Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Vávrová Kamila, Ing., Ph.D.

Funkce/Function: researcher

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +420 296 528 267

Other information:

Areas of Expertise: Phytoenergy, Biomass Potential and Economics

Curriculum Vitae:

Education

Ph.D. – Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Agrobiology, Food and Natural Recourses, Study Programme: Phytotechnics, 2006

Ing. – Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, Faculty of Environment, Study Programme: Landscape Revitalisation, 1999

Bc. – University of West Bohemia, Plzeň, Faculty of Electrical Engineering, Study Programme: Environmental Engineering, 1997

Employment

1999–to date: Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, Publ. Res. Inst., Průhonice.

Research projects

1999–2002 Participation in the project of Ministry of the Environment „The improvement of present technologies for utilisation of renewable resources and saves of energy“

2003–2005 Investigator in European project VIEWLS „Clear data on Clean Fuels”

2004–2005 Principal investigator in the project QF4142 „Higher utilisation non-food of agriculture production in the industry“

2004–2006 Coordinator and principal investigator in the project QF4127 „Methodology for analysis of potential of available biomass as renewable source in selected areas“

2005–2011 Investigator in Institutional Research Plan „Research of non-producer plants and their utilisation in the landscape and settlements in the future, Scope: Research of biomass production and utilisation as a renewable source for energy and industry purposes“

2006–2010 Investigator in the project: Ministry of Education, Youth and Sports 2B06132 „Biodiversity and energy crops“

2006–2011 Coordinator and principal investigator in the project of Ministry of Education, Youth and Sports 2B06131 „Non-food utilisation of biomass “

2007–2010 Coordinator and principal investigator in the project of Ministry of the Environment SP/3g1/24/07 „Methodology and analysis of biomass potential in the Czech Republic“

2010–2013 Coordinator and principal investigator in the project of Ministry of the Interior VG20102013060 „The analysis of potential of biomass utilisation as the domestic and strategic source to secure energy needs in critical situations“

Publications

Article in Impact Factor journal:

Weger, J., Vávrová, K., Kašparová, L., Bubeník, J., Komárek, A. (2013): The influence of rotation length on the biomass production and diversity of ground beetles (Carabidae) in poplar short rotation coppice. Biomass Bioenerg. 2013; 54 (7): 284-2.

HAVLÍČKOVÁ, K., WEGER, J. & KNÁPEK, J. (2011): Modelling of biomass prices for bio-energy market in the Czech Republic. – Simulation Modelling Practice and Theory, 19: 1946–1956.

Havlíčková, K., Suchý, J. (2010): Development model for energy crop plantations in the Czech Republic for the years 2008-2030. Renewable and sustainable energy reviews, vol. 14, ISSN 1364-0321, 1925–1936.

LEWANDOWSKI, I., VAN HOOIDONK, A., WEGER, J., HAVLÍČKOVÁ, K., VAN DAM, J. & FAAIJ, A. (2006): The Potential Biomass for Energy Production in the Czech Republic. – Biomass and Bioenergy, 30/5: 405–421.

Article in a reviewed journal with no Impact Factor:

VÁVROVÁ, K., KNÁPEK, J. (2012): Economic Assessment of Miscanthus Cultivation for Energy Purposes in the Czech Republic. Journal of the Japan Institute of Energy, Vol. 91, 6, ISNB 0916-8753. pp. 485.

VÁVROVÁ, K., KNÁPEK, J. (2012): Methodology of biomass price on agricultural land using GIS. Acta Pruhoniciana 100: 41–49, Průhonice.

KNÁPEK, J., VALENTOVÁ, M., KRÁLÍK, T., VAŠÍČEK, J., VÁVROVÁ, K. (2012): Biomass price modelling using demand and supply sides points of view. Acta Pruhoniciana 101: 97–108.

VÁVROVÁ, K. & WEGER, J. (2011): Methodology of analysis of biomass potential using GIS. – Acta Pruhoniciana, 99: 85–90.

