Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Severa Michal, Mgr.

Funkce/Function: researcher

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +420 296 528 253

Other information:

Odborné zaměření: šlechtění azalek a rododendronů; genofond okrasných rostlin (r. Rhododendron); invazní potenciál energetických plodin

 

Publikace:

 

Článek v recenzovaném časopise bez IF:

DUBSKÝ, M. & SEVERA, M. (2011): Substráty a systémy výživy pro pěstování rododendronů. – Zahradnictví, 10/8: 32–34.

DUBSKÝ, M. & SEVERA, M. (2011): Vliv vlastností pěstebních substrátů na růst Rhododendron hybrid. – Zahradnictví, 10/7: 36–38.

SEVERA, M. & RŮŽIČKOVÁ, J. (2010): Dvě nové odrůdy rododendronů – ‘Bouzov‘ a ‘Loket’. – Acta Pruhoniciana, 94: 77–81.

SEVERA, M. & WEGER, J. (2010): Potvrzení generativního šíření vybraných druhů ozdobnic (Miscanthus sp.) v přírodních podmínkách České republiky. – Acta Pruhoniciana, 96: 75–78 + 1 příl.

SEVERA, M. & RŮŽIČKOVÁ, J. (2008): Průhonická novošlechtění poloopadavých azalek (r. Rhododendron L., podr. Tsutsusi (Sweet) Pojarkova). – Acta Pruhoniciana, 89: 87–90.

 

Ostaní publikace:

SEVERA, M. & PAPOUŠKOVÁ, L. (2019): Aktualizovaný klasifikátor rodu Rhododendron L. - Certifikovaná metodika (certifikace 11.12.2019 pod číslem 65049/2019-MZE-18133).

URBÁNEK, H., NOVÁK, P., SEVERA, M., ŽLEBČÍK, J., SEKERKA, P., MACHÁČKOVÁ, M. & CASPERS, Z. (2017): Sekce okrasných rostlin D, E. (In Holubec, V. /ed./: Přehled a popis odrůd zemědělských plodin od počátku československého a českého šlechtění do roku 2000, I. Polní a zahradní plodiny), VÚRV Praha: 471-483.

SEVERA, M. (2017): Průhonické zahradní odrůdy rododendronů a azalek. Zahradnictví, 16/3: 68–70.

VOTRUBA, R., NOVÁK, P., SEVERA, M., BENETKA, V. & URBÁNEK, H. (2016): Šlechtění a genofond okrasných rostlin. Acta Pruhoniciana (Sborník k 90. Výročí založení VÚKOZ): 19-26.

ŠEDIVÁ, J. & SEVERA, M. (2014): Propagation of ornamental trees and shrubs using in vitro techniques. - Proceedings of the international conference “Horticulture in quality and culture of life”, Lednice, Czech Republic, September 23.–26.2014: 141 – 150.

SEVERA, M. & RŮŽIČKOVÁ, J. (2014): Průhonické zahradní odrůdy rododendronů a azalek. Zahradnictví, 13/5: 40–42.

SEVERA, M. (2014): Nové české odrůdy rododendronů a azalek. Zahrádkář, 46/5: 28–29.

FRANC, P., SEVERA, M. & TRUHLÁŘ, V. (2013): Rododendrony a jiné vřesovištní rostliny. – Svaz školkařů České republiky, 122 + 6 s.

SEVERA, M. (2013): Srovnání mrazových poškození odrůd rododendronů v zimách 2009/10 a 2011/12. Zahradnictví, 12/10: 38–41.

BAROŠ, A., VELEBIL, J. & SEVERA, M. (2012): Poškození okrasných dřevin a bylin pozdními jarními mrazy v roce 2011 na Dendrologické zahradě v Průhonicích. Acta Pruhoniciana 100: 115-122.

SEVERA, M. (2011): Zahrady Modrých hor. Zahradnictví, 10/5: 58–60.

SEVERA, M. (2011): Tasmánská inspirace. Zahradnictví, 10/11: 50–51.

SEVERA, M. (2010): Průhonické zahradní odrůdy rododendronů a azalek. Zahradnictví, 9/6: 40–42.

SEVERA, M. (2010): Průhonické zahradní odrůdy rododendronů a azalek. Zahradnictví, 9/7: 30–33.

SEVERA, M. (2010): Průhonické zahradní odrůdy rododendronů a azalek. Zahradnictví, 9/8: 40–43.

SEVERA, M. & RŮŽIČKOVÁ, J. (2010): Průhonické zahradní odrůdy rododendronů a azalek. Zahradnictví, 9/9: 58–59.

SEVERA, M. (2010): Barevné změny na květech rododendronů z in vitro kultur. Zahradnictví, 9/12: 44–45.

SEVERA, M., VOKASOVÁ, L., POTOČIAROVÁ, E., ČERNÁ, M. & WERNEROVÁ, N. (2007): Finanční zdroje na ochranu přírody a krajiny. MŽP, 51 s.

TREML, V., FIŠER, B., VAŇKOVÁ J. & SEVERA, M. (2005): Agroenvironmentální politika Evropské unie v České republice, Perspektiva 2007 až 2013. Ochrana přírody 60/8: 245 – 247.

CHRTEK, J.  jun., MRÁZ, P. & SEVERA, M. (2004): Chromosome numbers in selected species of Hieracium s. str. (Hieracium subgen. Hieracium) in the Western Carpathians. Preslia, Praha, 76: 119–139.

