Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Veith Tomáš, Ing.

Funkce/Function: researcher

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +420 296 528 225

Other information:

Research activities: krajinná ekologie, ochrana přírody, GIS

Curriculum vitae
Education
Ing., 2010: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, obor zahradní a krajinářská architektura

Workplace
2013– : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice. 

Research projects
2013–2015: Projekt NAKI DF12P01OVV001, Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón (spoluřešitel)

2016–2020: Projekt NAKI DG16P02M034, Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky (spoluřešitel)

Zahraniční zkušenost 
2007–2008: Stipendijní pobyt (ERASMUS), Technische Universität Dresden, The Synergic University, Faculty of Architecture

References

Papers in per reviewed journals:

WEBER, M., VEITH, T. (2015): Identifikace kulturně historických hodnot a kompozičních jevů krajiny na příkladu krajinné památkové zóny Zahrádecko – Zprávy památkové péče 2015/75. č. 6, 557-564.

Specialized maps with expert content:

WEBER, M., VEITH, T., VÁVROVÁ, V., PEŠTA, J. (2014): Kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy krajinné památkové zóny Zahrádecko – krajinářsko-analytický výkres A. Specializovaná mapa s odborným obsahem.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L., MEDKOVÁ, L., ŠANTRŮČKOVÁ, M., VEITH, T., BENDÍKOVÁ, L., VÁVROVÁ, V., PEŠTA, J. (2013): Kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy krajinné památkové zóny Žehušicko – krajinářsko-analytický výkres A. Specializovaná mapa s  odborným obsahem; publikováno na http://www.kpz-naki.cz/

Articles in reviewed proceedings:

VEITH, T. Corine jako nástroj kreativního bádání v GIS. 2013, Krajina v proměnách času, ČZU u Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra zahradní a krajinné architektury, Praha, ISBN: 978-80-213-2396-4.

Articles in non peer-reviewed journal:

VEITH, T. Krajinná památková zóna Osovsko. 2013, ZAHRADA-PARK-KRAJINA 2/2013, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu ISSN 1211-1678.

VEITH, T. Zeleň ve Starovicích. 2011. Štarvický panter, 2011, č. 3, s. 3-4.