KNÁPEK, J., OŠLEJŠEK, P. & HAVLÍČKOVÁ, K. (2011): Economic effectiveness of energy grasses planted for biogas station. – Acta Pruhoniciana, 97: 47–54.

HAVLÍČKOVÁ, K. & KNÁPEK, J. (2011): Economic effectiveness of Miscanthus planting for energy purposes in the Czech Republic. – Acta Pruhoniciana, 97: 55–59.

HAVLÍČKOVÁ, K. & RUDIŠOVÁ, I. (2011): Short rotation coppice of fast-growing trees, their landscape aspects and biodiversity. – Ekológia (Bratislava, 30/1: 12–21.

HAVLÍČKOVÁ, K., WEGER, J. & ŠEDIVÁ, J. (2010): Methodology of analysis of biomass potential using GIS in the Czech Republic. – Acta Univ. Agr. Silv. Mendel. Brun., 58/5: 161–170.

HAVLÍČKOVÁ, K. & KAŠPAROVÁ, L. (2010): Monitoring biodiversity changes in the Carabidae family in short rotation coppice plantations on site Peklov. – Acta Pruhoniciana, 96: 47–52.

HAVLÍČKOVÁ, K. & SUCHÝ, J. (2009): Methods for assessing biomass potential of permanent grasslands, residual straw and fast-growing trees using a GIS application. – Acta Pruhoniciana, 92: 77–84.

HAVLÍČKOVÁ, K. & KAŠPAROVÁ, L. (2009): Evaluation of biodiversity in poplar short rotation plantations. – Acta Pruhoniciana, 92, s. 51–54.

HAVLÍČKOVÁ K., KAŠPAROVÁ, L. & RUDIŠOVÁ, I. (2009): Influence of hedges on the biodiversity of short rotation coppice of fast-growing trees. – Acta Pruhoniciana, 92: 55–60.

HAVLÍČKOVÁ, K. & KNÁPEK, J. (2009): Economic effectiveness of Reed canary grass planting for energy purposes. – Acta Pruhoniciana, 92: 61–67.

KNÁPEK, J., VAŠÍČEK, J. & HAVLÍČKOVÁ, K. (2008): Economic aspects of biomass utilisation – co-firing case. – Acta Pruhoniciana, 89: 29–33.

HAVLÍČKOVÁ, K. & RUDIŠOVÁ, I. (2008): Plantations of fast-growing trees in agricultural landscape and biodiversity. – Acta Pruhoniciana, 89: 23–27.

HAVLÍČKOVÁ, K. & SUCHÝ, J. (2008): Model for development of cultivation area of agricultural land for biomass production. – Acta Pruhoniciana, 89: 11–15.

HAVLÍČKOVÁ, K. & SUCHÝ, J. (2008): Methodology of analysisi of biomass potential using GIS. – Acta Pruhoniciana, 89: 17–21.

HAVLÍČKOVÁ, K. & KNÁPEK, J. (2008): Economic aspects of short rotation coppices. – Acta Pruhoniciana, 89: 35−39.

Monograph:

VÁVROVÁ, K. & GALLO, P. (2011): Analýza potenciálu biomasy v kraji Vysočina. –VÚKOZ, Průhonice, 48 s.

VÁVROVÁ, K. & GALLO, P. (2011): Mapy ekonomického potenciálu biomasy pro energetické užití v kraji Vysočina. – VÚKOZ, Průhonice, 26 s.

VÁVROVÁ, K. & GALLO, P. (2011): Výnosové mapy zdrojů biomasy pro energetické využití v kraji Vysočina. – VÚKOZ, Průhonice, 26 s.

VÁVROVÁ, K. & KNÁPEK, J. (2011): Ekonomika cíleného pěstování energetických plodin v kraji Vysočina. – VÚKOZ, Průhonice, 56 s.

HAVLÍČKOVÁ, K. et al. (2010): Analýza potenciálu biomasy v České republice. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 498 s.

