Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Demková Katarína, Mgr., Ph.D.

Funkce/Function: researcher

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +420 296 528 223

Other information:

Research activities: krajinná ekologie, ochrana přírody, GIS

Curriculum vitae
Education
Mgr. (fyzická geografie a geoekologie), 2009, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Ph.D. (fyzická geografie a geoekologie), 2015, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Workplace
2013– : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice. 

Research projects

2016 - 2020 NAKI DG16P02M034 – Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky

2015 - 2016 EHP-CZ02-OV-1-021-2014 – Monitoring přirozených pralesů České republiky

2012 - 2015 NAKI DF12P01OVV001 – Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón

2011 - 2014 NAZV QI112A138 – Lokální identita zeleně venkovských sídel

2006 - 2011 VaV MŠMT ČR 2B06013 – Implementace opatření Evropské úmluvy o krajině v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech nesoucích stopy historických krajinářských úprav: pilotní studie Nové Dvory – Kačina

 

References

Articles in peer-reviewed journal:

ŠANTRŮČKOVÁ, M., DOSTÁLEK, J., DEMKOVÁ, K. (2015): Assessing long term spatial changes of natural habitats using old maps and archival sources: case study from the Czech Republic (Central Europe). – Biodiversity and Conservation, 24: 1899-1916.

DEMKOVÁ, K., LIPSKÝ, Z. (2015): Změny nelesní dřevinné vegetace v jihozápadní části Bílých Karpat v letech 1949–2011. – Geografie – Sborník ČGS, 120: 64-83.

DEMKOVÁ, K. (2015): Vývoj nelesnej drevinovej vegetácie v krajine na príklade Bielych Karpát. – Životné prostredie, 49: 174-178.

DEMKOVÁ, K., MIDA, P. (2014): Classification of the non-forest woody vegetation and its relation to environmental conditions: case study from the White Carpathians (Western Slovakia). – Polish Journal of Ecology, 62: 401-412.

DEMKOVÁ, K., LIPSKÝ, Z. (2013): Changes in the extent of non-forest woody vegetation in the lowland of Novodvorsko and Žehušicko region (Central Bohemia, Czech Republic).  – AUC Geographica, 48: 5-13.

DEMKOVÁ, K., LIPSKÝ, Z. (2012): Rozptýlená zeleň v krajině Novodvorska a Žehušicka.  – Acta Pruhoniciana, 101: 51-59.

LIPSKÝ, Z., DEMKOVÁ, K., SKALOŠ, J., KUKLA, P. (2011): The influence of natural conditions on changes in landscape use: a case study of the Lower Podoubraví region (Czech Republic).  – Ekológia (Bratislava), 30: 239-256.

DEMKOVÁ, K. (2011): The landscape character of the crofts Vrbovce and Chvojnica (southern part of White Carpathians in Slovakia).  – AUC Geographica, 46: 45-53.

Maps:

DOSTÁLEK, J. ANDREAS, M., DEMKOVÁ, K., BENDÍKOVÁ, L., HRUBÁ, T. (2014): Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Zahrádecko – krajinářsko-analytický výkres B. Specializovaná mapa s odborným obsahem. NAKI DF12P01OVV001; publikováno na http://www.kpz-naki.cz/

DOSTÁLEK, J. ANDREAS, M., DEMKOVÁ, K., BENDÍKOVÁ, L., HRUBÁ, T. (2014): Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Římovsko – krajinářsko-analytický výkres B. Specializovaná mapa s odborným obsahem. NAKI DF12P01OVV001; publikováno na http://www.kpz-naki.cz/

DOSTÁLEK, J. ANDREAS, M., DEMKOVÁ, K., BENDÍKOVÁ, L., HRUBÁ, T. (2014): Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Území bojiště bitvy u Slavkova – krajinářsko-analytický výkres B. Specializovaná mapa s odborným obsahem. NAKI DF12P01OVV001; publikováno na http://www.kpz-naki.cz/

BOČEK, S., DEMKOVÁ, K., BAROŠ, A. (2014): Mapa vybraných stromů starých odrůd ovocných dřevin nalezených ve vybraném území MAS České středohoří. Specializovaná mapa s odborným obsahem. NAZV QI112A138. Certifikace 18.12.2014 MZe (č.j. 87709/2014-MZE-16222/MAPA618).

DEMKOVÁ, K., BAROŠ, A., BUSINSKÝ, R., MEDKOVÁ, L., ŠANTRŮČKOVÁ, M., VELEBIL, J., KUČERA, Z., KAŠKOVÁ, Z. (2014): Mapa vybraných prvků lokální identity ve vybraném území MAS České středohoří. Specializovaná mapa s odborným obsahem. NAZV QI112A138. Certifikace 18.12.2014 MZe (č.j. 87724/2014-MZE-16222/MAPA619).

BOČEK, S., DOKOUPIL, L., DEMKOVÁ, K., BAROŠ, A. (2013): Mapa vybraných stromů starých odrůd ovocných dřevin nalezených v mikroregionech Moravský Kras a Časnýř. Specializovaná mapa s odborným obsahem. NAZV QI112A138. Certifikace 20.12.2013 MZe (č.j. 83828/2013-MZE-16222/MAPA612).

BAROŠ, A., DEMKOVÁ, K., VELEBIL, J., BUSINSKÝ, R., ŠANTRŮČKOVÁ, M., STROBLOVÁ, L., HRUBÁ, T., KUČERA, Z., HUPKOVÁ, M. (2013): Mapa vybraných prvků lokální identity mikroregionů Moravský Kras a Časnýř. Specializovaná mapa s odborným obsahem. NAZV QI112A138. Certifikace 20.12.2013 MZe (č.j. 83829/2013-MZE-16222/MAPA613).