Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Holá Marie, Ing.

Funkce/Function: researcher

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +420 296 528 385

Other information:

Research activities: analytical chemistry, bioindication of environmental pollution

Curricum vitae:

Education

Institute of Chemical Technology in Prague (Faculty of Food and Biochemical Technology, Ing. 1981).

Employment

2003 till now: Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, Průhonice. (researcher).

1992–2003: housewife.

1981–1991: Research Institute for Mill and Baker Industries (researcher).

Research projects (grants)

2013–2017:

Suchara I., Sucharová J., Holá M., Černý K., Mrázková M., Strnadová V.: Průzkum a zmapování půdních charakteristik, znečištění prostředí a patogenů dřevin v areálu Veltruského zámku (NKP) jako podklady pro efektivní obnovu vegetačních ploch a jejich funkcí v historické kulturní krajině. Projekt DF13P01OVV009, Ministerstvo kultury ČR.

2008–2011:

Suchara I., Sucharová J., Holá M., Maříková Š., Reimann C., Boyd R., (Havlíček M., Slavík P.): Biogeochemical exploration of forests as a base for the long-term landscape exploitation in the Czech Republic. Projekt CZ0074, podpořen grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu a Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí ČR.

2004–2009:

Suchara I., Sucharová J., Holá M.: Mezinárodní program monitorování aktuální atmosférické depozice prvků. Výzkumný záměr MŽP0002707301, Projekt 0211.

Sucharová J., Suchara I., Holá M.: Sledování starých a dlouhodobých zátěží atmosférickými depozicemipomocí analýz nadložního humusu. Výzkumný záměr MŽP0002707301, Projekt 0212.

Sucharová J., Suchara I., Holá M.: Analýzy stopových a ultrastopových prvků v přírodních matricích jako podklad pro posouzení kvality složek ŽP sledovaného území. Výzkumný záměr MŽP0002707301, Projekt 0213.

2000–2004:

Sucharová J., Suchara I., Holá M.: Určení zátěže krajiny ČR aktuálními úrovněmi atmosférické depozice a zajištení dat pro celoevropský biomonitorovací program 2000. Projekt MŽP VaV 640/1/00.

1998–2004:

Suchara I., Sucharová J., Holá M.: Mezinárodní program monitorování aktuální atmosférické depozice prvků. Výzkumný záměr MZPN0102, Projekt 0211.

Sucharová J., Suchara I., Holá M.: Sledování starých a dlouhodobých zátěží území CR atmosférickými depozicemi pomocí analýz nadložního humusu. Výzkumný záměr MZPN0102, Projekt 0212.

Sucharová J., Suchara I., Holá M.: Analýza stopových a ultrastopových prvků v přírodních matricích jako podklad pro posouzení kvality složek ŽP sledovaných území. Výzkumný záměr MZPN0102, Projekt 0213.

Publications

Papers in journals (IF)

SUCHAROVÁ, J. & HOLÁ, M. (2014): PAH and PCB determination of the concentration gradient in moss Pleurozium schreberi near a highway, and seasonal variability at the background reference site.- Intern. J. Environ. Anal. Chem. (DOI:10.1080/03067319.2014.900675).

SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J. & HOLÁ, M. (2014): The influence of contrasting ambient SO2 concentrations in the Czech Republic in 1995 and 2010 on the characteristics of spruce bark, used as an air quality indicator.- Ecol. Ind. 39: 144–152.

SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M. & REIMANN, C. (2014): Contemporary lead concentrations and stable lead isotope ratio distribution in forest moss across the Czech Republic.- Appl. Geochem. 40: 51–60.

SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M., MAŘÍKOVÁ, Š., REIMANN, C., BOYD, R., FILZMOSER, P. & ENGLMAIER, P. (2012): Top-/bottom-soil ratios and enrichment factors: What do they really show? – Appl. Geochem. 27: 238–145.

SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M., REIMANN, C., BOYD, R., FILZMOSER, P. & ENGLMAIER, P. (2011): The performance of moss, grass, and 1- and 2-year old spruce needles as bio-indicators of contamination: a comparative study at the scale of the Czech Republic. – Sci. Total Environ., 409/11: 2281–2297.

SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M., REIMANN, C., BOYD, R., FILZMOSER, P. & ENGLMAIER, P. (2011): Spatial distribution of lead and lead isotopes in soil B-horizon, forest-floor humus, grass (Avenella flexuosa) and spruce (Picea abies) needles across the Czech Republic. – Appl. Geochem., 26/7: 1205–1214.

SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M., REIMANN, C., BOYD, R., FILZMOSER, P. & ENGLMAIER, P. (2011): Linking chemical elements in forest floor humus (Oh-horizon) in the Czech Republic to contamination sources. – Environ. Pollut., 159/5: 1205–1214.

