Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Dubský Martin, Ing., PhD.

Funkce/Function: head of department

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +420 296 528 383

Other information:

Odborné zaměření: pěstební substráty, výživa rostlin

Článek v časopise s IF

ŠRÁMEK F. & DUBSKÝ M. (2011): Occurrence and correction of lime-induced chlorosis in petunia plants. – Plant Soil Environ., 57/4: 180–185. 

KOLAR, M., DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK F. & PINTA, M. (2010): The Effect of Natural Zeolite in Peat Based Growing Media on Pelargonium zonale.Plants. – Europ.J.Hort.Sci., 75/5: 226–230.

DUBSKÝ M. & ŠRÁMEK F. (2009): The effect of rockwool on physical properties of growing substrates for perennials. – Horticultural Science (Prague), 36: 38–43.

ŠRÁMEK F. & DUBSKÝ M. (2009): Occurrence and correction of chlorosis in young petunia plants.– Horticultural Science 36/4: 147–153.

ŠRÁMEK F. & DUBSKÝ M. (2007): Effect of slow release fertilizers on container-grown woody plants. – Horticultural Science (Prague), 34: 35–41.

ŠRÁMEK F. & DUBSKÝ M. (2002): Influence of fertilization application and growing substrate on container-grown woody ornamentals. – Rostlinná výroba (Plant Production), 48/10: 448–457.

DUBSKÝ M., ŠRÁMEK F. & VOSÁTKA M. (2001): Inoculation of cyclymen (Cyclamen persicum) and poinsetia (Euphorbia pulcherrima) with arbuscular mycorrhizal fungi and Trichoderma harzianum.– Rostlinná výroba, 47/3: 127–131.

ŠRÁMEK F., DUBSKÝ M. & VOSÁTKA M. (2000): Effect of arbuscular mycorrhizal fungi and Trichoderma harzianum on three species of balcony plants. – Rostlinná výroba, 46/3: 127–131.

 

 

Článek v recenzovaném časopise bez IF

DUBSKÝ, M. & KAPLAN, L. (2012): Substráty a zeminy s komposty a separovaným digestátem.– Zahradnictví, 11 (8), 62–65.

DUBSKÝ, M. (2012): Pěstováni poinzécií v substrátu s vermikompostem. – Zahradnictví, 11/5: 56–58.

DUBSKÝ, M. (2012): Nasákavost rašelinových substrátů. – Zahradnictví, 11/2: 62–64.

 

MEISL, T., DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK, F. & NEČAS, T. (2012): The effect of clay amendment on substrate properties and growth of woody plants. – Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 60/8. 163–170.

DUBSKÝ, M. & ŠRÁMEK, F. (2011): Výživa poinzécií Euphorbia pulcherrima, nejčastější poruchy. – Zahradnictví, 10/5: 64–66..

DUBSKÝ, M. & SEVERA, M. (2011): Vliv vlastností pěstebních substrátů na růst rododendronů Rhododendron hybrid. – Zahradnictví, 10/7: 36–38.

DUBSKÝ, M. & SEVERA, M. (2011): Substráty a systémy výživy pro pěstování rododendronů. – Zahradnictví, 10/8: 32–34.

DUBSKÝ, M. (2011): Drcený korek – alternativní komponent pěstebních substrátů, – Zahradnictví, 10/2: 60–63.

DUBSKÝ M., ŠRÁMEK F. & CHALOUPKOVÁ Š. (2010): Substráty s minerálními komponenty pro předpěstování dřevin. – Acta Pruhoniciana,94: 21–27.

ŠRÁMEK F., DUBSKÝ M., WEBER M., DOSTÁLEK J. & SKALOŠ J. (2010): Peat-Reduced Substrates with Mineral Components for Growing of Woody  Plants. – Acta horticulturae 885, 361–366.

WEGER, J., BUBENÍK, J. & DUBSKÝ, M. (2010): Hodnocení vlivu hnojení na růst a výnos klonů vrb a topolů v prvních čtyřech letech pěstování. – Acta Pruhoniciana, 94: 13–20.

DUBSKÝ M. & ŠRÁMEK F. (2009): Substrates with mineral components for growing woody plants. – Acta Horticulturae, 819: 243-248.

HAJDA K., ŠRÁMEK F., DUBSKÝ M., CHALOUPKOVÁ Š. &  NACHLINGEROVÁ V. (2009): Časně kvetoucí trvalky pro hrnkovou kulturu. Acta Pruhoniciana 93: 83–88.

ŠRÁMEK F. & DUBSKÝ M. (2009): Peat substrates amended with composted bark or with compost. – Acta Horticulturae, 819: 387-394.