HAVLÍČKOVÁ, K. et al. (2008): Rostlinná biomasa jako zdroj energie. – VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 83 s.

WEGER J., HAVLÍČKOVÁ K. A KOL. (2003): Biomasa. Obnovitelný zdroj energie v krajině. – 1. vyd., 51 s. + příl. VÚKOZ, Průhonice.

Chapter in a book:

HAVLÍČKOVÁ, K. & WEGER, J. (2010): Methodolody of analysis of biomass potential using GIS. – In: Knápek J., Hass R., Jílková J., Beranovský J., Kranzl L. et al.: Energy for Sustainable Development II. Alfa Nakladatelství, Praha, p. 183–200.

HAVLÍČKOVÁ, K., HAAS, R., KALT, G., KNÁPEK, J., KRANZL, L. & RESCH, G. (2010): Prospects for renewables in the Czech Republic and Austria with special focus on biomass. – In: Knápek J., Hass R., Jílková J., Beranovský J., Kranzl L. et al.: Energy for Sustainable Development II. Alfa Nakladatelství, Praha, p. 227–263.

HAVLÍČKOVÁ, K. & SUCHÝ, J. (2007): Potenciál biomasy – In: Potenciál biomasy v Pardubickém kraji. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, s. 44–45.

HAVLÍČKOVÁ, K. & SUCHÝ, J. (2007): Geografický informační systém pro analýzu potenciálu biomasy. – In: Potenciál biomasy v Pardubickém kraji. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, s. 45–46.

HAVLÍČKOVÁ, K. & SUCHÝ, J. (2007): Charakteristika Pardubického kraje. – In: Potenciál biomasy v Pardubickém kraji. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, s. 46–50.

HAVLÍČKOVÁ, K. & SUCHÝ, J. (2007): Analýza potenciálu zbytkové biomasy v Pardubickém kraji. – In: Potenciál biomasy v Pardubickém kraji. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, s. 50–54.

HAVLÍČKOVÁ, K. & SUCHÝ, J. (2007): Záměrně pěstovaná biomasa z výmladkových plantáží RRD. – In: Potenciál biomasy v Pardubickém kraji. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, s. 55–58.

Maps:

Vávrová, K., Weger, J., Jirásková, L., Nikl, M. (2013): Cenová mapa slámy a lesních těžebních zbytků v krajích v roce 2012. Zdroj dat: LPIS – MZe, administrativní hranice © ČSÚ, mapový podklad účelové agregace skupin půd © VÚMOP, 2010, výnosy lesů ÚHÚL Brandýs nad Labem. Grafické zpracování: CENIA, VÚKOZ, v.v.i.

VÁVROVÁ, K. & GALLO, P. (2011): Cenová mapa lesknice rákosovité na 20 % orné půdy v kraji Vysočina. In: Vávrová, K., Gallo, P. (2011): Mapy ekonomického potenciálu biomasy pro energetické užití v kraji Vysočina. VÚKOZ, Průhonice, s. 22.

VÁVROVÁ, K. & GALLO, P. (2011): Cenová mapa ozdobnice na 20 % orné půdy v kraji Vysočina. In: Vávrová, K., Gallo, P. (2011): Mapy ekonomického potenciálu biomasy pro energetické užití v kraji Vysočina. VÚKOZ, Průhonice, s. 23.

VÁVROVÁ, K. & GALLO, P. (2011): Cenová mapa šťovíku na 20 % orné půdy v kraji Vysočina. In: Vávrová, K., Gallo, P. (2011): Mapy ekonomického potenciálu biomasy pro energetické užití v kraji Vysočina. VÚKOZ, Průhonice, s. 24.

VÁVROVÁ, K., WEGER, J. & GALLO, P. (2011): Cenová mapa RRD na 20 % orné půdy v kraji Vysočina. In: Vávrová, K., Gallo, P. (2011): Mapy ekonomického potenciálu biomasy pro energetické užití v kraji Vysočina. VÚKOZ, Průhonice, s. 25.

