz/dokumenty/050/naki_zahrady/DF12P01OVV016_Cerveny-Hradek_podrobna-mapa.pdf>

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BUSINSKÝ, R., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., VELEBIL, J., VÁVROVÁ, V., WEBER, M. (2014): Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy ve Valči. Specializovaná mapa s odborným obsahem: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice. Depon.: Knihovna VÚKOZ (C89); publikováno na <http://www.vukoz.cz/dokumenty/050/naki_zahrady/DF12P01OVV016_Valec_mapa-zasad.pdf>

ŠANTRŮČKOVÁ, M., ANDREAS, M., BUSINSKÝ, R., BENDÍKOVÁ, L., ONDŘEJ, MALINA, O., SOJKOVÁ, E., VELEBIL, J., VÁVROVÁ, V., WEBER, M. (2014): Mapa významných skladebních prvků krajinné úpravy ve Valči. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice. Depon.: Knihovna VÚKOZ (C90); publikováno na <http://www.vukoz.cz/dokumenty/050/naki_zahrady/DF12P01OVV016_Valec_mapa-prvku.pdf>

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BUSINSKÝ, R., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., VELEBIL, J., VÁVROVÁ, V., WEBER, M., (2014): Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice. Depon.: Knihovna VÚKOZ (C87); publikováno na <http://www.vukoz.cz/dokumenty/050/naki_zahrady/DF12P01OVV016_Zahradky_mapa-zasad.pdf>

ŠANTRŮČKOVÁ, M., ANDREAS, M., BUSINSKÝ, R., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., VELEBIL, J., VÁVROVÁ, V., WEBER, M., (2014): Mapa významných skladebních prvků krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice. Depon.: Knihovna VÚKOZ (C88); publikováno na <http://www.vukoz.cz/dokumenty/050/naki_zahrady/DF12P01OVV016_Zahradky_mapa-prvku.pdf>

Methodology

PEŠTA, J., JANÁL, J., MALINA, O., ŠANTRŮČKOVÁ, M., TIŠEROVÁ, R., WEBER, M. (2015): Stavebněhistorický a archeologický průzkum a hodnocení stavebních, technických a uměleckých objektů v památkách zahradního umění. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice, 40 s., ISBN 978-80-87674-08-6