ŠRÁMEK F. & DUBSKÝ M. (2009): Vliv různých forem železa a manganu na příjem živin a růst prvosenek Primula vulgaris v podmínkách vysokého pH substrátu. – Acta Pruhoniciana, 93:  5–9.

DUBSKÝ M. & ŠRÁMEK F. (2008): Crushed  rockwool as a component of growing substrates. – Acta Horticulturae, 779: 491–495.

ŠRÁMEK F. & DUBSKÝ M. (2008): Chlorózy matečných rostlin petúnií a jejich eliminace. – Acta Pruhoniciana,  89: 63–68.

DUBSKÝ M. & ŠRÁMEK F. (2006): Pěstební substráty s přídavkem minerální plsti. – Acta Pruhoniciana, 82: 11–16.

ŠRÁMEK F. & DUBSKÝ M. (2006): Komposty a piliny jako složka pěstebních substrátů. – Acta Pruhoniciana, 82: 5–10.

 

Patent

HABART, J, TLUSTOŠ, P., BALÍK, J.,  KAPLAN, L., KULHÁNEK, M., ŠVEHLA, P. & DUBSKÝ, M., (2012): Způsob výroby pěstebního substrátu z fermentačního zbytku. Patent č. 303053, ČTU v Praze, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 5 s.

 

Užitný průmyslový vzor 

HEJDUK J. & DUBSKÝ M. (2011): Kapalné organominerální hnojivo na bázi slepičího trusu. Užitný vzor č. 22925, FORESTINA s.r.o., Mnichov, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 3 s.

HEJDUK J. & DUBSKÝ M. (2011): Peletované hnojivo na bázi slepičího trusu. Užitný vzor č. 22926, FORESTINA s.r.o., Mnichov, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 3 s.

ŠRÁMEK F. & DUBSKÝ M. (2011): Jednovrstvý extenzivní střešní substrát s podílem spongilitu. Užitný vzor č. 22941, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 2 s.

ŠRÁMEK F. & DUBSKÝ M. (2011): Lehký extenzivní střešní substrát s podílem spongilitu. Užitný vzor č. 22942, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 2 s.

ŠRÁMEK F. & DUBSKÝ M. (2011): Intenzivní střešní substrát s podílem spongilitu. Užitný vzor č. 22943, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 2 s.

ŠRÁMEK F. & DUBSKÝ M. (2011): Extenzivní střešní substrát s podílem spongilitu. Užitný vzor č. 22944, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 2 s.

ŠRÁMEK F. & DUBSKÝ M. & HAJDA K. (2009): Roztokové hnojivo se stopovými živinami bez manganu.– Užitný vzor č. 19846, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 2 s.

DUBSKÝ M. &  ŠRÁMEK F. (2009): Roztokové hnojivo se stopovými živinami bez bóru. Užitný vzor č. 19847, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 2 s.

DUBSKÝ M. &  ŠRÁMEK F.  (2008): Roztokové hnojivo obsahující železo a mangan ve formě chelátů. Užitný vzor č. 19102, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 2 s.

 

Metodika

DUBSKÝ M., ŠRÁMEK F. & CHALOUPKOVÁ Š. (2010): Pěstební substráty s přídavkem sprašové hlíny. Certifikovaná metodika č. 1/2010-053, výstup výzkumného záměru č. MZP0002707301, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 19 s.

DUBSKÝ M. &  ŠRÁMEK F. (2010): Výživa stopovými živinami v produkci hrnkových květin. Certifikovaná metodika č. 3/2010-053, výstup výzkumného záměru č. MZP0002707301, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 27 s.

DUBSKÝ M., ŠRÁMEK F. & CHALOUPKOVÁ Š. (2010): Systémy výživy poinzécií Euphorbia pulcherrima zaměřené na eliminaci okrajových nekróz listů. Certifikovaná metodika č. 2/2010-053, výstup výzkumného záměru č. MZP0002707301, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 18 s.

DUBSKÝ M. &  ŠRÁMEK F. (2009): Pěstební substráty s přídavkem odpadní minerální plsti. Cetrifikovaná metodika č. 1/2009-053, výstup výzkumného záměru č. MZP0002707301, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 21 s.

DUBSKÝ M. &  ŠRÁMEK F. (2009): Systémy hnojení okrasných dřevin v kontejnerech. Certifikovaná metodika č. 2/2009-053, výstup výzkumného záměru č. MZP0002707301, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 20 s.

DUBSKÝ M. &  ŠRÁMEK F. (2008): Pěstební substráty s přídavkem kompostů, jejich příprava a hodnocení. Uplatněná metodika č. 2/2008-053, výstup výzkumného záměru č. MZP0002707301, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 24 s.