VÁVROVÁ, K., WEGER, J. & GALLO, P. (2011): Cenová mapa RRD na 20 % TTP v kraji. In: Vávrová, K., Gallo, P. (2011): Mapy ekonomického potenciálu biomasy pro energetické užití v kraji Vysočina. VÚKOZ, Průhonice, s. 26.

HAVLÍČKOVÁ, K. (2009): Cenová mapa biomasy ovsíku vyvýšeného na orné půdě.

HAVLÍČKOVÁ, K. (2009): Cenová mapa biomasy ozdobnice na orné půdě.

HAVLÍČKOVÁ, K. (2009): Cenová mapa biomasy srhy laločnaté na orné půdě.

HAVLÍČKOVÁ, K. (2009): Cenová mapa biomasy sveřepu bezbranného na orné půdě.

HAVLÍČKOVÁ, K. (2009): Cenová mapa jednotlivých energetických plodin při pěstování plodin konvenčního zemědělství.

HAVLÍČKOVÁ, K. & JIRÁSKOVÁ, L. (2009): Cenová mapa RRD na TTP.

HAVLÍČKOVÁ, K. & JIRÁSKOVÁ, L. (2009): Mapa cen biomasy vybraných plodin při pěstování na cca 10 % rozlohy orné půdy.

HAVLÍČKOVÁ, K., ŠEDIVÁ, J. & JIRÁSKOVÁ, L. (2009): Cenová mapa biomasy lesknice rákosovité na orné půdě.

HAVLÍČKOVÁ, K., WEGER, J. & JIRÁSKOVÁ, L. (2009): Cenová mapa biomasy RRD na orné půdě.

HAVLÍČKOVÁ, K. (2008): Cenová mapa zbytkové biomasy v Plzeňském kraji v Kč.GJ-1 tepla v palivu. – In: Atlas krajiny ČR, oddíl 7.3.

HAVLÍČKOVÁ, K. (2008): Výnosová mapa biomasy trvalých travních porostů. – In: Atlas krajiny ČR, oddíl 7.3.

HAVLÍČKOVÁ, K. (2008): Výnosová mapa pšeničné slámy pro hodnocení potenciálu energeticky využitelné slámy. – In: Atlas krajiny ČR, oddíl 7.3.

HAVLÍČKOVÁ, K. & GALLO, P. (2008): Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálním omezením (LFA) a výše dotace v Plzeňském kraji. – In: Atlas krajiny ČR, oddíl 7.3.

HAVLÍČKOVÁ, K. & WEGER, J. (2008): Mapa očekávaných výnosů biomasy výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin na půdách s nízkým produkčním potenciálem pro pšenici v Plzeňském kraji (10 % rozlohy kraje). – In: Atlas krajiny ČR, oddíl 7.3.

HAVLÍČKOVÁ, K. & WEGER, J. (2008): Mapa očekávaných výnosů biomasy výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin (RRD) v Plzeňském kraji při pěstování na veškeré zemědělské půdě – plantážnická varianta. – In: Atlas krajiny ČR, oddíl 7.3.

HAVLÍČKOVÁ, K., WEGER, J. & GALLO, P. (2008): Cenová mapa záměrně pěstované biomasy rychle rostoucích dřevin v Plzeňském kraji v Kč.GJ-1 tepla v palivu. – In: Atlas krajiny ČR, oddíl 7.3.

Certified Methodology:

Vávrová, K., Weger, J., Nikl, M., Knápek, J. (2013): Metodika stanovení potenciálu biomasy v zájmových územích s respektováním vazby na potravinovou bezpečnost. Certifikovaná metodika MZe ČR - osvědčení č. 2/2013. Datum schválení metodiky 16. 12. 2013, metodika VÚKOZ č. 2/2013-057. Uživatel: EkoWATT CZ s.r.o. (Smlouva o využití ze dne 11. 12. 2013)

HAVLÍČKOVÁ, K., WEGER, J., KNÁPEK, J. & GALLO, P. (2010): Metodika stanovení potenciálu biomasy na zemědělské půdě pro úroveň kraj. Certifikovaná metodika č. 6/2010-057. Uznána MŽP ČR.

