Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Urbánek Hynek, Ing.

Funkce/Function: researcher

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +420 296 528 355

Other information:

Odborné zaměření: šlechtění a množení květin, genofond okrasných rostlin

 

Životopis:

Vzdělání

Ing. (zahradnická výroba), 1986, Vysoká škola zemědělská, Brno

Postgraduální studium (genetika a šlechtění), 1989, Vysoká škola zemědělská, Praha

 

Zaměstnání

1986–dosud: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice.

 

Výzkumné projekty

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro–biodiversity; konzervace a využití genofondu okrasných rostlin

http://genbank.vurv.cz/genetic/nar_prog_rostlin/narodni_program.php

http://genbank.vurv.cz/genetic/nar_prog_rostlin/grinczech_info.php

 

Zahraniční zkušenost 

Studijní pobyt v SRN: Sächsisches Landesanstalt für Landwirtschaft, Fachschule für Gartenbau, Dresden-Pillnitz, X-XI/1994

 

Publikační činnost

Článek v recenzovaném časopise bez IF

URBÁNEK, H. (2009): Uchování genofondu letniček a dvouletek – Acta Pruhoniciana, 93: 97–100

URBÁNEK, H. (2008): Význam počtu jedinců při regeneraci odrůd cizosprašných druhů. Acta Pruhoniciana,  89 : 79- 82

 

Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda

Odrůda Primula vulgaris ‘Olga’, ORN 10158, osvědčení  44/2006 ze dne 13.7.2006 (Urbánek,H.)  

Odrůda Primula vulgaris ‘Růžena’, ORN 10159, osvědčení  45/2006 ze dne 13.7.2006 (Urbánek,H.)  

Odrůda Primula vulgaris ‘Květa’, ORN 10698, osvědčení  13/2007 ze dne 4.5.2007 (Urbánek,H.)  

Odrůda Primula vulgaris ‘Agáta’, ORN 11257, osvědčení  22/2009 ze dne 23.7.2009 (Urbánek,H.)  

Odrůda Primula vulgaris ‘Brigita’, ORN 11258, osvědčení  23/2009 ze dne 23.7.2009 (Urbánek,H.)  

Odrůda Primula vulgaris ‘Lenka’, ORN 12301, osvědčení  43/2010 ze dne 27.8.2010 (Urbánek,H.)  

Odrůda Primula vulgaris ‘Šárka’, ORN 12302, osvědčení  44/2010 ze dne 27.8.2010 (Urbánek,H.)  

Odrůda Primula vulgaris ‘Blanka’, ORN 12303, osvědčení  45/2010 ze dne 27.8.2010 (Urbánek,H.)  

Odrůda Primula vulgaris ‘Barunka’, ORN 12304, osvědčení  46/2010 ze dne 27.8.2010 (Urbánek,H.)  

Odrůda Primula vulgaris ‘Marcela’, ORN 14138, osvědčení 42/2011 ze dne 13.6.2011 (Urbánek,H.)  

Odrůda Primula vulgaris ‘Renata’, ORN 14139, osvědčení 43/2011 ze dne 13.6.2011 (Urbánek,H.)  

Odrůda Primula vulgaris ‘Míša’, ORN 14140, osvědčení 44/2011 ze dne 13.6.2011 (Urbánek,H.)  

Odrůda Primula vulgaris ‘Marta’, ORN 18061, osvědčení 33/2012 ze dne 11.6.2012 (Urbánek,H.)  

Odrůda Primula vulgaris ‘Dáša’, ORN 18062, osvědčení 34/2012 ze dne 11.6.2012 (Urbánek,H.)  

Odrůda Primula vulgaris ‘Markéta’, ORN 18063, osvědčení 35/2012 ze dne 11.6.2012 (Urbánek,H.)  

 

Ostatní výsledky nespadající do RIV

URBÁNEK, H., NACHLINGEROVÁ,V., VOTRUBA, R., FABEROVÁ, I.(2010): Klasifikátor Květiny vegetativně množené [online]. VÚRV,v.v.i. Praha. Dostupné na: http://genbank.vurv.cz/genetic/resources/documents/Letnicky_vegetat.pdf

URBÁNEK, H. (2007): Genové zdroje květin ve VÚKOZ. – In: Strom a květina – součást života = The Tree and Flower – a Part of Life. Sborn. vědec. konf., 4.–5. 9. 2007, Průhonice. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, s. 261–263.

URBÁNEK, H., FABEROVÁ, I.(2007): Klasifikátor Květiny generativně množené [online]. VÚRV,v.v.i. Praha. Dostupné na: http://genbank.vurv.cz/genetic/resources/documents/Letnicky_generat.pdf

BENETKA, V., URBÁNEK,H. (2007): Otázka počtu jedinců při regeneraci odrůd cizosprašných druhů (Individuals Number Issue in Regeneration of Cultivars of Allogamous Species). – In:  Aktuální problémy práce s genofondy rostlin v ČR. Genetické zdroje č. 95, VÚRV, v.v.i.  Praha, s.36-39. ISBN 978-80-87011-04-1

URBÁNEK H. (2005): Nové F1 odrůdy primulí. Zahradnictví, 1:46-47

URBÁNEK, H. (2003): Genofondy květin v Průhoni¬cích. Zahradnictví, č. 1, s. 22–23.