CHRTEK, J. jun., SZELĄG, Z., MRÁZ, P. & SEVERA, M. (2002): Hieracium silesiacum Krause [Hieracium sparsum subsp. silesiacum (Krause) Zahn] v Západních Karpatech. Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 24: 81 – 90.

Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda:

Odrůda Rhododendron ‘Hostýn’, RHO35181, osvědčení 64/2019 ze dne 27.11.2019 (Severa M.)

Odrůda Rhododendron ‘Vyšehrad’, RHO35180, osvědčení 63/2019 ze dne 27.11.2019 (Severa M.)

Odrůda Rhododendron ‘Zebín’, RHO35179, osvědčení 62/2019 ze dne 27.11.2019 (Severa M.)

Odrůda Rhododendron ‘Ještěd’, RHO33242, osvědčení 58/2018 ze dne 4.12.2018 (Severa M.)

Odrůda Rhododendron ‘Říp’, RHO33241, osvědčení 59/2018 ze dne 4.12.2018 (Severa M.)

Odrůda Rhododendron ‘Milešovka’, RHO31341, osvědčení 60/2017 ze dne 1. 11. 2017 (Severa M.)

Odrůda Rhododendron ‘Kozákov’, RHO31340, osvědčení 59/2017 ze dne 1. 11. 2017 (Severa M.)

Odrůda Rhododendron ‘Vranov’, RHO31339, osvědčení 58/2017 ze dne 1. 11. 2017 (Severa M.)

Odrůda Rhododendron ‘Praděd’, RHO29738, osvědčení 56/2017 ze dne 1. 11. 2017 (Severa M., Sekelezová D.)

Odrůda Rhododendron ‘Děvín’, RHO31338, osvědčení 57/2017 ze dne 1.11.2017 (Severa M., Šedivá J.)

Odrůda Rhododendron ‘Sněžka’, RHO29739, osvědčení 58/2016 ze dne 10. 10. 2016 (Severa M.)

Odrůda Rhododendron ‘Jezeří’, RHO27882, osvědčení 48/2015 ze dne 3. 11. 2015 (Nekolová A., Tábor I., Severa M.)

Odrůda Rhododendron ‘Kotnov’, RHO27887, osvědčení 43/2015 ze dne 5. 10. 2015 (Nekolová A., Tábor I., Severa M.)

Odrůda Rhododendron ‘Klenová’, RHO27884, osvědčení 42/2015 ze dne 5. 10. 2015 (Nekolová A., Tábor I., Severa M.)

Odrůda Rhododendron ‘Krakovec’, RHO25685, osvědčení 84/2014 ze dne 29. 10. 2014 (Nekolová A., Tábor I., Severa M.)

Odrůda Rhododendron ‘Opočno’, RHO23170, osvědčení 78/2014 ze dne 10. 10. 2014 (Nekolová A., Tábor I., Severa M.)

Odrůda Rhododendron ‘Střekov’, RHO25684, osvědčení 83/2014 ze dne 29. 10. 2014 (Nekolová A., Tábor I., Severa M.)

Odrůda Rhododendron ‘Švihov’, RHO25682, osvědčení 81/2014 ze dne 29. 10. 2014 (Nekolová A., Tábor I., Severa M.)

Odrůda Rhododendron ‘Sovinec’, RHO25683, osvědčení 82/2014 ze dne 29. 10. 2014 (Nekolová A., Tábor I., Severa M.)

Odrůda Rhododendron ‘Bečov’, RHO23167, osvědčení 33/2013 ze dne 23. 8. 2013 (Nekolová A., Tábor I., Severa M.)

Odrůda Rhododendron ‘Kačina’, RHO23168, osvědčení 35/2013 ze dne 23. 8. 2013 (Nekolová A., Tábor I., Severa M.)

Odrůda Rhododendron ‘Karlštejn’, RHO20136, osvědčení 32/2013 ze dne 23. 8. 2013 (Nekolová A., Tábor I., Severa M.)

Odrůda Rhododendron ‘Kroměříž’, RHO20132, osvědčení 30/2013 ze dne 24. 6. 2013 (Nekolová A., Tábor I., Severa M.)

Odrůda Rhododendron ‘Lipnice’, RHO23169, osvědčení 34/2013 ze dne 23. 8. 2013 (Nekolová A., Tábor I., Severa M.)

Odrůda Rhododendron ‘Hluboká’, RHO20134, osvědčení 50/2012 ze dne 24. 10. 2012 (Nekolová, A., Tábor, I., Severa, M.).

Odrůda Rhododendron ‘Kokořín’, RHO20135, osvědčení 62/2011 ze dne 8. 11. 2011 (Nekolová, A., Tábor, I., Severa, M.).

Odrůda Rhododendron ‘Bezděz’, RHO20133, osvědčení 61/2011 ze dne 31. 10. 2011 (Opatrná, M., Dostálek, J. sen., Severa, M., Tábor I.).

Odrůda Rhododendron ‘Bouzov’, RHO14116, osvědčení 32/2010 ze dne 17. 6. 2010 (Opatrná, M., Tábor, I., Severa, M.).

Odrůda Rhododendron ‘Loket’, RHO14118, osvědčení 33/2010 ze dne 17. 6. 2010 (Opatrná, M., Tábor, I., Severa, M.).