HAVLÍČKOVÁ, K., KNÁPEK, J. & STRAŠIL, Z. (2009): Metodika ekonomického hodnocení pěstování víceletých energetických plodin. – Dostupné na: http://daze.vukoz.cz/daze/index.jsp

HAVLÍČKOVÁ, K., KNÁPEK, J. & VAŠÍČEK, J. (2008): Metodika ekonomického hodnocení pěstování rychle rostoucích dřevin. VÚKOZ, v. v. i., Průhonice, 20 s.

Other results:

VÁVROVÁ, K., WEGER, J. & ŠEDIVÁ, J. (2011): Methodology of biomass potential assessments using GIS in the Czech Republic. – World Renewable Energy Congress – Indonesia. International Conference on Renewable Energy and Energy Efficiency, 16–20 October 2011, Bali, Indonesia, p. 6.

WEGER J., HAVLÍČKOVÁ, K. & BUBENÍK, J. (2011): Results of testing of native willows and poplars for short rotation coppice after three harvests. – Aspect Appl. Biol., 112, Biomass and Energy Crops IV, p. 335–340.

WEGER, J., BENETKA, V., BENDÍKOVÁ, L., BUBENÍK, J., HAVLÍČKOVÁ, K., HRUBÁ, T., JECH, D., KAŠPAROVÁ, L., KLOUDOVÁ, K., KOZLÍKOVÁ, K., KŘIVÁNEK, M., LUKÁŠOVÁ, M., MERTELÍK, J., MRÁZKOVÁ, M., PILAŘOVÁ-ŠTOCHLOVÁ, P., POSPÍŠKOVÁ, M., SEVERA, M., SKALOŠ, J., ŠÍR, M., TKACZYKOVÁ-HYHLÍKOVÁ, M., VLASÁK, P., VRÁTNÝ, F., & ZÁNOVÁ-RUDIŠOVÁ I. (2011): Biodiverzita a energetické plodiny. – 150 s., ms. [Závěr. zpráva výzkumného projektu MŠMT č. 2B06132; depon. in: Knih. VÚKOZ, Průhonice].

HAVLÍČKOVÁ, K., ŠEDIVÁ J., KNÁPEK, J. & WEGER, J. (2011): Economic model of energy crops in the conditions of the Czech Republic. – In: Proceedings of 19th European Biomass Conference and Exhibition from Research to Industry and Markets, Berlin, ETA Renewables, Florence.

WEGER, J., BUBENIK, J. & HAVLÍČKOVÁ, K. (2010): Poplar and willow mixed plantations for sustainable biomass production. – In: Proceedings of the 18th European Biomass Conference & Exhibition. 3–7 May 2010, Lyon. ETA-Florence Renewable Energies, Florence, p. 473–476. [cit. 2011-03-11]. Dostupné na:

WEGER, J., BUBENÍK, J., HAVLÍČKOVÁ, K. & KAŠPAROVÁ, L. (2010): The influence of a rotation length on production and biodiversity of poplar short rotation coppice. – In: Poplars and willows: from research models to multipurpose trees for a biobased society. Book of Abstracts, Fifth International Poplar Symposium. Orvieto, Italy, 20–25 September 2010. Agricultural Research Council, Roma, p. 102.

HAVLÍČKOVÁ, K., SUCHÝ, J. & KNÁPEK, J. (2009): Real look limits of biomass potentials – application of GIS in Czech Republic. – In: Proceedings of the 17th European Biomass Conference & Exhibition. From Research to Industry and Markets. 29 June–3 July 2009, Hamburg, Germany, p. 345–348.

