Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Baroš Adam, Ing.

Funkce/Function: researcher

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +420 296 528 363

Other information:

Research activities: herbal layer, ornamental perennials, herbaceous, use of ornamental perennilas, technology of estabilishing and maintenance of perennial plantings

Curriculum vitae:

Education:

Dipl. Ing. (Landscape achitecture), 2005, Mendel University, Brno, Czech Republic

Workplace:

2006 till now: Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, Publ. Res. Inst., Průhonice.

Research projects from 2000

- NAZV QI112A138 – Local indentity of rural greenery (leader/responsible manager of project)

- NAZV QI92A207 – Restoration and sustainable near-natural management of riparian stands (other investigator)

- NAKI Project DF12P01OVV016 – Evaluation and sustainable development of the garden art monuments (other investigator)

Foreign experience

2005–2006: gardner in Houghton Hall (Norfolk, UK), Birmingham botanical gardens and glasshouses (UK)

References

Papers in per reviewed journals:

BAROŠ, A., VELEBIL, J., SEVERA, M. (2012): Poškození okrasných dřevin a bylin pozdními jarními mrazy v roce 2011 na Dendrologické zahradě v Průhonicích. Acta Pruhoniciana 100, str. 115-122.

BAROŠ, A. & MATISKA, P. (2012): Vizuální vyhodnocení trvalkových výsadeb s vyšším stupněm autoregulace v Dendrologické zahradě v Průhonicích. Acta Pruhoniciana 102, str. 75-72.

MATISKA, P., BAROŠ, A. (2012): Rozdíly v estetickém působení trvalkových záhonů s vyšším stupněm autoregulace v závislosti na použitých směsích. Zahradnictví 12/2012, str. 42-44.

BAROŠ, A. (2011): Údržba trvalkových výsadeb s vyšším stupněm autoregulace a s extenzivní

údržbou. – Zahradnictví, 10/5: 46–49.

VELEBIL, J. & BAROŠ, A. (2010): Zhodnocení druhové diverzity vybraných břehových porostu v povodí Vltavy s přihlédnutím k jejich geobiocenologii. – Acta Pruhoniciana, 96: 65–73.

BAROŠ, A. (2010): Visual Assessment of Perennial Plantings with Extensive Maintenance. – Acta horticulturae et regiotecturae, special issue, p. 82–86.

KNOTKOVÁ, I. & BAROŠ, A. (2009): Zplanění vybraných taxonů trvalek v porostním okraji dřevin. – Acta Pruhoniciana, 93:

BAROŠ, A., NOVÁ, L. (2008) Srovnání fenologických dat na rozdílných stanovištích u vybrané skupiny okrasných trvalek. In Acta Pruhoniciana 90; str. 63-73.

Maps:

BOČEK, S., DOKOUPIL, L., STROBLOVÁ, L., BAROŠ, A. (2013): Mapa vybraných stromů starých odrůd ovocných dřevin nalezených ve Společenství obcí Čertovo břemeno. Specializovaná mapa s odborným obsahem. NAZV QI112A138. Certifikace 20.12.2013 MZe (č.j. 83827/2013-MZE-16222/MAPA611).

BOČEK, S., DOKOUPIL, L., DEMKOVÁ, K., BAROŠ, A. (2013): Mapa vybraných stromů starých odrůd ovocných dřevin nalezených v mikroregionech Moravský Kras a Časnýř. Specializovaná mapa s odborným obsahem. NAZV QI112A138. Certifikace 20.12.2013 MZe (č.j. 83828/2013-MZE-16222/MAPA612).

BAROŠ, A., DEMKOVÁ, K., VELEBIL, J., BUSINSKÝ, R., ŠANTRŮČKOVÁ, M., STROBLOVÁ, L., HRUBÁ, T., KUČERA, Z., HUPKOVÁ, M. (2013): Mapa vybraných prvků lokální identity mikroregionů Moravský Kras a Časnýř. Specializovaná mapa s odborným obsahem. NAZV QI112A138. Certifikace 20.12.2013 MZe (č.j. 83829/2013-MZE-16222/MAPA613).

BAROŠ, A., STROBLOVÁ, L. & SEDLÁCEK, Z. (2011): Naučná stezka „Za krásami Českého Meránu“. Specializovaná mapa s odborným obsahem. NAZV QI112A138. Certifikace 28. 12 .2011 MZe (č.j. 233983/2011-MZE-16222/MAPA70).

Methodological works:

BAROŠ, A, VELEBIL, J., BUSINSKÝ, R., STROBLOVÁ, L., HRUBÁ, T., ŠANTRŮČKOVÁ, M., BOČEK, S., DOKOUPIL, L., KUČERA, Z., HUPKOVÁ, M. (2013): Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na území Společenství obcí Čertovo břemeno. Certifikovaná metodika. NAZV QI112A138. Certifikace 20.12.2013 MZe (č.j. 83832/2013-MZE-16222/M79).

BAROŠ, A, VELEBIL, J., BUSINSKÝ, R., STROBLOVÁ, L., HRUBÁ, T., ŠANTRŮČKOVÁ, M., BOČEK, S., DOKOUPIL, L., KUČERA, Z., HUPKOVÁ, M. (2013): Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na území mikroregionů Moravský kras a Časnýř. Certifikovaná metodika. NAZV QI112A138. Certifikace 20.12.2013 MZe (č.j. 83831/2013-MZE-16222/M78).

BAROŠ, A. & MARTÍNEK, J. (2011): Trvalkové výsadby s vyšším stupněm autoregulace a extenzivní údržbou. Certifikovaná metodika č. 2/2011-050. Výstup výzkumného záměru MZP0002707301, VÚKOZ, Průhonice, 84 s., ISBN 978-8085116-88-5.