Papers in reviewed journals (no IF)

SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M., MAŘÍKOVÁ, Š., REIMANN, C., BOYD, R. (2012): Distribution of multielement concentrations in selected compounds in coniferous forests in the Czech Republic. In: NRIAGU, J., PACYNA, J., SZEFER, P., MARKERT, B., WÜNSCHMANN, S. & NAMIESNIK, J. [Eds.]: Heavy metals in the environment. – Selected Papers from the ICHMET-15 Conference, Maralte BV Publ., p. 253–270.

A book chapter

SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M., MAŘÍKOVÁ, Š., REIMANN, C. & BOYD, R. (2012): Distribution of multielement concentrations in selected compounds in coniferous forests in the Czech Republic. In: NRIAGU, J., PACYNA, J., SZEFER, P., MARKERT, B., WÜNSCHMANN, S. & NAMIESNIK, J. (Eds.) Heavy metals in the environment. – Selected Papers from the ICHMET-15 Conference, Maralte BV Publ., p. 253–270.

Books

ŠAUER, P., ŠVIHLOVÁ, D., DVOŘÁK, A., LISA, A., BITTA J., BUJNOVSKÝ, R., BULLA, M., DOBROWOLSKI, J., DUBSKÝ, Z., GETZNER, M., HOLÁ, M., HUDEKOVÁ Z., HUŽVÁR, M., JANČÍK, P., KESIK, J., KESIK, M., KOBYLARCZYK, J., KOZOVÁ, M., KRÁĽ, P., MAŇKOVSKÁ, B., NĚMCOVÁ, I., PAVLÍKOVÁ, I., PONOCNÁ, T., POVAŽAN, R., PRÁŠEK, J., ŠVECOVÁ, V., ŠRÁM, R., SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., SYROVÁTKA, M., ŠVAJDA, J., VOČADLOVÁ, K., ZELEŇÁKOVÁ, M., ZSENI. A., ZVIJÁKOVÁ, L. & ŻYŁA, K. (2013): Visegrad Countries: Environmental Problems and Policies.- Cenia, Praha,271 s.

SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I. & HOLÁ, M. (2008): Contents of 37 elements in moss and their temporal and spatial trends in the Czech Republic during the last 15 years. Fourth Czech bio-monitoring survey pursued in the framework of the international programme UNECE ICP-Vegetation 2005/2006. – VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 96 p.

SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J. & HOLÁ, M. (2007): Bio-monitoring the atmospheric deposition of elements using moss analysis in the Czech Republic. Results of the inter-national bio-monitoring programme UNECE ICP-Vegetation 2000. Part II. Optional elements for the bio-monitoring programme. – Acta Pruhoniciana, 87: 1–186.

Maps

SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M., SLAVÍK, P. & HAVLÍČEK, M., (2011): Distribuce arzenu v jednoletém jehličí smrku a distribuce elektroenergetického průmyslu na území ČR.

SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M., SLAVÍK, P. & HAVLÍČEK, M., (2011): Distribuce arzenu v dvouletém jehličí smrku a distribuce elektroenergetického průmyslu na území ČR.

SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M., SLAVÍK, P. & HAVLÍČEK, M., (2011): Distribuce arzenu v mechu travník Schreberův a distribuce elektroenergetického průmyslu na území ČR.

SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M., SLAVÍK, P. & HAVLÍČEK, M., (2011): Distribuce arzenu v trávě metlička křivolaká a distribuce elektroenergetického průmyslu na území ČR.

SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M., SLAVÍK, P. & HAVLÍČEK, M., (2011): Distribuce arzenu v lesním nadložním humusu a distribuce elektroenergetického průmyslu na území ČR.

SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M., SLAVÍK, P. & HAVLÍČEK, M., (2011): Distribuce arzenu v horní vymývané části lesních půd a distribuce elektroenergetického průmyslu na území ČR.

SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HOLÁ, M., SLAVÍK, P. & HAVLÍČEK, M., (2011): Distribuce arzenu v dolní obohacované části lesních půd a distribuce elektroenergetického průmyslu na území ČR.

SUCHAROVÁ, J., HAVLÍČEK, M., SLAVÍK, P., HOLÁ, M. & SUCHARA, I. (2011): Distribuce kadmia v jednoletém jehličí smrku a distribuce hutního průmyslu na území ČR.

SUCHAROVÁ, J., HAVLÍČEK, M., SLAVÍK, P., HOLÁ, M. & SUCHARA, I. (2011): Distribuce kadmia v dvouletém jehličí smrku a distribuce hutního průmyslu na území ČR.

SUCHAROVÁ, J., HAVLÍČEK, M., SLAVÍK, P., HOLÁ, M. & SUCHARA, I. (2011): Distribuce kadmia v mechu travník Schreberův a distribuce hutního průmyslu na území ČR.

SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M., SUCHARA, I., HAVLÍČEK, M., & SLAVÍK, P. (2011): Distribuce kadmia v trávě metlička křivolaká a distribuce hutního průmyslu na území ČR.

SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M., SUCHARA, I., HAVLÍČEK, M., & SLAVÍK, P. (2011): Distribuce kadmia v lesním nadložním humusu a distribuce hutního průmyslu na území ČR.

SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M., SUCHARA, I., HAVLÍČEK, M., & SLAVÍK, P. (2011): Distribuce kadmia v horní vymývané části lesních půd a distribuce hutního průmyslu na území ČR.

SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M., SUCHARA, I., HAVLÍČEK, M., & SLAVÍK, P. (2011): Distribuce kadmia v dolní obohacované části lesních půd a distribuce hutního průmyslu na území ČR.

SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., SLAVÍK, P., HOLÁ, M. & HAVLÍČEK, M. (2011): Distribuce železa v jednoletém jehličí smrku a distribuce hutního průmyslu na území ČR.

SUCHAROVÁ, J., HAVLÍČEK, M., HOLÁ, M., SLAVÍK, P. & SUCHARA, I. (2011): Distribuce železa v dvouletém jehličí smrku a distribuce hutního průmyslu na území ČR.

SUCHAROVÁ, J., HAVLÍČEK, M., HOLÁ, M., SLAVÍK, P. & SUCHARA, I. (2011): Distribuce železa v mechu travník Schreberův a distribuce hutního průmyslu na území ČR.

SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M., SLAVÍK, P. & HAVLÍČEK, M. (2011): Distribuce železa v trávě metlička křivolaká a distribuce hutního průmyslu na území ČR.

SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M., SLAVÍK, P. & HAVLÍČEK, M. (2011): Distribuce železa v lesním nadložním humusu a distribuce hutního průmyslu na území ČR.

SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HAVLÍČEK, M., SLAVÍK, P. & HOLÁ, M. (2011): Distribuce hliníku v mechu travník Schreberův a distribuce intenzity větrné eroze na území ČR.

SUCHAROVÁ, J., SUCHARA, I., HAVLÍČEK, M., SLAVÍK, P. & HOLÁ, M. (2011): Distribuce lantanu v mechu travník Schreberův a distribuce intenzity větrné eroze na území ČR.

SUCHARA, I., HAVLÍČEK, M., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M. & SLAVÍK, P. (2011): Distribuce mědi v mechu a distribuce intenzity dopravy na území ČR.

SUCHARA, I., HAVLÍČEK, M., SUCHAROVÁ, J., HOLÁ, M. & SLAVÍK, P. (2011): Distribuce antimonu v mechu a distribuce intenzity dopravy na území ČR.

SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J. & HOLÁ, M. (2011): Mapa distribuce acidity smrkové kůry na území ČR v roce 1995.

SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J. & HOLÁ, M. (2011): Mapa distribuce acidity smrkové kůry na území ČR v roce 2005.

PILÁTOVÁ, H., SUCHARA, I., RULÍK, P., SUCHAROVÁ, J., HELEBRANT, J., HOLÁ, M. (2011): Mapy obsahu 210Pb v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 1995 a 2005. Zpráva SÚRO č. 23/2011. – SÚRO, v.v.i., VÚKOZ, v.v.i., Praha, 5 s.

PILÁTOVÁ, H., SUCHARA, I., RULÍK, P., SUCHAROVÁ, J., HELEBRANT, J., HOLÁ, M. (2011): Mapy obsahu 210Pb ve smrkových kůrách lesního ekosystému České republiky v roce 2010. Zpráva SÚRO č. 24/2011. – SÚRO, v.v.i., VÚKOZ, v.v.i., Praha, 5 s.

PILÁTOVÁ, H., SUCHARA, I., RULÍK, P., SUCHAROVÁ, J., HELEBRANT, J., HOLÁ, M. (2011): Mapy obsahu 137Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 1995. Zpráva SÚRO č. 25/2011. – SÚRO, v.v.i., VÚKOZ, v.v.i., Praha, 8 s.

PILÁTOVÁ, H., SUCHARA, I., RULÍK, P., SUCHAROVÁ, J., HELEBRANT, J., HOLÁ, M. (2011): Mapy obsahu 137Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2005. Zpráva SÚRO č. 26/2011. – SÚRO, v.v.i., VÚKOZ, v.v.i., Praha, 8 s.

PILÁTOVÁ, H., SUCHARA, I., RULÍK, P., SUCHAROVÁ, J., HELEBRANT, J., HOLÁ, M. (2011): Mapy obsahu 137Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 1995. Zpráva SÚRO č. 27/2011. – SÚRO, v.v.i., VÚKOZ, v.v.i., Praha, 8 s.

PILÁTOVÁ, H., SUCHARA, I., RULÍK, P., SUCHAROVÁ, J., HELEBRANT, J., HOLÁ, M. (2011): Mapy obsahu 137Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2010. Zpráva SÚRO č. 28/2011. – SÚRO, v.v.i., VÚKOZ, v.v.i., Praha, 8 s.

Other selected publications

SUCHARA, I., SUCHAROVÁ, J.  HOLÁ, M. (2009): Které stanovištní faktory významně ovlivňují bioindikovanou úroveň atmosférického spadu? – Ochrana Ovzduší, 21/ 3: 27–31.