HAVLÍČKOVÁ, K., WEGER, J., SUCHÝ, J. & ŠEDIVÁ, J. (2009): Methodology of analysis of biomass potential using GIS. – In: ISES Solar World Congress 2009 Proceedings. Renewable Energy Shaping Our Future. 11–14 October 2009, Johannesburg, South Africa.

WEGER J. & HAVLÍČKOVÁ, K. (2009): The evaluation of selected willow and poplar clones for short rotation coppice (SRC) after three harvests. – In: Proceedings of the 17th European Biomass Conference & Exhibition. From Research to Industry and Markets. 29 June–3 July 2009, Hamburg, Germany, p. 227–230.

HAVLÍČKOVÁ, K., SUCHÝ, J. & WEGER, J. (2008): World Renewable Energy Congress X 2008 in Glasgow, Methodology of analysis of biomass potential using GIS.

HAVLÍČKOVÁ, K., KNÁPEK, J. & VAŠÍČEK, J. (2008): Modeling of Intentionally Planted Biomass Prices in CR. – In: 10th World Renewable Energy Congress – WREC X [CD-ROM]. Oxford, Elsevier, 1: 160–165.

HAVLÍČKOVÁ, K., WEGER, J., VRÁTNÝ, F., KNÁPEK, J. (2007): Short rotation coppice for energy purposes – growing methods and plantation economy in conditions of the Czech Republic. – In: Ekonomika, ekologija i obščestvo Rossii v 21. stoletii. Trudy 9. meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, čast‘ 4. 22–24 maja 2007, Sankt-Peterburg. Izdatel’stvo Politechničeskogo universiteta, Sankt-Peterburg, p. 243–249.

HAVLÍČKOVÁ, K., WEGER, J. & ZÁNOVÁ, I. (2007): Short rotation coppice for energy purposes – economy conditions and landscape functions in the Czech Republic. – In: ISES Solar Word Congress 2007, 18–21 September, Beijing. Tsinghua University Press, Beijing; Springer, Berlin, p. 2482–2487.

HAVLÍČKOVÁ, K. & ZÁNOVÁ, I. (2007): Landscape aspects of short rotation coppice of fast-grawing trees. – In: Strom a květina – součást života = The Tree and Flower – a Part of Life. Sborn. vědec. konf., 4.–5. 9. 2007, Průhonice. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, p. 169–172.

WEGER, J., HAVLÍČKOVÁ, K., VLASÁK, P. & ZÁNOVÁ, I. (2007): Poslední vývoj a zku¬šenosti v oblasti pěstování rychle rostoucích dřevin pro energetické využití v ČR. – In: Příhoda, J. [ed.]: Racionální využívání lesní biomasy pro energetické účely. Sborn. referátů, 11. říjen 2007, Kostelec nad Černými lesy. Česká zemědělská univerzita v Praze, fakulta lesnická a dřevařská, Praha, s. 55–59.

WEGER, J., KNÁPEK, J., HAVLÍČKOVÁ, K. & VLASÁK, P. (2007): Zoning of agricultural land for willow and poplar as a tool to increase biomass production efficiency and to prevent risks of biomass production – In: 15th European Conference & Exhibition, Berlin, ETA-Renewable Energies and WIP-Renewable Energies. Florence, p. 296–299.

ZÁNOVÁ, I. & HAVLÍČKOVÁ, K. (2007): Short rotation coppice and their mesofauna. – In: Strom a květina – součást života = The Tree and Flower – a Part of Life. Sborn. vědec. konf., 4.–5. 9. 2007, Průhonice. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, s. 173–183.

WEGER, J. & HAVLÍČKOVÁ, K. (2006): Výzkum a využití rychle rostoucích dřevin pro produkci biomasy. – In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. 4. Metodické dny, 1.–4. 10. 2006, Praha, s. 43.

WEGER, J., VLASÁK, P., ZÁNOVÁ, I. & HAVLÍČKOVÁ, K. (2006): Výmladkové plantáže rychle rostoucích dřevin pro produkci biomasy. – Životné prostredie, 40/3: 137–142.

KNÁPEK J., VAŠÍČEK J., HAVLÍČKOVÁ K., WILLMANN B. (2005): Cena biomasy z výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin. – Časopis pre elektrotechniku a energetiku, 3: 26–27.

KNÁPEK J., VAŠÍČEK J., HAVLÍČKOVÁ K., WILLMANN B. (2005): Faktory ovlivňující cenu biomasy jako paliva. – Časopis pre elektrotechniku a energetiku, 5: 29–32.

HAVLÍČKOVÁ K., WEGER J., ZÁNOVÁ I. (2004): Osvěta a poradenství: Provozování informačního střediska pro obnovitelné zdroje energie se zaměřením na produkci a využití biomasy. – 40 s., ms. [Závěrečná zpráva projektu 0244 výzk. záměru VÚKOZ 02; depon. in: Knih. VÚKOZ Průhonice].

WEGER J., HAVLÍČKOVÁ K., VLASÁK P. (2004): Výzkum produkčních charakteristik taxonů dřevin, příp. bylin, vhodných pro cílenou produkci biomasy v různých půdně klimatických podmínkách ČR. – 87 p., ms. [Závěr. zpr. projektu 0241 výzk. záměru VÚKOZ 02; depon. in: Knih.VÚKOZ, Průhonice].

WEGER J., HAVLÍČKOVÁ K., VOSÁTKA M., KNÁPEK J., VAŠÍČEK J. (2004): Ověřování technologií produkce rostlinné biomasy; hodnocení ekonomických parametrů celého produkčního cyklu. – 45 s., ms. [Závěr. zpr. projektu 0246 výzk. záměru VÚKOZ 02; depon. in: Knih.VÚKOZ, Průhonice].

WEGER J., SYROVÁTKA O., ŠÍR M., JECH D., HAVLÍČKOVÁ K. (2004): Výzkum krajinných funkcí cílené produkce biomasy (plantáží energetických plodin), zejména jejich přínosy pro diverzitu krajiny, hydrologický režim a obnovu půdního fondu. – 38 s., ms. [Průběž. zpráva projektu 0242 výzk. záměru VÚKOZ 02; depon. in: Knih. VÚKOZ Průhonice].

HAVLÍČKOVÁ K. (2002): Osvěta a poradenství: Provozování informačního střediska pro obnovitelné zdroje energie se zaměřením na produkci a využití biomasy. – 15 p., ms. [Průběž. zpr. projektu 0244 výzkum. záměru VÚKOZ 02; depon. in: knih.VÚKOZ, Průhonice]

WEGER J., JECH D., HAVLÍČKOVÁ K., ŠÍR M. (2002): Výzkum krajinných funkcí cílené produkce biomasy (plantáží energetických plodin), zejména jejich přínosy pro diverzitu krajiny, hydrologický režim a obnovu půdního fondu. – 34 p., ms. [Průběž. zpr. projektu 0242 výzkum. záměru VÚKOZ 02; depon. in: Knih.VÚKOZ, Průhonice].

WEGER J., HAVLÍČKOVÁ K., TOBYŠKA A. (2002): Poloprovozní ověřování technologií produkce, zpracování a využití rostlinné biomasy; hodnocení ekonomických parametrů celého produkčního cyklu. – 18 p., ms. [Průběž. zpr. projektu 0246 výzkum. záměru VÚKOZ 02; depon. in: Knih.VÚKOZ, Průhonice].

KARTÁK J., HAVLÍČKOVÁ K. (2000): Nabídka komerčně zralých spalovacích zařízení na biomasu a zařízení pro přípravu ušlechtilejších forem biomasy na trhu v ČR. – In: Obnovitelné zdroje energie. Sborn. mezinár. odborného zasedání, p. 45–49. Energieverwaltungs-agentur, Wien.